Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.105 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.369 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.609 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.245 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Notepad++i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu20%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.36 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)34 / 2i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 4.69 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 455.49 KB (33)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 103.81 KB (9)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 11.25 KB (5)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 48i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 575.24 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 17.17 KB (3%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 801.78 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.31s
 • 0.63s
 • 0.94s
 • 1.26s
 • 1.57s
http://szczeltech.pl/ 4.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.06 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 51.8 ms
 • Odbieranie: 2.94 ms
 • Blokowanie: 1.01 s
/_shop/theme/szczeltech/css/style.css 2.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 15.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 8.75 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 5.87 ms
/javaScript/jQuery/SmoothDivScroll/css/smoothDivScroll.css 1.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 16.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 8.22 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 6.09 ms
/_shop/theme/szczeltech/css/wt-rotator.css 2.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 15.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 6.88 ms
 • Odbieranie: 2.28 ms
 • Blokowanie: 5.96 ms
/_shop/theme/szczeltech/css/jqtransform.css 1.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 17.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 9.03 ms
 • Odbieranie: 4.95 ms
 • Blokowanie: 3.89 ms
/javaScript/highslide/highslide.css 3.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 17.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 9.81 ms
 • Odbieranie: 4.2 ms
 • Blokowanie: 3.78 ms
/javaScript/jQuery/jquery-1.7.1.min.js 32.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 22.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 10.82 ms
 • Odbieranie: 8.68 ms
 • Blokowanie: 3.4 ms
/javaScript/jQuery/jquery.easing.1.3.min.js 2.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 29.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 11.9 ms
 • Odbieranie: 4.8 ms
 • Blokowanie: 12.69 ms
/javaScript/jQuery/jquery.wt-rotator.min.js 12.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 32.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 6.79 ms
 • Odbieranie: 5 ms
 • Blokowanie: 20.18 ms
/javaScript/jQuery/jquery.jqtransform.js 4.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 32.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 7.52 ms
 • Odbieranie: 4.28 ms
 • Blokowanie: 20.11 ms
/javaScript/jQuery/jquery.autocomplete.js 7.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 40.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 8.61 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 30.61 ms
http://skryptcookies.pl/cookie.js 22.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 43.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 28.76 ms
 • Odbieranie: 10.62 ms
 • Blokowanie: 3.68 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/logo.png 12.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 17.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 13.69 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 3.33 ms
/_shop/userFile/szczeltech/banner/banner.jpg 126.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.17 s
 • Czas: 32.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 11.47 ms
 • Odbieranie: 19.4 ms
 • Blokowanie: 2.05 ms
/_shop/userFile/szczeltech/img/mapka.png 4.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 9.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 8.82 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/javaScript/jQuery/jquery.ui.widget.js 2.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 9.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.62 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/javaScript/jQuery/SmoothDivScroll/js/jquery.smoothDivScroll-1.1-min.js 2.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.19 s
 • Czas: 9.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.6 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/_shop/userFile/szczeltech/picture/short/szczeliwo_szklane.jpg 17.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 11.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 10.68 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/_shop/userFile/szczeltech/picture/short/szczeliwo_lojowe.jpg 14.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.21 s
 • Czas: 9.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.43 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/_shop/userFile/szczeltech/picture/short/raczka_do_pieca.jpg 19.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 9.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.54 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
/_shop/userFile/szczeltech/picture/short/pokretla_nakretka.jpg 15.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 17.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 13.28 ms
 • Odbieranie: 2.26 ms
 • Blokowanie: 1.5 ms
/_shop/userFile/szczeltech/picture/short/plytym_kling.jpg 16.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 23.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 14.01 ms
 • Odbieranie: 7.87 ms
 • Blokowanie: 1.47 ms
/_shop/userFile/szczeltech/picture/short/wyciory.jpg 15.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 11.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.09 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 1.44 ms
/_shop/userFile/szczeltech/picture/short/kominowe.jpg 36.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 17.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 14.23 ms
 • Odbieranie: 1.53 ms
 • Blokowanie: 1.29 ms
/_shop/userFile/szczeltech/picture/short/Dziabkai_haczyk.jpg 12.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 15.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 12.45 ms
 • Odbieranie: 2.23 ms
 • Blokowanie: 1.24 ms
/_shop/userFile/szczeltech/picture/short/cyrkiel.jpg 22.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 9.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.76 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/_shop/userFile/szczeltech/picture/short/3mm.jpg 20.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 9.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 8.41 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/kominyPL_glowna.png 17.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 11.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 10.4 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
http://www.google-analytics.com/ga.js 17.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 31.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 15.41 ms
 • Odbieranie: 15.73 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
http://skryptcookies.pl/bg.jpg?t=1582116747157&r=http%3A%2F%2Fszczeltech.pl%2F 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 37.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 36.58 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/header_background.png 50.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 13.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 8.55 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 4.3 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/menu_background.png 3.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 15.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 10.31 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 3.93 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/header_background_site_maps.png 3.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 17.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.22 ms
 • Odbieranie: 1.78 ms
 • Blokowanie: 7.56 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/wt-rotator/prev.png 3.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 59.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 12.26 ms
 • Odbieranie: 43.38 ms
 • Blokowanie: 4.28 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/wt-rotator/next.png 3.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 60.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 10.78 ms
 • Odbieranie: 43.41 ms
 • Blokowanie: 5.89 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/contact_main_page_background.png 3.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 11.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 10.14 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/contact_main_page_title.png 4.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 11.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 10.29 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/new_product_title.png 5.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 9.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.52 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
/javaScript/jQuery/SmoothDivScroll/images/cursors/cursor_arrow_left.cur 380 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 10.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.38 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
/javaScript/jQuery/SmoothDivScroll/css/images/cursors/cursor_arrow_left.cur 801 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 47.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 20.34 ms
 • Odbieranie: 26.54 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/javaScript/jQuery/SmoothDivScroll/images/big_transparent.gif 1.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 10.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 9.78 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/javaScript/jQuery/SmoothDivScroll/images/cursors/cursor_arrow_right.cur 380 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 13.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 12.61 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/javaScript/jQuery/SmoothDivScroll/css/images/cursors/cursor_arrow_right.cur 801 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 40.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 19.83 ms
 • Odbieranie: 20.23 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/foter_background.png 11.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 11.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 9.47 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 0.66 ms
/_shop/theme/szczeltech/img/wt-rotator/loader.gif 3.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 37.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 11.88 ms
 • Odbieranie: 25.4 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
http://www.google-analytics.com/r/__utm.gif?utmwv=5.7.2&utms=1&utmn=1102137348&utmhn=szczeltech.pl&utmcs=UTF-8&utmsr=800x600&utmvp=785x585&utmsc=24-bit&utmul=en-us&utmje=0&utmfl=-&utmdt=Narz%C4%99dzia%20traserskie%2C%20szczotka%20do%20pieca%2C%20sznur%20azbestowy%2C%20beton%20ogniotrwa%C5%82y&utmhid=937664746&utmr=-&utmp=%2F&utmht=1582116747263&utmac=UA-34406811-1&utmcc=__utma%3D130204749.732201943.1582116747.1582116747.1582116747.1%3B%2B__utmz%3D130204749.1582116747.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B&utmjid=1946277324&utmredir=1&utmu=qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE~ 373 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 24.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 23.05 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
/javaScript/jQuery/SmoothDivScroll/images/arrow_left.png 3.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 11.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 10.3 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
/javaScript/jQuery/SmoothDivScroll/images/arrow_right.png 3.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 9.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.54 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.059 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 6.256 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 318 169 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
29%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
63%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
26%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.04 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.20 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook