Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.395 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.113 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.171 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.968 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu8%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 0.63 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)1 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 6.61 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia - i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 41.69 KB (4)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 20.69 KB (4)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 18.09 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 15i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 87.08 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 80.47 KB (92%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 568.19 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.3s
 • 0.61s
 • 0.91s
 • 1.21s
 • 1.52s
https://luj.proasdf.com/?d=ram20.proasdf.com 141 B 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 204.12 ms
 • DNS: 3.68 ms
 • Łączenie: 100.28 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 99.38 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://luj.proasdf.com/?d=ram20.proasdf.com 1.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 204.39 ms
 • Czas: 407.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 230.1 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 174.8 ms
 • Odbieranie: 2.5 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css 17.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 746.78 ms
 • Czas: 49.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.86 ms
 • Wysyłanie: 1.87 ms
 • Oczekiwanie: 20.29 ms
 • Odbieranie: 5.72 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css 2.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 748.05 ms
 • Czas: 49.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.71 ms
 • Oczekiwanie: 13.64 ms
 • Odbieranie: 2.51 ms
 • Blokowanie: 31.6 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js 32.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 748.6 ms
 • Czas: 62.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.59 ms
 • Oczekiwanie: 23.63 ms
 • Odbieranie: 6.48 ms
 • Blokowanie: 31.22 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js 9.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 749.2 ms
 • Czas: 51.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.45 ms
 • Oczekiwanie: 16.74 ms
 • Odbieranie: 2.59 ms
 • Blokowanie: 30.86 ms
/v2/s?c=&s=&d=ram20.proasdf.com&k=&r=&t=1&u=76394a54-6174-43a3-912d-580b952dd3a7&v=&x=&y=&z=&pz=eu&f=1&tk=ced49585db8f6e96ce0933c656c12511&q=bs.escrow.q01_buy_domain 535 B 302
 • Rozpoczęcie: 861.27 ms
 • Czas: 204.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 202.27 ms
 • Odbieranie: 2.28 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/v2/s?c=&s=&d=ram20.proasdf.com&k=&r=&t=1&u=76394a54-6174-43a3-912d-580b952dd3a7&v=&x=&y=&z=&pz=eu&f=1&tk=ced49585db8f6e96ce0933c656c12511&q=bs.escrow.q01_buy_domain 5.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.07 s
 • Czas: 188.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 183.74 ms
 • Odbieranie: 3.4 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css 118.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 746.78 ms
 • Czas: 506.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.86 ms
 • Wysyłanie: 1.87 ms
 • Oczekiwanie: 20.29 ms
 • Odbieranie: 463.25 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css 22.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 748.05 ms
 • Czas: 516.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.71 ms
 • Oczekiwanie: 13.64 ms
 • Odbieranie: 469.99 ms
 • Blokowanie: 31.6 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js 94.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 748.6 ms
 • Czas: 516.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.59 ms
 • Oczekiwanie: 23.63 ms
 • Odbieranie: 460.07 ms
 • Blokowanie: 31.22 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js 36.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 749.2 ms
 • Czas: 516.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.45 ms
 • Oczekiwanie: 16.74 ms
 • Odbieranie: 467 ms
 • Blokowanie: 30.86 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 18.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.3 s
 • Czas: 15.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.29 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 10.72 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.459 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 96.966 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WYŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera gunicorn 19.7.1

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 347 632 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
33%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
30%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.20 s
Mediana czasu ładowania
4.43 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook