Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.278 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.435 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.687 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.164 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu22%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 17.72 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)92 / 9i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 7.13 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 594.89 KB (52)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 144.37 KB (16)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 40.88 KB (5)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 176.17 KB (4)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 80i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 963.44 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 932.06 KB (97%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.53 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.16s
 • 0.33s
 • 0.49s
 • 0.65s
 • 0.81s
https://www.gov.pl/ 97 B 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 326.1 ms
 • DNS: 23.56 ms
 • Łączenie: 150.58 ms
 • SSL: 147.94 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 1.99 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.gov.pl/ 7.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 179.01 ms
 • Czas: 16.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8.66 ms
 • Wysyłanie: 0.87 ms
 • Oczekiwanie: 3.41 ms
 • Odbieranie: 2.57 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
/fonts/font-awesome.min.css 7.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 238.29 ms
 • Czas: 7.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.96 ms
 • Oczekiwanie: 1.37 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 2.73 ms
/css/vendors/jquery-ui-1.12.1-smoothness.min.css 4.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 238.61 ms
 • Czas: 10.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.66 ms
 • Oczekiwanie: 4.41 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 4.14 ms
/css/vendors/modaal.min.css 2.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 238.73 ms
 • Czas: 11.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.6 ms
 • Oczekiwanie: 5.03 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 4.12 ms
/css/govpl_template.css 5.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 238.87 ms
 • Czas: 11.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.53 ms
 • Oczekiwanie: 5.63 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 4.06 ms
/css/main.css 20.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 238.99 ms
 • Czas: 18.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.48 ms
 • Oczekiwanie: 6.87 ms
 • Odbieranie: 6.2 ms
 • Blokowanie: 4.02 ms
/scripts/polyfills/modernizr-custom.js 1.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 239.11 ms
 • Czas: 12.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.44 ms
 • Oczekiwanie: 6.24 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 3.96 ms
/scripts/polyfills/polyfills.js 1.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 239.22 ms
 • Czas: 13.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.4 ms
 • Oczekiwanie: 7.77 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 3.91 ms
/scripts/vendors/jquery-3.3.1.min.js 36.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 239.34 ms
 • Czas: 22.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.36 ms
 • Oczekiwanie: 8.27 ms
 • Odbieranie: 9.22 ms
 • Blokowanie: 3.87 ms
/scripts/vendors/jquery-ui-1.12.1.min.js 13.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 239.46 ms
 • Czas: 18.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.32 ms
 • Oczekiwanie: 9.66 ms
 • Odbieranie: 4.1 ms
 • Blokowanie: 3.81 ms
/scripts/vendors/modaal.min.js 6.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 239.57 ms
 • Czas: 14.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.28 ms
 • Oczekiwanie: 8.6 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 3.76 ms
/scripts/vendors/b_tab.js 4.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 239.69 ms
 • Czas: 15.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 9.92 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 3.72 ms
/scripts/vendors/validate.min.js 5.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 239.81 ms
 • Czas: 15.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.2 ms
 • Oczekiwanie: 10.46 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 3.67 ms
/scripts/gov_context.js?locale=pl_PL 2.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 239.93 ms
 • Czas: 16.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.16 ms
 • Oczekiwanie: 11.56 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 3.61 ms
/scripts/accordion.js 1.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 240.1 ms
 • Czas: 16.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.13 ms
 • Oczekiwanie: 11.02 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 3.5 ms
/scripts/govpl.js 1.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 240.27 ms
 • Czas: 16.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.1 ms
 • Oczekiwanie: 12.1 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 3.39 ms
/scripts/bundle.js 20.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 240.43 ms
 • Czas: 21.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 14.4 ms
 • Odbieranie: 3.11 ms
 • Blokowanie: 3.3 ms
/scripts/govpl_state.js 1.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 240.6 ms
 • Czas: 20.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.31 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 3.19 ms
/photo/395481dd-5de5-4e2e-abb5-f94a57f0c75a 6.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 240.75 ms
 • Czas: 19.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.99 ms
 • Oczekiwanie: 14.7 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 3.1 ms
/photo/fd69700b-b658-4cbd-8fc3-f74e4c81d349 5.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 240.89 ms
 • Czas: 19.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 15.24 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 3.04 ms
/img/icons/services/01-dowod-osobisty.svg 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 296.13 ms
 • Czas: 12.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.29 ms
 • Oczekiwanie: 0.04 ms
 • Odbieranie: 1.19 ms
 • Blokowanie: 5.32 ms
/img/icons/services/02-edukacja.svg 1.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 296.44 ms
 • Czas: 22.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.18 ms
 • Oczekiwanie: 8.87 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 8.46 ms
/img/icons/services/03-pojazd.svg 1.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 296.59 ms
 • Czas: 22.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.14 ms
 • Oczekiwanie: 9.76 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 8.37 ms
/img/icons/services/04-wybory.svg 1.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 296.69 ms
 • Czas: 24.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.1 ms
 • Oczekiwanie: 11.16 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 8.32 ms
/img/icons/services/05-nieruchomo-srodo.svg 1.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 296.84 ms
 • Czas: 23.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.08 ms
 • Oczekiwanie: 10.51 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 8.21 ms
/img/icons/services/06-podatki.svg 1.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 296.95 ms
 • Czas: 42.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.05 ms
 • Oczekiwanie: 30.24 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 8.13 ms
/img/icons/services/07-prawo2.svg 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.05 ms
 • Czas: 42.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.03 ms
 • Oczekiwanie: 29.66 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 8.08 ms
/img/icons/services/08-praca-biznes.svg 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.16 ms
 • Czas: 43.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4 ms
 • Oczekiwanie: 30.82 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 8 ms
/img/icons/services/09-rodzina.svg 1.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.27 ms
 • Czas: 43.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.98 ms
 • Oczekiwanie: 31.36 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 7.93 ms
/img/icons/services/10-armia-bezpieczenstwo.svg 1.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.38 ms
 • Czas: 45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.96 ms
 • Oczekiwanie: 32.76 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 7.85 ms
/img/icons/services/11-lot.svg 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.47 ms
 • Czas: 44.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.93 ms
 • Oczekiwanie: 32 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 7.8 ms
/img/icons/services/12-zasilki.svg 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.58 ms
 • Czas: 46.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.91 ms
 • Oczekiwanie: 33.98 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 7.73 ms
/img/icons/services/13-pismo-ogolne-do-urzedu.svg 1.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.67 ms
 • Czas: 45.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.88 ms
 • Oczekiwanie: 33.31 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 7.67 ms
/img/icons/services/14-zdrowie.svg 1.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.79 ms
 • Czas: 46.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.86 ms
 • Oczekiwanie: 34.72 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 7.59 ms
/img/icons/services/biz/01-start-biznes.svg 1.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.91 ms
 • Czas: 47.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.84 ms
 • Oczekiwanie: 35.52 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 7.51 ms
/img/icons/services/biz/07-rozwoj.svg 1.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.99 ms
 • Czas: 48.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.8 ms
 • Oczekiwanie: 36.99 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 7.48 ms
/img/icons/services/biz/13-pracownicy-w-firmie.svg 1.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.1 ms
 • Czas: 47.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.78 ms
 • Oczekiwanie: 36.22 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 7.43 ms
/img/icons/services/biz/02-podatki-ksiegowosc.svg 1.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.21 ms
 • Czas: 49.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.74 ms
 • Oczekiwanie: 37.62 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 7.39 ms
/img/icons/services/biz/08-zus.svg 1.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.3 ms
 • Czas: 49.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.7 ms
 • Oczekiwanie: 38.24 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 7.35 ms
/img/icons/services/biz/14-sprawy-urzedowe.svg 1.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.4 ms
 • Czas: 23.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.65 ms
 • Oczekiwanie: 11.65 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 7.32 ms
/img/icons/services/biz/03-obowiazki-przedsiebiorcy.svg 1.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.53 ms
 • Czas: 23.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.6 ms
 • Oczekiwanie: 12.25 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 7.25 ms
/img/icons/services/biz/09-certyfikat.svg 1.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.64 ms
 • Czas: 24.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.56 ms
 • Oczekiwanie: 12.94 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 7.2 ms
/img/icons/services/biz/15-uprawnienia.svg 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.75 ms
 • Czas: 24.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.53 ms
 • Oczekiwanie: 13.47 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 7.15 ms
/img/icons/services/biz/04-zmiany-w-firmie.svg 1.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.84 ms
 • Czas: 25.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.48 ms
 • Oczekiwanie: 14.08 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 7.12 ms
/img/icons/services/biz/10-zawieszenia-wznowienia.svg 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.95 ms
 • Czas: 25.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.43 ms
 • Oczekiwanie: 14.71 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 7.07 ms
/img/icons/services/biz/16-zamkniecie-firmy.svg 1.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.04 ms
 • Czas: 26.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.38 ms
 • Oczekiwanie: 15.4 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 7.05 ms
/img/icons/services/biz/05-spzredaz-marketing.svg 1.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.12 ms
 • Czas: 26.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.34 ms
 • Oczekiwanie: 16.05 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 7.03 ms
/img/icons/services/biz/11-kontrahenci-klienci.svg 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.24 ms
 • Czas: 27.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.3 ms
 • Oczekiwanie: 16.66 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 6.97 ms
/img/icons/services/biz/17-handel-zagraniczny.svg 1.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.37 ms
 • Czas: 27.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.26 ms
 • Oczekiwanie: 17.31 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 6.89 ms
/img/icons/services/biz/06-biznes-w-UE.svg 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.48 ms
 • Czas: 28.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.22 ms
 • Oczekiwanie: 17.93 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 6.85 ms
/img/icons/services/biz/12-inw-budowlane.svg 1.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.6 ms
 • Czas: 29.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.19 ms
 • Oczekiwanie: 18.67 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 6.79 ms
/img/icons/services/biz/18-cudzoziemcy.svg 1.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.73 ms
 • Czas: 29.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.14 ms
 • Oczekiwanie: 19.32 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 6.73 ms
/img/icons/services/off/01-sprawy-publiczne.svg 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.85 ms
 • Czas: 30.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.07 ms
 • Oczekiwanie: 19.98 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 6.7 ms
/img/icons/services/off/03-dokumenty-urzedowe.svg 1.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.96 ms
 • Czas: 30.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.04 ms
 • Oczekiwanie: 20.66 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 6.64 ms
/img/icons/services/off/05-postepowania.svg 1.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 300.05 ms
 • Czas: 31.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3 ms
 • Oczekiwanie: 21.19 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 6.63 ms
/img/icons/services/off/02-systemy-inf.svg 1.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 300.17 ms
 • Czas: 31.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.95 ms
 • Oczekiwanie: 21.71 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 6.57 ms
/img/icons/services/off/04-dotacje.svg 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 300.27 ms
 • Czas: 32.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.9 ms
 • Oczekiwanie: 22.22 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 6.53 ms
/img/icons/services/off/06-inne.svg 1.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 300.38 ms
 • Czas: 32.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.86 ms
 • Oczekiwanie: 22.72 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 6.49 ms
/photo/format/2f24333e-8a5a-4731-b8c7-6456c526deef/resolution/525x221 12.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 300.47 ms
 • Czas: 34.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.79 ms
 • Oczekiwanie: 23.19 ms
 • Odbieranie: 2.05 ms
 • Blokowanie: 6.48 ms
/photo/format/1ce9796d-29c2-46d9-b78d-c45051972729/resolution/525x221 22.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 300.58 ms
 • Czas: 49.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.75 ms
 • Oczekiwanie: 25.38 ms
 • Odbieranie: 14.52 ms
 • Blokowanie: 6.44 ms
/photo/format/5c0ae552-4e3f-4e25-8aaf-66709e186d38/resolution/525x221 313.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 300.69 ms
 • Czas: 53.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.71 ms
 • Oczekiwanie: 25.74 ms
 • Odbieranie: 18.54 ms
 • Blokowanie: 6.4 ms
/photo/format/d546fc1b-ede6-4c07-9de4-44f403309ef9/resolution/525x221 63.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 300.81 ms
 • Czas: 50.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.7 ms
 • Oczekiwanie: 26.05 ms
 • Odbieranie: 15.29 ms
 • Blokowanie: 6.31 ms
/attachment/3958137a-ff00-4910-91b6-e7d0b9d02a1b 2.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 300.93 ms
 • Czas: 36.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.66 ms
 • Oczekiwanie: 26.95 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 6.25 ms
/attachment/8af4ba10-ae47-4106-80d7-4089ded32187 1.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 301.04 ms
 • Czas: 36.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.62 ms
 • Oczekiwanie: 27.21 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 6.2 ms
/attachment/0972d50e-035b-44d4-8eb7-7fa14ffa24ec 2.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 301.13 ms
 • Czas: 51.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.58 ms
 • Oczekiwanie: 42.06 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 6.17 ms
/scripts/govpl_template.js?locale=pl_PL 4.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 266.96 ms
 • Czas: 3.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.93 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/scripts/body_end.js 2.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 267.54 ms
 • Czas: 3.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 3.13 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TZ2N3NZ 23.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 301.23 ms
 • Czas: 58.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.66 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 24.98 ms
 • Odbieranie: 5.6 ms
 • Blokowanie: 3.5 ms
/img/bg_gov_services_tab2.jpg 53.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 307.46 ms
 • Czas: 46.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 42.51 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 2.47 ms
/fonts/open-sans/mem8YaGs126MiZpBA-U1UQ.woff 54.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 358.6 ms
 • Czas: 7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 2.77 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 2.17 ms
/fonts/open-sans/mem5YaGs126MiZpBA-UN7rg-Vg.woff 57.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 358.97 ms
 • Czas: 10.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 4 ms
 • Odbieranie: 3.58 ms
 • Blokowanie: 2.46 ms
/fonts/gov-icons/gov-icons.woff?tq6kdy 7.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 359.21 ms
 • Czas: 9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 5.83 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 2.33 ms
/fonts/open-sans/mem5YaGs126MiZpBA-UNirk-Vg.woff 56.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 360.59 ms
 • Czas: 9.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 6.46 ms
 • Odbieranie: 1.41 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
/img/Herb_Polski.svg 37.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 348.25 ms
 • Czas: 8.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.98 ms
 • Oczekiwanie: 2.79 ms
 • Odbieranie: 1.82 ms
 • Blokowanie: 2.42 ms
/img/icons/godlo-12.svg 21.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 353.81 ms
 • Czas: 6.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 2.94 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 2.21 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 491.08 ms
 • Czas: 43.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.41 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 15.55 ms
 • Odbieranie: 3.59 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j81&a=261042504&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Portal%20Gov.pl&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YEBAAEAB~&jid=278564564&gjid=579514235&cid=1417294039.1582319507&tid=UA-102354139-1&_gid=2144649944.1582319507&_r=1>m=2wg2c0TZ2N3NZ&z=1317976808 124 B 200
 • Rozpoczęcie: 588.93 ms
 • Czas: 25.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 23 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j81&aip=1&a=261042504&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Portal%20Gov.pl&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=YEDAAEAB~&jid=&gjid=&cid=1417294039.1582319507&tid=UA-102354139-1&_gid=2144649944.1582319507>m=2wg2c0TZ2N3NZ&z=1522445231 197 B 200
 • Rozpoczęcie: 589.45 ms
 • Czas: 17.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 15.72 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.014 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) b/di

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 323 712 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
30%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
63%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
27%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.07 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.21 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook