Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.097 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.468 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.806 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.227 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu15%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 219.88 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)40 / 7i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 18.26 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 12.34 MB (37)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 121.7 KB (4)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 11.44 KB (3)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 82.28 KB (4)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne335 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 53i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 12.57 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 7.54 MB (60%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 8.34 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.16s
 • 0.31s
 • 0.47s
 • 0.62s
 • 0.78s
https://lilurose.com/ 243 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 22.89 ms
 • DNS: 9.41 ms
 • Łączenie: 5.84 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 5.61 ms
 • Odbieranie: 1.86 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://lilurose.com/ 331 B 302
 • Rozpoczęcie: 24.19 ms
 • Czas: 116.31 ms
 • DNS: 0.03 ms
 • Łączenie: 39.48 ms
 • SSL: 33.24 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 40.4 ms
 • Odbieranie: 2.43 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://lilurose.com/ 7.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 107.93 ms
 • Czas: 57.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 53.12 ms
 • Odbieranie: 2.46 ms
 • Blokowanie: 1.04 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-V1QS9ZQBPR 77.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 193.73 ms
 • Czas: 81.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.39 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 30.57 ms
 • Odbieranie: 25.58 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
/assets/css/style.css?v57 6.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 194.82 ms
 • Czas: 18.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.49 ms
 • Oczekiwanie: 9.3 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 3.27 ms
/site/plugins/swiper/swiper-bundle.min.css 3.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 195.36 ms
 • Czas: 21.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.06 ms
 • Oczekiwanie: 12.87 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 3.2 ms
/assets/css/aos.css 1.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 195.87 ms
 • Czas: 25.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.85 ms
 • Oczekiwanie: 17.12 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 2.93 ms
/assets/images/simple.png 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 196.28 ms
 • Czas: 18.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.02 ms
 • Oczekiwanie: 10.55 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 5.38 ms
/assets/images/lilurose_logo.png 2.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 200.76 ms
 • Czas: 15.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.98 ms
 • Oczekiwanie: 10.73 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 3.48 ms
/assets/images/instagram.png 1.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 201.05 ms
 • Czas: 16.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.88 ms
 • Oczekiwanie: 11.79 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 3.34 ms
/assets/images/facebook.png 1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 201.35 ms
 • Czas: 19.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 15.02 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 3.21 ms
/assets/js/aos.js 4.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.19 ms
 • Czas: 21.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.32 ms
 • Oczekiwanie: 14.59 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 4.55 ms
/site/plugins/smooth-scroll-master/dist/smooth-scroll.polyfills.js 6.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.7 ms
 • Czas: 15.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.22 ms
 • Oczekiwanie: 9.64 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 4.19 ms
/site/plugins/swiper/swiper-bundle.min.js 33.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 200.11 ms
 • Czas: 19.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.1 ms
 • Oczekiwanie: 12.53 ms
 • Odbieranie: 1.79 ms
 • Blokowanie: 3.95 ms
https://cdn.lightwidget.com/widgets/d316029a833857fca8149ce6166fdba3.html 10.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 208.6 ms
 • Czas: 246.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 11.74 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 234.04 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/assets/videos/short-2_2.mp4 64 KB 206
 • Rozpoczęcie: 212.64 ms
 • Czas: 200.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.38 ms
 • Oczekiwanie: 6.08 ms
 • Odbieranie: 191.39 ms
 • Blokowanie: 1.35 ms
data:image/png;base64,iVB... 1.73 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 715 B 200
/assets/fonts/lato/lato-v23-latin-ext_latin-300.woff2 24.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 343.66 ms
 • Czas: 39.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 35.93 ms
 • Odbieranie: 0.99 ms
 • Blokowanie: 2.38 ms
/assets/fonts/gillsans-regular.woff2 18.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 343.8 ms
 • Czas: 42.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 39.52 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 2.32 ms
/assets/fonts/gillsans-light.woff2 15.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 343.92 ms
 • Czas: 40.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 37.63 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 2.27 ms
/assets/fonts/marcellussc-regular.woff2 24.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 344.04 ms
 • Czas: 42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 38.33 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 2.23 ms
/assets/images/2023/slider/7.jpg 108.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 331.91 ms
 • Czas: 14.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.55 ms
 • Oczekiwanie: 6.45 ms
 • Odbieranie: 6.54 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
/assets/images/2023/slider/1.jpg 90.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 332.21 ms
 • Czas: 16.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.67 ms
 • Oczekiwanie: 10.41 ms
 • Odbieranie: 3.54 ms
 • Blokowanie: 1.36 ms
/assets/images/2023/slider/2.jpg 125.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 332.45 ms
 • Czas: 18.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.36 ms
 • Oczekiwanie: 12.31 ms
 • Odbieranie: 3.18 ms
 • Blokowanie: 1.44 ms
/assets/images/2023/slider/3.jpg 87.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 332.57 ms
 • Czas: 14.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.08 ms
 • Oczekiwanie: 7.95 ms
 • Odbieranie: 4.08 ms
 • Blokowanie: 1.62 ms
/assets/images/2023/slider/4.jpg 81.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 332.72 ms
 • Czas: 18.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.02 ms
 • Oczekiwanie: 13.36 ms
 • Odbieranie: 2.55 ms
 • Blokowanie: 1.54 ms
/assets/images/2023/slider/5.jpg 112.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 332.98 ms
 • Czas: 21.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.09 ms
 • Oczekiwanie: 14.97 ms
 • Odbieranie: 3.33 ms
 • Blokowanie: 1.6 ms
/assets/images/2023/slider/6.jpg 121.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 333.23 ms
 • Czas: 19.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.73 ms
 • Oczekiwanie: 13.06 ms
 • Odbieranie: 3.11 ms
 • Blokowanie: 1.73 ms
/assets/images/2023/kolekcja_2023/10.jpg 121.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 333.76 ms
 • Czas: 24.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.86 ms
 • Oczekiwanie: 16.89 ms
 • Odbieranie: 3.56 ms
 • Blokowanie: 1.87 ms
/assets/images/2023/kolekcja_2023/1.jpg 84.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 334.09 ms
 • Czas: 24.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.55 ms
 • Oczekiwanie: 18.68 ms
 • Odbieranie: 2.45 ms
 • Blokowanie: 1.87 ms
/assets/images/2023/kolekcja_2023/2.jpg 90.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 334.46 ms
 • Czas: 21.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 15.65 ms
 • Odbieranie: 2.51 ms
 • Blokowanie: 1.84 ms
/assets/images/2023/kolekcja_2023/3.jpg 125.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 334.83 ms
 • Czas: 26.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.47 ms
 • Oczekiwanie: 18.95 ms
 • Odbieranie: 3.73 ms
 • Blokowanie: 2.07 ms
/assets/images/2023/kolekcja_2023/4.jpg 87.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 335.12 ms
 • Czas: 29.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.34 ms
 • Oczekiwanie: 23.51 ms
 • Odbieranie: 2.95 ms
 • Blokowanie: 1.94 ms
/assets/images/2023/kolekcja_2023/5.jpg 81.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 335.41 ms
 • Czas: 32.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.01 ms
 • Oczekiwanie: 25.18 ms
 • Odbieranie: 4.28 ms
 • Blokowanie: 2 ms
/assets/images/2023/kolekcja_2023/6.jpg 51.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 335.75 ms
 • Czas: 24.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.88 ms
 • Oczekiwanie: 20.78 ms
 • Odbieranie: 1.06 ms
 • Blokowanie: 1.82 ms
/assets/images/2023/kolekcja_2023/8.jpg 71.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 336.09 ms
 • Czas: 31.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.41 ms
 • Oczekiwanie: 23.87 ms
 • Odbieranie: 4.47 ms
 • Blokowanie: 1.85 ms
/assets/images/2023/kolekcja_2023/9.jpg 112.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 336.45 ms
 • Czas: 26.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.53 ms
 • Oczekiwanie: 20.93 ms
 • Odbieranie: 2.35 ms
 • Blokowanie: 1.57 ms
/assets/images/2023/kolekcje/kolekcja_2023.jpg 61.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 337.28 ms
 • Czas: 29.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.34 ms
 • Oczekiwanie: 22.95 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 1.84 ms
/assets/images/2023/kolekcje/kolekcja_2022.jpg 127.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 337.78 ms
 • Czas: 33.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.28 ms
 • Oczekiwanie: 24.6 ms
 • Odbieranie: 4.3 ms
 • Blokowanie: 1.43 ms
/assets/images/2023/kolekcje/kolekcja_2021.jpg 100.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 338.14 ms
 • Czas: 34.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.55 ms
 • Oczekiwanie: 26.74 ms
 • Odbieranie: 3.65 ms
 • Blokowanie: 1.81 ms
/assets/images/2023/kolekcje/kolekcja_2020.jpg 96.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 338.59 ms
 • Czas: 35.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.81 ms
 • Oczekiwanie: 26.41 ms
 • Odbieranie: 3.67 ms
 • Blokowanie: 2.93 ms
/assets/images/2023/style/lace.jpg 97.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 338.82 ms
 • Czas: 37.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.62 ms
 • Oczekiwanie: 27.96 ms
 • Odbieranie: 4.01 ms
 • Blokowanie: 2.92 ms
/assets/images/2023/style/boho.jpg 34.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 339.44 ms
 • Czas: 39.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.56 ms
 • Oczekiwanie: 31.57 ms
 • Odbieranie: 2.26 ms
 • Blokowanie: 3.2 ms
/assets/images/2023/style/classic.jpg 61.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 339.76 ms
 • Czas: 35.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.44 ms
 • Oczekiwanie: 28.7 ms
 • Odbieranie: 1.25 ms
 • Blokowanie: 3.01 ms
/assets/images/2023/style/modern.jpg 31.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 340.07 ms
 • Czas: 39.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.22 ms
 • Oczekiwanie: 32.59 ms
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 2.94 ms
/assets/images/suknie-slubne-8.jpg 216.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 341 ms
 • Czas: 46.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.07 ms
 • Oczekiwanie: 31.97 ms
 • Odbieranie: 10.03 ms
 • Blokowanie: 3.16 ms
/assets/images/suknie-slubne-9.jpg 152.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 341.13 ms
 • Czas: 41.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.02 ms
 • Oczekiwanie: 30.57 ms
 • Odbieranie: 6.4 ms
 • Blokowanie: 3.1 ms
/assets/images/2023/salon-lilurose.jpg 205.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 341.27 ms
 • Czas: 42.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.97 ms
 • Oczekiwanie: 30.1 ms
 • Odbieranie: 8.76 ms
 • Blokowanie: 3.02 ms
/assets/videos/short-2_2.mp4 31.38 KB 206
 • Rozpoczęcie: 365.85 ms
 • Czas: 53.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 5.55 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 47.58 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-V1QS9ZQBPR>m=2oebs0&_p=1883070229&cid=1645339602.1669826832&ul=en-us&sr=800x600&_s=1&sid=1669826832&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Flilurose.com%2F&dt=Lilurose%20%7C%20Bridal%20Dresses%20Poznan%20Poland&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_ee=1 335 B 204
 • Rozpoczęcie: 473.01 ms
 • Czas: 45.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.73 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 23.42 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
data:image/svg+xml;charse... 246 B 200
/assets/videos/short-2_2.mp4 4.69 MB 206
 • Rozpoczęcie: 525.26 ms
 • Czas: 50.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 5.31 ms
 • Odbieranie: 45.11 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.081 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 4.82 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 390 988 stron!

74%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
38%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
35%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.30 s
Mediana czasu ładowania
4.39 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook