Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.382 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 5.114 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 8.913 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.869 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu12%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 47.22 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)314 / 9i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 101.54 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 28.72 MB (164)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 354.43 KB (9)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 75.53 KB (12)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 227.23 KB (9)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne16.72 KB (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 8i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 196i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 29.48 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 29.34 MB (100%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 30.99 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.06s
 • 2.13s
 • 3.19s
 • 4.25s
 • 5.32s
https://zspgoworowo.edupage.org/ 101.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.33 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 34.94 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 165.26 ms
 • Odbieranie: 55.5 ms
 • Blokowanie: 1.07 s
/global/pics/css/font-awesome.min.css?v=2e1ba4 7.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 69.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 28.5 ms
 • Odbieranie: 2.76 ms
 • Blokowanie: 38.19 ms
/global/pics/css/jquery-ui-1.10.2.css?v=efb7c4 7.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 135.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.36 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 28.81 ms
 • Odbieranie: 22.87 ms
 • Blokowanie: 55.7 ms
/global/pics/css/edupageDefault.css?v=17fa97 31.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 90.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.98 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 38.14 ms
 • Odbieranie: 21.8 ms
 • Blokowanie: 2.64 ms
https://cloud3.edupage.org/global/pics/js/jquery/jquery-3.4.1.min.js?v=20130325 30.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 107.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 44.34 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 31.7 ms
 • Odbieranie: 27.83 ms
 • Blokowanie: 3.1 ms
https://cloud3.edupage.org/global/pics/js/jquery/jquery-migrate-3.0.1.min.js?v=20130325 3.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 80.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 44.66 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 29.79 ms
 • Odbieranie: 3.28 ms
 • Blokowanie: 2.57 ms
https://cloud3.edupage.org/global/pics/js/jquery/jquery-ui-1.10.2.min.js 59.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 139.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 45.13 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 36.21 ms
 • Odbieranie: 55.61 ms
 • Blokowanie: 2.61 ms
/langs/pics/js/lang_pl.js?v=9c2c12 124.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 204.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 36.32 ms
 • Odbieranie: 55.65 ms
 • Blokowanie: 112.12 ms
/global/pics/js/edubarUtils.js?v=e4d2eb 63.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 181.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 33.22 ms
 • Odbieranie: 30.56 ms
 • Blokowanie: 117.74 ms
/skin/pics/css/layoutDefault.css?v=4668a2 8.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 80.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.07 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 35.74 ms
 • Odbieranie: 14.89 ms
 • Blokowanie: 1.79 ms
/elearn/pics/skin/css/home.css?v=a8a13f 2.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 72.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.16 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 27.91 ms
 • Odbieranie: 14.39 ms
 • Blokowanie: 2.28 ms
/elearn/pics/skin/css/skin.css?v=6dcf31 3.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 73.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.23 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 29.71 ms
 • Odbieranie: 12.88 ms
 • Blokowanie: 2.32 ms
/skin/pics/js/skinResponsiveScripts.js?v=995b97 13.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 177.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 29 ms
 • Odbieranie: 3.92 ms
 • Blokowanie: 144.2 ms
/global/pics/gfonts/Open_Sans/font.css?v=609110 1.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 104.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 28.91 ms
 • Odbieranie: 7.85 ms
 • Blokowanie: 67.94 ms
/global/pics/gfonts/Raleway/font.css?v=c1516a 848 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 138.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 28.13 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 108.35 ms
/global/pics/gfonts/Roboto/font.css?v=310a54 1.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 141.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 28.67 ms
 • Odbieranie: 4.37 ms
 • Blokowanie: 108.61 ms
/global/pics/gfonts/Comfortaa/font.css?v=34fe8c 906 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 142.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 28.24 ms
 • Odbieranie: 3.67 ms
 • Blokowanie: 110.04 ms
/global/pics/css/asc.css?dummy=1d9408 9.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 144.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 29.41 ms
 • Odbieranie: 4.23 ms
 • Blokowanie: 110.23 ms
/global/pics/js/bundles/bundle_main.min.js?dummy=5887da 42.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 204.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 32.36 ms
 • Odbieranie: 27.43 ms
 • Blokowanie: 144.19 ms
/photos/partners/ifx42b60d501e88458a_LOGO_ZSP.jpg 12.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.49 s
 • Czas: 62.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 60.39 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.31 ms
/global/pics/skins/logo/pl/thumbs/max200x200trifxf2cbfa93bd2b8b70_Godlo.png 47.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.49 s
 • Czas: 36.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 27.97 ms
 • Odbieranie: 7.49 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
/global/pics/skins/slide/thumbs/fill320x320trifx6dd6140dface3ab3_g.jpg 20.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 29.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 28.09 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/global/pics/skins/slide/thumbs/fill320x320trifx4dab0a08be230514_g.jpg 24.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 28.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 27.88 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/global/pics/skins/pattern/banners_1/thumbs/fill320x320trpattern19.png 139.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 33.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 28.35 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 2.65 ms
https://cloud6a.edupage.org/cloud?z%3AP8U5SpiwjMjhIibkrexw%2BgqVvr2%2F3SpIT7I2r3wgujzm1fiYkOvcYnOU4UfRsmoJ 272.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 208.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35.15 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 60.18 ms
 • Odbieranie: 109.63 ms
 • Blokowanie: 3.6 ms
https://cloud6a.edupage.org/cloud?z%3AMqAK%2BPVwrxd41udnhTOdMBzQdKPrdieqMNWXbJTTzaNgvFr2enyrXJrcUXupDCPv 218.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 165.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35.84 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 35.49 ms
 • Odbieranie: 90.28 ms
 • Blokowanie: 3.77 ms
https://cloud6a.edupage.org/cloud?z%3AhGbwGuoezBqEsL7BG%2FwNupDLzUkNcRY4jgPelQ2q2SLPQZ34cg8boraAgrS5RoGa 251.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 180.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35.68 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 56.83 ms
 • Odbieranie: 83.57 ms
 • Blokowanie: 3.97 ms
https://cloud6a.edupage.org/cloud?z%3AJbsq9A0Hr5VUXbhYMY7w%2FDygKQuHNzsWhyDvKsUoRhuMYd22Aqms%2FzLL9%2BvdNLW9 292.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 211.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35.58 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 61.25 ms
 • Odbieranie: 111.49 ms
 • Blokowanie: 2.7 ms
https://cloud5a.edupage.org/cloud?z%3AejWeBOk03vLmHyoPeWt9GpLmAj%2FdgYxuHnXvD5asmkfUL%2BuFtpL3V5D74j5i9mWB 247.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 242.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 34.83 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 91.13 ms
 • Odbieranie: 83.68 ms
 • Blokowanie: 32.65 ms
https://cloud5a.edupage.org/cloud?z%3Ab%2FkBpN91xPsxjRDNTYTeU3FC4Z%2BYS4etWQC%2BmUQY42gT67xWk99Zpoo%2Biu9gf4MV 272.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 661.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 34.89 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 118.67 ms
 • Odbieranie: 503.87 ms
 • Blokowanie: 4.34 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3A5bzZkJ4zlSyO0L%2BjIZnpwg14myZkHf79MG6i6yFMXQAMuiqDFIJk9gKfF5XZzeDnQC1iUp0SkyuctZy7imi5m3ch4vJsMO0%2F9Tl1sju8Hsw%3D 19.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 106.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 33 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 41.33 ms
 • Odbieranie: 27.24 ms
 • Blokowanie: 5.15 ms
https://cloud6a.edupage.org/cloud?z%3Ap%2FmdeiD9Ij9xMPu2NYffWf2hRrfm8lxZoW3ztFHXkwx3lSV6aiADaDr7bTwNqTs4 326.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 306.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 36.19 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 154.91 ms
 • Odbieranie: 110.45 ms
 • Blokowanie: 5.18 ms
https://cloud5a.edupage.org/cloud?z%3AfnRyLfwp1glrTqAVG2DS18y6FM9Kzi1iQsdPDWbe07WYcDfoorxzFxfQ8c6na6GP 360.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 929.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 756.3 ms
 • Odbieranie: 111.91 ms
 • Blokowanie: 26.16 ms
https://cloud5a.edupage.org/cloud?z%3Avv9eO6pD%2BVxM4s1QiZANMzSlvx8QZSNm1W%2FvMgIewWw9rqcU%2BRAujrGQntOmp8ci 243.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 179.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 35.13 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 58.16 ms
 • Odbieranie: 85.51 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cloud5a.edupage.org/cloud?z%3A6HUlJ%2FcYm2W3TnjIW744FARtrOUX%2BHOCOZwPh3NawEQOF%2F0UZE6FSf1oBT542lzI 264.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 663.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.52 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 517.91 ms
 • Odbieranie: 115.29 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://cloud6a.edupage.org/cloud?z%3AiOAj%2FYhvJXciXk%2BwMiqCAihAbSml24hRXTMGL2hcGXuTlwO6AGb0UXLVhtsdGb1%2B 311.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 112.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 58.47 ms
 • Odbieranie: 52.6 ms
 • Blokowanie: 0.96 ms
https://cloud5a.edupage.org/cloud?z%3AI6MLaX%2FV8e9x8yCqOhvEeJAEcED3tXnLIsFhNuLz7FX4oPVSAPGih4zx4%2B8ggUwB 292.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 525.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 489.73 ms
 • Odbieranie: 28.98 ms
 • Blokowanie: 6.64 ms
https://cloud5a.edupage.org/cloud?z%3AVKO2BSYQnSVoZhq9jw0JEUQb3sZ1zVo2fEtCqL8RufKdHjB%2B6Y%2FVjqQ98YZW8r%2Bi 357.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 1.06 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 448 ms
 • Odbieranie: 579.15 ms
 • Blokowanie: 29.94 ms
https://cloud5a.edupage.org/cloud?z%3A3GADkmtHb%2F8H3VUAQ%2BQcvgYZuVEX00LUTHHnrzu8lvVp0aFSp%2Bo053hBVv8zEv0W 221.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 182.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 50.8 ms
 • Odbieranie: 110.89 ms
 • Blokowanie: 20.28 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3A%2FafU8gqvveSnZkTEor8ZECMbEfM%2FF95qYm88qDoahU28JBmvXPXyIjcueARUaFViRI2uPqM2qM3u%2BEkPgKSSPlhzJrDD8CTykDqIXThLkHg%3D 18.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 155.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.12 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 31.97 ms
 • Odbieranie: 95.19 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cloud6a.edupage.org/cloud?z%3ABNJDJ25wfDk%2BgkSHPMKNOZ0%2FdUiFchXJzyoAuY3pfQfVbGGFygpi7zj%2Ff2Ktbh8a 483.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 156.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 68.23 ms
 • Odbieranie: 88.2 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://cloud5a.edupage.org/cloud?z%3Avn7DlzebtfrcEc1IQkBn046%2Foh%2F%2FykmQucasWv%2BcpyrWsZVP79%2F4O%2B3p6zRwRU%2Ff 743.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.05 s
 • Czas: 1.02 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 341.45 ms
 • Odbieranie: 674.58 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AOhd3rZj%2FEfBWrg0AYCNISgF0ha6co5P8jW3GfossZfumz3Mx4i%2FMcaWBLA%2FbXatIsZzxHZ0r6myu1xuxJ1VsDBlhAjzTErqC0eIOLCyegaI%3D 23.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.93 s
 • Czas: 122.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 39.84 ms
 • Odbieranie: 54.33 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3Ao9CjBegMEsevDWll6iLhfiVkd8ePFmpXOLaizIsjW3ZPyNWrNbdfQlHalFquHHicLhZNaIOZGBpc6iK381d7LLIxL1GUStCKX5%2BWzrocOeI%3D 20.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.95 s
 • Czas: 170.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.63 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 43.9 ms
 • Odbieranie: 98.18 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3ACGsFa9bHQ99rhCWKciMWTCCYvn2qCEj4L1cN%2F5b4mVQATH1IH6iFNQmK%2FUcDeuWmJWXxeRwPo3hbYTnymtK6hl%2BqY4bGatpUlophR1wLp5c%3D 10.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.02 s
 • Czas: 71.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.91 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 42.18 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud?z%3Ai84gJ%2B%2BTkmvR6lVDTCzsp7dDN6z0f0JLSxH9AVFrDxVE4EQJVg%2BOqng7p6hj%2BCGN 447.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.04 s
 • Czas: 209.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.08 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 67.23 ms
 • Odbieranie: 112.64 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud?z%3Ae8hn2S1nSyVxOB42JV4xfPbg1x1OVAScUMUVIkYlm48x7lY7pc1L1WSwAvM%2BXldE 463.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.12 s
 • Czas: 223.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.37 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 57.35 ms
 • Odbieranie: 137.8 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud?z%3AaPLkpcUkf9lYjhg0ufZif4bREH6aYq9scCygMbYUFmyqvGK%2FGvBZNIv0xjPUyxHD 447.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.15 s
 • Czas: 217.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.84 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 49.47 ms
 • Odbieranie: 139.66 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud?z%3ANAZs36aRggm0mBxDRtM19xR86w347h08iX3SXlrMMj%2B5XPtWdul4gPIBe9diyqy6 440.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 255.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.99 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 87.02 ms
 • Odbieranie: 140.49 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud?z%3Aq8hKn4tCGR9aa8J6Ll76U%2BX8zI78XzwaeqKrGqtw8UnAOjzu5nuXPidFDBkH5Zye 268.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 120.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 95.69 ms
 • Odbieranie: 24.74 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud?z%3Avbb4DF8g7c%2B9GEkRqSvg%2BpxSH3OSRu2Jhzn64WOFYNrrUbNvrIXoqXYvX3uWvdT2 231.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 104.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 44.31 ms
 • Odbieranie: 2.62 ms
 • Blokowanie: 57.13 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud?z%3AEeVbs0mDDROmuPoiQCzoJcyBUDM%2Bb84EHKU14VBDmsZeMkpWHSTyefATIPUHJJa3 227.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.35 s
 • Czas: 159.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 33.83 ms
 • Odbieranie: 110.6 ms
 • Blokowanie: 15.31 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud?z%3Ab9RB6UWRBZGZ1NqHzpW8wRlL74ffxky3Zsln7KK5R1j5SADy%2F7nIvYy6eqEzJj1f 228.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 162.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.37 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 49.47 ms
 • Odbieranie: 83.16 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud?z%3AqbOM7KwNTGCiS0lYKB%2Fptsbmxba3kfX6NdIn5ViRmR5pGEi20Ph%2FYg9H1ejSs24N 189.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 51.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 48.96 ms
 • Odbieranie: 2.25 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud?z%3A76guax6HjL%2FsE%2BW2RPgRj0iQ7j3FeWP3xsBepCmRBkU2UH2iarOIFlg%2BuIuzR42u 189.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.42 s
 • Czas: 153.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.23 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 40.81 ms
 • Odbieranie: 83 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg639d2fefd400162fe7632c43617b5e.jpg?z%3Af8uBJ4A%2BYYmhvd7HzlZ19MMX9SXFCYHEfjA%2BJyrrBLePcCM%2F1HzBTM%2F74foN17Wy 66.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 148.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.44 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 63.53 ms
 • Odbieranie: 55.8 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg4601c27658153897a36cc660ebb09f.jpg?z%3AaS74dcue4ZDtsQyVQoy6EGHhJeDwVdxjZ4ZSz2XSEWFwpmwQKLXjh8lznhkriDXU 301.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 115.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 93.56 ms
 • Odbieranie: 20.48 ms
 • Blokowanie: 1.09 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimge2c14b1a58243622082c4cb84a7cfe.jpg?z%3AauHLmA4i4XZFxZPHoTZHm7Vqyw2MrTEx0ptM%2FrrWiA%2FUTqURz9Ie%2FHbmbuHUq1c1 331.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 107.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 95.54 ms
 • Odbieranie: 11.99 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud?z%3AInwLx6RR%2Bm%2F7Y3hF%2FXn1R7a4V%2F%2BQirQLDG0w7ui2wTa5s1RU1b0OaHerant6bTw4 71.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.48 s
 • Czas: 137.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.62 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 54.9 ms
 • Odbieranie: 54.92 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AddTOvs%2FOSJl93xDdKmrh3ZUTiVptabZhD%2BgOnry7KDJdk0lXPpsyG3nYbPaDsOjFE6DuKIcJWWqcI81ZGSMDyzVGoRrFpVY2anck9Ij1ZRM%3D 18.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 159.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.11 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 30.48 ms
 • Odbieranie: 100.35 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/zaproszenie-724x1024.jpg?z%3AR6G47u4rNJk8tbl3xfsdlR3rDqqVfwM3pzbTxfa9Ix0KZrAY%2BnJLongXRgMpcl7y 65.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.56 s
 • Czas: 83.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 57.53 ms
 • Odbieranie: 1.15 ms
 • Blokowanie: 24.89 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg0a42a0787a6a6e3aaa70a842e991cc.jpg?z%3AjaFz8AmyEpprHlVAUk1G2nDr5fSa1W0wLNKH%2B34D8k7RWjGgbZy0rSYX%2B1wowWyO 139.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.56 s
 • Czas: 237.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 167.41 ms
 • Odbieranie: 29.03 ms
 • Blokowanie: 40.99 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg2ad25f1668bc343fb28523f5cfd2f5.jpg?z%3A8BW4gC7r26XO3FGcbYPloZcWt43JAzvOFgj7kRK%2BJYb7sVRTUuccRMPVQpSCSlKO 240.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.56 s
 • Czas: 56.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 53.86 ms
 • Odbieranie: 2.39 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgc9c835b8d8509954c37e9448330a76.jpg?z%3AqjSz0g%2BRmxF2BJZBJJFqb%2F6YkpGNbjDzh8c1dN9XBfw0ar918RFw4ha8yRl7MEmq 137.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 201.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 151.35 ms
 • Odbieranie: 28.93 ms
 • Blokowanie: 20.7 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg92cf56e1e27cfccb395c695133bb45.jpg?z%3Ai6Qz3hVhWL%2Fj5buGLtY5tN8HhlvbsQfsQtN7%2FYPhxn0r3qB0IdhDrmMayrzJ2QEw 175.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.6 s
 • Czas: 82.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 77.98 ms
 • Odbieranie: 4.14 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg1f3d5b20f17afa19a191114027ddd1.jpg?z%3Ap92E6SGKTKdqvP3nOo5vmfx%2BkyL66oKid8tQOdN5lVGGkQIeewU5Dipbo05KBhB6 143.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.6 s
 • Czas: 98.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 87.27 ms
 • Odbieranie: 10.41 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgf9d69fc4bcda585c73624b0fbd866f.jpg?z%3Aq%2BMgLc%2FXpdjJP7zEGwyy4ZxgZsk8k%2BYnhZImcajs3VZyCgH9JzofBziNAD2Cke8J 175.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 226.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 143.32 ms
 • Odbieranie: 82.68 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg5b9d07f3a7b37fd6f2421254cfcb77.jpg?z%3AOkSoHWVXv%2FShmz0ObKrsV8YItmlo6K5WIva5a8wkNIPaF5AJ3dEi8bAAWX473vzn 396.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.64 s
 • Czas: 189.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 126.41 ms
 • Odbieranie: 62.14 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg01bf4161abda22be2874fd39504e93.jpg?z%3A3fPSm8ULElsxdokCPW2lsATCHg4%2BAoAF9U0GwXORmXocb3r0fmed8gY3wUWJxTle 59.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.65 s
 • Czas: 240.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 238.05 ms
 • Odbieranie: 1.61 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg8ff21ce3c17b939a9b727f56d32940.jpg?z%3A5A4YdJpKTyl1hKmFh8Ddo1j99yBcTHQ%2FLRwLBtc7GxYYR4XFULAK18vtf%2F2QphS4 650.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.68 s
 • Czas: 406.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 72.54 ms
 • Odbieranie: 332.65 ms
 • Blokowanie: 1.12 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg36596bcfcde09ea2aa57d2ffdec928.jpg?z%3AcKnl48xga8gIxV5s3yb4m%2FPYWUqjLsf%2FMR8OhhWs8e19DaqIbcFvSvcrYw3a%2Bs4U 103.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.7 s
 • Czas: 73.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 60.49 ms
 • Odbieranie: 10.83 ms
 • Blokowanie: 2.03 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AgqzlxXjeEtITxPLM09Wy9vJR6HnDDCnE%2FlAwkSZTomGnzRmPPCH9wqzEiCtsh1gpOaKoML6KqgbpagkpJfOGmBwkk9VP%2FTTfFp92hJKZi4Q%3D 14.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.7 s
 • Czas: 102.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.58 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 46.08 ms
 • Odbieranie: 26.92 ms
 • Blokowanie: 1.06 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg22253fc6827f09f06f315cd1f5ac4e.jpg?z%3APhT72TpWlC6GRxxGzuiPR7%2Fm%2BFXnnflDQrErTy18iarS%2BUOAzPXOsddfEYA0OLxG 252.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.78 s
 • Czas: 104.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 92.61 ms
 • Odbieranie: 10.95 ms
 • Blokowanie: 1.02 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg2885ea9753d49d9587ce931d60e045.jpg?z%3ATDcJZ%2Fgzpvjq%2FONVi%2FQajONorXHDEqd%2FNKnBXm9pWSyAtBHkfwE7WvC85PxKxO%2B5 415.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.78 s
 • Czas: 73.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 66.5 ms
 • Odbieranie: 5.96 ms
 • Blokowanie: 0.97 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgce2f92a64a15994d891c048daa780f.jpg?z%3A8nuxXu5nspDVuEziFCuCRYMwkOdrtEQkPMWhmtujoh9QhpnflKu4eRkwj%2FMJo3Ca 359.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.8 s
 • Czas: 94.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 69.07 ms
 • Odbieranie: 23.85 ms
 • Blokowanie: 0.96 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg1845ddb42e0d9681f45974dbc903ed.jpg?z%3ApfgLXbmxxw4s3NEoUTg4G%2FFRHdjKsuvHQYJMo%2Fm866KriwzyldMmuWYgzvtaF%2BT4 894.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.83 s
 • Czas: 312.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 52.31 ms
 • Odbieranie: 260.15 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3A0%2FGzu%2BjfzHILy5CLaj8Rqo5K%2F8IYJauaW5hRY3a55tl6LRNqB%2Fkr9JwHpBmZE%2FCauaEm3GJKiMoIlMcx3pDogyVX0Tsu5yQgxRRo%2F0vdCLA%3D 19.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.83 s
 • Czas: 155.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.78 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 39.67 ms
 • Odbieranie: 87.55 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgcec06ebc88db18639ca7d0977f3902.jpg?z%3Ah1I8RKGyzAn3bDPp2ma4%2FNWCt5Pu5dUIOpuP%2BWmpm5wbuXQnAViIV4H%2BkDruFl9b 542.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.85 s
 • Czas: 659.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 594.47 ms
 • Odbieranie: 64.41 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/zyczenia_2018.jpg?z%3AIpNB%2FvPOhp00HaIrbsQSeVqWjfo%2Fnv2Vs%2FNmj4Z4nan7tRrawNMjdCYij9UdijvY 184.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.86 s
 • Czas: 111.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 71.42 ms
 • Odbieranie: 39.35 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg373d4f8f0fbb6a5ce2331559efda93.jpg?z%3AAjzD8vw0wtMX%2FnkZ7FhQkjxD4pqA%2FvkpC6OwsqbjT7ixmowYu6OlnG0DyDAQGJHr 154.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.88 s
 • Czas: 215.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 213.76 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg01403d29d8c6cf2f5646ac94906961.jpg?z%3AniZiJ2WVG5R6U%2BqExThlo28Ou%2FD1GAnY2GxB3N5rMnqQAA7m0dD7osOSF%2B8PQsyI 172 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 409.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 378.82 ms
 • Odbieranie: 30.12 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg71aa95a008bdc774eb6a5b6b14a50e.jpg?z%3A8PK2mRA6ynvE3ZBzYMwdecR%2FKQ4iLYINdwl4lqUvRR3mRD2f7BT23yx31Bacpk%2Bn 200.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 97.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 93.67 ms
 • Odbieranie: 3.46 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg6ad250681bbd96411b0d5d66ee3cc3.jpg?z%3Aj4AY0Brsx5HxelDeOF5MuJjkPdDDV8lPnNSyZ4%2F7If7n0S68SKAP7dUVLaWRsfY1 165.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 46.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 44.04 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgf360f45b8545261e6035ae3570b432.jpg?z%3Aw%2BItRiEJ7WsKRWvOW0mhM11uqmyKjzqcf3goojELMuxhRsfp7U0VII07DVICGrQQ 152.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.94 s
 • Czas: 658.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 311.56 ms
 • Odbieranie: 346.28 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgbd0aeea5e6e350ee38b2047c916685.jpg?z%3ASkEE1y%2BfljTk2m93BPFeoOBLQq0nLzyVLidiLR3bT%2B1xowozCTqy6%2BYnrbFXbViK 145.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.97 s
 • Czas: 631.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 373.51 ms
 • Odbieranie: 257.96 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg695121a15623d50dfaafadc87e2cdf.jpg?z%3A8f2sVrVrbxt%2FPRGm9XRc%2FupA9kAfNujNnCArG3fkTDWF35p5sICCFjsktEz1dMik 160.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.99 s
 • Czas: 75.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 71.86 ms
 • Odbieranie: 2.82 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/ifx9a3dd47056d4aca0_indeks.jpg?z%3ADQ743m3FbYI8tbx%2FhZQtxFhDz%2BzqOsmALB9jQgDRo2wp7doOgUCIGkbFhb3o7Jz%2BcGxW%2BL%2FeuHgN2tAUrSKz2g%3D%3D 248.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.02 s
 • Czas: 605.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 495.15 ms
 • Odbieranie: 109.57 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg9854db8f12f9ff000bdf3b8f44aaff.jpg?z%3A8aMjeWHTitWkC9SDkeTxnf7TsRcbXcP6G5kPmVa9utyJ0iBL2fswgGoqWxNOibJu 169.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.06 s
 • Czas: 135.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 98.35 ms
 • Odbieranie: 36.9 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg7f28b8555d4ea35559426e582a740d.jpg?z%3AE%2BFCtSftsRk%2BsgvmDkW8VxfrRKgJWoozx8utRM4aXWev5FXpmgam8cLXElCJ80xe 94.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.06 s
 • Czas: 104.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 101.68 ms
 • Odbieranie: 2.42 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg000b21bf8e9a62c610d287a1b428aa.jpg?z%3AkFKVnru331triR6fy0x0oLvrdANV4zW2jCIbM4LIxhqCPVJSVmn1YQLDiyOVQEO1 110.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.09 s
 • Czas: 88.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 85.62 ms
 • Odbieranie: 2.8 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg5688003f8748e8a6f23fa37880e9f0.jpg?z%3A1qZcSMUlgw9TVYT80DpPwUJW0nQyN15lPSfKxz1rQ9ANtTlo4FXnmt036Yo1y%2FCu 97.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.1 s
 • Czas: 358.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 354.23 ms
 • Odbieranie: 3.97 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg7b82c1db931dcac211cb820abf390c.jpg?z%3Ay5bCs8ZWSRsKOyizCOJF077Or4s21prO%2FQNtbjidw5Z47hT%2BMXWHStZfSPpVZvJc 130.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.14 s
 • Czas: 96.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 91.13 ms
 • Odbieranie: 4.84 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg199ce3292fa7d22eaf701f891e4488.jpg?z%3AW3UNC8x4IY2Tq1BpfOBFmnpacsVnMUplX9QCu5FYsxmvu%2BBjffAxVaG45R5BVvup 109.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.3 s
 • Czas: 154.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 151.07 ms
 • Odbieranie: 2.71 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg528e189467d13e0125a0496d560bc5.jpg?z%3AgvnCf5a8Z8Bp4fbE033CNl1FCq%2BwIyA05iAX8pcrmeORDEMsUpl1dCBSRiWPoRHa 139.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.45 s
 • Czas: 129.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 127.25 ms
 • Odbieranie: 1.95 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgc724a65341dc5223462b81ce0e7bed.jpg?z%3AA8MFdoFKdDo9dP%2FVWGbtqOZS%2F3RReZRKoBokq9Sa%2F3IivlkWxCYwAVQgnDp5%2FzRN 69.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.46 s
 • Czas: 297.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 295.26 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 1 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimga0a8f9e06fd350f2e0bea5395031ee.jpg?z%3ACcCrWkNjLeIVZSdfofzDAfXbJI%2BwiKaR5hsFZBnhZaMaJTvhQWQ2yLafoPetQX1L 284.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.51 s
 • Czas: 296.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 287.05 ms
 • Odbieranie: 9.25 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimge48d579a5f1ba321c563bcf559b960.jpg?z%3AuvKfvp0LYRxWNnbOvlRTaO6Nvu9dNM1tL4HyRmCBaaekbPiNtnM0xgXkS5tqeaDD 222.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.58 s
 • Czas: 96.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 91.75 ms
 • Odbieranie: 3.9 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgf3399e4397789ba4aef08236da6a08.jpg?z%3AJqlGqD7eT3fJMRVo2M9hYlxo8vWge2sWpsriT3ycuOduMgrWuUmRhoR20O8iebav 526.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.6 s
 • Czas: 319.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 220.42 ms
 • Odbieranie: 98.41 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgd4c92f5c7fdbc9c5153b9e5662082c.jpg?z%3AlhThuLrHvRGgNYt1P2XD3Fa8ZFJU6auooD1EGaOAHlMIuECCZGn%2Fw3hq4VT3m0LX 516.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.6 s
 • Czas: 428.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 340.13 ms
 • Odbieranie: 88.01 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg30f395ca068b065895e1b3f31e9084.jpg?z%3APEdLnSglblAXf33cjEvXBw6pBD7FsgJqsEJMEoMy12R92wN%2BKu2zlRPyZrYo0oTH 87.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.62 s
 • Czas: 192.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 189.91 ms
 • Odbieranie: 1.99 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg4e82d67c1b4f894bc5c004e7177d27.jpg?z%3AqALV6lTbYTlOJVhh%2B7cfFupj5VQyfNStiOWOmlGkG%2B3flvfKclcnAFc0KcWbyONg 133.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.17 s
 • Czas: 102.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 85.42 ms
 • Odbieranie: 17.23 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg5ecae6e3fa03b27fcda899942db806.jpg?z%3Ao%2FOpWUZtYbxL8x7ISVeHjY8z7EnCwVCem95enGbTu8YIhosb5vtgfP3PoR8SHYM6 116.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.18 s
 • Czas: 69.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 65.77 ms
 • Odbieranie: 3.29 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgef3918968ac96b077f7392d339ed7e.jpg?z%3AgA%2F31rqXfas0W9xjsiFhtBE83oYPaIIICSNG9mHwINDfO4HgbQCoibVDRsi0V2uG 516.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.68 s
 • Czas: 171.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 132.52 ms
 • Odbieranie: 38.89 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/indeks.jpg?z%3AIJ8AXky9LOMEwcVQFZEOKz3LsTq6rIwa5HvH3va9KoBZr0SDymYR5h5IML1Pa%2Bjl 520.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.2 s
 • Czas: 121.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 81 ms
 • Odbieranie: 39.91 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgfb71567aebe58c0c3fc91b05b97757.jpg?z%3ARLMwkhKk5UYxtDIM%2BvmlivkYNPrLznSlUcwY7tu5cd5Ws3hBbEmCx1La3gODN2qJ 469.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.75 s
 • Czas: 94.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 81.05 ms
 • Odbieranie: 12.98 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg6e33d7424f4ff2133e6f029507068d.jpg?z%3Acm429yCP55vF7IyfIpJHVhuXFIlQ08tYKdsjVUth%2FFHD4ujaJmGiFbksrUIYHK9h 139.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.8 s
 • Czas: 268.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 265.09 ms
 • Odbieranie: 2.87 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgb950ff2d9000946d18e9b999ee41f8.jpg?z%3AfpuamcQsu32mxtlbNPthKNTZ1jgXidL2ehcQ6zIOBO3CYqWXY%2FSHgY3yD5LNRD4Z 134.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.81 s
 • Czas: 163.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 159.69 ms
 • Odbieranie: 3.35 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgbf444358cea72a9acc8e5a4744768f.jpg?z%3AS35TJmbHyXiQCp5mgu1gk%2B%2FMdKz%2FmOWKn4vFGERZDlRnfsmNxj9AJ8D7GwumJ9L3 21.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.24 s
 • Czas: 68.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 67.06 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 1.12 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg6d866215ba9d41f257e0132a1a45d5.jpg?z%3AhIpT%2B%2B4MpZaW4xNdDKlzupiQdgYx686Y70Gt018sd5rH6OEPCo1%2B2NvOZe0oo3Ba 54.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.85 s
 • Czas: 164.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 163.06 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 0.66 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg07d767fd500512f818ce9607baae94.jpg?z%3ARgKsKEyQrbJlzzNGvlPzqGQh3CsHUuIefx2ZCVwEKMPMNME8R63uIF%2FzGRj7UQsS 51.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 80.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 76.09 ms
 • Odbieranie: 2.52 ms
 • Blokowanie: 1.17 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgc891f2fa9e2d517616bcfaa6c256aa.jpg?z%3AJQDqE8%2FvJREybSJ7g2EKQx4UqLq8RyyFexhb%2BJzl8EJTKQj%2BNFJo9gNkhX1lAuFs 284.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 61.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 50.78 ms
 • Odbieranie: 10.23 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg35c4da42f2563c79f8e793179b825d.jpg?z%3AHjSc98fradlD9zFN%2Fkhz1ENZ3oDV8XS1H2QZw%2BfOalbIp7QEosCXr7%2FHyJ891KDW 296.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.31 s
 • Czas: 76.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 72.42 ms
 • Odbieranie: 4.26 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg796330b908eedd1ae7e403f78738b7.jpg?z%3AJ9BXwRlsKvm4f6EgKHUc5JTpAptSqFBnnZJh%2F8gmvFS09WOCS12ApbLD%2B88xnazX 290.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.85 s
 • Czas: 175.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 93.65 ms
 • Odbieranie: 81.91 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimga3d278f6822dab894f18369055484a.jpg?z%3AW3YOZ5YukbIALPDBceZIdO0BQnUj1D8zS3kvmRBWqQV6p7pqaOSrWf%2FqhCTujcIq 405.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.32 s
 • Czas: 108.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 92.9 ms
 • Odbieranie: 15.14 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgf3279df0ea5f59b2dc3f263ddb5c2a.jpg?z%3A90hnMUpWETdSc7uMC144P1piBfv2ntL%2FBXzdMPB2IilJISxm7ybiFx9H4D3ywt5i 228.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.92 s
 • Czas: 258.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 253.18 ms
 • Odbieranie: 5.28 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg9b237524a07bc660b3e8481a0938fc.jpg?z%3AYvmTBIQu2h0WYdsfS0kMfq3Q%2BRmwMofvUVLhRS6LscbeBz5WczI%2Bh1wgUhfstb4F 205.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.98 s
 • Czas: 274.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 197.36 ms
 • Odbieranie: 77.17 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg472c74c9cf11fd685538bf0f7733e5.jpg?z%3AlDSLBX%2F5osVkzy6Zy4MeyaA8kpLJh8DTGNP64pRdXrLZDB4tC8Q8DDtnlo6kEEvL 215.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.33 s
 • Czas: 94.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 81.54 ms
 • Odbieranie: 12.82 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://cloud3.edupage.org/langs/pics/flags.png?v=f2af68 61.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 68.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 28.7 ms
 • Odbieranie: 38.95 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
/global/pics/gfonts/Open_Sans/mem8YaGs126MiZpBA-UFVZ0b.woff2 14.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 31.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 28.61 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 1.6 ms
/global/pics/gfonts/Open_Sans/mem5YaGs126MiZpBA-UN7rgOUuhp.woff2 15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 34.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 29.37 ms
 • Odbieranie: 3.09 ms
 • Blokowanie: 1.92 ms
/global/pics/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 75.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 57.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 28.53 ms
 • Odbieranie: 26.97 ms
 • Blokowanie: 1.97 ms
/global/pics/gfonts/Raleway/1Ptug8zYS_SKggPNyC0ITw.woff2 20.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 34.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 29.61 ms
 • Odbieranie: 2.69 ms
 • Blokowanie: 1.85 ms
/global/pics/gfonts/Open_Sans/mem5YaGs126MiZpBA-UN7rgOXOhpOqc.woff2 11.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 34.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 30.38 ms
 • Odbieranie: 2 ms
 • Blokowanie: 1.78 ms
/global/pics/gfonts/Raleway/1Ptug8zYS_SKggPNyCMIT5lu.woff2 17.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 34.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 29.82 ms
 • Odbieranie: 2.84 ms
 • Blokowanie: 1.69 ms
/global/pics/skins/background1/thumbs/max1920x1920trback4.png 10.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 61.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 28.57 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 32.17 ms
/global/pics/js/jquery/jquery.royalslider.min.js 16.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.9 s
 • Czas: 52.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 29.82 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 21.98 ms
/global/pics/js/jquery/royalSlider/skins/universal/rs-universal.css?v=e449c4 2.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.91 s
 • Czas: 47.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 27.97 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 18.81 ms
/global/pics/skins/pattern/banners_1/thumbs/max1920x1920trpattern38.png 151.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.33 s
 • Czas: 56.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 27.91 ms
 • Odbieranie: 28.37 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
/global/pics/gfonts/Comfortaa/1Ptsg8LJRfWJmhDAuUs4TYFq.woff2 34.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 29.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 28 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/global/pics/gfonts/Open_Sans/mem8YaGs126MiZpBA-UFW50bbck.woff2 11.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 29.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 27.9 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
/global/pics/gfonts/Comfortaa/1Ptsg8LJRfWJmhDAuUs4Q4FqPfE.woff2 26.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 29.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 28.01 ms
 • Odbieranie: 1.07 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgd62608157aac6eaea3fed6c7baf616.jpg?z%3ANZgkeEDEl5LJuD9miCbS6Gt7fWlVpfoZre8EcP3fuu2o6AIFZbuN4qLfS2wZ%2BfSc 204.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.01 s
 • Czas: 303.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 250.47 ms
 • Odbieranie: 53.17 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg91d81fbb948d2097c2b9600cfb9653.jpg?z%3A39BKYAOdwmV0%2B%2FJVh66I9PGY4ZICju7RLWvJWlOK1X6ToVZWad1I%2FyXKq6H8N%2FTx 399.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.39 s
 • Czas: 181.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 128.69 ms
 • Odbieranie: 52.83 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg0afe0af38f3f4f1dc078e8eed29c91.jpg?z%3AzplMV6lM5V67yTf36rPsn%2Fes4DVYXSxrxRkefv6oURx0pccpptkHw0fmzKP7ByoP 414.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.03 s
 • Czas: 769.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 759.5 ms
 • Odbieranie: 9.62 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg61f1df0ce16ec4439cf064ac673e26.jpg?z%3A9k5N6N6jUFiy6iqCg%2BPx9LBur299TFbXcdWQY33pgqNcQkz9wBVwLbErOtlvvlG9 165.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.39 s
 • Czas: 117.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 66.75 ms
 • Odbieranie: 50.45 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg99162e93e25f6ae10b20d7ff01cfec.jpg?z%3A%2BQVaxD86ieNFSmj9O92c%2Fs%2B8FlPsu3e0Oz0%2BaEGC8nLbAEOFTFYeP%2FGzDQWswvsb 184.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.03 s
 • Czas: 344.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 327.52 ms
 • Odbieranie: 16.32 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg3d33769031df8a972abfc9b873b519.jpg?z%3AA3KQ6e7A8yIg3azrZhY%2BAkUuCtPVX0GBgCcTdxp%2FTALMi3AZILsXqmnskIpY8FZk 142.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.07 s
 • Czas: 275.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 259.41 ms
 • Odbieranie: 15.72 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg139ded385c5a7da9fad2f9ec309234.jpg?z%3AcCI3O3jR3gxsLBmFk7B%2FPZOtEH4B1cRPdmrYcsIFk36tvVcHCcLFwjMcm1ubLsu3 145.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.18 s
 • Czas: 431.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 386.83 ms
 • Odbieranie: 42.01 ms
 • Blokowanie: 2.16 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg9cc87ad91aaacc4de884023be3e0cc.jpg?z%3AuPLMI1UVSeW6q8pr2o80j602P04QgnG3%2BzZNu6OJ08Z2Z0pZabMDL2yCxWTc%2BVUH 143.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.25 s
 • Czas: 252.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 237.79 ms
 • Odbieranie: 13.58 ms
 • Blokowanie: 1.35 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg41ced8375d8760509c286f729dc8c4.jpg?z%3Ayux01s6nWrQ8MZFuA2IZrA60ysZlovLfbIo2YaVNCroOc1F%2FBE32Ddq7hRnmfKhx 176.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.32 s
 • Czas: 224.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 184.37 ms
 • Odbieranie: 40.14 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg27d844050e9e96ffd8fa49c6e0158b.jpg?z%3AUm5p%2BLCLJ4ZcBFj7bOlDjOj8GxTkhlWIxxCMXbKpPO80g4%2FFhjmRoQp44gmOBLjH 128.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.43 s
 • Czas: 90.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 86.75 ms
 • Odbieranie: 2.6 ms
 • Blokowanie: 1.35 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg48c8e878840d01c4604051ebc3e5af.jpg?z%3At9wG9vDP8NS%2B9degVy9FZnUA%2Bzi9i5yK1tFHmExa8EdHRXwL1RvFquyQhin5r8h6 136.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.35 s
 • Czas: 480.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 368.86 ms
 • Odbieranie: 111.67 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg61a1417ca89a6a7763b52d1e74dd04.jpg?z%3AL30bHeAisJBYMNfjRl8ifaD2i8rH%2FvYOtopUc0eXmMqHTX3Ur6DbcvKrzCjSMNNs 143.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.43 s
 • Czas: 69.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 60.01 ms
 • Odbieranie: 9.11 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg43a98151737aafd6f2c23b29d293a9.jpg?z%3AYYgZd6bxq1H3dWFnja1hppkpRpL8Nr24mIQm%2FaJUkLC2FNpeJJoPVYjMm8W3dVJc 216.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.37 s
 • Czas: 431.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 427.55 ms
 • Odbieranie: 2.95 ms
 • Blokowanie: 0.52 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg23e1f6c8e5b22c10d93daaa4e2f952.jpg?z%3Agsmedh%2BUnzBN4Ly4DgWC5%2BM2XkifHs0C4Ct9%2BCnc%2BawSL%2FpYyEHL73q3DaJhvQGf 124.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.5 s
 • Czas: 85.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 75.48 ms
 • Odbieranie: 9.95 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimge918c047bf568222a5d6b46d6bf5f2.jpg?z%3AyfHdnsfQbkKw804MMh7kqI32kGfhFjCozTmUJW6lJVucp8C%2FwUBA3R6eRsEkz5uw 240.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.51 s
 • Czas: 66.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 53.89 ms
 • Odbieranie: 12.59 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimge5fd4e6199d25d811fd29d81222519.jpg?z%3ADnZ1TAtnX%2FSWZDirspoutVj4Q4lRqUJUzXZ6lcl%2BGP%2B0XXLr9jy%2B%2FO3lcK4mj4UV 180.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.52 s
 • Czas: 102.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 97.71 ms
 • Odbieranie: 4.29 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg7e07528dfde77241fd9b2006ac5890.jpg?z%3Ag13LpqGuWNKz0lgL5S6vvmOXdtAyFHly85ZgasYlnMc5QnuBOU2UKGVubkJEH5sR 173.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.51 s
 • Czas: 133.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 127.89 ms
 • Odbieranie: 4.28 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg9aa0234a9e7d9e5c1cb46b413d320d.jpg?z%3ABjhgcY6uQM%2B0M9YkE%2BJLmYgUEAEVx3OzSYM8Iiji7QRftg7NLWd8C8bJEck4ZXNb 119.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.54 s
 • Czas: 240.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 217.29 ms
 • Odbieranie: 22.52 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg9ed12e5946e7f882f4a1e7c196f77d.jpg?z%3AZDuu6YUutRTcltoZ55EIBwmN0h6N01GDjB9rZdMTe%2BnyKatEWK1FAMhzlej14yY8 179.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.61 s
 • Czas: 192.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 189.25 ms
 • Odbieranie: 2.61 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg45e850a070456e1d7b4afe422d4799.jpg?z%3AgazxJ3ePJNH55WalVQQZgFsYAYopGdFChxs9k6iNfJqCz0bM86tzZz8BmE2Xhx%2FE 172.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.57 s
 • Czas: 132.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 93.54 ms
 • Odbieranie: 38.27 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgf4911ad7fff9fb69248bca75a02721.jpg?z%3AbWNAgIiOFnPHlyksMULtoY3AfKpnZvCGCg8HeRSVk1BBgoG63ZoEJEtgtTZM4QXH 176.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.64 s
 • Czas: 158.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 128.12 ms
 • Odbieranie: 29.64 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg6f58f278c2ff02ef736650d4abd340.jpg?z%3Ag%2FvHbYG8D2j8xzIBU%2Bq9nmKe4ZKZ6m72ErDig2ULIa8scNPE8LYDf5mWyQFaYIh6 183.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.58 s
 • Czas: 102.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 93.44 ms
 • Odbieranie: 8.3 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgdf49a240968da447a6ea497fb75e1e.jpg?z%3AEIsSesxPoMJplzNOIzaJ4eTCvISVf4ShYnx1tsHzF94JizNdWUZVZAFz4hk00%2FQe 107.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.59 s
 • Czas: 86.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 81.97 ms
 • Odbieranie: 4.19 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimga5daca2bb37b5d9c50dfc607920ced.jpg?z%3AMGOvbyQO%2FAGUoaKgGYRCIrC75D%2FvmbrdxI0gxWeEG3XI8S%2FWgTl55bAGbb06RZzZ 224.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.78 s
 • Czas: 203.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 188.57 ms
 • Odbieranie: 14.44 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgd692395ca767f718204407e7a831d0.jpg?z%3A1BYSyV5Uqs5nM2fAUSPnzrZ9OtZNNmsZSxX46T3TyEmCb6O7ciiviOlT%2F3MiFmgG 105.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.62 s
 • Czas: 53.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 49.56 ms
 • Odbieranie: 3.75 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg95ad274094acdbe0a74703e0c21ce4.jpg?z%3A0pgJmQ6wNO5xkGYBDPXbZK%2FhG%2Fp1s60n1tfp9wZdaby70xLuKgCpNvVUKBqtSU%2FI 173.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.67 s
 • Czas: 48.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 44.5 ms
 • Odbieranie: 3.7 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg16246af7055b69478b6a6ec1a4a8ce.jpg?z%3AfFnQRKxUM%2FwN18%2FD%2BtgvgdrtDtqa%2FlJru3jKIsqQuRyhRJufq3sTSnWZ7bO3GpPf 130.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.67 s
 • Czas: 46.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 42.84 ms
 • Odbieranie: 3.74 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgd76f23b9330603c7dee21e96ec0bce.jpg?z%3AegkSa6LSNnp7tgM%2F2I89bYxRRiwMADvrXMWqLScjnZNe9v8OtKqjj6IhtZL302px 26.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.68 s
 • Czas: 38.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 37.14 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgeec25499e6b7e0ef1315a0f860429e.jpg?z%3A01Rkj2KeFdiNTC0FFXTphyUTHKLNkUQH57r0SZ8v62tHp2kKywNqAViT0ruCR30U 192.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.7 s
 • Czas: 45.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 42.81 ms
 • Odbieranie: 2 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg4c3ff31e9e113b40704abcc374e3d8.jpg?z%3AAobbiXmTKmcuZVEyz3%2BezuqDtxjwHoFh2QwVf4wlA6RxMqZB5tiqgm6kmNA6sUx8 141.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.8 s
 • Czas: 315.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 310.19 ms
 • Odbieranie: 4.76 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimge9351d6cbea8bdc5c74e0dd89f29b7.jpg?z%3Aw4CR121P5aPv2ZsPuzqHRajyzuJOLjE3udnBoxUerMcb8dsfo50eN5GLZZjciXMK 239.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.8 s
 • Czas: 139 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 94.16 ms
 • Odbieranie: 44.18 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/s1s.png?z%3AefsgPXAT6lV0epylBCnXxNv8t0spWV75Jbgh4QWuzPd%2FV%2FrJcc6otzX%2FsRJnKPoC 7.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.8 s
 • Czas: 59.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 57.4 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://cloud5.edupage.org/cloud/as.png?z%3AupD8zmXCo2rxpM6NCg34oSumS811iCZxAOwnPE1EACVs2ykaCy1VP7Lkpwzz25dv 8.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.81 s
 • Czas: 55.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 53.94 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://partner.edupage.org/reklamajs.php?rs=a%3A6%3A%7Bs%3A7%3A%22kto_som%22%3Ba%3A8%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A6%3A%22vsetci%22%3Bi%3A1%3Bs%3A7%3A%22lang%3Apl%22%3Bi%3A2%3Bs%3A6%3A%22okres_%22%3Bi%3A3%3Bs%3A9%3A%22typskoly_%22%3Bi%3A4%3Bs%3A5%3A%22https%22%3Bi%3A5%3Bs%3A10%3A%22modul%3Ahome%22%3Bi%3A6%3Bs%3A8%3A%22ttonline%22%3Bi%3A7%3Bs%3A19%3A%22edupage%3Azspgoworowo%22%3B%7Ds%3A15%3A%22max_right_width%22%3BN%3Bs%3A16%3A%22max_square_width%22%3BN%3Bs%3A17%3A%22max_square_height%22%3BN%3Bs%3A13%3A%22max_up_height%22%3BN%3Bs%3A12%3A%22max_up_width%22%3BN%3B%7D 386 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 72.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 31.21 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 40.56 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AfYV8ir5IP2lRqi1s6VWeYKjbaXVsOO%2B%2BL6cBnddVILSoS9uEF%2FAh1PIw%2FdaEbzsQmoiLc8Z7UxxjFSXPG%2BS6nZsppaYTb0O7Z5RbyzTPrfY%3D 15.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.72 s
 • Czas: 85.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.73 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 30.59 ms
 • Odbieranie: 26.97 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AtpDeBlIIdAdCvQzgZhHAKZOCDouQM5GxoEKGPw1w%2BUA4wHpVy%2FTKd3MbywISLDn6b0SoU5TjJi8HXD5RTuQ8kAW64pW4%2BiOmMAfJuMRENWU%3D 17.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.72 s
 • Czas: 126.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.7 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 45.03 ms
 • Odbieranie: 53.78 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AhiMyITpjA9aBEdgahTmoTzim8zbV2r1JmBWB7HJ7zXCrEdYa9CMf1UDGVcjJPsmnztmrTz3Ms%2Fxg0Q9YjVVxx%2FU2vRdNq8u7vPjFdf83grI%3D 15.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.72 s
 • Czas: 72.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.81 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 42.69 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AiiJBoLlawRBu9rD4%2F3jnty%2Bm1f258x8IdZb%2BymJdVU2sT5AYd16FWmDhUpmVBAJEwwF%2Fj3x7m%2Bd09XY6MkSlyQNbkisW5M7KX%2FcToAcWzuw%3D 20.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.75 s
 • Czas: 129.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.32 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 30.81 ms
 • Odbieranie: 69.29 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3Aur%2FNltCpJM2gH7yi7IHoSSrMC1JeD3hQQlzU5Wq0XixcncwVhSFeTvvHYdzH63on4924lHPNxsFo0J2Prxx35OAWjJcvcZEcxKFxLn2A21o%3D 11.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.82 s
 • Czas: 66.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.96 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 36.95 ms
 • Odbieranie: 1 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AztGPeBJxp8v0E4YC03hnRoIMSI%2F5CltzYP2iAhJIwSmuKrjx73WLmW6viPrd1r36Qvb4USNDxnOkAhlqIVI%2B3pmG4omNB0bIfLhxqR%2Bc72Q%3D 9.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.83 s
 • Czas: 71.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.87 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 42.56 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AvShaqts9shldvrDt%2B%2Ffm1a%2B8OGa9YWRTmUG1EvKvDaBzSTonFeYGUDK%2FSYFYixZMfSzmD41SqvBUUJaDMdfK5zTtMpCFFtsab51bdIa9Rno%3D 15.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.88 s
 • Czas: 75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.75 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 45.17 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AImtnmjualqUxKf2k17o9Ypn2e5SuxCyS3Jc8qbvAB17Im%2FHDi3Y7r2h34BMPv2fr2OF3TY58sPYt3ysSzcfbzejo6nzTnVTZB2VMU4N5FG0%3D 21.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.91 s
 • Czas: 227.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.25 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 171.09 ms
 • Odbieranie: 27.54 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AGj%2FhldVluwvM12hxA5nzoTWW0bp8QQyXyWh1PpbtMifitmmig39b%2BZKaSap%2FDs2shCaUfC0p7%2FEnYV9gyG60DUwTYefLA0xAjAF3DPbl%2BV8%3D 16.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.92 s
 • Czas: 119.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.12 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 36.36 ms
 • Odbieranie: 54.67 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AFzMAtygADREBC7MQUKzPZmiJHcdk16CBbbZ4jQ6PQV9e9jyQcpjYCtB%2B2KE0ynLZsQeWPCIyoERzUww0J4IcPSCSsKqKecP7AgSe9EYvmh4%3D 19.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.93 s
 • Czas: 93.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.77 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 36.02 ms
 • Odbieranie: 28.1 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AcTdCjbXpBZaVFoKYy%2BttzhVyvaHc6B9F0ucaz%2BWBBSasyaWud%2BvLHpWpC%2B0KAMls59TsWqOPUYX%2BHWNs68AygFAQx%2BPMYbTeTyysj1XdxVo%3D 15.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.98 s
 • Czas: 92.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.73 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 36.83 ms
 • Odbieranie: 27.49 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3A4guL%2FioTzwHIkxRYAe9HFzTQKzStGrAJeq7%2Boo5F3XmkOt7Qw%2F3INbQRX7poffr4j08PFDv57UJVHcocouJPsWijS2RPrLzwAsu9%2FxE%2Fq4Q%3D 15.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.05 s
 • Czas: 97.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.78 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 40.8 ms
 • Odbieranie: 27.67 ms
 • Blokowanie: 0.75 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AOBcIizRElH30F1b5A7RaxNSafT5Sn9SMOL7BplcPBOJ0NqOlhxgIu0iPlwpXtmk9%2BrSO0%2BK0U1qOPodEdoeqqclSaMqjfa%2B7vYeQOrwTML0%3D 7.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.06 s
 • Czas: 59.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.11 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 30.08 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AVIrpAMJBzD28Jlb%2FxpDdxNRW3enImWD7EjXpcAL8VTBF%2B83P800hWv1Nd5tsaHfa7tAttJLQtp8G9tfhJBzZ6bOr4WvRiwFBxvnlrIXFmxE%3D 7.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.1 s
 • Czas: 70.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.89 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 40.59 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3ApSefzM9%2BM9I1%2Fb%2B2XekEQP8ayMgBkO2wgYP0P%2FxZDs4c1gQ%2BYJ5qSFDYda6AnwRzlG8wCAb78bTDb%2BC4Xph0WgqCJsHH5xXMN4XyLscthDY%3D 9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.15 s
 • Czas: 59.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.07 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 30.29 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AuniDkiKuxdLT9zfRcZhmk2rmBVp%2FovwG1vZcrD%2B4zuTzm66FxkZfzjGdyRR8VGhoKQ%2BsygN9%2FJm5%2B6NShx6F0t70Dh96OE2ttL23fxuOAn0%3D 7.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.16 s
 • Czas: 61.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.45 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 30.64 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3Aj0Yht93Otva5rhR8qk2%2B3X3XEIUaAem%2B6oul5koR7wYwtY38N3muH%2BkQ3R6q6pNDyVt3lptzN1idLyb427pIE3fSAsxGKj8cImh4dSvsyBg%3D 7.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.18 s
 • Czas: 71.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.2 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 39.74 ms
 • Odbieranie: 2.71 ms
 • Blokowanie: 0.98 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3A1%2FbTMCAISpBbiANjTd4IFc09BCHEP1qZLrd5c1touk71nKzSRTWwMIeoMzzVCb990sJuqxoRX1O7WsuGGiBFfndHiUWBc6Y5qeW605ogZXQ%3D 7.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.2 s
 • Czas: 64.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.52 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 33.44 ms
 • Odbieranie: 1.16 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/skins/st_responsive_responsives7/thumbs/fill640x640trworld_256.png 35.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.24 s
 • Czas: 33.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 29.74 ms
 • Odbieranie: 3.23 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/skin/pics/gadgets/thumbs/fill640x640trimage_empty.png 7.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.25 s
 • Czas: 31.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 28.26 ms
 • Odbieranie: 1.32 ms
 • Blokowanie: 1.7 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AlLbit8aQzV%2Bk1J%2F2t%2BbaIb%2BpBWVg%2FIWGg6KlzpSd50%2BknATm0UCGlW15l5whHbeDrVCz3IFItteYx30tIzK7FwRqPFcJhGYQ%2BIkxZpDHQFg%3D 7.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.27 s
 • Czas: 60.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.94 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 30.48 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://ssl.google-analytics.com/ga.js 17.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.28 s
 • Czas: 45.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.87 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 17.33 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 0.91 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AOUx7%2FbBuqHV1SSaM4FnZ1uo046LAYXUE4WNbGnA9u3TqjNlhtlW0joRDvr1B%2FkfLY5w9OPSXTqX0Gyn5y6MjSeBRQM2MkMqhV5YANlgvm88%3D 128.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 168.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.72 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 29.85 ms
 • Odbieranie: 110.38 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AfIRwXGItaVx7JotNU0b1JS2rZ6HPw22MDOK4pGJWYuZNJf0GAoAGjZqzWkZOL1GZ%2FEFDkb5r%2FGhtEAnDGbhgoFDLTNYutoF6L2sKqnK8W14%3D 157.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 143.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.58 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 29.92 ms
 • Odbieranie: 84.46 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AkD%2Fki43%2Bwty8ECd3QrbK4Mddap1GSM97ACFCHZjgewdw4dda%2FWokEHhUt8RNZQlYrH6B0HbWgfGft0vj6fTAaykLraPdCYR5ZuD0QO4O9zZpFCojnf5bD0gtckLShWzp 104.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 154.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.55 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 41.4 ms
 • Odbieranie: 83.62 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AnbISAiDHN6BUtp6h2MJbTrbPfPARzutnMLBCvQJKybxPogV%2FRIG8a03N23YEnQIjSIJxzD4fS8tZV7RrsF6WVveUu%2FJWojElybhu8QvcESpNQcSZdpfCKKeAhwGFnUJz 149.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 353.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.86 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 44.9 ms
 • Odbieranie: 111.05 ms
 • Blokowanie: 169.61 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AgbvHvLpc0DwQ0afZBwyYJKnqn2eu4cR1%2FhVqxX%2FvxXj35u8xAQLO1Npyl2QybWmZFhAaRTGELo3FfQTYt1xGdNuFUndPHwOXXZ1PTmcMnOo%3D 160.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 488.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.74 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 303.06 ms
 • Odbieranie: 155.82 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3ALI4OrbYmkaI%2B07K%2FHfwI5Dn0X2sUSg3pnT46IBez5S%2FJlbfOJ4DKkyVGxNZRUaoGo%2FLkvMbwL%2Bnv%2F03DdNt1KAYZdGG4pPTuLPUHR9qT5yU%3D 95.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 154.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.98 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 43.5 ms
 • Odbieranie: 82.38 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://cloud4.edupage.org/cloud?z%3AK4th9os%2FUOUCc6WCaX1sObn0STO2Houmb2u7XgkxfUEr6YqLUp77uBRzxIAUY%2FXqAN6%2FUv%2FzPURDHVEvQHi1iAJlvQi09pR1u10oJKBbxWw%3D 152.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 316.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 27.68 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 30 ms
 • Odbieranie: 152.06 ms
 • Blokowanie: 106.69 ms
/global/pics/js/jquery/royalslider/grab.png 394 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.01 s
 • Czas: 28.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 27.45 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/global/pics/js/jquery/royalSlider/skins/universal/rs-universal.png 5.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.03 s
 • Czas: 28.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 27.39 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.26 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 27.595 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna DE i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 317 872 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
29%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
63%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
26%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.04 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.20 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook