Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 2.113 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 2.297 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 3.651 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 1.655 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu24%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 33.43 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)73 / 9i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 41.6 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 8.66 MB (441)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 535.53 KB (11)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 46.62 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 104.26 KB (5)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne716 B (3)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 465i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 9.37 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 9.16 MB (98%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 11.26 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.62s
 • 1.23s
 • 1.85s
 • 2.47s
 • 3.09s
https://desa.pl/ 176 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 75.41 ms
 • DNS: 25.01 ms
 • Łączenie: 23.8 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 24.56 ms
 • Odbieranie: 1.87 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/pl/ 285 B 302
 • Rozpoczęcie: 76.73 ms
 • Czas: 546.45 ms
 • DNS: 23.8 ms
 • Łączenie: 60.22 ms
 • SSL: 36.58 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 424.21 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/pl/ 41.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 586.93 ms
 • Czas: 682.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 654.55 ms
 • Odbieranie: 27.2 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=es7%2Ces6%2Cdefault%2CWindow%2Cconsole 599 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 101.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 52.02 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 48.45 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/static/CACHE/css/output.0b1f69036b71.css 45.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 37.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 32.95 ms
 • Odbieranie: 2.03 ms
 • Blokowanie: 1.37 ms
/static/CACHE/js/output.6fb98768086a.js 274.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 102 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 55.54 ms
 • Odbieranie: 44.53 ms
 • Blokowanie: 1.28 ms
/static/images/logos/desa-horizontal.svg 2.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 90.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 83.52 ms
 • Odbieranie: 5.21 ms
 • Blokowanie: 1.16 ms
/static/images/logos/desa-vertical.svg 2.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 92.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 89.46 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 1.12 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152383/556dfdae0bc6f8.84621376.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 27.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 125.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.7 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 86.45 ms
 • Odbieranie: 7.24 ms
 • Blokowanie: 6.15 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152384/556dfdaf0f8543.78562037.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 36.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 142.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 65.61 ms
 • Odbieranie: 15.5 ms
 • Blokowanie: 61.66 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152385/556dfdb01e8dc2.95594437.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 27.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 767.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 25.48 ms
 • Oczekiwanie: 724.18 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 16.74 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152386/556dfdb159b936.36490898.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 25.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 152.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.5 ms
 • Oczekiwanie: 101.42 ms
 • Odbieranie: 3.38 ms
 • Blokowanie: 29.17 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152387/556dfdb24822b9.42602985.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 764.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.46 ms
 • Oczekiwanie: 716.24 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 29.1 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152388/556dfdb34259c0.73888090.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 29.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 148.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.43 ms
 • Oczekiwanie: 95.63 ms
 • Odbieranie: 5.55 ms
 • Blokowanie: 29.01 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152389/556dfdb5aea1d9.79809390.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 142.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.39 ms
 • Oczekiwanie: 91.26 ms
 • Odbieranie: 4.12 ms
 • Blokowanie: 28.86 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152390/556dfdb75cb5d4.72206945.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 26.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 763.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.35 ms
 • Oczekiwanie: 715.45 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 28.78 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152391/556dfdb8c7b387.87189961.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 22.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 167.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.3 ms
 • Oczekiwanie: 116.56 ms
 • Odbieranie: 4.01 ms
 • Blokowanie: 28.7 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152392/556dfdb9ee7d62.82905137.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 30.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 218.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.24 ms
 • Oczekiwanie: 168.81 ms
 • Odbieranie: 2.51 ms
 • Blokowanie: 28.65 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152393/556dfdbb907550.97032423.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 163.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.17 ms
 • Oczekiwanie: 113.28 ms
 • Odbieranie: 3.02 ms
 • Blokowanie: 28.6 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152394/556dfdbcb04fa4.24333905.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 25.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 193.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.13 ms
 • Oczekiwanie: 146.47 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 28.54 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152395/556dfdbe1df282.10787009.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 192.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.09 ms
 • Oczekiwanie: 145.72 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 28.49 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152396/556dfdbf83ef30.85056506.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 33.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 191.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.05 ms
 • Oczekiwanie: 132.41 ms
 • Odbieranie: 13.07 ms
 • Blokowanie: 28.43 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M9XTNWS 24.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 142.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.96 ms
 • Wysyłanie: 52.33 ms
 • Oczekiwanie: 0.05 ms
 • Odbieranie: 49.31 ms
 • Blokowanie: 16.27 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152397/556dfdc0ed89c6.19566305.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 173.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 18.02 ms
 • Oczekiwanie: 125.95 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 28.25 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152398/556dfdc2047b04.87226311.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 178.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.98 ms
 • Oczekiwanie: 131.03 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 28.19 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152399/556dfdc339e979.78352738.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 23.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 214.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.92 ms
 • Oczekiwanie: 167.88 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 28.18 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152400/556dfdc40f6a26.67828487.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 29.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 159.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.86 ms
 • Oczekiwanie: 108.2 ms
 • Odbieranie: 4.8 ms
 • Blokowanie: 28.16 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152401/556dfdc4e958c8.68866315.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 191.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.8 ms
 • Oczekiwanie: 142.96 ms
 • Odbieranie: 2.17 ms
 • Blokowanie: 28.1 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152402/556dfdc64696c1.25511657.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 188.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.76 ms
 • Oczekiwanie: 140.9 ms
 • Odbieranie: 1.55 ms
 • Blokowanie: 28.04 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152403/556dfdc79eb516.43227436.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 44.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 213.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.69 ms
 • Oczekiwanie: 162.6 ms
 • Odbieranie: 4.96 ms
 • Blokowanie: 28.02 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152404/556dfdc87a4ad1.89907890.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 38.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 188.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.63 ms
 • Oczekiwanie: 137.36 ms
 • Odbieranie: 5.38 ms
 • Blokowanie: 27.98 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152405/556dfdc947e863.14805642.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 37.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 182.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.59 ms
 • Oczekiwanie: 129.14 ms
 • Odbieranie: 8.01 ms
 • Blokowanie: 27.94 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152406/556dfdca462240.88762673.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 171.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.55 ms
 • Oczekiwanie: 124.43 ms
 • Odbieranie: 1.23 ms
 • Blokowanie: 27.89 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152407/556dfdcb3993e6.33684828.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 212.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.52 ms
 • Oczekiwanie: 164.44 ms
 • Odbieranie: 2.64 ms
 • Blokowanie: 27.84 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152408/556dfdcccbc212.71435205.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 169.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.51 ms
 • Oczekiwanie: 122.53 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 27.78 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152409/556dfdcde95376.18642703.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 760.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.47 ms
 • Oczekiwanie: 714.65 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 27.73 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152410/556dfdced7a296.83018430.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 167.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.43 ms
 • Oczekiwanie: 120.48 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 27.69 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152411/556dfdcfbb2e69.81354531.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 152.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.14 ms
 • Oczekiwanie: 105.05 ms
 • Odbieranie: 2.76 ms
 • Blokowanie: 27.9 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152412/556dfdd08e63f1.08171304.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 26.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 207.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.11 ms
 • Oczekiwanie: 160.61 ms
 • Odbieranie: 1.57 ms
 • Blokowanie: 27.83 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152413/556dfdd170c8d1.11619841.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 23.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 758.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.08 ms
 • Oczekiwanie: 713.3 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 27.77 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152414/556dfdd24644c8.12076511.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 204.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.03 ms
 • Oczekiwanie: 156.76 ms
 • Odbieranie: 2.75 ms
 • Blokowanie: 27.71 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152415/556dfdd308d0b0.90003619.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 173.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.97 ms
 • Oczekiwanie: 128.18 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 27.68 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152416/556dfdd3f3a850.56971926.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 24.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 757.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.92 ms
 • Oczekiwanie: 712.46 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 27.65 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152417/556dfdd554c656.42655277.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 755.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.88 ms
 • Oczekiwanie: 710.49 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 27.6 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152418/556dfdd62eda20.24904805.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 754.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.86 ms
 • Oczekiwanie: 709.96 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 27.54 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152419/556dfdd73cc9a6.05178562.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 754.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.83 ms
 • Oczekiwanie: 709.39 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 27.5 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152420/556dfdd8eafc92.21927997.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 753.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.78 ms
 • Oczekiwanie: 708.59 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 27.46 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152421/556dfddaa62fd8.31677835.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 27.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 204.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.73 ms
 • Oczekiwanie: 159.65 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 27.39 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152422/556dfddb9bff31.74912228.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 26.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 750.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.69 ms
 • Oczekiwanie: 706.02 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 27.34 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152423/556dfddc85db80.22169795.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 749.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.64 ms
 • Oczekiwanie: 705.2 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 27.28 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152424/556dfddd816b63.43253831.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 747.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.6 ms
 • Oczekiwanie: 703.33 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 27.2 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152425/556dfdded72bd9.94299265.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 746.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.56 ms
 • Oczekiwanie: 702.76 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 27.17 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152426/556dfddfc5ba64.32173490.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 746.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.52 ms
 • Oczekiwanie: 701.96 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 27.1 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152427/556dfde0d634d8.73742424.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 745.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.47 ms
 • Oczekiwanie: 701.38 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 27.05 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152428/556dfde1cba574.82977244.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 30.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 744.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.42 ms
 • Oczekiwanie: 700.47 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 27.02 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152429/556dfde35c0d09.71265700.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 743.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.38 ms
 • Oczekiwanie: 699.91 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 26.98 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152430/556dfde5402af1.87256116.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 743.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.35 ms
 • Oczekiwanie: 698.65 ms
 • Odbieranie: 1.08 ms
 • Blokowanie: 26.93 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152431/556dfde98e7745.76091193.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 741.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.31 ms
 • Oczekiwanie: 697.53 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 26.89 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152432/556dfdeb067b21.67650164.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 740.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.26 ms
 • Oczekiwanie: 696.42 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 26.85 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152433/556dfdec08f6c6.07982884.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 739.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.22 ms
 • Oczekiwanie: 695.87 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 26.76 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152434/556dfded15b2d2.86761745.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 738.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.18 ms
 • Oczekiwanie: 694.32 ms
 • Odbieranie: 1.33 ms
 • Blokowanie: 26.69 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152435/556dfdee1b0525.56741250.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 736.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.13 ms
 • Oczekiwanie: 693.75 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 26.63 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152436/556dfdeedd3354.43329247.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 736.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.09 ms
 • Oczekiwanie: 693.18 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 26.55 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152437/556dfdf0850014.34927611.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 735.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16.04 ms
 • Oczekiwanie: 692.64 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 26.49 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152438/556dfdf220a0f0.19316016.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 734.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 16 ms
 • Oczekiwanie: 691.34 ms
 • Odbieranie: 1.12 ms
 • Blokowanie: 26.44 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152439/556dfdf38cc4d3.27982046.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 733.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.93 ms
 • Oczekiwanie: 690.79 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 26.43 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152440/556dfdf48a1997.66478689.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 732.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.89 ms
 • Oczekiwanie: 688.97 ms
 • Odbieranie: 1.07 ms
 • Blokowanie: 26.39 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152441/556dfdf66bf1d7.80304007.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 730.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.84 ms
 • Oczekiwanie: 688.39 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 26.36 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152442/556dfdf76f5610.51293785.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 730.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.81 ms
 • Oczekiwanie: 687.83 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 26.32 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152443/556dfdf881dd03.88165606.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 25.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 729.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.78 ms
 • Oczekiwanie: 686.55 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 26.29 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152444/556dfdf9a5a046.80520063.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 224.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.73 ms
 • Oczekiwanie: 181.9 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 26.16 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152445/556dfdfabb5682.60739893.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 21.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 223.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.7 ms
 • Oczekiwanie: 178.88 ms
 • Odbieranie: 2.76 ms
 • Blokowanie: 26.1 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152446/556dfdfc56fcb0.58296427.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 728.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.67 ms
 • Oczekiwanie: 685.93 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 26.02 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152447/556dfdfd3ab5c1.69579715.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 725.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.62 ms
 • Oczekiwanie: 683.19 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 25.95 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152448/556dfdfe1e9bf5.28727386.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 722.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.59 ms
 • Oczekiwanie: 680.72 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 25.88 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152449/556dfdff19bf28.70218012.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 721.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.54 ms
 • Oczekiwanie: 680.13 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 25.84 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152450/556dfe002bf9b7.14809299.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 721.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.5 ms
 • Oczekiwanie: 678.86 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 25.79 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152451/556dfe01249b13.27366397.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 718.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.45 ms
 • Oczekiwanie: 676.67 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 25.76 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152452/556dfe02111850.57833576.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 219.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.4 ms
 • Oczekiwanie: 178.03 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 25.7 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152453/556dfe02dcf853.63587264.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 717.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.35 ms
 • Oczekiwanie: 676.08 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 25.65 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152454/556dfe03aa5231.14785067.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 218.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.31 ms
 • Oczekiwanie: 175.53 ms
 • Odbieranie: 2.17 ms
 • Blokowanie: 25.6 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152455/556dfe04ab9734.40762607.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 24.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 710.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.39 ms
 • Oczekiwanie: 669.08 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 25.57 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152456/556dfe057bf311.18219057.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 30.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 709.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.35 ms
 • Oczekiwanie: 667.81 ms
 • Odbieranie: 1.05 ms
 • Blokowanie: 25.52 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152457/556dfe06904c55.67178244.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 28.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 508.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.3 ms
 • Oczekiwanie: 467.13 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 25.47 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152458/556dfe08307a34.74955895.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 507.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.27 ms
 • Oczekiwanie: 466.48 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 25.43 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152459/556dfe091f1269.72182497.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 506.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.22 ms
 • Oczekiwanie: 464.87 ms
 • Odbieranie: 1.37 ms
 • Blokowanie: 25.38 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152460/556dfe09ddf3a6.42125638.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 25.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 487.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.18 ms
 • Oczekiwanie: 446.28 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 25.31 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152461/556dfe0b0eb498.94898784.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 22.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 361.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.68 ms
 • Oczekiwanie: 320.15 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 25.7 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152462/556dfe0bed96c7.45694969.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 360.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.42 ms
 • Oczekiwanie: 319.62 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 25.87 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152463/556dfe0cd56349.27928230.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 215.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.2 ms
 • Oczekiwanie: 174.51 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 26 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152464/556dfe0d9d6ca5.14768481.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 23.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 214.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.15 ms
 • Oczekiwanie: 172.86 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 25.96 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152465/556dfe0e7fc8f6.89707949.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 28.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 227.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.1 ms
 • Oczekiwanie: 187.1 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 25.9 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152466/556dfe0f4dc645.05172260.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 24.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 351.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.05 ms
 • Oczekiwanie: 310.99 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 25.81 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152467/556dfe10456682.88478155.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 350.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14 ms
 • Oczekiwanie: 310.44 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 25.78 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152468/556dfe1137daf1.47003014.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 349.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.96 ms
 • Oczekiwanie: 309.29 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 25.73 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152469/556dfe121fdf08.04784512.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 348.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.92 ms
 • Oczekiwanie: 308.63 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 25.66 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152470/556dfe13ecbfb1.28260331.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 23.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 343.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.69 ms
 • Oczekiwanie: 303.59 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 25.73 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152471/556dfe15083530.53379718.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 24.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 329.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.64 ms
 • Oczekiwanie: 289.23 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 25.68 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152472/556dfe15d9df09.79671421.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 325.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.59 ms
 • Oczekiwanie: 285.12 ms
 • Odbieranie: 1.32 ms
 • Blokowanie: 25.63 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152473/556dfe16c1ac25.16849905.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 21.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 264.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.54 ms
 • Oczekiwanie: 224.06 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 25.57 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152474/556dfe17abc501.65235486.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 225.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.5 ms
 • Oczekiwanie: 185.93 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 25.53 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152475/556dfe1887a011.77049960.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 262.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.29 ms
 • Oczekiwanie: 223.36 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 25.67 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152476/556dfe19610a51.46564746.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 201.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.24 ms
 • Oczekiwanie: 162.53 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 25.64 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152477/556dfe1a49ec77.97010096.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 224.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.05 ms
 • Oczekiwanie: 184.97 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 25.76 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152478/556dfe1b2efcd4.48266870.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 211.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 13.01 ms
 • Oczekiwanie: 171.92 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 25.71 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152479/556dfe1c12bcb7.17337069.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 210.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.98 ms
 • Oczekiwanie: 170.18 ms
 • Odbieranie: 1.47 ms
 • Blokowanie: 25.67 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152480/556dfe1d087092.06035698.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 26.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 174.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.78 ms
 • Oczekiwanie: 133.36 ms
 • Odbieranie: 2.31 ms
 • Blokowanie: 25.79 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152481/556dfe1e497e14.80142083.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 21.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 261.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.75 ms
 • Oczekiwanie: 222.12 ms
 • Odbieranie: 0.97 ms
 • Blokowanie: 25.75 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152482/556dfe1fb640c0.83994933.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 243.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.72 ms
 • Oczekiwanie: 204.41 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 25.7 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152483/556dfe209603f3.60868254.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 21.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 193.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.69 ms
 • Oczekiwanie: 154.85 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 25.65 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152484/556dfe22e3c185.30865055.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 192.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 12.65 ms
 • Oczekiwanie: 145.81 ms
 • Odbieranie: 8.72 ms
 • Blokowanie: 25.62 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152485/556dfe25bf0836.09794499.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 239.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 20.89 ms
 • Oczekiwanie: 53.37 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 164.73 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152486/556dfe26ad5843.63502364.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 459.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.68 ms
 • Oczekiwanie: 123.39 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 333.7 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152487/556dfe279b4801.86527292.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 26.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 456.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.33 ms
 • Oczekiwanie: 79.72 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 372.8 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152488/556dfe289f9967.65503904.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 783.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.13 ms
 • Oczekiwanie: 61.45 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 719.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152489/556dfe2976ad97.83876883.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 662.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 79.16 ms
 • Odbieranie: 4.96 ms
 • Blokowanie: 578.39 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152490/556dfe2a13ad91.87991228.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 495.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 77.02 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 417.71 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152491/556dfe2b641532.70957122.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 302.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 19.29 ms
 • Oczekiwanie: 107.22 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 175.31 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152492/556dfe2caf1806.69268834.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 300.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 19.28 ms
 • Oczekiwanie: 105.24 ms
 • Odbieranie: 0.99 ms
 • Blokowanie: 175.28 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152493/556dfe2db160c1.49448569.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 26.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 484.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.48 ms
 • Oczekiwanie: 53.76 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 428.19 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152494/556dfe2eb116a7.10677899.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 699.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3 ms
 • Oczekiwanie: 267.5 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 428.26 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152495/556dfe3010aa77.82678018.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 40.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 698.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.92 ms
 • Oczekiwanie: 265.55 ms
 • Odbieranie: 1.71 ms
 • Blokowanie: 428.22 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152496/556dfe30e0f437.18268027.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 29.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 512.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.85 ms
 • Oczekiwanie: 80.76 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 428.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152497/556dfe31c09fb9.08841649.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 712.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 133.64 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 577.67 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152498/556dfe329d8ca5.39715059.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 23.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 812.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.59 ms
 • Oczekiwanie: 78.77 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 728.14 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152499/556dfe338a7082.99742171.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 679.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.08 ms
 • Oczekiwanie: 94.58 ms
 • Odbieranie: 1.89 ms
 • Blokowanie: 581.83 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152500/556dfe3475a988.07620829.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 23.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 677 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 92.87 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 582.89 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152501/556dfe35560180.40061147.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 26.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 710.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 127.46 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 582.89 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152502/556dfe36d7d366.69873586.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 25.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 812.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.86 ms
 • Oczekiwanie: 74.57 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 734.97 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152503/556dfe37ef1e01.48252855.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 293.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.59 ms
 • Oczekiwanie: 99.02 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 178.95 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152504/556dfe39339ca4.56996384.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 289.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.57 ms
 • Oczekiwanie: 95.26 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 178.91 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152505/556dfe3ac90d45.74631273.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 493.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 62.07 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 429.75 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152506/556dfe3bae2303.42330441.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 523.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 93.03 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 429.84 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152507/556dfe3c8c0409.23756700.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 22.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 492.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 61.29 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 429.82 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152508/556dfe3e224b73.58946079.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 29.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 674.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 85.35 ms
 • Odbieranie: 2.42 ms
 • Blokowanie: 586.55 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152509/556dfe3fbe4ef8.93218299.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 23.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 709.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 121.41 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 586.99 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152510/556dfe40d01444.80007854.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 708.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 113.87 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 593.51 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152511/556dfe41d115a9.21090028.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 510.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.23 ms
 • Oczekiwanie: 69.7 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 436.82 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152512/556dfe44177f81.33186980.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 548.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.13 ms
 • Oczekiwanie: 108.33 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 436.85 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152513/556dfe4516bbe7.52216929.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 688.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 92.77 ms
 • Odbieranie: 1.87 ms
 • Blokowanie: 593.33 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152514/556dfe46100378.08305358.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 522.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 82.05 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 439.29 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152515/556dfe473de1c5.03192470.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 547.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 107.61 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 439.28 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152516/556dfe4864ba35.39423656.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 287.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 10.73 ms
 • Oczekiwanie: 94.56 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 181.64 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152517/556dfe4962e9d2.55042850.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 286.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 10.68 ms
 • Oczekiwanie: 93.49 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 181.57 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152518/556dfe4a7b7b29.12636102.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 285.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 10.64 ms
 • Oczekiwanie: 92.75 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 181.53 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152519/556dfe4b880529.41667547.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 21.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 303.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 10.63 ms
 • Oczekiwanie: 110.91 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 181.52 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152520/556dfe4cc62911.37160429.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 498.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 58.55 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 438.74 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152521/556dfe4dd11946.92365428.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 24.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 536.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 97.02 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 438.75 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152522/556dfe4f6c9279.48476357.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 22.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 796.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.97 ms
 • Oczekiwanie: 60.01 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 732.82 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152523/556dfe50b007d8.58573769.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 24.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 716.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.98 ms
 • Oczekiwanie: 119.63 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 595.55 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152524/556dfe51d4e235.99580125.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 37.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 719.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 118.51 ms
 • Odbieranie: 4.43 ms
 • Blokowanie: 596.31 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152525/556dfe52af7c93.52551509.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 25.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 719.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.48 ms
 • Oczekiwanie: 118.06 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 598.8 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152526/556dfe5380e7b5.11399668.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 28.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 718.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.91 ms
 • Oczekiwanie: 116.65 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 599.71 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152527/556dfe5459b4c2.96251643.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 27.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 533.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.72 ms
 • Oczekiwanie: 76.59 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 454.09 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152528/556dfe554f5c25.69760679.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 24.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 520.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.66 ms
 • Oczekiwanie: 63.32 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 453.97 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152529/556dfe563f11b4.13177751.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 790.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.67 ms
 • Oczekiwanie: 69.88 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 717.27 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152530/556dfe5735fb06.50218663.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 550.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.78 ms
 • Oczekiwanie: 65.08 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 482.58 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152531/556dfe58331615.79128353.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 559.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.53 ms
 • Oczekiwanie: 73.23 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 482.76 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152532/556dfe5919fa92.08081785.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 798.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.97 ms
 • Oczekiwanie: 67.01 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 727.58 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152533/556dfe5a5e4d77.10479877.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 573.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.15 ms
 • Oczekiwanie: 78.77 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 492.73 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152534/556dfe5bbf3462.86903652.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 606.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.04 ms
 • Oczekiwanie: 112.09 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 492.76 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152535/556dfe5c97c7e9.19463438.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 796.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.05 ms
 • Oczekiwanie: 68.89 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 721.95 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Anton&display=swap&subset=latin-ext 887 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.41 s
 • Czas: 53.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.43 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 25.77 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/fonts/Apercu-Regular.woff2 25.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 125.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.86 ms
 • Wysyłanie: 67.17 ms
 • Oczekiwanie: 0.05 ms
 • Odbieranie: 20.95 ms
 • Blokowanie: 13.71 ms
https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js 2.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 22.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 7.4 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.42 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 12.93 ms
/static/svg/icons/search.svg?c5a3d7e9503b 1003 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 50.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.33 ms
 • Oczekiwanie: 31.95 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 15.69 ms
/static/images/icons/hamburger.svg?7c38affedd79 437 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 56.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.2 ms
 • Oczekiwanie: 38.5 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 15.6 ms
/static/images/icons/ico-back-top.svg?7c38affedd79 513 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 64.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.13 ms
 • Oczekiwanie: 46.53 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 15.46 ms
/static/images/icons/cross.svg?7c38affedd79 419 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 71.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.05 ms
 • Oczekiwanie: 54.04 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 15.28 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/homepagebanner/1253373/podcast1_slider_5.png.1000x600_q85_crop-scale.png 1.23 MB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 903.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.02 ms
 • Oczekiwanie: 143.22 ms
 • Odbieranie: 100.25 ms
 • Blokowanie: 652.17 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/homepagebanner/1248255/id_081443_a.jpg.1000x600_q85_crop-scale.jpg 206.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 806.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.83 ms
 • Oczekiwanie: 74.02 ms
 • Odbieranie: 73.18 ms
 • Blokowanie: 651.92 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/homepagebanner/1251022/baner_mobile_.jpg.1000x600_q85_crop-scale.jpg 167.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 797.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.99 ms
 • Oczekiwanie: 71.79 ms
 • Odbieranie: 18.85 ms
 • Blokowanie: 702.07 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/homepagebanner/1254269/slajder_spragnieni.png.1000x600_q85_crop-scale.png 42.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 743.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.57 ms
 • Oczekiwanie: 70.94 ms
 • Odbieranie: 7.94 ms
 • Blokowanie: 654.84 ms
/static/images/icons/ico-close.svg?7c38affedd79 482 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 76.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.92 ms
 • Oczekiwanie: 61.19 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 13.37 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/auctionpicture/none/kafelek_ams_02.jpg.400x350_q85_crop-scale.jpg 10.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 734.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.42 ms
 • Oczekiwanie: 70.3 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 654.19 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/auctionpicture/none/kafelek_zucker.jpg.400x350_q85_crop-scale.jpg 24.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 536.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 63.46 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 472.32 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/auctionpicture/1131/fullhd.png.400x350_q85_crop-scale.jpg 27.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 577.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.03 ms
 • Oczekiwanie: 98.13 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 476.77 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/auctionpicture/1057/kafel_nowy.jpg.400x350_q85_crop-scale.jpg 33.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 576.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 70.74 ms
 • Odbieranie: 26.2 ms
 • Blokowanie: 478.78 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/auctionpicture/1056/kafel_pap_nowy.jpg.400x350_q85_crop-scale.jpg 44.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 576.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 89.38 ms
 • Odbieranie: 7.31 ms
 • Blokowanie: 478.69 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/auctionpicture/1126/kafelek_graf_sd.jpg.400x350_q85_crop-scale.jpg 28.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 741.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.54 ms
 • Oczekiwanie: 74.22 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 657.68 ms
/static/images/icons/ico-arrow-white.svg?37c7d1d251d6 654 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 99.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.61 ms
 • Oczekiwanie: 68.29 ms
 • Odbieranie: 18.01 ms
 • Blokowanie: 12.05 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/179262/5e39ac85065324.91412229.jpg.600x350_q85_crop-scale.jpg 55.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 257.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.76 ms
 • Oczekiwanie: 69.01 ms
 • Odbieranie: 12.92 ms
 • Blokowanie: 171.04 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/179241/5e39ac7aadf5a9.37973287.jpg.600x350_q85_crop-scale.jpg 85.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 256.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.66 ms
 • Oczekiwanie: 68.15 ms
 • Odbieranie: 12.74 ms
 • Blokowanie: 171.01 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/179334/5e39ac9ea49025.20969969.jpg.600x350_q85_crop-scale.jpg 63.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 576.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 88.84 ms
 • Odbieranie: 9.18 ms
 • Blokowanie: 478.25 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/179318/5e39ac9a9a8213.71541921.jpg.600x350_q85_crop-scale.jpg 66.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 257.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.73 ms
 • Oczekiwanie: 63.88 ms
 • Odbieranie: 15.03 ms
 • Blokowanie: 172.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/179303/5e39ac96e1dd06.74732533.jpg.600x350_q85_crop-scale.jpg 49.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 271.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.46 ms
 • Oczekiwanie: 87.17 ms
 • Odbieranie: 3.89 ms
 • Blokowanie: 175.36 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/filer_public_thumbnails/filer_public/94/fa/94faa5a3-31f5-417a-84f7-0fe5d4ffab8b/zucker_stories_podcast.png__600x350_q85_crop-scale_subsampling-2.png 274.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 294.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.11 ms
 • Oczekiwanie: 81.84 ms
 • Odbieranie: 30.39 ms
 • Blokowanie: 178.61 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/linkwithimage/1034634/jak_kupi%C4%87_cut.png.600x350_q85_crop-scale.jpg 37.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 297.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.01 ms
 • Oczekiwanie: 110.18 ms
 • Odbieranie: 5.4 ms
 • Blokowanie: 178.34 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/linkwithimage/1034635/jak_sprzedac_cut_new.png.600x350_q85_crop-scale.jpg 25.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 283.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.96 ms
 • Oczekiwanie: 100.91 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 178.23 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/linkwithimage/1034636/uzyskaj_wycene_cut.png.600x350_q85_crop-scale.jpg 21.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 559.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.88 ms
 • Oczekiwanie: 74.26 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 483.94 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/linkwithimage/1034637/sprzedaz_prywatna_cut.png.600x350_q85_crop-scale.jpg 30.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 554.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 69.51 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 483.83 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/linkwithimage/1034639/kup_katalog.jpg.600x350_q85_crop-scale.jpg 48.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 580.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 87.92 ms
 • Odbieranie: 8.4 ms
 • Blokowanie: 483.67 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/linkwithimage/1034640/zaprenumeruj_katalog.jpg.600x350_q85_crop-scale.jpg 13.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 263.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.05 ms
 • Oczekiwanie: 78.15 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 179.37 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pictures/linkwithimage/1034641/kup_ksiazke.jpg.600x350_q85_crop-scale.jpg 25.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 253.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.51 ms
 • Oczekiwanie: 66.01 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 181.38 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/fonts/Apercu-Bold.woff2 24.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 71.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 15.76 ms
 • Oczekiwanie: 5.42 ms
 • Odbieranie: 7.59 ms
 • Blokowanie: 42.84 ms
https://fonts.gstatic.com/s/anton/v11/1Ptgg87LROyAm3Kz-C8.woff2 14.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 80.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.87 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 16.24 ms
 • Odbieranie: 3.46 ms
 • Blokowanie: 33.79 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/fonts/Apercu-Medium.woff2 24.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 83.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 17.19 ms
 • Oczekiwanie: 10.46 ms
 • Odbieranie: 7.53 ms
 • Blokowanie: 47.94 ms
https://fonts.gstatic.com/s/anton/v11/1Ptgg87LROyAm3K9-C8QSw.woff2 15.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 122.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 19.86 ms
 • Odbieranie: 11.66 ms
 • Blokowanie: 90.43 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152536/556dfe5d6bb045.93810228.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 256.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.4 ms
 • Oczekiwanie: 108.3 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 142.57 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152537/556dfe61b00e98.04986947.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 756.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.39 ms
 • Oczekiwanie: 132.84 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 615.18 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152538/556dfe63a21750.73107030.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 225.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.49 ms
 • Oczekiwanie: 74.86 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 144.75 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152539/556dfe66a90900.00284906.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 228.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.34 ms
 • Oczekiwanie: 77.68 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 144.76 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152540/556dfe686665d7.09638623.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 755.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.33 ms
 • Oczekiwanie: 131.65 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 614.66 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152541/556dfe696279a1.30256045.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 221.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.53 ms
 • Oczekiwanie: 71.08 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 146.9 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152542/556dfe6a4a44d5.86418179.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 23.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 264.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.16 ms
 • Oczekiwanie: 113.49 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 148.14 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152543/556dfe6b60e139.00672182.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 24.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 726.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.59 ms
 • Oczekiwanie: 79.74 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 642.38 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152544/556dfe6cb2bf18.32916861.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 25.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 241.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 89 ms
 • Odbieranie: 1.54 ms
 • Blokowanie: 149.69 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152545/556dfe6db501b4.17188842.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 239.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 88.16 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 149.69 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152546/556dfe6ebf66d0.22190457.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 34.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 522.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 73.79 ms
 • Odbieranie: 6.87 ms
 • Blokowanie: 442.02 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152547/556dfe6f8cc566.42142336.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 29.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 225.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 71.33 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 152.12 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152548/556dfe711b2439.63974829.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 261.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 106.92 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 153.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152549/556dfe72aed524.71899063.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 251.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 98.45 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 152.49 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152550/556dfe74ae5075.24053721.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 621.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.18 ms
 • Oczekiwanie: 167.28 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 450.48 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152551/556dfe759a65c4.80091166.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 259.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.09 ms
 • Oczekiwanie: 88.51 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 168.1 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152552/556dfe76e558e4.59791858.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 410 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.97 ms
 • Oczekiwanie: 237.89 ms
 • Odbieranie: 2.05 ms
 • Blokowanie: 168.09 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152553/556dfe77dd8078.12114278.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 22.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 525.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.04 ms
 • Oczekiwanie: 71.55 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 450.16 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152554/556dfe79148e89.19218241.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 24.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 257.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 86.11 ms
 • Odbieranie: 1.27 ms
 • Blokowanie: 169.4 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152555/556dfe7a215c79.53889401.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 22.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 246.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 76.56 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 169.42 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152556/556dfe7b8e68a3.27007198.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 742.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.53 ms
 • Oczekiwanie: 99.82 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 638.7 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152557/556dfe7c658522.07313556.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 301.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.75 ms
 • Oczekiwanie: 112.55 ms
 • Odbieranie: 1.14 ms
 • Blokowanie: 185.98 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152558/556dfe7dbb5636.90711762.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 257.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.28 ms
 • Oczekiwanie: 68.51 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 186.07 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152559/556dfe7f36c654.56121177.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 23.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 512.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.19 ms
 • Oczekiwanie: 59.48 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 451.52 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152560/556dfe81110214.02772025.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 22.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 254.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 66.05 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 187.45 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152561/556dfe82a7e636.61758318.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 266.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 77.52 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 187.43 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152562/556dfe8421f563.89366310.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 508.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.05 ms
 • Oczekiwanie: 55.1 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 451.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152563/556dfe85821287.50099760.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 253.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 64.4 ms
 • Odbieranie: 1.25 ms
 • Blokowanie: 187.78 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152564/556dfe87295906.59917030.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 265.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 54.48 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 208.83 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152565/556dfe885df4c1.14186337.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 263.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.3 ms
 • Oczekiwanie: 53.12 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 208.84 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152566/556dfe89a9c2b8.19992975.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 23.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 401.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 189.54 ms
 • Odbieranie: 2.19 ms
 • Blokowanie: 208.76 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152567/556dfe8bae35f6.27921755.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 506.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1 ms
 • Oczekiwanie: 54.2 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 450.5 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152568/556dfe8d100de2.90872113.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 736.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.65 ms
 • Oczekiwanie: 75.91 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 656.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152569/556dfe8e67d471.95141873.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 747.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.45 ms
 • Oczekiwanie: 127.06 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 613.48 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152570/556dfe8fad0087.06035408.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 163.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 52.39 ms
 • Oczekiwanie: 55.33 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 54.57 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152571/556dfe915e44b4.84700045.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 278.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 70.29 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 207.04 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152572/556dfe92cc6b39.15815443.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 277.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.25 ms
 • Oczekiwanie: 62.31 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 210.49 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152573/556dfe943e5523.91252901.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 396.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.16 ms
 • Oczekiwanie: 181.33 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 210.44 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152574/556dfe958c2cc2.15447894.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 688.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.31 ms
 • Oczekiwanie: 70.15 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 611.1 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152575/556dfe975d7e36.16141961.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 266.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.86 ms
 • Oczekiwanie: 50.59 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 211.51 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152576/556dfe98a0a247.86012016.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 275.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.75 ms
 • Oczekiwanie: 59.7 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 211.5 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152577/556dfe99d42e60.95471921.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 294.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.69 ms
 • Oczekiwanie: 78.29 ms
 • Odbieranie: 1.05 ms
 • Blokowanie: 211.44 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152578/556dfe9ab9fa22.81540879.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 28.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 514.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.01 ms
 • Oczekiwanie: 53.81 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 457.95 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152579/556dfe9bf338e8.39319658.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 529.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.31 ms
 • Oczekiwanie: 68.58 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 458.06 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152580/556dfe9d21e840.74471455.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 517.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.27 ms
 • Oczekiwanie: 56.81 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 457.96 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152581/556dfe9e46c0b4.13275597.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 292.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.72 ms
 • Oczekiwanie: 75.15 ms
 • Odbieranie: 1.71 ms
 • Blokowanie: 212.98 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152582/556dfe9f5550c7.63449172.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 20.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 336.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.64 ms
 • Oczekiwanie: 119.86 ms
 • Odbieranie: 1.32 ms
 • Blokowanie: 212.93 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152583/556dfea065ef19.25753308.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 742.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.27 ms
 • Oczekiwanie: 125.65 ms
 • Odbieranie: 1.12 ms
 • Blokowanie: 609.11 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152584/556dfea10e15f7.06118559.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 290.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.68 ms
 • Oczekiwanie: 73.47 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 214.28 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152585/556dfea2665932.25533158.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 159.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 45.4 ms
 • Oczekiwanie: 54.49 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 58.55 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152586/556dfea366b171.02156702.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 22.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 306.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.92 ms
 • Oczekiwanie: 88.98 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 215.15 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152587/556dfea3e8eab7.73921661.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 175.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 43.59 ms
 • Oczekiwanie: 74.14 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 56.94 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152588/556dfea47543a8.67398790.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 331.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.01 ms
 • Oczekiwanie: 114.86 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 213.76 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152589/556dfea519e5d4.44405896.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 302.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.86 ms
 • Oczekiwanie: 86.16 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 213.78 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152590/556dfea5b6c110.59072735.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 736.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 6.18 ms
 • Oczekiwanie: 124.93 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 604.98 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152591/556dfea679e7e4.64435279.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 301.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.62 ms
 • Oczekiwanie: 80.81 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 215.4 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152592/556dfea73f17f1.07196497.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 284.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.74 ms
 • Oczekiwanie: 64.42 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 216.25 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152593/556dfea7cda899.14005239.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 316.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.71 ms
 • Oczekiwanie: 93.21 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 218.87 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152594/556dfea8869ab5.35737302.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 283.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.6 ms
 • Oczekiwanie: 60.84 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 218.84 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152595/556dfea93159d2.28721991.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 709.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.46 ms
 • Oczekiwanie: 76.32 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 628.39 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152596/556dfea9be23f6.90145847.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 315.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.95 ms
 • Oczekiwanie: 89.08 ms
 • Odbieranie: 1.45 ms
 • Blokowanie: 219.59 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152597/556dfeaa6cece0.23729534.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 24.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 328.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.81 ms
 • Oczekiwanie: 99.51 ms
 • Odbieranie: 2.38 ms
 • Blokowanie: 222.15 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152598/556dfeab1fd325.44298851.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 233.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 21.14 ms
 • Oczekiwanie: 134.38 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 77.53 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152599/556dfeabccf2a2.56518689.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 232.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 21.11 ms
 • Oczekiwanie: 132.52 ms
 • Odbieranie: 1.51 ms
 • Blokowanie: 77.41 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152600/556dfeac7bbf70.53631057.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 172.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 21.09 ms
 • Oczekiwanie: 73.16 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 77.28 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152601/556dfeada349c4.05263466.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 229.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 21.04 ms
 • Oczekiwanie: 131.68 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 76.28 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152602/556dfeaecd9b84.66689314.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 228.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 20.98 ms
 • Oczekiwanie: 130.84 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 76.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152603/556dfeaf4964b5.01606092.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 220.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 30.02 ms
 • Oczekiwanie: 113.08 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 76.51 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152604/556dfeafde1380.85071554.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 219.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 29.27 ms
 • Oczekiwanie: 112.17 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 77.14 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152605/556dfeb059f3f9.89971478.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 215.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 28.74 ms
 • Oczekiwanie: 109 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 76.72 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152606/556dfeb0ce0ed6.25560977.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 295.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.73 ms
 • Oczekiwanie: 71.03 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 219.1 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152607/556dfeb164d2b5.04784853.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 604.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 151.75 ms
 • Odbieranie: 1.42 ms
 • Blokowanie: 450.47 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152608/556dfeb1d2d287.23528433.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 309.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.28 ms
 • Oczekiwanie: 84.82 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 221.04 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152609/556dfeb26b3c41.18347901.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 322.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.06 ms
 • Oczekiwanie: 97.82 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 221.05 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152610/556dfeb309d7b2.99399705.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 601.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 150.94 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 449.96 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152611/556dfeb3776eb0.39278103.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 293.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.09 ms
 • Oczekiwanie: 68.85 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 223.07 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152612/556dfeb415e560.66360695.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 292.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.92 ms
 • Oczekiwanie: 68.04 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 223.08 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152613/556dfeb471ffe9.45925250.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 552.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 101.26 ms
 • Odbieranie: 1.83 ms
 • Blokowanie: 449.43 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152614/556dfeb51a78e9.55621785.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 307.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.38 ms
 • Oczekiwanie: 80.23 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 223.65 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152615/556dfeb5808b42.26398572.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 320.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.12 ms
 • Oczekiwanie: 87.92 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 226.98 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152616/556dfeb5ef2787.97087935.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 382.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5 ms
 • Oczekiwanie: 150.37 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 226.94 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152617/556dfeb66a2c68.34094517.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 306.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.95 ms
 • Oczekiwanie: 74.27 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 226.81 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152618/556dfeb6da3404.59631198.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 715.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.36 ms
 • Oczekiwanie: 88.09 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 622.59 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152619/556dfeb782e318.90563259.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 713.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.78 ms
 • Oczekiwanie: 67.32 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 641.78 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152620/556dfeb7e52266.43538189.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 697.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.2 ms
 • Oczekiwanie: 69.85 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 624.32 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152621/556dfeb8630f34.49289576.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 376.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.74 ms
 • Oczekiwanie: 142.54 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 229.58 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152622/556dfeb986df97.54784755.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 303.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.58 ms
 • Oczekiwanie: 71.09 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 228.12 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152623/556dfeba426379.35365725.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 5.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 373.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.53 ms
 • Oczekiwanie: 141.8 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 227.98 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152624/556dfebb2a14e3.61052218.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 593.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.89 ms
 • Oczekiwanie: 135.71 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 453.68 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152625/556dfebbc75da2.44392438.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 513.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.69 ms
 • Oczekiwanie: 56.63 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 453.75 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152626/556dfebc42bc67.82056357.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 591.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.54 ms
 • Oczekiwanie: 134.55 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 453.77 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152627/556dfebc9ee9e0.68964076.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 335.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.3 ms
 • Oczekiwanie: 100.21 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 230.1 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152628/556dfebd2a8ef0.62237310.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 371.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.21 ms
 • Oczekiwanie: 136.68 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 230.1 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152629/556dfebd974483.26113477.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 370.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.13 ms
 • Oczekiwanie: 136.05 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 230.06 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152630/556dfebe257a71.07317398.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 718.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.09 ms
 • Oczekiwanie: 94.89 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 620.48 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152631/556dfebed8dd74.55916206.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 698.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.02 ms
 • Oczekiwanie: 74.7 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 620.41 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152632/556dfebf5c4e92.40491931.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 724.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.42 ms
 • Oczekiwanie: 122.81 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 596.69 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152633/556dfec015d8a9.40378240.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 333.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.73 ms
 • Oczekiwanie: 96.78 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 231.57 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152634/556dfec09215c2.45412196.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 314.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.62 ms
 • Oczekiwanie: 77.31 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 231.55 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152635/556dfec1137804.92326039.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 544.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 87.55 ms
 • Odbieranie: 1.55 ms
 • Blokowanie: 454.51 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152636/556dfec1a6b987.69630930.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 332.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.97 ms
 • Oczekiwanie: 94.76 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 233.31 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152637/556dfec27612c1.59328923.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 368.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.82 ms
 • Oczekiwanie: 130.43 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 233.28 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152638/556dfec38c1579.29990329.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 510.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 55.84 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 454.11 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152639/556dfec438d304.37711072.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 329.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.8 ms
 • Oczekiwanie: 92.88 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 234.9 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152640/556dfec5e22266.48940652.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 329.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.73 ms
 • Oczekiwanie: 92.19 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 234.79 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152641/556dfec68b78e6.66302747.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 509.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 55.24 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 453 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152642/556dfec725ec55.42840347.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 667.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.3 ms
 • Oczekiwanie: 67.91 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 594.44 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152643/556dfec7d71ae6.81379907.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 725.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.26 ms
 • Oczekiwanie: 126.17 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 594.28 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152644/556dfec84e4268.49613449.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 327.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 91.28 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 235.35 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152645/556dfec8e71e05.09424949.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 326.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 90.53 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 235.34 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152646/556dfec9802077.60370429.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 702.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.71 ms
 • Oczekiwanie: 64.37 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 634.12 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152647/556dfeca2611e7.37459969.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 358.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.38 ms
 • Oczekiwanie: 115.8 ms
 • Odbieranie: 1.04 ms
 • Blokowanie: 240.08 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152648/556dfecabf8c66.04268865.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 356.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 114.2 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 241.32 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152649/556dfecb80a702.23319865.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 340.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.67 ms
 • Oczekiwanie: 98.47 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 241.28 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152650/556dfecc112452.54126638.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 585.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 129.21 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 454.83 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152651/556dfeccca7564.22080716.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 339.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 97.65 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 241.49 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152652/556dfecdbba333.66119875.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 363.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.28 ms
 • Oczekiwanie: 114.73 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 246.33 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152653/556dfece6c5645.56249235.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.71 s
 • Czas: 338.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.13 ms
 • Oczekiwanie: 89.97 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 246.25 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152654/556dfecf2f9631.87753812.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 515.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 58.31 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 454.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152655/556dfed081ee74.21447935.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 201.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 25.6 ms
 • Oczekiwanie: 108.04 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 67.64 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152656/556dfed19a9fa8.63619268.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 348.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.87 ms
 • Oczekiwanie: 100.91 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 246.18 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152657/556dfed24aa542.03849694.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 336.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 88.68 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 246.19 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152658/556dfed2ea8521.11526708.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 592.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 138.68 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 452.62 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152659/556dfed3a47e98.32699499.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 347.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 100.11 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 246.58 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152660/556dfed45c7cc7.67794450.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 360.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.23 ms
 • Oczekiwanie: 104.83 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 253.14 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152661/556dfed5044eb0.47611464.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 370.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.05 ms
 • Oczekiwanie: 114.34 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 253.23 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152662/556dfed5c7c666.81422694.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 696.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.76 ms
 • Oczekiwanie: 66.19 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 625.32 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152663/556dfed680bb24.68060142.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 346.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 90.28 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 254.42 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152664/556dfed735f869.53823556.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 334.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 78.9 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 254.47 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152665/556dfed7c11323.32854715.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 683.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.65 ms
 • Oczekiwanie: 53.7 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 625.12 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152666/556dfed86adf38.00686884.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 333.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 77.79 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 254.89 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152667/556dfed90e6454.01452394.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 344.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.79 ms
 • Oczekiwanie: 73.53 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 268.07 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152668/556dfed9da0391.36752740.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 27.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 343.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.39 ms
 • Oczekiwanie: 70.68 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 268.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152669/556dfeda738271.51998492.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 26.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 715.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.79 ms
 • Oczekiwanie: 118.81 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 592.06 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152670/556dfedae59266.87484672.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 29.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 580.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 126.99 ms
 • Odbieranie: 1.79 ms
 • Blokowanie: 451.7 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152671/556dfedc69ac98.24042197.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 569.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.59 ms
 • Oczekiwanie: 107.85 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 458.54 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152672/556dfedd670a91.44104687.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 341.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 69.53 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 270.55 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152673/556dfede10c459.53628348.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 392.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 120.24 ms
 • Odbieranie: 1.17 ms
 • Blokowanie: 270.56 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152674/556dfedf100582.33874645.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 565.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 103.27 ms
 • Odbieranie: 3.21 ms
 • Blokowanie: 458.65 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152675/556dfedfbf33a2.90670981.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 598.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 328.21 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 269.59 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152676/556dfee033f814.81873280.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 374.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.7 ms
 • Oczekiwanie: 92.54 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 278.99 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152677/556dfee0e73751.89795714.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 389.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.57 ms
 • Oczekiwanie: 107.38 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 279.01 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152678/556dfee1e65c99.18587502.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 348.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.52 ms
 • Oczekiwanie: 66.52 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 278.98 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152679/556dfee25d1c73.05816169.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 576 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 116.5 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 458.19 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152680/556dfee35d5f68.41194168.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 531.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 66.11 ms
 • Odbieranie: 7.19 ms
 • Blokowanie: 458.1 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152681/556dfee438fb45.97298983.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 711.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.69 ms
 • Oczekiwanie: 118.14 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 589.35 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152682/556dfee4b98578.71782429.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 394.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 113.15 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 280.72 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152683/556dfee5635140.76141454.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 381.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 99.69 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 280.68 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152684/556dfee5e694a5.85915197.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 355.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 74.01 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 280.61 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152685/556dfee68f53b2.59245315.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 710.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.66 ms
 • Oczekiwanie: 117.47 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 588.97 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152686/556dfee6eaffd8.65512601.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 681.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.21 ms
 • Oczekiwanie: 67.56 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 611.2 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152687/556dfee84f2334.93776604.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 573.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 107.65 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 464.09 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152688/556dfee9036319.50474932.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 596.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.82 ms
 • Oczekiwanie: 300.92 ms
 • Odbieranie: 1.39 ms
 • Blokowanie: 292.2 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152689/556dfee9a77880.95195464.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 364.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.99 ms
 • Oczekiwanie: 69.78 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 292.31 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152690/556dfeea4bf2f8.66060095.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 594.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.96 ms
 • Oczekiwanie: 299.88 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 292.22 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152691/556dfeeab6e199.08642680.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 353.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.86 ms
 • Oczekiwanie: 77.75 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 273.54 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152692/556dfeeb6a8122.19505737.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 571.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.01 ms
 • Oczekiwanie: 125.03 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 444.89 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152693/556dfeebee28a9.91901917.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 540.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.97 ms
 • Oczekiwanie: 93.03 ms
 • Odbieranie: 1.89 ms
 • Blokowanie: 444.79 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152694/556dfeec950510.71627558.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 537.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 90.35 ms
 • Odbieranie: 1.9 ms
 • Blokowanie: 444.25 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152695/556dfeed2958f1.15809472.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 654.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.06 ms
 • Oczekiwanie: 60.72 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 590.93 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152696/556dfeee00d4f7.06254759.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 689.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.3 ms
 • Oczekiwanie: 113.57 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 569.61 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152697/556dfeeea2f367.71814550.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 573.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 299.13 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 273.72 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152698/556dfeef374d88.97135157.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 359.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 84.94 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 273.68 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152699/556dfeefde4f13.32672110.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 682.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.06 ms
 • Oczekiwanie: 105.61 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 571.69 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152700/556dfef07b95a4.87104791.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 572.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.01 ms
 • Oczekiwanie: 283.62 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 285.63 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152701/556dfef148e137.11467985.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 350.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.92 ms
 • Oczekiwanie: 61.83 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 285.62 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152702/556dfef1e5b622.53302733.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 358.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.9 ms
 • Oczekiwanie: 68.58 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 285.55 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152703/556dfef254da77.75859967.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 649.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.98 ms
 • Oczekiwanie: 72.69 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 571.25 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152704/556dfef2a6e0e7.49617605.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 648.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.94 ms
 • Oczekiwanie: 72.02 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 571.17 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152705/556dfef4b8bd87.42790314.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 561.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 117.57 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 443.44 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152706/556dfef5248e90.40073475.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 571.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 282.09 ms
 • Odbieranie: 1.06 ms
 • Blokowanie: 287.22 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152707/556dfef5975649.88730678.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 356.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 67.52 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 287.26 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152708/556dfef60b1252.72482167.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 684.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 225.16 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 457.5 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152709/556dfef67b1985.98636644.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 393.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.72 ms
 • Oczekiwanie: 87.38 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 301.58 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152710/556dfef6e03e91.57928393.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 365.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.51 ms
 • Oczekiwanie: 57.87 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 305.52 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152711/556dfef75c13d8.01163666.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 364.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.23 ms
 • Oczekiwanie: 57.02 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 305.66 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152712/556dfef7d50005.92095482.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 392 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.17 ms
 • Oczekiwanie: 84.29 ms
 • Odbieranie: 1.03 ms
 • Blokowanie: 305.5 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152713/556dfef8722a97.57358925.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 510.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.04 ms
 • Oczekiwanie: 201.85 ms
 • Odbieranie: 1.76 ms
 • Blokowanie: 305.44 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152714/556dfef903cfd6.94277883.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 390.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.96 ms
 • Oczekiwanie: 83.69 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 305.41 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152715/556dfef967a149.38724247.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 663.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.62 ms
 • Oczekiwanie: 101.99 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 556.33 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152716/556dfefa1ea117.95915023.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 580.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 122.89 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 456.88 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152717/556dfefa903f97.06893970.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 568.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.8 ms
 • Oczekiwanie: 104.2 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 461.97 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152718/556dfefb26a635.60131424.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 562 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.73 ms
 • Oczekiwanie: 97.88 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 461.95 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152719/556dfefb80ea35.64283364.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 561.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.7 ms
 • Oczekiwanie: 96.53 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 461.81 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152720/556dfefbf0ee50.62565617.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 629.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.5 ms
 • Oczekiwanie: 68.84 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 555.75 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152721/556dfefc86ad36.05320909.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 637.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.42 ms
 • Oczekiwanie: 76.76 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 555.7 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152722/556dfefd358266.13827438.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 628.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.31 ms
 • Oczekiwanie: 67.87 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 555.72 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152723/556dfefe172941.24696517.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 559.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 95.7 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 462.53 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152724/556dfefe7983b0.37662556.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 566.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 103.4 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 462.42 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152725/556dfeff85eba2.84444035.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 6.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 399.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.88 ms
 • Oczekiwanie: 89.08 ms
 • Odbieranie: 1.19 ms
 • Blokowanie: 307.55 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152726/556dff00a85ab6.32530279.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 591.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 129.94 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 461.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152727/556dff010c2247.70789203.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 594.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 22.57 ms
 • Oczekiwanie: 98.53 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 473.19 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152728/556dff018a17a1.40092116.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 372.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 62.41 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 308.72 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152729/556dff02164ca4.88514987.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 371.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 61.63 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 308.75 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152730/556dff02b735c5.30689308.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 584.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 22.09 ms
 • Oczekiwanie: 88.67 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 473.39 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152731/556dff036e2450.91201849.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 384.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.15 ms
 • Oczekiwanie: 64.69 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 314.39 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152732/556dff047b06e8.46398504.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 503.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.97 ms
 • Oczekiwanie: 182.19 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 314.48 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152733/556dff0529ccc5.70178232.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 500.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.91 ms
 • Oczekiwanie: 179.65 ms
 • Odbieranie: 1.71 ms
 • Blokowanie: 314.41 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152734/556dff05d0cd80.06761143.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 9.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 593.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 21.96 ms
 • Oczekiwanie: 97.74 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 473.08 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152735/556dff065c8a23.94933352.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 701.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.62 ms
 • Oczekiwanie: 128.04 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 569.91 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152736/556dff076139c9.33738483.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 657.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.91 ms
 • Oczekiwanie: 69.18 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 584.54 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152737/556dff0805d7f5.31506739.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 497.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.59 ms
 • Oczekiwanie: 173.86 ms
 • Odbieranie: 4.79 ms
 • Blokowanie: 317.41 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152738/556dff08a8c131.17262027.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 479 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.46 ms
 • Oczekiwanie: 158.47 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 317.41 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152739/556dff09471887.23117201.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 396.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1 ms
 • Oczekiwanie: 77.19 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 317.72 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152740/556dff09ea08f3.75299192.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 476.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.91 ms
 • Oczekiwanie: 155.92 ms
 • Odbieranie: 1.74 ms
 • Blokowanie: 317.71 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152741/556dff0a8068d1.26404103.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 473.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 151.28 ms
 • Odbieranie: 3.69 ms
 • Blokowanie: 317.64 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152742/556dff0c6d12a0.88744681.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 640.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.95 ms
 • Oczekiwanie: 66.9 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 569.09 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152743/556dff0d0f4c90.46225332.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 597.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 22.15 ms
 • Oczekiwanie: 91.38 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 483.33 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152744/556dff0da3fcd9.01431765.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 600.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 21.84 ms
 • Oczekiwanie: 94.58 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 483.56 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152745/556dff0e7d80d1.64481242.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 587.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 21.73 ms
 • Oczekiwanie: 81.64 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 483.52 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152746/556dff0f057483.88143766.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 634.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.5 ms
 • Oczekiwanie: 59.43 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 569.92 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152747/556dff0f79ac91.71173584.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 742.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.4 ms
 • Oczekiwanie: 167.55 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 569.92 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152748/556dff0fe9b0f6.55634977.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 630.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.93 ms
 • Oczekiwanie: 73.52 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 551.35 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152749/556dff10a28a79.91186303.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 594.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 22.55 ms
 • Oczekiwanie: 78.68 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 492.76 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152750/556dff11576fa8.61607420.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 593.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 22.21 ms
 • Oczekiwanie: 78.07 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 493.01 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152751/556dff11f03364.93874208.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 589.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 22.08 ms
 • Oczekiwanie: 73.55 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 493.01 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152752/556dff129d0a03.23622013.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 392.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.18 ms
 • Oczekiwanie: 69.64 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 321.46 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152753/556dff136fcd81.63250738.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 417.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 93.71 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 321.58 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152754/556dff141b1fd7.36067926.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 416.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.18 ms
 • Oczekiwanie: 93.08 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 321.54 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152755/556dff14ce9818.54411873.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 400.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.05 ms
 • Oczekiwanie: 77.07 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 321.53 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152756/556dff15300636.39233391.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 654.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.82 ms
 • Oczekiwanie: 98.59 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 550.35 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152757/556dff15caccd9.99192745.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 649.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.34 ms
 • Oczekiwanie: 75.56 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 568.61 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152758/556dff162c39b4.36957324.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 619.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.19 ms
 • Oczekiwanie: 62.71 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 551.9 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152759/556dff17516f33.86243825.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 602.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.99 ms
 • Oczekiwanie: 82.43 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 503.72 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152760/556dff188418a6.62417435.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 15.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 600.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.64 ms
 • Oczekiwanie: 81.48 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 503.24 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152761/556dff19061716.32316514.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 596.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.51 ms
 • Oczekiwanie: 77.79 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 503.3 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152762/556dff19b833b6.44525295.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 389.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 68.44 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 320.21 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152763/556dff1a5de5e4.46669802.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 413.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.93 ms
 • Oczekiwanie: 83.7 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 324.97 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152764/556dff1af08b62.96589845.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 11.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 463.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.84 ms
 • Oczekiwanie: 132.84 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 325 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152765/556dff1b668780.20401659.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 412.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.83 ms
 • Oczekiwanie: 82.88 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 324.89 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152766/556dff1bdd8eb0.77684003.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 600.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 14.2 ms
 • Oczekiwanie: 82.97 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 503.02 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152767/556dff1c4636c7.91660057.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 19.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 625.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.12 ms
 • Oczekiwanie: 70.79 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 549.96 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152768/556dff1ced0db7.21518194.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 616.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.08 ms
 • Oczekiwanie: 61.8 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 549.85 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152769/556dff1d93f3d4.89937891.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 405.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.95 ms
 • Oczekiwanie: 74.84 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 327.07 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152770/556dff1e571997.73780657.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 404.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.83 ms
 • Oczekiwanie: 74.2 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 327.06 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152771/556dff1f05cf06.79342070.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 13.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 656.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.87 ms
 • Oczekiwanie: 79.44 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 572.31 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152772/556dff1f884dd4.50623767.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 646.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.81 ms
 • Oczekiwanie: 70.05 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 572.15 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152773/556dff204f90f8.96440964.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 8.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 648.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.15 ms
 • Oczekiwanie: 93.49 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 550.92 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152774/556dff20c39684.19526014.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 596.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.5 ms
 • Oczekiwanie: 76.96 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 510.54 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152775/556dff2157eb06.01113969.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 10.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 595.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.28 ms
 • Oczekiwanie: 76.3 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 510.66 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152776/556dff21c81658.52498201.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 393.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 64.23 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 328.56 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152777/556dff22e012b9.23370131.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 7.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 457.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 127.53 ms
 • Odbieranie: 1.63 ms
 • Blokowanie: 327.9 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152778/556dff24444b26.77119508.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 392.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 63.4 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 327.84 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152779/556dff24df4788.43056228.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 667.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 8.18 ms
 • Oczekiwanie: 149.19 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 509.54 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152780/556dff2575a582.23698815.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 640.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.08 ms
 • Oczekiwanie: 87.24 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 549.34 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152781/556dff262474d7.76123865.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 18.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 629.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.05 ms
 • Oczekiwanie: 76.34 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 549.23 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152782/556dff26bf0920.87769375.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 17.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 406.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.42 ms
 • Oczekiwanie: 70.75 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 334.08 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152783/556dff2728d965.89023615.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 16.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 415.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.22 ms
 • Oczekiwanie: 79.45 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 334.16 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152784/556dff27c19cd2.83574688.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 152.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.2 ms
 • Oczekiwanie: 115.64 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 31.34 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152785/556dff283f4a76.92690760.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 14.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 124.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.06 ms
 • Oczekiwanie: 87.35 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 31.04 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152786/556dff289b3586.00062807.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 12.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 533.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.35 ms
 • Oczekiwanie: 190.17 ms
 • Odbieranie: 1.32 ms
 • Blokowanie: 339.65 ms
https://storage.googleapis.com/desa-pl-production/pics/desaobjectpicture/152787/556dff29720165.44217669.jpg.200x258_q85_crop-scale.jpg 2.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 629.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.92 ms
 • Oczekiwanie: 60.94 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 562.97 ms
https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js?hash=17f780385177983810e6f4a83e5cc83a&ua=modern_es6 58.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 34.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.15 ms
 • Wysyłanie: 4.09 ms
 • Oczekiwanie: 0.05 ms
 • Odbieranie: 11.77 ms
 • Blokowanie: 15.7 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.02 s
 • Czas: 52.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.06 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 15.89 ms
 • Odbieranie: 6.65 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js 10.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.02 s
 • Czas: 58.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.86 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 28.33 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 30.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.02 s
 • Czas: 7.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 3.75 ms
 • Odbieranie: 3.29 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/191973331728596?v=2.9.15&r=stable 112.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 11.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.24 ms
 • Odbieranie: 8.79 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js 1.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 16.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 15.63 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/945419632/?random=1581715658332&cv=9&fst=1581715658332&num=1&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2wg250&sendb=1&ig=1&frm=0&url=https%3A%2F%2Fdesa.pl%2Fpl%2F&tiba=DESA%20Unicum%20-%20Polski%20Dom%20Aukcyjny%20-%20aukcje%20sztuki%20i%20wystawy&hn=www.googleadservices.com&async=1&rfmt=3&fmt=4 1.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 59.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.96 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 33.48 ms
 • Odbieranie: 1.93 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=191973331728596&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fdesa.pl%2Fpl%2F&rl=&if=false&ts=1581715658538&sw=800&sh=600&v=2.9.15&r=stable&ec=0&o=30&fbp=fb.1.1581715658537.1374384252&it=1581715658286&coo=false&rqm=GET 361 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 7.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.8 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 1.5 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j81&a=395708891&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fdesa.pl%2Fpl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=DESA%20Unicum%20-%20Polski%20Dom%20Aukcyjny%20-%20aukcje%20sztuki%20i%20wystawy&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=aGBAAMALAAAAAC~&jid=1709285227&gjid=559786794&cid=1012583504.1581715658&tid=UA-6696353-1&_gid=1180885940.1581715658&_r=1>m=2wg250M9XTNWS&z=1067214508 203 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.48 s
 • Czas: 24.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 23.05 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/945419632/?random=1581715658332&cv=9&fst=1581714000000&num=1&guid=ON&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2wg250&sendb=1&frm=0&url=https%3A%2F%2Fdesa.pl%2Fpl%2F&tiba=DESA%20Unicum%20-%20Polski%20Dom%20Aukcyjny%20-%20aukcje%20sztuki%20i%20wystawy&async=1&fmt=3&is_vtc=1&random=1687111551&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=0&ipr=y 525 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 55.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.14 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 30.85 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/945419632/?random=1581715658332&cv=9&fst=1581714000000&num=1&guid=ON&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=60&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2wg250&sendb=1&frm=0&url=https%3A%2F%2Fdesa.pl%2Fpl%2F&tiba=DESA%20Unicum%20-%20Polski%20Dom%20Aukcyjny%20-%20aukcje%20sztuki%20i%20wystawy&async=1&fmt=3&is_vtc=1&random=1687111551&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=1&ipr=y 525 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 49.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.62 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 26.54 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j81&tid=UA-6696353-1&cid=1012583504.1581715658&jid=1709285227&gjid=559786794&_gid=1180885940.1581715658&_u=aGBAAMAKAAAAAC~&z=434160571 413 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.53 s
 • Czas: 47.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.52 ms
 • Wysyłanie: 1.19 ms
 • Oczekiwanie: 21.52 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j81&tid=UA-6696353-1&cid=1012583504.1581715658&jid=1709285227&_u=aGBAAMAKAAAAAC~&z=1004868870 109 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.69 s
 • Czas: 28.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 26.58 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j81&tid=UA-6696353-1&cid=1012583504.1581715658&jid=1709285227&_u=aGBAAMAKAAAAAC~&z=1004868870 109 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.69 s
 • Czas: 25.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 24.75 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
https://www.facebook.com/tr/ 100 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.88 s
 • Czas: 2.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 1.7 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.705 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 22.905 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna DE i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx 1.14.0 (Ubuntu

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 334 332 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
28%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.12 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook