Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.998 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.41 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.805 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.109 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu31%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 5.84 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)21 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 4.29 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 232.44 KB (15)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 58.63 KB (4)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 3.5 KB (1)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 4i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 25i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 298.86 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 294.08 KB (98%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 427.54 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.13s
 • 0.26s
 • 0.39s
 • 0.52s
 • 0.65s
https://psychopomoc.net.pl/ 233 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 59.71 ms
 • DNS: 2.15 ms
 • Łączenie: 28.35 ms
 • SSL: 21.73 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 6.3 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://psychopomoc.net.pl/ 4.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 38.26 ms
 • Czas: 13.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 10.63 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 2.33 ms
/theme/psychopomoc/style.css 3.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 62.49 ms
 • Czas: 8.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.93 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/theme/psychopomoc/img/logo_100.png 273 B 200
 • Rozpoczęcie: 62.85 ms
 • Czas: 14.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.61 ms
 • Oczekiwanie: 10.69 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/data/uploads/slide/s1.jpg 10.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 63 ms
 • Czas: 13.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.56 ms
 • Oczekiwanie: 9.81 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
/data/uploads/slide/s2.jpg 28.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 64.37 ms
 • Czas: 21.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 11.77 ms
 • Odbieranie: 7.59 ms
 • Blokowanie: 1.97 ms
/data/uploads/slide/s3.jpg 14.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 64.53 ms
 • Czas: 20.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 17.99 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 1.93 ms
/data/uploads/slide/s4.jpg 29.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 71.46 ms
 • Czas: 15.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 13.4 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/data/uploads/slide/s5.jpg 31.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 77.84 ms
 • Czas: 13.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 11.21 ms
 • Odbieranie: 1.25 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
/data/uploads/slide/s6.jpg 29.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 78 ms
 • Czas: 16.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 12.61 ms
 • Odbieranie: 2.54 ms
 • Blokowanie: 1 ms
/data/uploads/slide/s7.jpg 29.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 85.82 ms
 • Czas: 12.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 9.22 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 1.59 ms
/data/uploads/slide/s8.jpg 37.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 86.34 ms
 • Czas: 17.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 10.7 ms
 • Odbieranie: 4.74 ms
 • Blokowanie: 1.26 ms
/data/uploads/foto/psychoterapeuta_bielsko.jpg 11.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 86.86 ms
 • Czas: 17.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 16.23 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js 33.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 63.77 ms
 • Czas: 20.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 7.56 ms
 • Wysyłanie: 2.27 ms
 • Oczekiwanie: 3.46 ms
 • Odbieranie: 5.45 ms
 • Blokowanie: 1.66 ms
https://code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js 3.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 63.99 ms
 • Czas: 20.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 5.8 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 13.6 ms
/theme/psychopomoc/js/scripts.min.js 5.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 64.18 ms
 • Czas: 18.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 15.75 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 2.06 ms
/theme/psychopomoc/img/nav-bg.png 183 B 200
 • Rozpoczęcie: 87.31 ms
 • Czas: 11.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 10.02 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.7 ms
/theme/psychopomoc/img/separator.png 186 B 200
 • Rozpoczęcie: 92.33 ms
 • Czas: 13.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 12.28 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/theme/psychopomoc/img/list-style.png 209 B 200
 • Rozpoczęcie: 94.52 ms
 • Czas: 11.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 10.64 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://ssl.google-analytics.com/ga.js 17.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 163.63 ms
 • Czas: 29.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.17 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 4.61 ms
 • Odbieranie: 1.08 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/theme/psychopomoc/img/bx_loader.gif 8.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 171.7 ms
 • Czas: 7.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 6.65 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1&aip=1&t=dc&_r=3&tid=UA-38609248-1&cid=136025822.1659702172&jid=1051419088&_v=5.7.2&z=1467450223 263 B 302
 • Rozpoczęcie: 236.61 ms
 • Czas: 22.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 21.61 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?v=1&aip=1&t=sr&_r=4&tid=UA-38609248-1&cid=136025822.1659702172&jid=1051419088&_v=5.7.2&z=1467450223 472 B 302
 • Rozpoczęcie: 259.56 ms
 • Czas: 100.11 ms
 • DNS: 2.21 ms
 • Łączenie: 47 ms
 • SSL: 26.67 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 22.14 ms
 • Odbieranie: 1.65 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?v=1&aip=1&t=sr&_r=4&tid=UA-38609248-1&cid=136025822.1659702172&jid=1051419088&_v=5.7.2&z=1467450223&slf_rd=1&random=2158888201 577 B 302
 • Rozpoczęcie: 333.91 ms
 • Czas: 80.7 ms
 • DNS: 0.3 ms
 • Łączenie: 27.46 ms
 • SSL: 25.61 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 25.32 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?v=1&aip=1&t=sr&_r=4&tid=UA-38609248-1&cid=136025822.1659702172&jid=1051419088&_v=5.7.2&z=1467450223&slf_rd=1&random=2158888201 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 389.36 ms
 • Czas: 56.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.09 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 27.39 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 0.7 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.035 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 8.843 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 383 322 stron!

76%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
37%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
34%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.29 s
Mediana czasu ładowania
4.39 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook