Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.912 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 2.548 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 3.126 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.258 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu6%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 0.60 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)3 / 3i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 8.21 KB (6)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 3.5 KB (5)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 180.16 KB (8)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 19i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 191.87 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 158.12 KB (82%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 499.1 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.55s
 • 1.1s
 • 1.65s
 • 2.2s
 • 2.75s
http://uslugi48.ujm.pl/ 2.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 883.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 16.49 ms
 • Odbieranie: 3.33 ms
 • Blokowanie: 863.65 ms
/ieupdate.js 373 B 200
 • Rozpoczęcie: 939.84 ms
 • Czas: 7.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.77 ms
 • Odbieranie: 1.53 ms
 • Blokowanie: 2.97 ms
http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 940.56 ms
 • Czas: 27.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 24.81 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 1.61 ms
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js 29.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 941.48 ms
 • Czas: 50.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 29.64 ms
 • Odbieranie: 19.87 ms
 • Blokowanie: 1.06 ms
https://adservice.google.pl/adsid/integrator.js?domain=uslugi48.ujm.pl 778 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 54.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.86 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 27.92 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://adservice.google.com/adsid/integrator.js?domain=uslugi48.ujm.pl 778 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 51.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.28 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 24.75 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20200220/r20190131/show_ads_impl_fy2019.js 83.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 96.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.49 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 37.55 ms
 • Odbieranie: 30.53 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20200220/r20190131/zrt_lookup.html 5.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 41.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.29 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 15.85 ms
 • Odbieranie: 1.11 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0795759857877252&output=html&h=15&slotname=4124462505&adk=595636596&adf=1256498496&w=728&lmt=1582621547&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&url=http%3A%2F%2Fuslugi48.ujm.pl%2F&flash=0&wgl=1&adsid=NT&dt=1582621547204&bpp=185&bdt=115&fdt=307&idt=307&shv=r20200220&cbv=r20190131&ptt=5&saldr=sa&abxe=1&correlator=5134879337167&frm=20&pv=2&ga_vid=1427296898.1582621548&ga_sid=1582621548&ga_hid=1125060098&ga_fc=0&iag=0&icsg=43242&dssz=11&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=0&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=36&ady=178&biw=800&bih=600&scr_x=0&scr_y=0&eid=21065100%2C42530290%2C42530311%2C44715380&oid=3&pvsid=2575209061309737&pem=119&rx=0&eae=0&fc=640&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C800%2C0%2C800%2C600%2C800%2C600&vis=1&rsz=%7C%7CeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=16&bc=23&ifi=1&uci=a!1&fsb=1&xpc=XnwnOW1HYp&p=http%3A//uslugi48.ujm.pl&dtd=329 218 B 400
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 39.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 37.89 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.52 ms
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 27.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 49.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 22.97 ms
 • Odbieranie: 2.89 ms
 • Blokowanie: 23.41 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0795759857877252&output=html&h=60&slotname=8954416792&adk=2518294794&adf=2661807388&w=468&lmt=1582621547&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&url=http%3A%2F%2Fuslugi48.ujm.pl%2F&flash=0&wgl=1&adsid=NT&dt=1582621547389&bpp=7&bdt=300&fdt=184&idt=184&shv=r20200220&cbv=r20190131&ptt=5&saldr=sa&abxe=1&prev_slotnames=4124462505&correlator=5134879337167&frm=20&pv=1&ga_vid=1427296898.1582621548&ga_sid=1582621548&ga_hid=1125060098&ga_fc=0&iag=0&icsg=174314&dssz=12&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=0&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=39&ady=205&biw=800&bih=600&scr_x=0&scr_y=0&eid=21065100%2C42530290%2C42530311%2C44715380&oid=3&pvsid=2575209061309737&pem=119&rx=0&eae=0&fc=640&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C800%2C0%2C800%2C600%2C800%2C600&vis=1&rsz=%7C%7CeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=16&bc=23&ifi=2&uci=a!2&fsb=1&xpc=FV1Vjad9Ci&p=http%3A//uslugi48.ujm.pl&dtd=187 212 B 400
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 36.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 35.32 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0795759857877252&output=html&h=60&slotname=7662739386&adk=326153163&adf=1592045610&w=234&lmt=1582621547&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&url=http%3A%2F%2Fuslugi48.ujm.pl%2F&flash=0&wgl=1&adsid=NT&dt=1582621547398&bpp=4&bdt=309&fdt=186&idt=186&shv=r20200220&cbv=r20190131&ptt=5&saldr=sa&abxe=1&prev_slotnames=4124462505%2C8954416792&correlator=5134879337167&frm=20&pv=1&ga_vid=1427296898.1582621548&ga_sid=1582621548&ga_hid=1125060098&ga_fc=0&iag=0&icsg=174314&dssz=12&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=0&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=527&ady=205&biw=800&bih=600&scr_x=0&scr_y=0&eid=21065100%2C42530290%2C42530311%2C44715380&oid=3&pvsid=2575209061309737&pem=119&rx=0&eae=0&fc=640&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C800%2C0%2C800%2C600%2C800%2C600&vis=1&rsz=%7C%7CeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=16&bc=23&ifi=3&uci=a!3&fsb=1&xpc=CgfIhSFgoU&p=http%3A//uslugi48.ujm.pl&dtd=189 212 B 400
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 36.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 34.82 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=ovlp&adf=1256498496&client=ca-pub-0795759857877252&eid=42530290%2C42530311%2C44715380%2C21065100&et=2&io=0&saldr=sa&oa=0.00&roa=0&slot=4124462505&sp=0%2C0&tgt=ins%2Faswift_0_expand.0&tr=36%2C178%2C764%2C193&url=http%3A%2F%2Fuslugi48.ujm.pl%2F&vp=800x600 415 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 35.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 34.72 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js 37.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 34.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 30.11 ms
 • Odbieranie: 3.88 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=ovlp&adf=2661807388&client=ca-pub-0795759857877252&eid=42530290%2C42530311%2C44715380%2C21065100&et=1&io=0&saldr=sa&oa=0.00&roa=0&slot=8954416792&sp=0%2C0&tgt=ins%2Faswift_1_expand.0&tr=39.265625%2C205%2C507.265625%2C265&url=http%3A%2F%2Fuslugi48.ujm.pl%2F&vp=800x600 415 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.51 s
 • Czas: 35.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 34.9 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=ovlp&adf=1592045610&client=ca-pub-0795759857877252&eid=42530290%2C42530311%2C44715380%2C21065100&io=0&saldr=sa&oa=0.00&roa=0&slot=7662739386&sp=0%2C0&tgt=ins%2Faswift_2_expand.1&tr=526.71875%2C205%2C760.71875%2C265&url=http%3A%2F%2Fuslugi48.ujm.pl%2F&vp=800x600 415 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.51 s
 • Czas: 35.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 34.76 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0795759857877252&output=html&adk=1812271804&adf=3025194257&lmt=1582621547&plat=1%3A8%2C2%3A8%2C8%3A8%2C9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1048576%2C32%3A32%2C40%3A32&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&format=0x0&url=http%3A%2F%2Fuslugi48.ujm.pl%2F&ea=0&flash=0&pra=7&wgl=1&adsid=NT&dt=1582621547711&bpp=14&bdt=622&fdt=15&idt=15&shv=r20200220&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_slotnames=4124462505%2C8954416792%2C7662739386&nras=1&correlator=5134879337167&frm=20&pv=1&ga_vid=1427296898.1582621548&ga_sid=1582621548&ga_hid=1125060098&ga_fc=0&iag=0&icsg=698602&dssz=13&mdo=0&mso=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=0&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=-12245933&ady=-12245933&biw=800&bih=600&scr_x=0&scr_y=0&eid=21065100%2C42530290%2C42530311%2C44715380&oid=3&pvsid=2575209061309737&pem=119&rx=0&eae=2&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C800%2C0%2C800%2C600%2C800%2C600&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=16&bc=23&ifi=3&uci=a!3&fsb=1&dtd=20 320 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 32.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 29.5 ms
 • Odbieranie: 2.11 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=ama_stats&wpc=ca-pub-0795759857877252&su=uslugi48.ujm.pl&doc=complete&pg_h=397&pg_w=800&pg_hs=600&c=3&aa_c=0&av_h=45&av_w=476.667&av_a=17680&s=12&all_s=12&b=132&all_b=132&d=0.340&all_d=0.340&ard=0.167&all_ard=0.167&dt=d 415 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 37.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 35.5 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.015 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 2.135 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera IdeaWebServer 0.83.3

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 317 487 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
29%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
63%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
26%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.04 s
Mediana czasu ładowania
4.53 Mbps
Mediana prędkości
1.20 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook