Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.275 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 2.945 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.624 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.156 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu52%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.86 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)21 / 4i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 1.63 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 934.1 KB (8)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 2.43 KB (1)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 22.23 KB (7)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 90.75 KB (2)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 19i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.03 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 17.39 KB (2%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.11 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.63s
 • 1.26s
 • 1.89s
 • 2.52s
 • 3.15s
/index.html 1.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.18 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 86.85 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 178.69 ms
 • Odbieranie: 8.98 ms
 • Blokowanie: 901.62 ms
/css/style.css 1.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 251.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.91 ms
 • Oczekiwanie: 226.37 ms
 • Odbieranie: 23.15 ms
 • Blokowanie: 0.88 ms
https://kit.fontawesome.com/846dfe5163.js 2.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 587.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35.78 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 547.98 ms
 • Odbieranie: 2.32 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,100;0,300;0,400;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,700;1,900&display=swap 729 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 51.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.23 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 25.78 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.91 ms
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Staatliches&display=swap 905 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 89.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 24.77 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 63.48 ms
/img/logo.png 8.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 250.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 228.04 ms
 • Odbieranie: 21.02 ms
 • Blokowanie: 1.09 ms
/img/articles/ent1.jpg 233.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.27 s
 • Czas: 772.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 249.61 ms
 • Odbieranie: 521.6 ms
 • Blokowanie: 1.02 ms
/img/articles/tech1.jpg 57.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 349.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 242.56 ms
 • Odbieranie: 105.82 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
/img/articles/sports1.jpg 89.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.88 s
 • Czas: 310.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 198.94 ms
 • Odbieranie: 109.81 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
/img/articles/tech2.jpg 27.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 360.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.33 ms
 • Oczekiwanie: 244.73 ms
 • Odbieranie: 107.87 ms
 • Blokowanie: 4.08 ms
/img/articles/ent2.jpg 49.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 438.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.75 ms
 • Oczekiwanie: 216.07 ms
 • Odbieranie: 215.05 ms
 • Blokowanie: 5.3 ms
/img/logo_light.png 6.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 241.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.5 ms
 • Oczekiwanie: 233.54 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 4.89 ms
https://kit-free.fontawesome.com/releases/latest/css/free-v4-shims.min.css 4.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 61.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.07 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 26.49 ms
 • Odbieranie: 3.11 ms
 • Blokowanie: 4.07 ms
https://kit-free.fontawesome.com/releases/latest/css/free-v4-font-face.min.css 927 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 105.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 27.7 ms
 • Odbieranie: 2.58 ms
 • Blokowanie: 74.41 ms
https://kit-free.fontawesome.com/releases/latest/css/free.min.css 13.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 106.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 30.69 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 73.11 ms
/css/mobile.css 463 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 255.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.3 ms
 • Oczekiwanie: 226.95 ms
 • Odbieranie: 23.15 ms
 • Blokowanie: 4.44 ms
/img/featured.jpg 460.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.96 s
 • Czas: 986.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 245.86 ms
 • Odbieranie: 739.41 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
https://fonts.gstatic.com/s/staatliches/v3/HI_OiY8KO6hCsQSoAPmtMYebvpA.woff2 15.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.99 s
 • Czas: 44.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.25 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 16.94 ms
 • Odbieranie: 3.22 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://kit-free.fontawesome.com/releases/latest/webfonts/free-fa-brands-400.woff2 74.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 50.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 26.7 ms
 • Odbieranie: 22.84 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.075 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 22.883 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna DE i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Netlify

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 327 416 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
31%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
62%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
27%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.09 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.22 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook