Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.38 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.607 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.072 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.607 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu21%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 14.00 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)16 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 2.52 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1011.31 KB (16)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 45.45 KB (3)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 3.01 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 23i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.04 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu - (0%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.26 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.18s
 • 0.36s
 • 0.54s
 • 0.72s
 • 0.91s
https://aptekapo40.pl/ 233 B 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 97.65 ms
 • DNS: 30.5 ms
 • Łączenie: 28.59 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 36.83 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://aptekapo40.pl/ 2.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 98.35 ms
 • Czas: 95.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 52.73 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 39.11 ms
 • Odbieranie: 3.02 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
/css/reset.css 668 B 200
 • Rozpoczęcie: 253.96 ms
 • Czas: 40.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 35.54 ms
 • Odbieranie: 2.25 ms
 • Blokowanie: 2.74 ms
/css/style.css 2.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 255.05 ms
 • Czas: 77.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 35.05 ms
 • Odbieranie: 2.04 ms
 • Blokowanie: 40.37 ms
/js/cufon-yui.js 7.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 255.62 ms
 • Czas: 77.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 31.58 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 41.3 ms
 • Odbieranie: 2.85 ms
 • Blokowanie: 1.5 ms
/js/Myriad_Pro_400.font.js 37.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 256.24 ms
 • Czas: 136.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 31.66 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 71.19 ms
 • Odbieranie: 31.23 ms
 • Blokowanie: 2.12 ms
/gfx/bg.jpg 29.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 445.98 ms
 • Czas: 46.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 36.34 ms
 • Odbieranie: 9.57 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/gfx/bottom_bg.jpg 46.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 446.32 ms
 • Czas: 75.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 37.14 ms
 • Odbieranie: 36.28 ms
 • Blokowanie: 2.08 ms
/gfx/top_bg.png 435 B 200
 • Rozpoczęcie: 446.51 ms
 • Czas: 41.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 38.32 ms
 • Odbieranie: 1.02 ms
 • Blokowanie: 2.01 ms
/gfx/viagra_logo.png 14.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 446.84 ms
 • Czas: 67.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 38.67 ms
 • Odbieranie: 27.17 ms
 • Blokowanie: 1.91 ms
/gfx/cialis.png 8.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 447.02 ms
 • Czas: 77.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 35.03 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 41.39 ms
/gfx/levitra_logo.png 11.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 447.19 ms
 • Czas: 83.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 36.97 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 45.85 ms
/gfx/banner_bg.png 531.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 488.24 ms
 • Czas: 217.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 35.22 ms
 • Odbieranie: 162.71 ms
 • Blokowanie: 19.03 ms
/gfx/btn.png 1.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 492.92 ms
 • Czas: 52.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 33.87 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 17.68 ms
/gfx/content_top.png 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 514.82 ms
 • Czas: 47.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 46.28 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/gfx/content_bottom.png 1.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 519.76 ms
 • Czas: 37.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 34.31 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 2.34 ms
/gfx/content_inner.png 450 B 200
 • Rozpoczęcie: 520 ms
 • Czas: 39.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 34.31 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 4.32 ms
/gfx/article_bg.png 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 557.44 ms
 • Czas: 38.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 38.04 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/gfx/cialis_img.png 9.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 520.09 ms
 • Czas: 46.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 34.34 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 11.2 ms
/gfx/levitra_img.png 12.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 520.17 ms
 • Czas: 61.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 35.07 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 25.33 ms
/gfx/viagra_img.png 15.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 559.4 ms
 • Czas: 35.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 34.79 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/gfx/footer_bg.png 326.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 562.28 ms
 • Czas: 124.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 39.09 ms
 • Odbieranie: 85.26 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.124 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 26.616 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna DE i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2
 • Język skryptowy PHP 7.2.21

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 359 589 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
34%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
31%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.23 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook