Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.502 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.743 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.439 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.532 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu21%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 11.28 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)24 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 2.14 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 758.11 KB (21)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 172.4 KB (7)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 33.93 KB (3)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 75.93 KB (1)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne4.48 KB (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 36i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.02 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.02 MB (100%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.66 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.24s
 • 0.48s
 • 0.72s
 • 0.96s
 • 1.2s
https://3filmy.com/ 296 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 91.2 ms
 • DNS: 22.32 ms
 • Łączenie: 31.87 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 35.07 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/seriale/ 378 B 302
 • Rozpoczęcie: 92.74 ms
 • Czas: 214.66 ms
 • DNS: 0.03 ms
 • Łączenie: 82.67 ms
 • SSL: 49.61 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 79.47 ms
 • Odbieranie: 2.66 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/seriale/ 2.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 258.54 ms
 • Czas: 91.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 88.94 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 1.13 ms
/css/bootstrap.css?v132 20.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 361.41 ms
 • Czas: 112.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.26 ms
 • Oczekiwanie: 43.5 ms
 • Odbieranie: 44.16 ms
 • Blokowanie: 23.55 ms
/css/custom.css?v132 7.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 361.77 ms
 • Czas: 67.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.12 ms
 • Oczekiwanie: 40.22 ms
 • Odbieranie: 2.62 ms
 • Blokowanie: 23.35 ms
/css/css/font-awesome.min.css 6.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 361.94 ms
 • Czas: 110.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.02 ms
 • Oczekiwanie: 75.08 ms
 • Odbieranie: 11.3 ms
 • Blokowanie: 23.3 ms
/js/jquery-3.4.1.min.js 29.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 362.08 ms
 • Czas: 132.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 76.7 ms
 • Odbieranie: 31.58 ms
 • Blokowanie: 23.27 ms
/js/jquery-ui.min.js 63.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 362.24 ms
 • Czas: 148.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 79.85 ms
 • Odbieranie: 44.62 ms
 • Blokowanie: 23.21 ms
/js/bootstrap.min.js 9.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 362.38 ms
 • Czas: 71.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 45.26 ms
 • Odbieranie: 2.37 ms
 • Blokowanie: 23.18 ms
/js/jquery.cookie.js 1.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 362.52 ms
 • Czas: 73.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 48.22 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 23.13 ms
/js/custom.js?v132 16.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 362.66 ms
 • Czas: 146.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 50.41 ms
 • Odbieranie: 72.78 ms
 • Blokowanie: 23.1 ms
/js/main.js?v132 30.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 362.84 ms
 • Czas: 146.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 78.11 ms
 • Odbieranie: 45.31 ms
 • Blokowanie: 23.03 ms
/matomo.js 21.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 527.79 ms
 • Czas: 67.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 41.01 ms
 • Odbieranie: 2.87 ms
 • Blokowanie: 23.41 ms
/ajax/load.videos 4.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 645.02 ms
 • Czas: 124.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 121.48 ms
 • Odbieranie: 1.91 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/matomo.php?action_name=Seriale%20online%20%7C%203filmy.com&idsite=1&rec=1&r=240362&h=2&m=14&s=3&url=https%3A%2F%2F3filmy.com%2Fseriale%2F%23%2Fm%3Anajlepsze%2F&_id=edb9f78dff8b8478&_idts=1584407644&_idvc=1&_idn=0&_refts=0&_viewts=1584407644&send_image=1&cookie=1&res=800x600>_ms=90&pv_id=4aPFdd 110 B 200
 • Rozpoczęcie: 656.55 ms
 • Czas: 119.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 117.4 ms
 • Odbieranie: 1.61 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/images/series/zm/zm525eyj_jbnx9gdb_poster.jpg 31.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 787.51 ms
 • Czas: 54.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.65 ms
 • Oczekiwanie: 41.5 ms
 • Odbieranie: 2.63 ms
 • Blokowanie: 5.81 ms
/images/series/9h/9h4dy3nj_konjmjd5_poster.jpg 27.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 788.84 ms
 • Czas: 48.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.34 ms
 • Oczekiwanie: 37.17 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 8.23 ms
/images/series/6d/6di5uxus_01zzsddg_poster.jpg 36.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 789.57 ms
 • Czas: 93.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.19 ms
 • Oczekiwanie: 70.85 ms
 • Odbieranie: 14.24 ms
 • Blokowanie: 7.7 ms
/images/series/ol/olmupy1g_trc2d629_poster.jpg 43.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 790.47 ms
 • Czas: 93.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 71.3 ms
 • Odbieranie: 13.94 ms
 • Blokowanie: 6.98 ms
/images/series/yn/ynoqum1p_5v9dmse2_poster.jpg 50.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 790.97 ms
 • Czas: 92.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 45.81 ms
 • Odbieranie: 38.82 ms
 • Blokowanie: 6.66 ms
/images/series/ks/ks0kwbjb_up21zitu_poster.jpg 30.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 791.48 ms
 • Czas: 91.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 71.6 ms
 • Odbieranie: 13.22 ms
 • Blokowanie: 6.34 ms
/images/series/4t/4tocbz22_0nyygem0_poster.jpg 40.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 842.34 ms
 • Czas: 49.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 45.09 ms
 • Odbieranie: 3.96 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/images/series/a3/a3hguxhp_kvtmxhwt_poster.jpg 42.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 883.96 ms
 • Czas: 41.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 37.86 ms
 • Odbieranie: 2.57 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
/images/series/sv/svt2z19m_dkrv73yr_poster.jpg 33.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 884.14 ms
 • Czas: 45.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 42.09 ms
 • Odbieranie: 1.85 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
/images/series/1a/1aij7elj_8tfd3ofq_poster.jpg 46.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 884.26 ms
 • Czas: 72.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 44.95 ms
 • Odbieranie: 26.73 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
/images/series/1m/1mbwnms3_w2gl8gtu_poster.jpg 53.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 884.38 ms
 • Czas: 78.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 70.67 ms
 • Odbieranie: 7.27 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
/images/series/vg/vgfk229g_7y41lqwt_poster.jpg 39.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 892.2 ms
 • Czas: 72.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 63.92 ms
 • Odbieranie: 7.94 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/images/series/x6/x6mm09tx_esncs26f_poster.jpg 41.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 925.94 ms
 • Czas: 75.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 59.44 ms
 • Odbieranie: 12.88 ms
 • Blokowanie: 1.98 ms
/images/series/y5/y5gnj9ld_gof7jrmk_poster.jpg 36.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 926.07 ms
 • Czas: 75.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 59.79 ms
 • Odbieranie: 12.7 ms
 • Blokowanie: 1.97 ms
/images/series/6l/6lh6xvb3_kwzif04q_poster.jpg 39.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 926.15 ms
 • Czas: 74.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 46.93 ms
 • Odbieranie: 24.63 ms
 • Blokowanie: 1.96 ms
/images/series/9b/9bylo5a3_heftn8ht_poster.jpg 37.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 926.27 ms
 • Czas: 45.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 40.37 ms
 • Odbieranie: 2.05 ms
 • Blokowanie: 1.9 ms
/images/series/db/db672b15_nxpd2mt4_poster.jpg 38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 926.35 ms
 • Czas: 42.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.66 ms
 • Oczekiwanie: 37.18 ms
 • Odbieranie: 2.33 ms
 • Blokowanie: 1.91 ms
/images/series/i0/i0x7tn7c_mpds77mr_poster.jpg 31.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 926.44 ms
 • Czas: 48.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 44.09 ms
 • Odbieranie: 1.74 ms
 • Blokowanie: 1.94 ms
/images/series/n1/n19g3k1k_hn6kzt2x_poster.jpg 30.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 926.5 ms
 • Czas: 74.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 60.04 ms
 • Odbieranie: 11.62 ms
 • Blokowanie: 1.95 ms
/images/series/nl/nlxohkad_7rq2d066_poster.jpg 28.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 926.57 ms
 • Czas: 74.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 58.83 ms
 • Odbieranie: 13.04 ms
 • Blokowanie: 1.99 ms
/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 75.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 830.08 ms
 • Czas: 111.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 34.81 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 35.45 ms
 • Odbieranie: 40.5 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.16 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 32.452 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 323 712 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
30%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
63%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
27%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.07 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.21 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook