Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.37 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.554 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.078 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.408 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu38%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.03 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)224 / 2i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 28.5 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 579.63 KB (91)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 184.7 KB (5)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 21.92 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 87.63 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne652 B (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 105i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 903.01 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 835.07 KB (92%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.4 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.76s
 • 1.53s
 • 2.29s
 • 3.05s
 • 3.82s
https://www.maxgaver.dk/ 758 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 61.36 ms
 • DNS: 3.22 ms
 • Łączenie: 1.54 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 53.71 ms
 • Odbieranie: 2.83 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.maxgaver.dk/ 28.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 62.17 ms
 • Czas: 206.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 37.71 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 152.8 ms
 • Odbieranie: 14.75 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Serif:400,700&subset=latin-ext 978 B 200
 • Rozpoczęcie: 295.01 ms
 • Czas: 109.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 52.92 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 54.47 ms
 • Odbieranie: 1.65 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
/dist/v-637495743854952635/bundle.css 20.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 296.03 ms
 • Czas: 33.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 25.39 ms
 • Odbieranie: 4.24 ms
 • Blokowanie: 3.44 ms
/dist/v-637495743869796632/bundle.js 122.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 296.53 ms
 • Czas: 52.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.02 ms
 • Oczekiwanie: 41.28 ms
 • Odbieranie: 7.01 ms
 • Blokowanie: 3.16 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-27147748-1 38.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.13 ms
 • Czas: 129.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 53.76 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 63.34 ms
 • Odbieranie: 10.81 ms
 • Blokowanie: 1.61 ms
/dist/images/logo.png 1.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 297.55 ms
 • Czas: 12.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 8.39 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 2.31 ms
/dane/mainpage/d54ad1d47f18483abb0c143761a5a78d.jpg 3.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 330.7 ms
 • Czas: 15.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 13.67 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.96 ms
/dane/mainpage/e23ee68dff414f3f8f464fb92484f2c1.jpg 3.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 347.76 ms
 • Czas: 11.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 9.24 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
/dane/mainpage/96067ce230c74a86b57fa8ae52266a65.jpg 2.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 359.53 ms
 • Czas: 8.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 7.53 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/dane/mainpage/b9277207615d44668d079753caf37d98.jpg 3.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 368.33 ms
 • Czas: 10.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 9.61 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/dane/mainpage/34dd6d93991a44838a5dc290001b6896.jpg 3.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 379.62 ms
 • Czas: 11.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 9.92 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/dane/mainpage/64e42b0e585741faa6630a5bfd1968ac.jpg 3.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 391.37 ms
 • Czas: 14.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 13.28 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
/dane/mainpage/230ba951f2324fcfb357c8859f14f082.jpg 3.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 406.68 ms
 • Czas: 10.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 8.96 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/dane/mainpage/60747b5dfd814418a9d0708e0bcea8b0.jpg 2.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 448.38 ms
 • Czas: 47.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 9.15 ms
 • Oczekiwanie: 29.18 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 8.61 ms
/dane/mainpage/be31cb05f034444a841d78bb5f86a63f.jpg 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 448.66 ms
 • Czas: 80.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.48 ms
 • Oczekiwanie: 61.86 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 13.01 ms
/dane/mainpage/e43566680fa6490c899f4b430af98cc7.jpg 3.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 448.8 ms
 • Czas: 44.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.44 ms
 • Oczekiwanie: 25.03 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 12.93 ms
/dane/mainpage/fee3cc2adb59419abb6769b896f5bd79.jpg 3.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 448.94 ms
 • Czas: 48.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.41 ms
 • Oczekiwanie: 29.46 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 12.85 ms
/dane/mainpage/857c1906b0d7480c92d5dc816f2c9c80.jpg 2.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 449.06 ms
 • Czas: 44.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.4 ms
 • Oczekiwanie: 26 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 12.77 ms
/dane/mainpage/7e3f09fc550b47b5a1453111957eda43.jpg 2.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 449.15 ms
 • Czas: 58.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.35 ms
 • Oczekiwanie: 39.96 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 12.75 ms
/dane/mainpage/5d3df7352c5b4a52a39a0b95f79a0727.jpg 2.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 449.25 ms
 • Czas: 45.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.31 ms
 • Oczekiwanie: 26.69 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 12.73 ms
/dane/mainpage/f365fab34d934d8386781f823bc21f01.jpg 3.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 449.38 ms
 • Czas: 77.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.27 ms
 • Oczekiwanie: 59.22 ms
 • Odbieranie: 0.28 ms
 • Blokowanie: 12.65 ms
/dane/mainpage/32ffe0b556324be192831119f2a1bc4e.jpg 3.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 449.51 ms
 • Czas: 45.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.22 ms
 • Oczekiwanie: 27.41 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 12.6 ms
/dane/mainpage/cce1b509465a4b18832680676417b60d.jpg 2.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 449.59 ms
 • Czas: 72.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.15 ms
 • Oczekiwanie: 54.12 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 12.6 ms
/dane/mainpage/ad9c4b2f905d4938b6de8ba9f7f65ac0.jpg 18.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 449.72 ms
 • Czas: 55.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.1 ms
 • Oczekiwanie: 37.25 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 12.54 ms
/dane/mainpage/fc4e387d8aa84ecf9474e66b9dc439f3.jpg 26.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 449.85 ms
 • Czas: 67.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.04 ms
 • Oczekiwanie: 49.87 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 12.5 ms
/dane/mainpage/37df2bfca0be46acbc4e0eaab6be5019.jpg 22.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 449.93 ms
 • Czas: 62.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.96 ms
 • Oczekiwanie: 44.11 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 12.52 ms
/dane/mainpage/1de253b90a8b4272881d27f73f1a0e66.jpg 18.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.03 ms
 • Czas: 80.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.9 ms
 • Oczekiwanie: 62.92 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 12.49 ms
/dane/mainpage/ef08e4f52ef245659a5f9fda6db3b5c0.jpg 26.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.11 ms
 • Czas: 49.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.88 ms
 • Oczekiwanie: 30.55 ms
 • Odbieranie: 1.19 ms
 • Blokowanie: 12.45 ms
/dane/mainpage/81056cf49cf04a1cbe5b4cfdb6a7acf3.jpg 19.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.23 ms
 • Czas: 60.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.86 ms
 • Oczekiwanie: 41.96 ms
 • Odbieranie: 1.22 ms
 • Blokowanie: 12.4 ms
/dane/mainpage/d62ce380d7fe46c5904ad8ff024f398f.jpg 24.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.34 ms
 • Czas: 58.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.84 ms
 • Oczekiwanie: 40.36 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 12.32 ms
/dane/mainpage/56a1cebcf76b4cc9b8923f7e150eb4ea.jpg 21.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.45 ms
 • Czas: 65.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.79 ms
 • Oczekiwanie: 47.27 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 12.28 ms
/dane/mainpage/0395131039d749b681c994aa5e394c1a.jpg 20.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.55 ms
 • Czas: 77.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.73 ms
 • Oczekiwanie: 59.48 ms
 • Odbieranie: 1.07 ms
 • Blokowanie: 12.26 ms
/dane/mainpage/9c4ebbefeb444c9594c23de5a6196732.jpg 4.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.65 ms
 • Czas: 75.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.68 ms
 • Oczekiwanie: 57.77 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 12.23 ms
/dane/editor/images/spartansk%20kriger.jpg 6.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.76 ms
 • Czas: 68.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.64 ms
 • Oczekiwanie: 51.52 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 12.19 ms
/dane/editor/images/BILLIGE%20stormlightere.jpg 3.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.86 ms
 • Czas: 75.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.57 ms
 • Oczekiwanie: 58.39 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 12.18 ms
/dane/editor/images/Napoleon%20p%C3%A5%20hest.jpg 5.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 450.96 ms
 • Czas: 52.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.49 ms
 • Oczekiwanie: 34.88 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 12.17 ms
/dane/editor/images/Naturlig%20slangel%C3%A6der%20i%20brune%20nuancer.jpg 5.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.08 ms
 • Czas: 51.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.43 ms
 • Oczekiwanie: 33.38 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 12.13 ms
/dane/editor/images/filthjemmesko.jpg 6.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.18 ms
 • Czas: 73.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.36 ms
 • Oczekiwanie: 56.97 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 12.13 ms
/dane/editor/images/Forreste%20cykellygte.jpg 3.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.28 ms
 • Czas: 71.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.3 ms
 • Oczekiwanie: 55.06 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 12.1 ms
/dane/editor/images/GAVE%20TIL%20CHEFEN.jpg 3.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.38 ms
 • Czas: 65.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.26 ms
 • Oczekiwanie: 48.96 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 12.06 ms
/dane/editor/images/forgyldt%20quad.jpg 6.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.5 ms
 • Czas: 64.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.24 ms
 • Oczekiwanie: 48.25 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 11.98 ms
/dane/editor/images/sutsko%20voksne%20herre.jpg 3.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.64 ms
 • Czas: 77.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.19 ms
 • Oczekiwanie: 60.6 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 11.92 ms
/dane/editor/images/Smuk%20Brudeparret%20figur.jpg 3.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.74 ms
 • Czas: 44.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.13 ms
 • Oczekiwanie: 28.24 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 11.89 ms
/dane/editor/images/BRYLLUPSGAVE%20TIL%20PAR.jpg 5.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.84 ms
 • Czas: 45.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.1 ms
 • Oczekiwanie: 29.52 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 11.83 ms
/dane/editor/images/ting%20til%20kvinde.jpg 6.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 451.97 ms
 • Czas: 47.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.06 ms
 • Oczekiwanie: 31.58 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 11.77 ms
/dane/editor/images/charmerende%20krus%20s%C3%A6t%20med%20Mona%20Lisa.jpg 7.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.09 ms
 • Czas: 48.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.02 ms
 • Oczekiwanie: 32.09 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 11.73 ms
/dane/editor/images/PORCEL%C3%86N%20KRUS.%20%20Et%20fantastisk%20kaffekrus.jpg 7.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.19 ms
 • Czas: 48.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4 ms
 • Oczekiwanie: 32.62 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 11.67 ms
/dane/editor/images/Varme%20f%C3%A5reskind%20t%C3%B8fler.jpg 2.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.31 ms
 • Czas: 51.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.97 ms
 • Oczekiwanie: 35.33 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 11.6 ms
/dane/editor/images/cigaretetui%20en%20rigtig%20fed%20julegave.jpg 4.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.48 ms
 • Czas: 51.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.95 ms
 • Oczekiwanie: 35.96 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 11.47 ms
/dane/editor/images/Venetiansk%20maske%20-%20Rose.jpg 7.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.69 ms
 • Czas: 54.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.91 ms
 • Oczekiwanie: 37.41 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 11.32 ms
/dane/editor/images/gave%20til%20bedstemor.jpg 7.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 452.91 ms
 • Czas: 56.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.9 ms
 • Oczekiwanie: 40.74 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 11.15 ms
/dane/editor/images/Cigaretetui%20med%20graveret%20par.jpg 4.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 453.08 ms
 • Czas: 58.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.84 ms
 • Oczekiwanie: 42.89 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 11.06 ms
/dane/editor/images/dame%20og%20ulv.jpg 3.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 453.18 ms
 • Czas: 86.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.76 ms
 • Oczekiwanie: 71.2 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 11.07 ms
/dane/editor/images/t%C3%B8fler.jpg 5.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 453.3 ms
 • Czas: 60.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.7 ms
 • Oczekiwanie: 44.89 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 11.04 ms
/dane/editor/images/cigaretetui.jpg 6.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 453.42 ms
 • Czas: 60.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.66 ms
 • Oczekiwanie: 45.54 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 10.99 ms
/dane/editor/images/drenge%20sko.jpg 6.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 453.55 ms
 • Czas: 61.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.63 ms
 • Oczekiwanie: 46.14 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 10.92 ms
/dane/editor/images/sutsko%20dame%20billig.jpg 4.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 453.66 ms
 • Czas: 65.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.57 ms
 • Oczekiwanie: 49.81 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 10.9 ms
/dane/editor/images/cigaret%20etui.jpg 9.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 453.76 ms
 • Czas: 66.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.52 ms
 • Oczekiwanie: 51.67 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 10.88 ms
/dane/editor/images/hjemmesko.jpg 2.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 453.86 ms
 • Czas: 66.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.47 ms
 • Oczekiwanie: 52.33 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 10.85 ms
/dane/editor/images/ET%20STORT%20MASKOT.%20To%20sovedyr,%20k%C3%A6nguru%20mor%20med%20en%20baby.jpg 4.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 453.97 ms
 • Czas: 67.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.42 ms
 • Oczekiwanie: 52.78 ms
 • Odbieranie: 0.31 ms
 • Blokowanie: 10.82 ms
/dane/editor/images/HVID%20F%C3%85REHUND.%20En%20stor%20maskot%20lavet%20af%20naturlig,%20%C3%B8kologisk%20uld.jpg 3.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.08 ms
 • Czas: 68.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.37 ms
 • Oczekiwanie: 53.83 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 10.79 ms
/dane/editor/images/BILLIGE%20STATUER%20OG%20FIGURER%20TIL%20HJEMMET.jpg 7.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.2 ms
 • Czas: 70.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.31 ms
 • Oczekiwanie: 55.01 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 10.76 ms
/dane/editor/images/N%C3%98GNE%20FIGURER.jpg 9.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.32 ms
 • Czas: 78.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.27 ms
 • Oczekiwanie: 63.4 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 10.71 ms
/dane/editor/images/Alf%20og%20dragon%20figur.jpg 7.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.45 ms
 • Czas: 78.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.25 ms
 • Oczekiwanie: 64.73 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 10.65 ms
/dane/editor/images/MINIATURE%20FIGUR,%20Buste%20af%20Leonardo%20Da%20Vinci.jpg 4.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.57 ms
 • Czas: 85.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.22 ms
 • Oczekiwanie: 71.4 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 10.59 ms
/dane/editor/images/BRYLLUPSGAVE%20TIL%20PAR.%20Verdens%20smukkeste%20bryllupsfigur%20til%20nygifte.jpg 6.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.7 ms
 • Czas: 76.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.18 ms
 • Oczekiwanie: 62.64 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 10.53 ms
/dane/editor/images/Pynteting,%20figur%20af%20viking%20med%20spyd.jpg 5.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.82 ms
 • Czas: 75.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.13 ms
 • Oczekiwanie: 61.22 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 10.49 ms
/dane/editor/images/Barok%20kaminur%20st%C3%B8ttet%20af%20to%20st%C3%A6rke%20m%C3%A6nd.jpg 6.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 454.95 ms
 • Czas: 89.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.05 ms
 • Oczekiwanie: 75.85 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 10.46 ms
/dane/editor/images/Unik%20lille%20toiletbord.jpg 6.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 455.08 ms
 • Czas: 79.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3 ms
 • Oczekiwanie: 65.74 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 10.41 ms
/dane/editor/images/TIL%20BRUDEPARRET,%20Smuk%20udsmykning%20af%20stuen.jpg 6.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 455.21 ms
 • Czas: 80.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.97 ms
 • Oczekiwanie: 66.47 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 10.33 ms
/dane/editor/images/Enest%C3%A5ende%20hesteskulpturer.jpg 9.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 455.35 ms
 • Czas: 82.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.95 ms
 • Oczekiwanie: 68.57 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 10.23 ms
/dane/editor/images/Smuk%20trommeslageren%20skulptur.jpg 4.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 455.49 ms
 • Czas: 78.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.91 ms
 • Oczekiwanie: 65.04 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 10.15 ms
/dane/editor/images/Forbl%C3%B8ffende%20Steampunk%20pistol.jpg 8.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 455.68 ms
 • Czas: 81.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.89 ms
 • Oczekiwanie: 67.13 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 10.01 ms
/dane/editor/images/Figur%20af%20sk%C3%B8jtepar,%20fantastisk%20sportsfansgave.jpg 8.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 455.82 ms
 • Czas: 82.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.84 ms
 • Oczekiwanie: 69.33 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 9.94 ms
/dane/editor/images/BUDDHA%20FIGURER,%20Det%20vil%20se%20smukt%20ud%20i%20samlingen.jpg 6.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 455.97 ms
 • Czas: 87.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.78 ms
 • Oczekiwanie: 74.54 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 9.85 ms
/dane/editor/images/K%C3%A6rlighed%20i%20mystisk%20figur.jpg 3.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 456.08 ms
 • Czas: 82.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.77 ms
 • Oczekiwanie: 70 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 9.78 ms
/dane/editor/images/Hvide%20porcel%C3%A6nsfigur%20af%20en%20n%C3%B8gen%20kvinde.jpg 2.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 456.17 ms
 • Czas: 89.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.73 ms
 • Oczekiwanie: 76.27 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 9.75 ms
/dane/editor/images/Dejlige%20figur%20af%20fe%20skov.jpg 6.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 456.28 ms
 • Czas: 86.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.71 ms
 • Oczekiwanie: 73.31 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 9.69 ms
/dane/editor/images/Smuk%20figur%20af%20skov%20fe.jpg 8.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 456.38 ms
 • Czas: 84.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.67 ms
 • Oczekiwanie: 71.66 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 9.64 ms
/dist/images/loader.png 397 B 200
 • Rozpoczęcie: 456.51 ms
 • Czas: 87.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.65 ms
 • Oczekiwanie: 74.95 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 9.56 ms
/dist/images/trustpilot_bg.jpg 3.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 456.63 ms
 • Czas: 86.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.63 ms
 • Oczekiwanie: 73.82 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 9.47 ms
/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js 1.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 311.44 ms
 • Czas: 13.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 10.2 ms
 • Odbieranie: 2.25 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lazysizes/4.1.5/lazysizes.min.js 3.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 456.76 ms
 • Czas: 57.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 23.83 ms
 • Wysyłanie: 6.11 ms
 • Oczekiwanie: 22.67 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 4.78 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v12/EJRVQgYoZZY2vCFuvAFWzr8.woff2 32.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 640.82 ms
 • Czas: 57.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 51.55 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 2.25 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 2 ms
/dist/fonts/fontello.woff2?25783189 26.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 641 ms
 • Czas: 144.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 140.95 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 2.33 ms
https://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v12/EJRSQgYoZZY2vCFuvAnt66qSVys.woff2 28.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 643.77 ms
 • Czas: 60.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 3.97 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 55.19 ms
data:image/svg+xml;base64... 1.37 KB 200
/dane/producer/2d74dcecaf2341c7b4ed8648e704d8ce.jpg 2.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 622.44 ms
 • Czas: 12.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.02 ms
 • Oczekiwanie: 7.69 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 1.85 ms
/dane/producer/e79e9a48d8484c3e89e992a2f06f56d2.jpg 4.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 622.77 ms
 • Czas: 13.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.3 ms
 • Oczekiwanie: 8.87 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 2.64 ms
/dane/producer/0507014745fa42dd8ea753ce1fec7b8e.jpg 3.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 622.91 ms
 • Czas: 12.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 8.05 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 2.59 ms
/dane/producer/479f99e85e1e4c40a8fe23a72dd55c59.jpg 2.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 623.06 ms
 • Czas: 16.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.17 ms
 • Oczekiwanie: 12.24 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 2.54 ms
/dane/producer/ff02af63cca94d159eaf18015f7d0dc4.jpg 2.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 623.22 ms
 • Czas: 25.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.13 ms
 • Oczekiwanie: 21.56 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 2.44 ms
/dane/producer/d5d5775880434e21acfd8e1e869c6535.jpg 5.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 623.35 ms
 • Czas: 14.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.09 ms
 • Oczekiwanie: 10.3 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 2.37 ms
/dane/producer/8d3008413b374fb68acd91e0564aa4b7.jpg 3.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 623.47 ms
 • Czas: 13.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.04 ms
 • Oczekiwanie: 9.46 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 2.32 ms
/dane/producer/cf114d74887144f7adea1d234b5dcf9d.jpg 2.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 623.6 ms
 • Czas: 14.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1 ms
 • Oczekiwanie: 10.94 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 2.26 ms
/dane/producer/9d9eb9f7493c4b80b608ea69965914a8.jpg 5.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 623.72 ms
 • Czas: 18.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 15.17 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 2.21 ms
/dane/producer/5a2a8157e3df44e8abfd879c6b3ea1f0.jpg 3.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 623.85 ms
 • Czas: 17.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 13.37 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 2.16 ms
/dane/producer/add11abe8fc841b1b3e6489309d6e05e.jpg 4.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 623.97 ms
 • Czas: 14.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 11.49 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 2.1 ms
/dane/producer/cc1b9774329945b0be1acb1ea6c97d28.jpg 2.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 624.08 ms
 • Czas: 15.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 12.68 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 2.08 ms
/dane/producer/698ff2f5f1964ee7a1d4794b087b4ce5.jpg 2.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 624.19 ms
 • Czas: 22.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 18.8 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 2.07 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 709.39 ms
 • Czas: 57.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 53.38 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.81 ms
 • Odbieranie: 1.22 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j88&a=1257009646&t=pageview&cu=DKK&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fwww.maxgaver.dk%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=GAVER%20TIL%20HAM%20%7C%20GAVER%20TIL%20HENDE%20%7C%20K%C3%B8b%20flere%20gaver%20for%20mindre%20penge&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=IEBAAUABAAAAAC~&jid=1855393183&gjid=1632831882&cid=1128107227.1614081140&tid=UA-27147748-1&_gid=2124332959.1614081140&_r=1>m=2ou2a1&z=253826657 208 B 200
 • Rozpoczęcie: 798.84 ms
 • Czas: 54.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 52.81 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j88&tid=UA-27147748-1&cid=1128107227.1614081140&jid=1855393183&gjid=1632831882&_gid=2124332959.1614081140&_u=IEBAAUAAAAAAAC~&z=119517458 444 B 200
 • Rozpoczęcie: 854.44 ms
 • Czas: 113.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 57.71 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 53.28 ms
 • Odbieranie: 1.55 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
/dane/producer/024d8899381741e4873ee81a2e55f1dc.jpg 2.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.6 s
 • Czas: 11.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 9.46 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 1.14 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.198 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.268 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 357 098 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
34%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
31%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.22 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook