Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.107 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.294 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.511 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.294 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu35%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 26.43 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)76 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 5.32 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 816.23 KB (26)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 114.28 KB (11)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 37.09 KB (6)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 45i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 972.92 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu - (0%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.53 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.11s
 • 0.21s
 • 0.32s
 • 0.43s
 • 0.54s
https://klim-spaw.com.pl/ 294 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 40.69 ms
 • DNS: 24.87 ms
 • Łączenie: 6.92 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 6.92 ms
 • Odbieranie: 1.8 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://klim-spaw.com.pl/ 5.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 41.48 ms
 • Czas: 106.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.9 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 78.21 ms
 • Odbieranie: 3.14 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
/bower_components/jquery/dist/jquery.js 72.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 167.77 ms
 • Czas: 34.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 15.74 ms
 • Odbieranie: 15.37 ms
 • Blokowanie: 2.89 ms
/bower_components/bootstrap-sass-official/assets/javascripts/bootstrap.js 14.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 168.18 ms
 • Czas: 41.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 9.21 ms
 • Odbieranie: 6.3 ms
 • Blokowanie: 26.01 ms
/bower_components/eventEmitter/EventEmitter.js 4.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 168.35 ms
 • Czas: 38.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 7.71 ms
 • Odbieranie: 4.46 ms
 • Blokowanie: 26.02 ms
/bower_components/eventie/eventie.js 984 B 200
 • Rozpoczęcie: 168.56 ms
 • Czas: 35.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 6.23 ms
 • Odbieranie: 3.58 ms
 • Blokowanie: 25.99 ms
/bower_components/imagesloaded/imagesloaded.js 2.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 168.71 ms
 • Czas: 36.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 7.98 ms
 • Odbieranie: 2.29 ms
 • Blokowanie: 26.03 ms
/bower_components/slick.js/slick/slick.min.js 9.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 168.88 ms
 • Czas: 49.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 7.61 ms
 • Odbieranie: 5.09 ms
 • Blokowanie: 36.86 ms
/bower_components/superfish/dist/js/superfish.js 2.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 169.06 ms
 • Czas: 46.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 6.36 ms
 • Odbieranie: 2.63 ms
 • Blokowanie: 37.19 ms
/bower_components/superfish/dist/js/hoverIntent.js 1.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 169.24 ms
 • Czas: 46.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 7.29 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 37.55 ms
/scripts/main.js 1.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 169.4 ms
 • Czas: 46.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 7.24 ms
 • Odbieranie: 1.44 ms
 • Blokowanie: 38.01 ms
/js/lightbox.min.js 2.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 169.54 ms
 • Czas: 49.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 6.36 ms
 • Odbieranie: 2.86 ms
 • Blokowanie: 40.46 ms
/bower_components/superfish/dist/css/superfish.css 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 169.68 ms
 • Czas: 16.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.48 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 6.64 ms
 • Odbieranie: 2.32 ms
 • Blokowanie: 1.16 ms
/css/style.css 32.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 169.82 ms
 • Czas: 32.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.38 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 11.94 ms
 • Odbieranie: 13.39 ms
 • Blokowanie: 1.2 ms
/css/lightbox.css 1.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 169.96 ms
 • Czas: 16.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.31 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 7.23 ms
 • Odbieranie: 1.95 ms
 • Blokowanie: 1.22 ms
/css/kontakt.css 1.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 170.11 ms
 • Czas: 17.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.41 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 7.66 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 1.2 ms
/css/uklad_kolumnowy.css 629 B 200
 • Rozpoczęcie: 170.26 ms
 • Czas: 16.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 6.39 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 6.48 ms
 • Odbieranie: 2.16 ms
 • Blokowanie: 1.21 ms
/polityka_cookies.js 1.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 170.39 ms
 • Czas: 47.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 6.62 ms
 • Odbieranie: 1.17 ms
 • Blokowanie: 39.89 ms
/gfx/logo.jpg 5.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 217.48 ms
 • Czas: 8.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 6.11 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.42 ms
/gfx/logotype/search-submit.png 712 B 200
 • Rozpoczęcie: 217.82 ms
 • Czas: 13.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 11.51 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 1.25 ms
/db/banner/f8618b1664.jpg 94.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 233.01 ms
 • Czas: 24.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 6.38 ms
 • Odbieranie: 16.3 ms
 • Blokowanie: 2.17 ms
/db/banner/c77e589441.jpg 171.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 233.29 ms
 • Czas: 88.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 7.87 ms
 • Odbieranie: 77.77 ms
 • Blokowanie: 2.63 ms
/db/banner/fd8e7a4eb7.jpg 63.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 233.47 ms
 • Czas: 48.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 17.47 ms
 • Odbieranie: 27.93 ms
 • Blokowanie: 2.56 ms
/db/banner/3fae9bb370.jpg 153.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 233.66 ms
 • Czas: 76.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 18.78 ms
 • Odbieranie: 55.61 ms
 • Blokowanie: 2.48 ms
/db/banner/fe3724733c.jpg 46.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 233.89 ms
 • Czas: 65.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 22.36 ms
 • Odbieranie: 40.52 ms
 • Blokowanie: 2.35 ms
/db/banner/92c3af84ed.jpg 37.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 234.07 ms
 • Czas: 46.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 23.38 ms
 • Odbieranie: 20.99 ms
 • Blokowanie: 2.27 ms
/db/banner/146fa8c8f8.jpg 56.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 258.19 ms
 • Czas: 30.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 7.48 ms
 • Odbieranie: 22.71 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/db/banner/e376e07952.jpg 25.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 281.62 ms
 • Czas: 15.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 7.29 ms
 • Odbieranie: 8.07 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
/db/banner/40c70f7176.jpg 118.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 289.04 ms
 • Czas: 34.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 6.68 ms
 • Odbieranie: 26.93 ms
 • Blokowanie: 0.79 ms
/gfx/social/fb.png 2.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.18 ms
 • Czas: 17.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 16.22 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
/gfx/social/yt.png 2.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 298.8 ms
 • Czas: 10.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.05 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 1 ms
/gfx/social/tw.png 2.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 299.65 ms
 • Czas: 7.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 6.72 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
/gfx/social/pr.png 2.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 307.82 ms
 • Czas: 8.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 7.57 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
/useruploads/images/ue-klim-spaw.png 10.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 309.66 ms
 • Czas: 11.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 8.14 ms
 • Odbieranie: 3.15 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/gfx/logotype/phone.png 693 B 200
 • Rozpoczęcie: 310.77 ms
 • Czas: 7.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 6.45 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/gfx/logotype/mail.png 511 B 200
 • Rozpoczęcie: 316.41 ms
 • Czas: 13.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 12.83 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
/gfx/logotype/how_get.png 739 B 200
 • Rozpoczęcie: 316.85 ms
 • Czas: 7.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 6.75 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/gfx/gradients/g-header-bottom.png 2.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 260.9 ms
 • Czas: 37.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 16.38 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 20.23 ms
/img/close.png 556 B 200
 • Rozpoczęcie: 318.51 ms
 • Czas: 13.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 13.25 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/img/loading.gif 8.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 321.44 ms
 • Czas: 7.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 6 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
/img/prev.png 1.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 321.98 ms
 • Czas: 11.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 10.58 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
/img/next.png 1.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 323.68 ms
 • Czas: 7.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 6.03 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
/gfx/slick-elements/banner-arrow-left.png 2.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 324.73 ms
 • Czas: 6.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 6.18 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/gfx/slick-elements/banner-arrow-right.png 2.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 329.2 ms
 • Czas: 6.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 6.07 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.116 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 5.839 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 323 701 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
30%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
63%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
27%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.07 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.21 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook