Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 2.357 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 4.129 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 5.531 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.644 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS WordPress 5.4.1i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu4%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 4.78 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)258 / 10i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 31.89 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.1 MB (44)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 1009.42 KB (18)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 126.44 KB (9)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 174.52 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne4.25 KB (12)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 3i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 90i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 2.41 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.93 MB (80%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 5.55 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.88s
 • 1.77s
 • 2.65s
 • 3.53s
 • 4.41s
https://hashi.com.pl/ 347 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 83.95 ms
 • DNS: 24.38 ms
 • Łączenie: 23.07 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 34.2 ms
 • Odbieranie: 2.12 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://hashi.com.pl/ 31.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 84.74 ms
 • Czas: 1.15 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 45.33 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 1.09 s
 • Odbieranie: 21.62 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_655467c22145407e1f94672a6e439381.css 115.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.25 s
 • Czas: 93.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.18 ms
 • Oczekiwanie: 48.87 ms
 • Odbieranie: 41.96 ms
 • Blokowanie: 1.37 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-111959067-1 33.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 74.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.62 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 28.12 ms
 • Odbieranie: 16.69 ms
 • Blokowanie: 1.04 ms
https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css 8.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 91.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 66.4 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 23.34 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js 85.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 118.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 69.05 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 23.98 ms
 • Odbieranie: 24.86 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js 121.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 95.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 69.11 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 23.33 ms
 • Odbieranie: 2.2 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
https://stats.wp.com/s-202022.js 6.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.26 s
 • Czas: 55.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.7 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 23.71 ms
 • Odbieranie: 1.96 ms
 • Blokowanie: 0.98 ms
/wp-content/uploads/10LAT-3-263x300-hashi.png 17.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 36.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 34.3 ms
 • Odbieranie: 1.71 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/wp-content/uploads/kontat-meble-%C5%82azienkowe.jpg 2.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 47.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 7.11 ms
 • Oczekiwanie: 33.86 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 6.15 ms
/wp-content/uploads/salon-meble-do-%C5%82azienki.jpg 3.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 49.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.68 ms
 • Oczekiwanie: 35.44 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 10.1 ms
/wp-content/uploads/2017/12/logo-spr2.jpg 19.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 48.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.59 ms
 • Oczekiwanie: 34.72 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 9.96 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WT55Q8T 25.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 57.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.13 ms
 • Oczekiwanie: 38.31 ms
 • Odbieranie: 4.88 ms
 • Blokowanie: 9.86 ms
/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_dcb2de333eec7ab4ae31385ed8d6a393.css 1.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 117.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.58 ms
 • Oczekiwanie: 69.38 ms
 • Odbieranie: 39.66 ms
 • Blokowanie: 7.3 ms
/wp-content/uploads/GODZINY-OTWARCIA-SALONU.png 77.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 103.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.45 ms
 • Oczekiwanie: 55.5 ms
 • Odbieranie: 35.03 ms
 • Blokowanie: 9.72 ms
/wp-content/uploads/Season-of-Joy-1.png 14.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 45.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.38 ms
 • Oczekiwanie: 31.79 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 9.65 ms
/wp-content/uploads/zostanwdomu-1140x380.png 131.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 100.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.32 ms
 • Oczekiwanie: 36.83 ms
 • Odbieranie: 50.91 ms
 • Blokowanie: 9.56 ms
/wp-content/uploads/komplet-120-cm-Friday-Deals-1-1140x380.png 205.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 112.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.26 ms
 • Oczekiwanie: 54.8 ms
 • Odbieranie: 45.12 ms
 • Blokowanie: 9.47 ms
/wp-content/uploads/syfon-umywalkowy-gratis-1140x380.jpg 38.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 106.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.2 ms
 • Oczekiwanie: 55.73 ms
 • Odbieranie: 38 ms
 • Blokowanie: 9.38 ms
/wp-content/uploads/nowo%C5%9Bci-meble-%C5%82azienkowe-i-szafki-%C5%82azienkowe-Hashi-1140x380.jpg 62.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 108.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.13 ms
 • Oczekiwanie: 55.09 ms
 • Odbieranie: 41.22 ms
 • Blokowanie: 9.29 ms
/wp-content/uploads/kolekcje-meble-%C5%82azienkowe-i-szafki-%C5%82azienkowe-Hashi-1140x380.jpg 67.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 109.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.07 ms
 • Oczekiwanie: 53.6 ms
 • Odbieranie: 44.06 ms
 • Blokowanie: 9.21 ms
/wp-content/uploads/blog-hashi-najpi%C4%99kniejsze-%C5%82azienki-w-sieci-1140x380.jpg 68.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 112.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3 ms
 • Oczekiwanie: 62.78 ms
 • Odbieranie: 37.57 ms
 • Blokowanie: 9.08 ms
/wp-content/uploads/baner-elita-01.01.2019-3-1140x380.jpg 50.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 110.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.94 ms
 • Oczekiwanie: 54.35 ms
 • Odbieranie: 43.95 ms
 • Blokowanie: 8.96 ms
/wp-content/uploads/KREATOR-SZAFEK-%C5%81AZIENKOWYCH-HASHI-PLANNER-ZAPROJEKTUJ-SZAFK%C4%98-O-KR%C3%93REJ-MARZYSZ-1.jpg 124.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 114.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.88 ms
 • Oczekiwanie: 61.93 ms
 • Odbieranie: 40.84 ms
 • Blokowanie: 8.86 ms
/wp-content/uploads/szafki-z-umywalk%C4%85-dwukomorow%C4%85-tanio.jpg 55.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 114.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.81 ms
 • Oczekiwanie: 62.38 ms
 • Odbieranie: 40.67 ms
 • Blokowanie: 8.79 ms
/wp-content/uploads/Szafka-Umywalka-50cm-1.png 35.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 114.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.75 ms
 • Oczekiwanie: 69.45 ms
 • Odbieranie: 33.78 ms
 • Blokowanie: 8.73 ms
/wp-content/uploads/hashi_01.jpg 16.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 114.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.69 ms
 • Oczekiwanie: 53.91 ms
 • Odbieranie: 49.44 ms
 • Blokowanie: 8.64 ms
/wp-content/uploads/hashi_02.jpg 15.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 114.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.63 ms
 • Oczekiwanie: 68.44 ms
 • Odbieranie: 35.18 ms
 • Blokowanie: 8.57 ms
/wp-content/uploads/hashi_03.jpg 19.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.57 ms
 • Oczekiwanie: 69.93 ms
 • Odbieranie: 35.09 ms
 • Blokowanie: 8.5 ms
/wp-content/uploads/hashi_04.jpg 22.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.51 ms
 • Oczekiwanie: 63.01 ms
 • Odbieranie: 42.25 ms
 • Blokowanie: 8.42 ms
/wp-content/uploads/hashi_05.jpg 20.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.45 ms
 • Oczekiwanie: 89.41 ms
 • Odbieranie: 16.05 ms
 • Blokowanie: 8.35 ms
/wp-content/themes/maxstore/img/loading.gif 1.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.39 ms
 • Oczekiwanie: 88.98 ms
 • Odbieranie: 16.66 ms
 • Blokowanie: 8.28 ms
/wp-content/uploads/ikona_8.jpg 2.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.33 ms
 • Oczekiwanie: 63.67 ms
 • Odbieranie: 42.14 ms
 • Blokowanie: 8.2 ms
/wp-content/uploads/ikona_7.jpg 2.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.27 ms
 • Oczekiwanie: 92.82 ms
 • Odbieranie: 13.15 ms
 • Blokowanie: 8.14 ms
/wp-content/uploads/ikona_6.jpg 3.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.2 ms
 • Oczekiwanie: 88 ms
 • Odbieranie: 18.14 ms
 • Blokowanie: 8.07 ms
/wp-content/uploads/ikona_5.jpg 4.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.14 ms
 • Oczekiwanie: 86.93 ms
 • Odbieranie: 19.36 ms
 • Blokowanie: 8 ms
/wp-content/uploads/ikona_4.jpg 3.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.08 ms
 • Oczekiwanie: 68.61 ms
 • Odbieranie: 37.81 ms
 • Blokowanie: 7.94 ms
/wp-content/uploads/ikona_3.jpg 3.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2 ms
 • Oczekiwanie: 63.21 ms
 • Odbieranie: 43.37 ms
 • Blokowanie: 7.89 ms
/wp-content/uploads/ikona_2.jpg 4.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.94 ms
 • Oczekiwanie: 68.91 ms
 • Odbieranie: 37.83 ms
 • Blokowanie: 7.81 ms
/wp-content/uploads/ikona_1.jpg 3.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 116.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.87 ms
 • Oczekiwanie: 89.56 ms
 • Odbieranie: 17.42 ms
 • Blokowanie: 7.74 ms
/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js 870 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.34 s
 • Czas: 33.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.06 ms
 • Oczekiwanie: 28.27 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 2.28 ms
https://stats.wp.com/e-202022.js 2.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 32.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.87 ms
 • Oczekiwanie: 22.16 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 7.67 ms
/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_4482359a880307c692a7309e5bd4bcf4.js 264.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 147.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.74 ms
 • Oczekiwanie: 88.35 ms
 • Odbieranie: 49.83 ms
 • Blokowanie: 7.59 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 49.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.37 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 17.53 ms
 • Odbieranie: 2.73 ms
 • Blokowanie: 4.44 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 31.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 58.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.92 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 23.21 ms
 • Odbieranie: 5.01 ms
 • Blokowanie: 4.44 ms
data:image/gif;base64,R0l... 42 B 200
/wp-content/themes/maxstore/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 75.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 40.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 36.9 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 1.47 ms
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js 1010 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 17.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 15.92 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://callback-api.dzinga.com/a337aaf0bee80a6dea8d82926a11cafb3eb35278?code=a337aaf0bee80a6dea8d82926a11cafb3eb35278 195 B 301
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 261.43 ms
 • DNS: 61.36 ms
 • Łączenie: 91.28 ms
 • SSL: 50.96 ms
 • Wysyłanie: 1.21 ms
 • Oczekiwanie: 37.68 ms
 • Odbieranie: 18.94 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://callback-api.dzinga.com/a337aaf0bee80a6dea8d82926a11cafb3eb35278?code=a337aaf0bee80a6dea8d82926a11cafb3eb35278 101.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 127.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.05 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 28.23 ms
 • Odbieranie: 71.15 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js 11.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 52.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.29 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 25.58 ms
 • Odbieranie: 2.17 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
https://connect.facebook.net/signals/plugins/identity.js?v=2.9.18 11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 25.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 23.49 ms
 • Odbieranie: 1.21 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/123350414932893?v=2.9.18&r=stable 128.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 278.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 83.79 ms
 • Odbieranie: 194.24 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 75.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.67 s
 • Czas: 142.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 127.85 ms
 • Odbieranie: 14.2 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j82&aip=1&a=1874109902&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fhashi.com.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Meble%20do%20%C5%82azienki%3A%20szafka%20%C5%82azienkowa%20pod%20umywalk%C4%99%20nablatow%C4%85%2C%20umywalka%20z%20szafk%C4%85&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=KGBAAUIh~&jid=1943604390&gjid=1181994581&cid=1909841748.1590596905&tid=UA-111959067-1&_gid=2035463825.1590596905&_r=1>m=2ou5e1&z=417947342 196 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 25.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 23.58 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1&aip=1&t=dc&_r=3&tid=UA-118758315-1&cid=1909841748.1590596905&jid=868174860&_gid=2035463825.1590596905&gjid=106071783&_v=j82&z=285386789 206 B 302
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 220.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 24.9 ms
 • Odbieranie: 195.69 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1&aip=1&t=dc&_r=3&tid=UA-118758315-1&cid=1909841748.1590596905&jid=868174860&_gid=2035463825.1590596905&gjid=106071783&_v=j82&z=285386789 464 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.9 s
 • Czas: 47.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.74 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 22.63 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/825612121/?random=1590596905438&cv=9&fst=1590596905438&num=1&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=120&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2wg5e1&sendb=1&ig=1&frm=0&url=https%3A%2F%2Fhashi.com.pl%2F&tiba=Meble%20do%20%C5%82azienki%3A%20szafka%20%C5%82azienkowa%20pod%20umywalk%C4%99%20nablatow%C4%85%2C%20umywalka%20z%20szafk%C4%85&hn=www.googleadservices.com&async=1&rfmt=3&fmt=4 2.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.94 s
 • Czas: 54.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.01 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 28.81 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://callback-api.dzinga.com:9041/rpc 95 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 52.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.67 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 23.49 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 0.1 ms
https://callback-api.dzinga.com:9041/rpc 15 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 76.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 23.99 ms
 • Odbieranie: 0.25 ms
 • Blokowanie: 51.69 ms
https://embed.tawk.to/5c336ca3280f3649d4f3fb16/default 111.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.08 s
 • Czas: 97.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.81 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 37.96 ms
 • Odbieranie: 30.22 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://pixel.wp.com/g.gif?v=ext&j=1%3A8.5&blog=140125773&post=0&tz=0&srv=hashi.com.pl&host=hashi.com.pl&ref=&fcp=2649&rand=0.3203098615384805 115 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 24.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 22.31 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 1.29 ms
https://callback-api.dzinga.com:9041/rpc 119 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 26.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 25.73 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://callback-api.dzinga.com:9041/rpc 110 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 26.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 25.84 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=123350414932893&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fhashi.com.pl%2F&rl=&if=false&ts=1590596905718&cd[source]=woocommerce&cd[version]=3.7.1&cd[pluginVersion]=1.11.2&sw=800&sh=600&v=2.9.18&r=stable&a=woocommerce-3.7.1-1.11.2&ec=0&o=30&fbp=fb.2.1590596905716.1536364718&it=1590596905124&coo=false&rqm=GET 361 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.22 s
 • Czas: 50.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.38 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 23.54 ms
 • Odbieranie: 1.33 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://hashi.com.pl/?wc-ajax=get_refreshed_fragments 764 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 979.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 977.42 ms
 • Odbieranie: 1.44 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://i0.wp.com/hashi.com.pl/wp-content/uploads/166712_3.png?resize=300%2C299&ssl=1 4.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 49.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.28 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 22.82 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
https://i0.wp.com/hashi.com.pl/wp-content/uploads/szafka-kwadro-80-trufla-elita.jpg?resize=300%2C234&ssl=1 5.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 95.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 23.53 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 71.2 ms
https://i0.wp.com/hashi.com.pl/wp-content/uploads/elita-santos-olcha-szafka-z-umywalka-rio-65-2d.png?resize=300%2C300&ssl=1 4.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 115.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 23.87 ms
 • Odbieranie: 19.66 ms
 • Blokowanie: 71.11 ms
https://i1.wp.com/hashi.com.pl/wp-content/uploads/szafka-z-umywalk%C4%85-bia%C5%82y-niebieski-dwie-szuflady-60-cm-merkury-1.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 7.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 50.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.47 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 24.58 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
data:image/png;base64,iVB... 1.82 KB 200
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/825612121/?random=1590596905438&cv=9&fst=1590595200000&num=1&guid=ON&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=120&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2wg5e1&sendb=1&frm=0&url=https%3A%2F%2Fhashi.com.pl%2F&tiba=Meble%20do%20%C5%82azienki%3A%20szafka%20%C5%82azienkowa%20pod%20umywalk%C4%99%20nablatow%C4%85%2C%20umywalka%20z%20szafk%C4%85&async=1&fmt=3&is_vtc=1&random=2379067201&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=0&ipr=y 582 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.52 s
 • Czas: 57.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.81 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 31.34 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/825612121/?random=1590596905438&cv=9&fst=1590595200000&num=1&guid=ON&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=120&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2wg5e1&sendb=1&frm=0&url=https%3A%2F%2Fhashi.com.pl%2F&tiba=Meble%20do%20%C5%82azienki%3A%20szafka%20%C5%82azienkowa%20pod%20umywalk%C4%99%20nablatow%C4%85%2C%20umywalka%20z%20szafk%C4%85&async=1&fmt=3&is_vtc=1&random=2379067201&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=1&ipr=y 582 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.52 s
 • Czas: 55.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.14 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 30.33 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100i,300,300i,400,400i,700,700i,900,900i&subset=latin-ext 1.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.57 s
 • Czas: 50.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.08 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 25.45 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100i,300,300i,400,400i,700,700i,900,900i&subset=latin-ext 7.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 88.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 88.29 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.06 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100i,300,300i,400,400i,700,700i,900,900i&subset=latin-ext 7.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 87.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 86.93 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100i,300,300i,400,400i,700,700i,900,900i&subset=latin-ext 7.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 84.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 83.57 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100i,300,300i,400,400i,700,700i,900,900i&subset=latin-ext 7.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.59 s
 • Czas: 77.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 77.4 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://cdn.jsdelivr.net/emojione/2.2.7/assets/css/emojione.min.css 268 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.6 s
 • Czas: 103.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 28.61 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 71.22 ms
 • Odbieranie: 2.01 ms
 • Blokowanie: 0.52 ms
https://cdn.jsdelivr.net/emojione/2.2.7/lib/js/emojione.min.js 52.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.6 s
 • Czas: 146.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.88 ms
 • Oczekiwanie: 23.04 ms
 • Odbieranie: 47.18 ms
 • Blokowanie: 75.3 ms
https://static-v.tawk.to/a-v3/images/bubbles/52-br.svg 1.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.6 s
 • Czas: 64.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.78 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 33.46 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://va.tawk.to/register/1590596906100 1.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.6 s
 • Czas: 240.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.08 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 209.36 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 0.1 ms
https://ipinfo.io/?token=15684db58401a7 423 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 229.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.33 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 203.1 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.facebook.com/tr/ 104 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.72 s
 • Czas: 25.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 23.64 ms
 • Odbieranie: 1.41 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://fonts.gstatic.com/s/lato/v16/S6uyw4BMUTPHjx4wXg.woff2 23.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.95 s
 • Czas: 46.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.12 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 16.78 ms
 • Odbieranie: 4.18 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://vsb67.tawk.to/s/?k=5ece952ad7dcb155f9401c2b&u=U4EqNXpIoCiTnPUUFhm2YesL%2F69xqJ8kewQeh%2FPzN6Tu%2FA2Yn8SqDs9%2Bnpn1GJzw&uv=2&a=5c336ca3280f3649d4f3fb16&cver=0&pop=false&w=jrojPW&jv=685&asver=3711&ust=false&p=Meble%20do%20%C5%82azienki%3A%20szafka%20%C5%82azienkowa%20pod%20umywalk%C4%99%20nablatow%C4%85%2C%20umywalka%20z%20szafk%C4%85&r=&EIO=3&transport=polling&__t=N9Mzgt0 254 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 495.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 469.98 ms
 • Odbieranie: 1.91 ms
 • Blokowanie: 23.46 ms
https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/26a1.png?v=2.2.7 538 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.94 s
 • Czas: 24.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 23.12 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://vsb67.tawk.to/s/?k=5ece952ad7dcb155f9401c2b&u=U4EqNXpIoCiTnPUUFhm2YesL%2F69xqJ8kewQeh%2FPzN6Tu%2FA2Yn8SqDs9%2Bnpn1GJzw&uv=2&a=5c336ca3280f3649d4f3fb16&cver=0&pop=false&w=jrojPW&jv=685&asver=3711&ust=false&p=Meble%20do%20%C5%82azienki%3A%20szafka%20%C5%82azienkowa%20pod%20umywalk%C4%99%20nablatow%C4%85%2C%20umywalka%20z%20szafk%C4%85&r=&EIO=3&transport=polling&__t=N9Mzg_0&sid=Y7CfvXA1JHF4ObJhBJEn 623 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.45 s
 • Czas: 145.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 141.9 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 0.96 ms
https://va.tawk.to/log-performance/v3 267 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.6 s
 • Czas: 151.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 148.41 ms
 • Odbieranie: 1.92 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
https://vsb67.tawk.to/s/?k=5ece952ad7dcb155f9401c2b&u=U4EqNXpIoCiTnPUUFhm2YesL%2F69xqJ8kewQeh%2FPzN6Tu%2FA2Yn8SqDs9%2Bnpn1GJzw&uv=2&a=5c336ca3280f3649d4f3fb16&cver=0&pop=false&w=jrojPW&jv=685&asver=3711&ust=false&p=Meble%20do%20%C5%82azienki%3A%20szafka%20%C5%82azienkowa%20pod%20umywalk%C4%99%20nablatow%C4%85%2C%20umywalka%20z%20szafk%C4%85&r=&EIO=3&transport=polling&__t=N9Mzh1R&sid=Y7CfvXA1JHF4ObJhBJEn 191 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.6 s
 • Czas: 613.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 609.57 ms
 • Odbieranie: 1.99 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.054 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.257 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 330 542 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
31%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
28%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.11 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.22 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook