Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.383 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.383 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.721 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.434 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Oprogramowanie CMS WordPress 5.3.2i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu4%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.09 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Kod HTML 4.4 KB i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 604 B (2)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 193.21 KB (15)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 82.05 KB (13)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 253.22 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby 1i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 34i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 533.47 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 19.71 KB (4%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.72 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.38s
 • 0.77s
 • 1.15s
 • 1.54s
 • 1.92s
http://targer.net/ 4.4 KB 503
/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/css/wp-security-site-lockout-page.css 558 B 200
/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.3.2 6.34 KB 200
/wp-includes/css/dist/block-library/theme.min.css?ver=5.3.2 970 B 200
https://fonts.googleapis.com/css?family=Libre+Franklin%3A300%2C300i%2C400%2C400i%2C600%2C600i%2C800%2C800i&subset=latin%2Clatin-ext 992 B 200
/wp-content/themes/twentyseventeen/style.css?ver=5.3.2 15.73 KB 200
/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/css/blocks.css?ver=1.1 2.14 KB 200
/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp 33.33 KB 200
/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1 4.26 KB 200
/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css 18.5 KB 200
/fonts/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css 7.21 KB 200
/fonts/iconic/css/material-design-iconic-font.min.css 8.14 KB 200
/vendor/animate/animate.css 3.18 KB 200
/vendor/select2/select2.min.css 2.27 KB 200
/css/util.css 13.42 KB 200
/css/main.css 2.65 KB 200
/vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js 29.77 KB 200
/vendor/bootstrap/js/popper.js 21.06 KB 200
/vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js 13.02 KB 200
/vendor/select2/select2.min.js 18.92 KB 200
/vendor/countdowntime/moment.min.js 16.68 KB 200
/vendor/countdowntime/moment-timezone.min.js 2.88 KB 200
/vendor/countdowntime/moment-timezone-with-data.min.js 25.63 KB 200
/vendor/countdowntime/countdowntime.js 1.11 KB 200
/vendor/tilt/tilt.jquery.min.js 2.08 KB 200
/js/main.js 913 B 200
/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.3.2 4.86 KB 200
https://www.google-analytics.com/analytics.js 17.75 KB 200
/fonts/Montserrat/Montserrat-Black.ttf 83.89 KB 200
/fonts/Montserrat/Montserrat-Light.ttf 84.67 KB 200
/fonts/Montserrat/Montserrat-Regular.ttf 84.66 KB 200
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js 1013 B 200
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j79&aip=1&a=412176498&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Ftarger.net%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=TARGER%20%E2%80%93%20Agencja%20Interaktywna&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=aGBAgUIh~&jid=948490627&gjid=1143806152&cid=1256894139.1579478699&tid=UA-156516478-1&_gid=1801125985.1579478699&z=332501475 197 B 200
https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j79&tid=UA-156516478-1&cid=1256894139.1579478699&jid=948490627&gjid=1143806152&_gid=1801125985.1579478699&_u=aGBAgUIh~&z=1047346821 407 B 200

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.312 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 5.934 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 333 616 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
28%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.12 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook