Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 2.095 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 7.479 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 8.906 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 1.291 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu31%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.15 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)113 / 14i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 170.24 KB (3)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 727.64 KB (31)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 1.7 MB (34)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 205.61 KB (6)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 102.72 KB (4)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne474 B (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 5i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 84i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 2.88 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 2.2 MB (76%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 8.07 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.54s
 • 3.07s
 • 4.61s
 • 6.14s
 • 7.68s
https://www.bibbyfinancialservices.pl/ 126.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.85 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 47.11 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 721.58 ms
 • Odbieranie: 45.34 ms
 • Blokowanie: 1.04 s
/bibby/scss/style.min.css 41.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 47.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 28.25 ms
 • Odbieranie: 2.26 ms
 • Blokowanie: 16.37 ms
/bibby/bts/dist/css/app.min.css 59.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 147.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.84 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 55.44 ms
 • Odbieranie: 23.16 ms
 • Blokowanie: 45.89 ms
/Bibby/bts/dist/css/cookie-control.min.css 2.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 95.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.49 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 33.58 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 39.35 ms
/bibby/scss/style.css 50.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 75.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 34.1 ms
 • Odbieranie: 2.44 ms
 • Blokowanie: 38.47 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCo8MNeA1ju9o7XXyM4DKWCLw1PjneI9eI&libraries=places,geometry 45.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 64.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.93 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 36.9 ms
 • Odbieranie: 2.31 ms
 • Blokowanie: 3.81 ms
/bibby/bts/dist/js/vendor/jquery.min.js 30 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 129.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.73 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 59.53 ms
 • Odbieranie: 2.8 ms
 • Blokowanie: 44.11 ms
/bibby/bts/dist/js/handlebars-v4.0.10.min.js 21.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 129.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 52.18 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 76.34 ms
/bibby/bts/dist/js/vendor/modernizr.js 16.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 39.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 35.74 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 2.65 ms
/bibby/js/libraries/modernizr-custom.js 3.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 48.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 45.36 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 2.6 ms
/bibby/js/libraries/jquery-1.10.2.min.js 32.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 82.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.63 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 55.64 ms
 • Odbieranie: 2.3 ms
 • Blokowanie: 1.95 ms
/bibby/js/libraries/picturefill.js 15.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 35.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 32.49 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 2.52 ms
/-/media/library/images/logos/bfs_logo.svg 3.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 111.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 108.02 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 2.49 ms
/%2F-%2Fmedia%2Flibrary%2Fimages%2Fcarousel%2Fdomino-800x300%20carousel.png 93.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.25 s
 • Czas: 85.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 84.2 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WMQD3V 44.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 62.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.62 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 34.68 ms
 • Odbieranie: 4.94 ms
 • Blokowanie: 1.92 ms
/%2F-%2Fmedia%2Flibrary%2Fimages%2Fcarousel%2Flaptop-coffee-800x300-min.png 108.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 111.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 87.54 ms
 • Odbieranie: 23.25 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/%2F-%2Fmedia%2Flibrary%2Fimages%2Fhomepage2018%2Fmasthead%2Fexport-trade-generic-009-m.jpg 151.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 153.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 107.16 ms
 • Odbieranie: 45.88 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/office-individual-002-s.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=D893C16FF958AC55D0A721B4E0071498 9.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.28 s
 • Czas: 158.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 156.89 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/construction-individual-010-s.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=47E2EEFA246ABCBB94C726F076E50157 8.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 177.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 175.24 ms
 • Odbieranie: 2.34 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/transport-006.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=B96D66B63271839BDF5E35BC7FB7CE5B 18.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.34 s
 • Czas: 133.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 131.56 ms
 • Odbieranie: 1.87 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/export-trade-generic-009.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=CE2802AD68D7FC72A0BCD43CC7EE36EA 16.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 85.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 83.8 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/warehouse-individual-100.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=AE3DC9573C654B50E8D7B238DC80DBD4 16.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 103.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 101.94 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/manufacturing-generic-005.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=97161471E57E33B63FDDB3EB298AA92F 11.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 85.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 84.55 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
/%2F-%2Fmedia%2Flibrary%2Fimages%2Fhomepage2018%2Fcase%20studies%2Ftransport-generic-005-m.jpg 12.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 84.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 83.02 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/%2F-%2Fmedia%2Flibrary%2Fimages%2Fhomepage2018%2Fcase%20studies%2Fmanufactruing-individual-011-m.jpg 13.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 100.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 98.23 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 1 ms
/%2F-%2Fmedia%2Flibrary%2Fimages%2Fhomepage2018%2Fcase%20studies%2Fexport-trade-011-m.jpg 18.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 111.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 110.56 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/warehouse-people-011.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=947A552D3127DBB48F8E71FDC025E1AC 25.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 108.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 107.45 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/warehouse-people-013.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=D0403A0E5135A9F80BAC3458C6E722B6 32.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.49 s
 • Czas: 126.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 125.72 ms
 • Odbieranie: 1 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/transport-generic-001-s.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=3E91BE2823AE3D21177EE47645656249 7.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 106.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 104.99 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/export-trade-010.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=4181CF4F7C9F26BE955B71A04E9D6A97 8.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 82.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 81.72 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/generic-people-100.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=C2109062F9D979E8B5F0F45ED29C2326 11.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.57 s
 • Czas: 87.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 86.2 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/-/media/library/images/homepage2018/sectors-carousel%20panel/office-individual-009.jpg?h=150&la=pl-PL&w=340&hash=5E0826658D102834064447DA32C0028E 6.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 79.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 78.02 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/layouts/bibby/panels/homepage2018//-/media/library/images/listings/news/pl/business-cargo-cargo-container-262353.jpg 20.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 94.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 91.84 ms
 • Odbieranie: 2.78 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/layouts/bibby/panels/homepage2018//-/media/library/images/listings/blog/domino-400x200%20-%20listening.png 35.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.61 s
 • Czas: 97.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 94.45 ms
 • Odbieranie: 2.82 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/layouts/bibby/panels/homepage2018//-/media/library/images/listings/sectors/manufacturing-individual-011-400x200.jpg 26.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 104.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 98.37 ms
 • Odbieranie: 5.87 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/layouts/bibby/panels/homepage2018//-/media/library/images/listings/news/pl/webinarjakuchronicsie_abstract.jpg 21.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 84.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 81.22 ms
 • Odbieranie: 2.73 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/-/media/library/images/logos/footer/certyfikat-podstawowa-pl.png 4.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.66 s
 • Czas: 85.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 79.98 ms
 • Odbieranie: 4.35 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms
/-/media/library/images/logos/footer/pzf_logo_pl.png 12.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.66 s
 • Czas: 100.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 89.94 ms
 • Odbieranie: 10.5 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/bibby/bts/dist/js/paginator.min.js 1.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.68 s
 • Czas: 42.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 38.81 ms
 • Odbieranie: 2.6 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
/bibby/bts/dist/js/app.min.js?v2 112.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.19 s
 • Czas: 57.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 32.58 ms
 • Odbieranie: 24.36 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/bibby/bts/dist/js/maps.min.js 22.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.71 s
 • Czas: 34.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 28.58 ms
 • Odbieranie: 5.18 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms
/bibby/js/concat.min.js 32.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.72 s
 • Czas: 41.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 29.36 ms
 • Odbieranie: 9.99 ms
 • Blokowanie: 2.35 ms
/Bibby/js/plugins/wffm.js 1.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.72 s
 • Czas: 36.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 29.48 ms
 • Odbieranie: 4.61 ms
 • Blokowanie: 2.08 ms
/Bibby/js/plugins/wffm.pl.js 5.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.72 s
 • Czas: 37.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 30.56 ms
 • Odbieranie: 6.08 ms
 • Blokowanie: 1.03 ms
/Bibby/bts/dist/js/cookie-control.min.js 16.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.24 s
 • Czas: 32.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 28.91 ms
 • Odbieranie: 1.03 ms
 • Blokowanie: 2.48 ms
/webresource.axd?d=pynGkmcFUV13He1Qd6_TZKdQWj129QtIDNURDBjDSXKrgIjpEkCTY_-HJWkQS-udkBnvCyvxVf1vpyQUDQ2DFg2&t=637454068754849868 360 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.09 s
 • Czas: 102.51 ms
 • DNS: 0.02 ms
 • Łączenie: 45.39 ms
 • SSL: 22.61 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 27.53 ms
 • Odbieranie: 6.9 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/webresource.axd?d=pynGkmcFUV13He1Qd6_TZKdQWj129QtIDNURDBjDSXKrgIjpEkCTY_-HJWkQS-udkBnvCyvxVf1vpyQUDQ2DFg2&t=637454068754849868 22.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 50.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 32.7 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 17.36 ms
/scriptresource.axd?d=dwY9oWetJoJoVpgL6Zq8OEy-VVZF42BEZK9zEc6o1942Qm_yEk4jxNjNsy47WC6AzIjkJCVTwAWnEyf1aNr5kSaL8Qd49PCd1cSzSMyE4ZStdMMZKWCeyTBif7StTRoHBeAZscU-EHLWvOMFc2Jbrbokr3jcEVXZaLLDe0CO2xQ1&t=363be08 437 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 27.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 26.48 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/scriptresource.axd?d=dwY9oWetJoJoVpgL6Zq8OEy-VVZF42BEZK9zEc6o1942Qm_yEk4jxNjNsy47WC6AzIjkJCVTwAWnEyf1aNr5kSaL8Qd49PCd1cSzSMyE4ZStdMMZKWCeyTBif7StTRoHBeAZscU-EHLWvOMFc2Jbrbokr3jcEVXZaLLDe0CO2xQ1&t=363be08 10.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.19 s
 • Czas: 41.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 37.11 ms
 • Odbieranie: 1.9 ms
 • Blokowanie: 2.24 ms
/scriptresource.axd?d=NJmAwtEo3Ipnlaxl6CMhvmBJ11qEIHpWE7tkQtv5rGv3ebEecJeKnzT61fM_9wZpeQCZedZjoJhlncz8C_rHlqgSzkKL8Abi8zL0bKZDK7Xk_eM4YjELmaWvrkF-7v8Ax5_F8dG16AiJqblnyGgF6MvtHMcqjceqMAqSz2y9Bl81&t=363be08 437 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 31.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 30.78 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/scriptresource.axd?d=NJmAwtEo3Ipnlaxl6CMhvmBJ11qEIHpWE7tkQtv5rGv3ebEecJeKnzT61fM_9wZpeQCZedZjoJhlncz8C_rHlqgSzkKL8Abi8zL0bKZDK7Xk_eM4YjELmaWvrkF-7v8Ax5_F8dG16AiJqblnyGgF6MvtHMcqjceqMAqSz2y9Bl81&t=363be08 25.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.19 s
 • Czas: 38.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 34.06 ms
 • Odbieranie: 1.79 ms
 • Blokowanie: 2.17 ms
https://www.youtube.com/embed/UDcxUR2Z5a8?rel=0 21.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 89.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.26 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 63.97 ms
 • Odbieranie: 2.84 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/bibby/bts/dist/img/change_location_grey.svg 5.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.74 s
 • Czas: 33.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 29.14 ms
 • Odbieranie: 2.41 ms
 • Blokowanie: 1.45 ms
/bibby/bts/dist/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 75.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 66.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 35.02 ms
 • Odbieranie: 2.74 ms
 • Blokowanie: 28.7 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/www-player-webp.css 51.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 13.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 1.33 ms
 • Odbieranie: 10.41 ms
 • Blokowanie: 0.88 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/www-embed-player.vflset/www-embed-player.js 57.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 13.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 5.66 ms
 • Odbieranie: 6.79 ms
 • Blokowanie: 1.12 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/player_ias.vflset/pl_PL/base.js 496.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 52.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 3.03 ms
 • Odbieranie: 47.97 ms
 • Blokowanie: 1.03 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/fetch-polyfill.vflset/fetch-polyfill.js 3.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 5.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 4.06 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.94 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 23.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.34 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.3 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 1.15 ms
https://www.youtube.com/embed/UDcxUR2Z5a8?rel=0&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.bibbyfinancialservices.pl 21.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 83.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.37 ms
 • Oczekiwanie: 75.82 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 3.32 ms
https://www.youtube.com/iframe_api 569 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 34.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.44 ms
 • Oczekiwanie: 27.34 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 4.12 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/www-widgetapi.vflset/www-widgetapi.js 37.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 3.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 1.57 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/www-player-webp.css 339.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 95.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 1.33 ms
 • Odbieranie: 92.71 ms
 • Blokowanie: 0.88 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/www-embed-player.vflset/www-embed-player.js 156.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 4.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.66 ms
 • Odbieranie: 3.47 ms
 • Blokowanie: 0.08 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/player_ias.vflset/pl_PL/base.js 6.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 50.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.98 ms
 • Odbieranie: 49.09 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/fetch-polyfill.vflset/fetch-polyfill.js 8.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 1.45 ms
 • Odbieranie: 1.51 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 14.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 86.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.34 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.3 ms
 • Odbieranie: 63.53 ms
 • Blokowanie: 1.15 ms
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js 407 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.02 s
 • Czas: 23.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.57 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 1.58 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id - 302
 • Rozpoczęcie: 3.01 s
 • Czas: 255.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.22 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 41.64 ms
 • Odbieranie: 191.68 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id?slf_rd=1 925 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.01 s
 • Czas: 277.41 ms
 • DNS: 0.27 ms
 • Łączenie: 22.66 ms
 • SSL: 21.22 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 41.64 ms
 • Odbieranie: 191.42 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id?slf_rd=1 474 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 21.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 19.72 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/player_ias.vflset/pl_PL/remote.js 31.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.57 s
 • Czas: 4.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 2.33 ms
 • Odbieranie: 1.33 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://www.google.com/js/bg/gYCzj-4M8Ect_HrGpifqy4m-MJzktZmRntqmlBTHKuc.js 6.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.57 s
 • Czas: 23.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.61 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 1.67 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://www.youtube.com/s/player/1c732901/player_ias.vflset/pl_PL/embed.js 9.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.61 s
 • Czas: 3.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 2.25 ms
 • Odbieranie: 1.11 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
data:image/png;base64,iVB... 175 B 200
https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjErELAtJyY5rTx1dDPPkKYmzfPxG2CDYyU8RER=s68-c-k-c0x00ffffff-no-rj 3.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.62 s
 • Czas: 25.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.36 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 1.76 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://i.ytimg.com/vi_webp/UDcxUR2Z5a8/sddefault.webp 22.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.62 s
 • Czas: 47.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.39 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 24.45 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
data:image/png;base64,iVB... 247 B 200
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu7GxKOzY.woff2 11.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 9.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 8.82 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.gstatic.com/cv/js/sender/v1/cast_sender.js 2.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.66 s
 • Czas: 41.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.96 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 20.68 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.youtube.com/generate_204?jVH7bg 39 B 204
 • Rozpoczęcie: 4.63 s
 • Czas: 2.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.59 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/44/1/common.js 28.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.41 s
 • Czas: 4.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 1.32 ms
 • Odbieranie: 1.69 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/44/1/util.js 53.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.41 s
 • Czas: 5.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.39 ms
 • Odbieranie: 2.29 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/AuthenticationService.Authenticate?1shttps%3A%2F%2Fwww.bibbyfinancialservices.pl%2F&4sAIzaSyCo8MNeA1ju9o7XXyM4DKWCLw1PjneI9eI&callback=_xdc_._kmzpg6&key=AIzaSyCo8MNeA1ju9o7XXyM4DKWCLw1PjneI9eI&token=33587 207 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.43 s
 • Czas: 44.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 43.28 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.779 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) b/di

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WYŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 363 029 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
35%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
32%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.23 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook