Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.188 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.488 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.802 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.214 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu43%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.44 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)127 / 12i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 7.23 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 255.38 KB (30)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 86.95 KB (6)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 16.87 KB (4)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 87.23 KB (9)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 50i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 453.66 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 412.85 KB (91%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 712.19 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.34s
 • 0.68s
 • 1.01s
 • 1.35s
 • 1.69s
http://www.argonium.pl/ 7.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.17 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 117.87 ms
 • Odbieranie: 3.93 ms
 • Blokowanie: 1.05 s
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-135020371-1 33.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 67.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.39 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 31.05 ms
 • Odbieranie: 13.42 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito&display=swap 1015 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 46.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.09 ms
 • Wysyłanie: 1.43 ms
 • Oczekiwanie: 21.08 ms
 • Odbieranie: 2.27 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:200,300,400,600,700&display=swap 684 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 53.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.35 ms
 • Oczekiwanie: 24.18 ms
 • Odbieranie: 2.05 ms
 • Blokowanie: 26.23 ms
/templates/default/css/main.min.css?202007041453 14.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 21.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 18.18 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 1.56 ms
https://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.js?features=IntersectionObserver 738 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 98.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 47.53 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 48.1 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js 29.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 70.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 18.63 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 41.41 ms
 • Odbieranie: 9.55 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
/templates/default/img/logo.png 3.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 15.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 12.76 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
/templates/default/img/logo-white.svg 9.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 11.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 9.26 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
/templates/default/img/icons/icon-chevron-white.svg 555 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 13.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 12.89 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
/templates/default/img/icons/icon-linkedin-white.svg 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 10.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 10.04 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/templates/default/img/icons/icon-facebook-white.svg 1.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.29 s
 • Czas: 9.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 9.13 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/templates/default/img/icons/icon-instagram-white.svg 1.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 10.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 10.04 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/templates/default/img/icons/icon-arrow-black.svg 813 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.31 s
 • Czas: 10.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.57 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/templates/default/img/header-main.png 107.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 32.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 9.93 ms
 • Odbieranie: 22.02 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/templates/default/img/icons/icon-linkedin.svg 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.32 s
 • Czas: 12.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 11.07 ms
 • Odbieranie: 1.54 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/templates/default/img/icons/icon-facebook.svg 1.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 12.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 9.39 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 2.36 ms
/templates/default/img/icons/icon-instagram.svg 1.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 13.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 9.48 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 2.89 ms
/templates/default/img/offer/offer-seo.png 20.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 20.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 9.77 ms
 • Odbieranie: 9.01 ms
 • Blokowanie: 2.06 ms
/templates/default/img/offer/offer-marketing.png 10.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 16.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 11.83 ms
 • Odbieranie: 2.73 ms
 • Blokowanie: 2.04 ms
/templates/default/img/offer/offer-www.png 17.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 20.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 10.01 ms
 • Odbieranie: 8.82 ms
 • Blokowanie: 2.08 ms
/templates/default/img/offer/offer-buisness.png 15.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 22.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 12.54 ms
 • Odbieranie: 8.62 ms
 • Blokowanie: 1.79 ms
/upload/klienci/italia-569-298.png 4.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 15.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 11.42 ms
 • Odbieranie: 3.09 ms
 • Blokowanie: 0.75 ms
/upload/klienci/meble-661.png 3.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 14.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 11.68 ms
 • Odbieranie: 2.14 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/upload/klienci/maxton-15.png 5.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 10.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 9.06 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
/upload/klienci/idpoint-47.png 2.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 11.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.19 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 1.87 ms
/upload/klienci/pzl-mielec-300.png 6.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 12.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.58 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 1.79 ms
/upload/klienci/chema-927.png 6.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 11.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 9.45 ms
 • Odbieranie: 1.64 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/upload/klienci/cellfast-949.png 3.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 10.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.13 ms
 • Odbieranie: 1.23 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/upload/klienci/profamilia-905.png 4.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 9.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.17 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/upload/klienci/vanpur-765.png 4.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 9.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.13 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/upload/klienci/hasborg-96.png 4.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 10.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.05 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.7 ms
/upload/klienci/sharp-389.png 3.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 11.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.26 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/upload/klienci/kernau-293.png 3.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 10.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.44 ms
 • Odbieranie: 1.03 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/templates/default/img/shape-blob.svg 1.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 10.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.03 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/templates/default/img/icons/icon-paperplane.png 6.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 9.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.2 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/js/index.js 1.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 13.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 10.3 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
/js/parallax.min.js 2.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 29.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 22.85 ms
 • Odbieranie: 5.19 ms
 • Blokowanie: 0.97 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Amiko:wght@400;700&display=swap 562 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 33.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 26.87 ms
 • Odbieranie: 2.02 ms
 • Blokowanie: 4.57 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 24.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.73 ms
 • Wysyłanie: 1.3 ms
 • Oczekiwanie: 0.69 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiEyp8kv8JHgFVrJJfecg.woff2 8.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 22.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.21 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 0.66 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiByp8kv8JHgFVrLEj6Z1xlFQ.woff2 7.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 27.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 2.12 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 23.77 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1xlFQ.woff2 7.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 26.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 1.51 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 23.74 ms
https://fonts.gstatic.com/s/nunito/v12/XRXV3I6Li01BKofINeaB.woff2 20.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 29.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 5.46 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 22.94 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiByp8kv8JHgFVrLDz8Z1xlFQ.woff2 7.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 28.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.26 ms
 • Oczekiwanie: 2.69 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 20.75 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiEyp8kv8JHgFVrJJnecmNE.woff2 5.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 25.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 4.44 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 19.61 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1JlFc-K.woff2 5.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 24.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 3.01 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 19.46 ms
https://fonts.gstatic.com/s/nunito/v12/XRXV3I6Li01BKofIO-aBXso.woff2 19.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 22.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 4.89 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 16.76 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiByp8kv8JHgFVrLEj6Z1JlFc-K.woff2 5.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 15.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 2.22 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 12.44 ms
https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j83&a=2101424203&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Fwww.argonium.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=ARGONIUM%20-%20agencja%20interaktywna%2C%20strony%20www%2C%20sklepy%20internetowe%2C%20seo&sd=24-bit&sr=800x600&vp=790x600&je=0&_u=IEBAAUAB~&jid=1470902451&gjid=1665805459&cid=682053646.1593867191&tid=UA-135020371-1&_gid=1942089134.1593867191&_r=1>m=2ou6o0&z=113114475 196 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.47 s
 • Czas: 20.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 19.22 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.074 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 8.857 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 330 659 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
31%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
28%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.11 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.22 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook