Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.208 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.863 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.662 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.696 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS BaseKiti

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu4%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 87.66 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)48 / 6i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 63.31 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 8.38 MB (20)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 386.36 KB (13)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 91.21 KB (5)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 227.9 KB (7)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne107.54 KB (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 49i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 9.23 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 9.13 MB (99%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 10.97 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.23s
 • 0.46s
 • 0.69s
 • 0.92s
 • 1.15s
https://www.ridertransport.eu/ 569 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 89.38 ms
 • DNS: 32.06 ms
 • Łączenie: 1.55 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 53.53 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.ridertransport.eu/ 63.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 90.35 ms
 • Czas: 38.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.5 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 4.55 ms
 • Odbieranie: 7.43 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
https://files.clickweb.home.pl/df/d3/dfd3ba70-565c-46fe-a0f3-ac69b8a14e53.css 78.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 139.16 ms
 • Czas: 25.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8.36 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 8.36 ms
 • Odbieranie: 6.82 ms
 • Blokowanie: 1.62 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/compiled/photo-swipe.css 4.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 139.51 ms
 • Czas: 14.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8.54 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 4.48 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.79 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/compiled/cookie-consent.css 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 139.66 ms
 • Czas: 19.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 5.15 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 13.4 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/compiled/flags.css 5.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 139.77 ms
 • Czas: 19.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 5.77 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 13.37 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-984426853 35.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 139.93 ms
 • Czas: 51.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.08 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 24.74 ms
 • Odbieranie: 4.97 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/compiled/modernizr.js 2.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 140.05 ms
 • Czas: 20.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 6.39 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 13.15 ms
https://files.clickweb.home.pl/d6/a6/d6a6e818-0a98-4ac3-b3ff-5955e3d4ea5e.png 16.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 140.16 ms
 • Czas: 20.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 7.74 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 12.13 ms
https://files.clickweb.home.pl/26/77/2677f63f-d93d-4f9b-9f35-e74e961fa7e8.png 64.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 220.61 ms
 • Czas: 11.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 5.06 ms
 • Odbieranie: 4.66 ms
 • Blokowanie: 1 ms
https://files.clickweb.home.pl/28/81/288124c7-dd4d-4a75-8f5e-deff6c9e9688.png 19.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 419.99 ms
 • Czas: 10.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.24 ms
 • Oczekiwanie: 5.84 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 2.2 ms
https://files.clickweb.home.pl/16/e6/16e6c324-f7f1-47de-87a8-2179a5d1a335.jpg 86.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 420.38 ms
 • Czas: 17.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.07 ms
 • Oczekiwanie: 7.37 ms
 • Odbieranie: 5.85 ms
 • Blokowanie: 3.32 ms
https://files.clickweb.home.pl/01/b5/01b55b76-f751-47af-bb6b-912e1fb48668.jpg 79.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 420.55 ms
 • Czas: 25.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.38 ms
 • Odbieranie: 4.59 ms
 • Blokowanie: 3.24 ms
https://files.clickweb.home.pl/35/b8/35b8ce30-f39a-4409-a339-f75feac1070d.jpg 199.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 420.71 ms
 • Czas: 34.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.98 ms
 • Oczekiwanie: 20.39 ms
 • Odbieranie: 9.97 ms
 • Blokowanie: 3.14 ms
https://files.clickweb.home.pl/7c/b3/7cb38209-d323-43b3-827d-768a6e27533a.jpg 41.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 420.92 ms
 • Czas: 37.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 31.34 ms
 • Odbieranie: 1.99 ms
 • Blokowanie: 3.01 ms
https://files.clickweb.home.pl/9d/c0/9dc0eb3c-3d6d-4eeb-bc48-36095ac12694.jpg 66.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 421.08 ms
 • Czas: 40.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 31.63 ms
 • Odbieranie: 4.94 ms
 • Blokowanie: 2.92 ms
https://files.clickweb.home.pl/2f/89/2f897d64-e5f6-4346-b13c-86fcfcba29cf.jpg 58.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 421.22 ms
 • Czas: 19.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 12.1 ms
 • Odbieranie: 3.9 ms
 • Blokowanie: 2.84 ms
https://files.clickweb.home.pl/0c/78/0c782c7f-5d6f-4b80-aae3-e1b443e1a129.jpg 54.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 421.38 ms
 • Czas: 39.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 29.53 ms
 • Odbieranie: 6.64 ms
 • Blokowanie: 2.75 ms
https://files.clickweb.home.pl/c3/72/c3729675-03d3-4dc8-8beb-e277069e97b5.jpg 46.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 421.53 ms
 • Czas: 41.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 31.9 ms
 • Odbieranie: 6.11 ms
 • Blokowanie: 2.66 ms
https://files.clickweb.home.pl/63/ad/63adc756-01ad-4422-9584-602c0798f604.jpg 64.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 421.68 ms
 • Czas: 43.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 32.24 ms
 • Odbieranie: 7.73 ms
 • Blokowanie: 2.59 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/dd23eef/pl/translations.js?sections=widgets,mobile,shared_views,shared_components,cookie 42.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 163.35 ms
 • Czas: 7.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 2.92 ms
 • Odbieranie: 3.58 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/compiled/published-v8-site-libs.js 155.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 187.49 ms
 • Czas: 13.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.86 ms
 • Odbieranie: 10.22 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/compiled/published-v8-site.js 61.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.05 ms
 • Czas: 6.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.53 ms
 • Odbieranie: 3.55 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/compiled/twig-widget-views-v2.js 24.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 203.74 ms
 • Czas: 5.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 2.8 ms
 • Odbieranie: 1.19 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/compiled/scroll-out.js 2.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 212.11 ms
 • Czas: 3.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 2.36 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/compiled/published-site-analytics.js 793 B 200
 • Rozpoczęcie: 421.84 ms
 • Czas: 7.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 3.36 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 2.5 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js 30.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 212.47 ms
 • Czas: 23.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.79 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 1.49 ms
 • Odbieranie: 1.48 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/templates/leaf/js/navigation.js 396 B 200
 • Rozpoczęcie: 216.25 ms
 • Czas: 3.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.78 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,600,700|Roboto+Slab:400,600 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 170.94 ms
 • Czas: 46.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.64 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 23.2 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://ssl.google-analytics.com/ga.js 16.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 421.98 ms
 • Czas: 5.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 1.22 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 3.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/robotoslab/v12/BngMUXZYTXPIvIBgJJSb6ufN5qU.woff2 36.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 496.41 ms
 • Czas: 25.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.56 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 3.32 ms
 • Odbieranie: 1.06 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/flags/pl.svg 383 B 200
 • Rozpoczęcie: 427.85 ms
 • Czas: 7.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.09 ms
 • Oczekiwanie: 2.73 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 1.8 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/flags/gb.svg 704 B 200
 • Rozpoczęcie: 428.02 ms
 • Czas: 7.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.77 ms
 • Oczekiwanie: 3.49 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 1.97 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/flags/de.svg 374 B 200
 • Rozpoczęcie: 428.18 ms
 • Czas: 8.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.72 ms
 • Oczekiwanie: 4.15 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 1.89 ms
https://files.clickweb.home.pl/c7/4c/c74c6fec-bd00-4a07-9fe0-dc21fd263818.jpg 7.6 MB 200
 • Rozpoczęcie: 429.79 ms
 • Czas: 434.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 32.78 ms
 • Odbieranie: 399.27 ms
 • Blokowanie: 2.05 ms
https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/icons/tick.svg 933 B 200
 • Rozpoczęcie: 431.02 ms
 • Czas: 145.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 89.81 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 53.58 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.7.0 95.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 506.43 ms
 • Czas: 15.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 7.76 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 3.43 ms
 • Odbieranie: 3.93 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2 19.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 506.66 ms
 • Czas: 16.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 2.43 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 13.4 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_bZF3gnD_g.woff2 18.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 677.39 ms
 • Czas: 2.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.17 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
https://fonts.gstatic.com/s/robotoslab/v12/BngMUXZYTXPIvIBgJJSb6ufD5qW54A.woff2 23.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 680.44 ms
 • Czas: 4.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 2.11 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.97 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wdhyzbi.woff2 16.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 680.67 ms
 • Czas: 2.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 1.34 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_bZF3gfD_u50.woff2 16.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 682.33 ms
 • Czas: 2.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 1.92 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js 11.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 688.64 ms
 • Czas: 45.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.32 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 23.6 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/_bk/track 279 B 201
 • Rozpoczęcie: 750.79 ms
 • Czas: 112.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 111.78 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://ssl.google-analytics.com/r/__utm.gif?utmwv=5.7.2&utms=1&utmn=1636136965&utmhn=www.ridertransport.eu&utmcs=UTF-8&utmsr=800x600&utmvp=785x600&utmsc=24-bit&utmul=en-us&utmje=0&utmfl=-&utmdt=RIDER%20Szczecin-przew%C3%B3z%20os%C3%B3b%2C%20transport%20i%20transfer%20na%20lotniska%2C%20wynajem%20busa%20i%20samochodu%20osobowego%20z%20kierowc%C4%85.&utmhid=130430961&utmr=-&utmp=%2F&utmht=1599914944514&utmac=UA-18788112-1&utmcc=__utma%3D38731296.932523689.1599914944.1599914944.1599914944.1%3B%2B__utmz%3D38731296.1599914944.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B&aip=1&utmjid=1687598775&utmredir=1&utmu=qAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE~ 194 B 200
 • Rozpoczęcie: 791.93 ms
 • Czas: 20.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 19.19 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/984426853/?random=1599914944550&cv=9&fst=1599914944550&num=1&bg=ffffff&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=120&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2oa920&sendb=1&ig=1&data=event%3Dgtag.config&frm=0&url=https%3A%2F%2Fwww.ridertransport.eu%2F&tiba=RIDER%20Szczecin-przew%C3%B3z%20os%C3%B3b%2C%20transport%20i%20transfer%20na%20lotniska%2C%20wynajem%20busa%20i%20samochodu%20osobowego%20z%20kierowc%C4%85.&hn=www.googleadservices.com&async=1&rfmt=3&fmt=4 2.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 827.65 ms
 • Czas: 48.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.37 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 25.67 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/984426853/?random=1599914944550&cv=9&fst=1599912000000&num=1&bg=ffffff&guid=ON&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=120&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2oa920&sendb=1&data=event%3Dgtag.config&frm=0&url=https%3A%2F%2Fwww.ridertransport.eu%2F&tiba=RIDER%20Szczecin-przew%C3%B3z%20os%C3%B3b%2C%20transport%20i%20transfer%20na%20lotniska%2C%20wynajem%20busa%20i%20samochodu%20osobowego%20z%20kierowc%C4%85.&async=1&fmt=3&is_vtc=1&random=2311542015&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=0&ipr=y 560 B 200
 • Rozpoczęcie: 880.8 ms
 • Czas: 47.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.34 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 26 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/984426853/?random=1599914944550&cv=9&fst=1599912000000&num=1&bg=ffffff&guid=ON&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=120&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2oa920&sendb=1&data=event%3Dgtag.config&frm=0&url=https%3A%2F%2Fwww.ridertransport.eu%2F&tiba=RIDER%20Szczecin-przew%C3%B3z%20os%C3%B3b%2C%20transport%20i%20transfer%20na%20lotniska%2C%20wynajem%20busa%20i%20samochodu%20osobowego%20z%20kierowc%C4%85.&async=1&fmt=3&is_vtc=1&random=2311542015&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=1&ipr=y 560 B 200
 • Rozpoczęcie: 881.24 ms
 • Czas: 48.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.56 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 27.08 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://55b558c7-resources.clickweb.home.pl/8ac754ae90/seven/fonts/playfair_display.woff.json 107.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 934.6 ms
 • Czas: 17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.24 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 3.25 ms
 • Odbieranie: 7.13 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.022 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 2.343 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera openresty

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 334 343 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
28%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.12 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook