Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.497 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.457 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.789 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.457 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu11%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 9.85 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)34 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 2.77 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 533.47 KB (20)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 22.61 KB (3)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 3.56 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby 1i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 27i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 562.42 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu - (0%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 628.59 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.15s
 • 0.3s
 • 0.44s
 • 0.59s
 • 0.74s
https://viagra.net.pl/ 234 B 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 81.58 ms
 • DNS: 23.99 ms
 • Łączenie: 25.58 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 31.37 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://viagra.net.pl/ 2.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 81.85 ms
 • Czas: 102.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 69.42 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 30.34 ms
 • Odbieranie: 2.33 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/css/reset.css 638 B 200
 • Rozpoczęcie: 240.26 ms
 • Czas: 33.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 28.96 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 3.18 ms
/css/style.css 2.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 241.31 ms
 • Czas: 64.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 31.13 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 33.04 ms
/js/jquery.min.js 200 B 404
 • Rozpoczęcie: 241.67 ms
 • Czas: 64.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.86 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 34.7 ms
 • Odbieranie: 1.12 ms
 • Blokowanie: 2.21 ms
/js/cufon-yui.js 7.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 242.2 ms
 • Czas: 64.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.33 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 32.09 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 4.99 ms
/js/Franklin_Gothic_Medium_Cond_400.font.js 14.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 242.57 ms
 • Czas: 94.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.64 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 36.19 ms
 • Odbieranie: 26.22 ms
 • Blokowanie: 4.09 ms
/gfx/viagra_logo.png 8.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 242.97 ms
 • Czas: 67.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.94 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 34.23 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 3.41 ms
/gfx/cialis.png 6.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 274.13 ms
 • Czas: 62.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 33.62 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 27.88 ms
/gfx/levitra_logo.png 6.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 337 ms
 • Czas: 30.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 27.93 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/gfx/viagra_img.png 21.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 337.76 ms
 • Czas: 54.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 29.59 ms
 • Odbieranie: 25.02 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
/gfx/cialis_img.png 27.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 377.55 ms
 • Czas: 60.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 32.07 ms
 • Odbieranie: 26.05 ms
 • Blokowanie: 1.82 ms
/gfx/levitra_img.png 22.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 378.68 ms
 • Czas: 31.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 29.01 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 1.6 ms
/gfx/top_bar.png 417 B 200
 • Rozpoczęcie: 390.13 ms
 • Czas: 30.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 29 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.73 ms
/gfx/logo.png 7.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 391.28 ms
 • Czas: 33.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 31.84 ms
 • Odbieranie: 1.05 ms
 • Blokowanie: 0.75 ms
/gfx/top_bg.jpg 38.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 393.17 ms
 • Czas: 56.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 29.45 ms
 • Odbieranie: 25.42 ms
 • Blokowanie: 1.76 ms
/gfx/banner.png 320.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 393.72 ms
 • Czas: 144.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 32.29 ms
 • Odbieranie: 110.86 ms
 • Blokowanie: 1.62 ms
/gfx/trans_bg.png 363 B 200
 • Rozpoczęcie: 410.4 ms
 • Czas: 29.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 28.7 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/gfx/buy_now.png 3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 420.65 ms
 • Czas: 34.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 33.66 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/gfx/more_info_bg.png 1.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 425.36 ms
 • Czas: 31.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 30.5 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
/gfx/article_bullet.png 1.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 438.02 ms
 • Czas: 29.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 28.72 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/gfx/pagination_bg.png 1.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 440.34 ms
 • Czas: 29.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 28.74 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/gfx/pagination_active_bg.png 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.12 ms
 • Czas: 29.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 29.04 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
/gfx/special_bg.png 30.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 455.54 ms
 • Czas: 56.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 29.64 ms
 • Odbieranie: 26.87 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/gfx/bottom_bg.jpg 21.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 457.12 ms
 • Czas: 29.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 28.41 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
/gfx/footer_logo.png 12.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 468.12 ms
 • Czas: 29.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 28.69 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/gfx/footer_bg.png 413 B 200
 • Rozpoczęcie: 470.21 ms
 • Czas: 29.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 28.45 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.111 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 25.034 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna DE i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2
 • Język skryptowy PHP 7.2.21

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 336 447 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.13 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook