Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.302 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.454 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.797 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.454 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu18%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 11.01 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)41 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 2.79 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 552.05 KB (18)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 66.46 KB (4)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 3.16 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby 1i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 26i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 624.47 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu - (0%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 787.93 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.14s
 • 0.29s
 • 0.43s
 • 0.57s
 • 0.71s
https://erekcja.net/ 232 B 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 58.19 ms
 • DNS: 1 ms
 • Łączenie: 26.21 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 28.77 ms
 • Odbieranie: 2.04 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://erekcja.net/ 2.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 58.96 ms
 • Czas: 107.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 74.62 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 29.9 ms
 • Odbieranie: 2.46 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
/css/reset.css 638 B 200
 • Rozpoczęcie: 218.13 ms
 • Czas: 35.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 29.99 ms
 • Odbieranie: 1.34 ms
 • Blokowanie: 4.23 ms
/css/style.css 2.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 219.27 ms
 • Czas: 65.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 28.23 ms
 • Odbieranie: 2.34 ms
 • Blokowanie: 35.28 ms
/js/jquery.min.js 19.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 219.82 ms
 • Czas: 97.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.29 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 38.55 ms
 • Odbieranie: 26.11 ms
 • Blokowanie: 4.15 ms
/js/cufon-yui.js 7.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 220.56 ms
 • Czas: 73.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.99 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 34.29 ms
 • Odbieranie: 7.46 ms
 • Blokowanie: 3 ms
/js/Gill_Sans_MT_400-Gill_Sans_MT_700-Gill_Sans_MT_italic_400.font.js 37.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 221.05 ms
 • Czas: 104.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.72 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 43.8 ms
 • Odbieranie: 28.93 ms
 • Blokowanie: 2.09 ms
/js/scrolls.js 2.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 221.53 ms
 • Czas: 64.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.17 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 30.34 ms
 • Odbieranie: 2.13 ms
 • Blokowanie: 2.87 ms
/gfx/viagra_img.png 21.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 254.28 ms
 • Czas: 80.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 28.42 ms
 • Odbieranie: 25.75 ms
 • Blokowanie: 26.44 ms
/gfx/cialis_img.png 21.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 285.94 ms
 • Czas: 55.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 29.36 ms
 • Odbieranie: 24.92 ms
 • Blokowanie: 0.96 ms
/gfx/levitra_img.png 486 B 404
 • Rozpoczęcie: 336.53 ms
 • Czas: 176.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 31.18 ms
 • Odbieranie: 143.78 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
/gfx/bg.jpg 109.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 376.89 ms
 • Czas: 84.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 32.06 ms
 • Odbieranie: 52.04 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/gfx/content_bg.png 380.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 377.44 ms
 • Czas: 105.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 28.07 ms
 • Odbieranie: 77.04 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms
/gfx/content_top.png 952 B 200
 • Rozpoczęcie: 377.68 ms
 • Czas: 29.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 28.14 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 1.3 ms
/gfx/content_bottm.png 989 B 200
 • Rozpoczęcie: 377.83 ms
 • Czas: 33.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 30.89 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 1.22 ms
/gfx/content_mid.png 390 B 200
 • Rozpoczęcie: 377.95 ms
 • Czas: 30.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 28.57 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 1.25 ms
/gfx/slideshow_top.png 736 B 200
 • Rozpoczęcie: 378.12 ms
 • Czas: 31.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 28.93 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
/gfx/slideshow_bg.png 705 B 200
 • Rozpoczęcie: 408.76 ms
 • Czas: 33.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 31.08 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.89 ms
/gfx/slideshow_heading_bg.png 894 B 200
 • Rozpoczęcie: 409.85 ms
 • Czas: 34.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 32.77 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 1.39 ms
/gfx/previous.png 2.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 410.37 ms
 • Czas: 33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 31.56 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
/gfx/btn.png 816 B 200
 • Rozpoczęcie: 410.3 ms
 • Czas: 34.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 33.45 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 1.03 ms
/gfx/next.png 2.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 410.43 ms
 • Czas: 66.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 34.07 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 32 ms
/gfx/heading_bg.png 5.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 415.85 ms
 • Czas: 62.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 33.21 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 28.68 ms
/gfx/previous_article.png 1.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 416.13 ms
 • Czas: 75.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 29.36 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 45.39 ms
/gfx/next_article.png 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 415.94 ms
 • Czas: 64.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 34.86 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 29.34 ms
/gfx/price_bg.png 827 B 200
 • Rozpoczęcie: 410.49 ms
 • Czas: 66.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 33.39 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 33.04 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.113 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 25.322 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna DE i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2
 • Język skryptowy PHP 7.2.21

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 363 029 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
35%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
32%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.23 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook