Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 3.188 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.821 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.474 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.246 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu30%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.76 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)170 / 4i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 6.69 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.58 MB (39)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 63.05 KB (3)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 43.76 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 68.97 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 48i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.75 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 15.42 KB (1%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.09 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.8s
 • 1.61s
 • 2.41s
 • 3.22s
 • 4.02s
http://mzss.pl/ 6.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 3.15 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 2.14 s
 • Odbieranie: 4 ms
 • Blokowanie: 1.01 s
/dist/css/main.css 42.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.21 s
 • Czas: 38.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 15.6 ms
 • Odbieranie: 22.59 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
/images/logo-mzss.png 34.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.21 s
 • Czas: 27.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 11.11 ms
 • Odbieranie: 16.09 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
/images/news-image-placeholder.png 1.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.21 s
 • Czas: 22.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 11.79 ms
 • Odbieranie: 8.98 ms
 • Blokowanie: 1.71 ms
/uploads/news/id45/Lic3kl.jpg 51.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.21 s
 • Czas: 32.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 16.96 ms
 • Odbieranie: 13.92 ms
 • Blokowanie: 2.03 ms
/uploads/news/id47/Kowalski_ostatnie_po%C5%BCegnanie.jpg 234.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.21 s
 • Czas: 37.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 10.78 ms
 • Odbieranie: 24.97 ms
 • Blokowanie: 1.96 ms
/uploads/ 273 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.24 s
 • Czas: 15.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 10.42 ms
 • Odbieranie: 0.29 ms
 • Blokowanie: 4.55 ms
/uploads/kluby/Logo%20LOKUS.png 9.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.24 s
 • Czas: 12.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 8.77 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 3.22 ms
/uploads/kluby/mssslomnikilogo.png 36.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 12.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 8.76 ms
 • Odbieranie: 1.95 ms
 • Blokowanie: 1.48 ms
/uploads/kluby/LOGO%20Zarabie.png 138.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 31.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 9.04 ms
 • Odbieranie: 20.94 ms
 • Blokowanie: 1.38 ms
/uploads/kluby/LOGO_KS_Krokus.jpg 11.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 10.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 8.59 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/uploads/kluby/logo_lok_hts.jpg 21.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 9.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 8.74 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/uploads/kluby/logo-czart.png 35.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 9.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.87 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/uploads/kluby/Logo-LOK.png 20.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 11.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.14 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 1.86 ms
/uploads/kluby/kvg.png 144.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 18.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.46 ms
 • Odbieranie: 7.95 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
/uploads/kluby/LOGO_ST.jpg 47.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 11.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 10.1 ms
 • Odbieranie: 1.02 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/uploads/kluby/Terytorialni_logo.jpg 32.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 10.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.09 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/uploads/kluby/WISLA%20VER_PNG.png 67.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.26 s
 • Czas: 15.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 8.61 ms
 • Odbieranie: 6.26 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/uploads/kluby/BASTION%20logo.png 8.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 9.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 8.67 ms
 • Odbieranie: 1.04 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/uploads/kluby/KTS%20logo.jpg 25.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 10.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.16 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/uploads/kluby/ZSD_logo.jpg 17.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 10.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.13 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
/uploads/kluby/logo_delfin_2018.jpg 30.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.28 s
 • Czas: 9.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 8.65 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
/uploads/kluby/SMKS%20Ke%CC%A8ty%20herb.jpg 35.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.28 s
 • Czas: 10.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 8.84 ms
 • Odbieranie: 1.62 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/uploads/kluby/ts44.jpg 26.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.28 s
 • Czas: 10.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 9.12 ms
 • Odbieranie: 1.42 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/uploads/kluby/KSB_logo.png 38.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.28 s
 • Czas: 9.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 8.82 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/uploads/kluby/logo_kksarsenal-150x150.png 34.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.28 s
 • Czas: 10.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 9.25 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/uploads/kluby/WKS%20Wawel%20logo.png 129.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.28 s
 • Czas: 10.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.78 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/uploads/kluby/LOK%20Krowodrza%20logo.jpg 48.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.29 s
 • Czas: 10.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.86 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
/dist/js/vendor.js 54.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.21 s
 • Czas: 36.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 16.3 ms
 • Odbieranie: 14.98 ms
 • Blokowanie: 5.17 ms
/dist/js/scripts.js 1.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.29 s
 • Czas: 11.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 9.92 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.0.3/cookieconsent.min.css 1.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.21 s
 • Czas: 10.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 7.58 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 2.29 ms
http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.0.3/cookieconsent.min.js 6.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.21 s
 • Czas: 10.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 6.63 ms
 • Odbieranie: 1.75 ms
 • Blokowanie: 1.98 ms
/uploads/slider/main-hero-bg.jpg 201.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.29 s
 • Czas: 22.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.81 ms
 • Odbieranie: 12.11 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
/images/icons/angle-right-white.svg 1.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.29 s
 • Czas: 10.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.8 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
/images/icons/mouse-white.svg 1.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.29 s
 • Czas: 10.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 10.07 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/images/icons/sheet-red.svg 1.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.29 s
 • Czas: 10.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.72 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/images/icons/download-gray.svg 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.3 s
 • Czas: 9.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.94 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/images/icons/calendar-red.svg 2.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.3 s
 • Czas: 10.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.47 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/images/bg-box.jpg 17.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.3 s
 • Czas: 9.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 8.87 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/images/red-section-bg.png 94.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.3 s
 • Czas: 10.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.62 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/images/icons/envelope-closed-gray.svg 2.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.31 s
 • Czas: 10.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.51 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/images/icons/plane-red.svg 1.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.31 s
 • Czas: 10.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.4 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/images/icons/envelope-closed-red.svg 2.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.31 s
 • Czas: 10.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.64 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/images/icons/angle-left-white.svg 1.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.31 s
 • Czas: 10.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.68 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/fonts/muli/muli-bold-webfont.woff2 33.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.34 s
 • Czas: 12.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 11 ms
 • Odbieranie: 1.22 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/fonts/muli/muli-light-webfont.woff2 33.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.34 s
 • Czas: 11.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.68 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/fonts/esp/esp.woff2 1.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.34 s
 • Czas: 10.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 9.54 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/uploads/ - 200
 • Rozpoczęcie: 3.82 s
 • Czas: 0.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.38 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 1.665 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 6.263 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx
 • Język skryptowy PHP 5.6.40

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 330 542 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
31%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
28%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.11 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.22 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook