Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 2.576 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.649 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.429 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 2.131 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu25%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.87 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)153 / 3i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 34.26 KB (3)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 692.98 KB (44)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 683.57 KB (18)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 252.22 KB (7)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 70.98 KB (4)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne30.99 KB (6)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 37i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 120i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.72 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.38 MB (80%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 4.44 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.84s
 • 1.67s
 • 2.51s
 • 3.34s
 • 4.18s
https://www.dja.pl/ 776 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 340.35 ms
 • DNS: 23.73 ms
 • Łączenie: 23.61 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 290.56 ms
 • Odbieranie: 2.38 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.dja.pl/ 22.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 341.31 ms
 • Czas: 1.19 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 37.62 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 1.12 s
 • Odbieranie: 23.62 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
/rst.css 1.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 39.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.79 ms
 • Oczekiwanie: 28.63 ms
 • Odbieranie: 2.04 ms
 • Blokowanie: 3.94 ms
/cache,_widgetkit,_widgetkit-ac0c3dea.css+media,_tabs,_css,_style.min.css+plugins,_system,_rokbox,_assets,_styles,_rokbox.css+libraries,_gantry,_css,_grid-responsive.css+templates,_rt_anacron,_css-compiled,_bootstrap.css+templates,_rt_anacron,_css-compiled,_master-08008a98774e2dc948a15f2a49ae8a0c.css+templates,_rt_anacron,_css,_master-webkit.css+templates,_rt_anacron,_css-compiled,_rtl-08008a98774e2dc948a15f2a49ae8a0c.css+templates,_rt_anacron,_css-compiled,_mediaqueries.css+templates,_rt_anacron,_css-compiled,_menu.css+media,_com_rsform,_css,_front.css+media,_com_rsform,_css,_rangeslider,_ion.rangeSlider.css+media,_com_rsform,_css,_rangeslider,_ion.rangeSlider.skin.css+templates,_rt_anacron,_roksprocket,_layouts,_strips,_themes,_default,_strips.css+components,_com_jshopping,_css,_default.css+plugins,_system,_hs_message,_style,_topbar,_topbar.css.pagespeed.cc.V8onADDrs0.css 68.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 118.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.76 ms
 • Oczekiwanie: 45.01 ms
 • Odbieranie: 65.04 ms
 • Blokowanie: 6.03 ms
/plugins/system/fmalertcookies/assets/css/bootstrap.min.css.pagespeed.ce.EalBOkSy4t.css 4.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 112.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.63 ms
 • Oczekiwanie: 99.94 ms
 • Odbieranie: 4.29 ms
 • Blokowanie: 5.95 ms
/plugins/system/fmalertcookies/assets/css/custom.css 107 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 50.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.56 ms
 • Oczekiwanie: 40.49 ms
 • Odbieranie: 1.56 ms
 • Blokowanie: 5.83 ms
/media/jui/js/jquery.min.js?8c879e3d4e0c9b8b269b08139860d67f 33.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 123.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.52 ms
 • Oczekiwanie: 93.46 ms
 • Odbieranie: 22.01 ms
 • Blokowanie: 5.65 ms
/media,_jui,_js,_jquery-noconflict.js,q8c879e3d4e0c9b8b269b08139860d67f+media,_jui,_js,_jquery-migrate.min.js,q8c879e3d4e0c9b8b269b08139860d67f+media,_system,_js,_caption.js,q8c879e3d4e0c9b8b269b08139860d67f+cache,_widgetkit,_widgetkit-df0f2b5e.js+media,_jui,_js,_bootstrap.min.js,q8c879e3d4e0c9b8b269b08139860d67f+media,_tabs,_js,_script.min.js.pagespeed.jc.RMqdn6-rZd.js 19.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 321.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.81 ms
 • Oczekiwanie: 307.91 ms
 • Odbieranie: 5.3 ms
 • Blokowanie: 6.19 ms
/media/system/js/mootools-core.js?8c879e3d4e0c9b8b269b08139860d67f 26.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 135.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.73 ms
 • Oczekiwanie: 94.76 ms
 • Odbieranie: 33.17 ms
 • Blokowanie: 6.08 ms
/media/system/js/core.js?8c879e3d4e0c9b8b269b08139860d67f 3.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 135.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.66 ms
 • Oczekiwanie: 92.06 ms
 • Odbieranie: 36.13 ms
 • Blokowanie: 5.98 ms
/media/system/js/mootools-more.js?8c879e3d4e0c9b8b269b08139860d67f 66.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 158.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.6 ms
 • Oczekiwanie: 98.39 ms
 • Odbieranie: 52.56 ms
 • Blokowanie: 5.88 ms
/plugins/system/rokbox/assets/js/rokbox.js 22.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 169.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.52 ms
 • Oczekiwanie: 97.02 ms
 • Odbieranie: 65.2 ms
 • Blokowanie: 5.78 ms
/libraries,_gantry,_js,_gantry-totop.js+libraries,_gantry,_js,_browser-engines.js+templates,_rt_anacron,_js,_rokmediaqueries.js+templates,_rt_anacron,_js,_headroom.js+templates,_rt_anacron,_js,_headroom_init.js+modules,_mod_roknavmenu,_themes,_default,_js,_rokmediaqueries.js+modules,_mod_roknavmenu,_themes,_default,_js,_sidemenu.js+media,_com_rsform,_js,_script.js.pagespeed.jc.vCOWOZxpSe.js 16.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 230.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.45 ms
 • Oczekiwanie: 220.23 ms
 • Odbieranie: 3.61 ms
 • Blokowanie: 5.67 ms
/media/com_rsform,_js,_rangeslider,_ion.rangeSlider.js+com_rsform,_js,_rangeslider,_script.js+plg_system_rsfprecaptchav2,_js,_recaptchav2.js.pagespeed.jc.WXaTS0Adzd.js 14.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 389.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.39 ms
 • Oczekiwanie: 381.08 ms
 • Odbieranie: 1.03 ms
 • Blokowanie: 5.55 ms
https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=explicit 840 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 73.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.62 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 38.86 ms
 • Odbieranie: 1.58 ms
 • Blokowanie: 2.78 ms
/components,_com_roksprocket,_assets,_js,_mootools-mobile.js+components,_com_roksprocket,_assets,_js,_rokmediaqueries.js+components,_com_roksprocket,_assets,_js,_roksprocket.js+components,_com_roksprocket,_assets,_js,_moofx.js+components,_com_roksprocket,_assets,_js,_roksprocket.request.js+components,_com_roksprocket,_layouts,_strips,_assets,_js,_strips.js+components,_com_roksprocket,_layouts,_strips,_assets,_js,_strips-speeds.js+components,_com_roksprocket,_layouts,_strips,_themes,_default,_strips.js+components,_com_roksprocket,_layouts,_strips,_themes,_default,_strips-speeds.js+plugins,_system,_hs_message,_style,_topbar,_topbar.js.pagespeed.jc.ROwN01BMoa.js 19.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 449.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.31 ms
 • Oczekiwanie: 438.84 ms
 • Odbieranie: 3.65 ms
 • Blokowanie: 5.25 ms
/templates/rt_anacron/css/table-responsive.css.pagespeed.ce.DVRaFYi3Vc.css 538 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 43.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.97 ms
 • Oczekiwanie: 36.14 ms
 • Odbieranie: 1.7 ms
 • Blokowanie: 5.14 ms
https://cdn.dja.pl/images/xflaga-engm.jpg.pagespeed.ic.7B8widGBRe.webp 134 B 301
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 72.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 69.3 ms
 • Odbieranie: 1.61 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/xflaga-engm.jpg.pagespeed.ic.7B8widGBRe.webp 803 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 133.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 49.41 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 43.44 ms
 • Odbieranie: 1.79 ms
 • Blokowanie: 38.1 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/ikony/bullet-2g.png 61 B 301
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 99.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.07 ms
 • Oczekiwanie: 95.97 ms
 • Odbieranie: 2.24 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/ikony/bullet-2g.png 555 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 120.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 40.4 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 77.85 ms
https://cdn.dja.pl/images/web-hosting-cms.png 57 B 301
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 31.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 28.83 ms
 • Odbieranie: 1.82 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/web-hosting-cms.png 21.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 35.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.55 ms
 • Oczekiwanie: 29.23 ms
 • Odbieranie: 2.51 ms
 • Blokowanie: 2.48 ms
https://cdn.dja.pl/images/hosting-w-chmurze-stron-www-dja-pl--.png.pagespeed.ce.UL59QmR09a.png 92 B 301
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 33.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.28 ms
 • Oczekiwanie: 30.57 ms
 • Odbieranie: 2.12 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/hosting-w-chmurze-stron-www-dja-pl--.png.pagespeed.ce.UL59QmR09a.png 57.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 58.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 32.48 ms
 • Odbieranie: 22.95 ms
 • Blokowanie: 2.08 ms
/media/widgetkit/widgets/lightbox/js/lightbox.js?wkv=1.4.9 6.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.9 s
 • Czas: 38.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 36.23 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
/media/widgetkit/widgets/mediaplayer/mediaelement/mediaelement-and-player.js?wkv=1.4.9 21.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.9 s
 • Czas: 41.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 39.03 ms
 • Odbieranie: 1.15 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/media/widgetkit/widgets/spotlight/js/spotlight.js?wkv=1.4.9 1.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.9 s
 • Czas: 35.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 34.06 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://cdn.dja.pl/pagespeed_static/1.JiBnMqyl6S.gif 61 B 301
 • Rozpoczęcie: 1.87 s
 • Czas: 88.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 36.83 ms
 • Odbieranie: 50.9 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/pagespeed_static/1.JiBnMqyl6S.gif 164 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.96 s
 • Czas: 30.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 29.86 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/61bII03-TtCmSUR7dw9MJF9q/recaptcha__en.js 92.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.97 s
 • Czas: 75.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.87 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 17.14 ms
 • Odbieranie: 32.52 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
/libraries/gantry/assets/jui/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=3.2.1 42.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.06 s
 • Czas: 32.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 29.08 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
https://ssl.google-analytics.com/ga.js 17.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 43.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.35 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 15.93 ms
 • Odbieranie: 3.33 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://cdn.dja.pl/images/logo3.jpg 50 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.03 s
 • Czas: 169.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 27.36 ms
 • Odbieranie: 141.96 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/logo3.jpg 9.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 41.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 40.45 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://cdn.dja.pl/images/header-wrap-bg.jpg 55 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.06 s
 • Czas: 141.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 27.27 ms
 • Odbieranie: 114.56 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/header-wrap-bg.jpg 60.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 38.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 29.5 ms
 • Odbieranie: 8.83 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cdn.dja.pl/images/banners/CropperCapture10.jpg 62 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.06 s
 • Czas: 141.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 26.58 ms
 • Odbieranie: 114.71 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/banners/CropperCapture10.jpg 3.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 40.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 39.6 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://cdn.dja.pl/images/bg.jpg 47 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.06 s
 • Czas: 141.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 25.96 ms
 • Odbieranie: 115.02 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/bg.jpg 88.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 55.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 38.56 ms
 • Odbieranie: 16.94 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://cdn.dja.pl/templates/rt_anacron/images/patterns/noise.png 70 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.07 s
 • Czas: 136.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 25.91 ms
 • Odbieranie: 110.77 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/templates/rt_anacron/images/patterns/noise.png 9.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 38.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 36.88 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://static.zdassets.com/ekr/asset_composer.js 431 B 302
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 127.02 ms
 • DNS: 22.78 ms
 • Łączenie: 9.66 ms
 • SSL: 8.14 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 6.86 ms
 • Odbieranie: 79.44 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://static.zdassets.com/ekr/asset_composer.js 7.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.25 s
 • Czas: 22.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.75 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 11.72 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://cdn.dja.pl/media/widgetkit/widgets/lightbox/images/close.png 73 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.15 s
 • Czas: 104.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 27.72 ms
 • Odbieranie: 76.81 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/media/widgetkit/widgets/lightbox/images/close.png 1.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.25 s
 • Czas: 31.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 30.82 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://cdn.dja.pl/media/widgetkit/widgets/lightbox/images/blank.gif 73 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.15 s
 • Czas: 104.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 27.76 ms
 • Odbieranie: 77.05 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/media/widgetkit/widgets/lightbox/images/blank.gif 154 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.25 s
 • Czas: 66.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 65.2 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://cdn.dja.pl/media/com_rsform/css/rangeslider/img/sprite-skin-flat.png 78 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.15 s
 • Czas: 97.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 26.9 ms
 • Odbieranie: 70.13 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/media/com_rsform/css/rangeslider/img/sprite-skin-flat.png 411 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.25 s
 • Czas: 31.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 30.94 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://ssl.google-analytics.com/r/__utm.gif?utmwv=5.7.2&utms=1&utmn=225249460&utmhn=www.dja.pl&utmcs=UTF-8&utmsr=800x600&utmvp=785x600&utmsc=24-bit&utmul=en-us&utmje=0&utmfl=-&utmdt=Cloud%20Hosting%20WWW%20SSD%20w%20Chmurze%20Serwery%20cPanel%20-%20Szablony%20stron%20www%20-%20Domeny%20-%20Cloud%20Hosting%20DJA.PL&utmhid=500958903&utmr=-&utmp=%2F&utmht=1582623640677&utmac=UA-3288104-1&utmcc=__utma%3D18173036.975408692.1582623641.1582623641.1582623641.1%3B%2B__utmz%3D18173036.1582623641.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B&utmjid=1251385028&utmredir=1&utmu=qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE~ 199 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.29 s
 • Czas: 25.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 24.67 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://ekr.zdassets.com/compose/zopim_chat/DE19ew1BdJBWQElBrC9aqR9bSczIbdel 696 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 733.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 7 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 724.51 ms
 • Odbieranie: 1.86 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/szablony-stron-www/screenshots/x58654-med.jpg.pagespeed.ic.r4tHjmbspj.webp 41.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 72.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.1 ms
 • Oczekiwanie: 50.34 ms
 • Odbieranie: 19.63 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
/szablony-stron-www/screenshots/x96813-med.jpg.pagespeed.ic.6liPfDh8ax.webp 21.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 75.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 70.57 ms
 • Odbieranie: 2.33 ms
 • Blokowanie: 1.33 ms
/szablony-stron-www/screenshots/x96823-med.jpg.pagespeed.ic.aOMq9cv6lb.webp 16.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 75.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 72.86 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
/szablony-stron-www/screenshots/x74074-med.jpg.pagespeed.ic.BwIeFhIrqb.webp 39.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 71.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.31 ms
 • Oczekiwanie: 47.35 ms
 • Odbieranie: 21.91 ms
 • Blokowanie: 1.24 ms
https://cdn.dja.pl/images/xmigracja-www-m2.jpg.pagespeed.ic.B_PqxU4MnY.webp 80 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.32 s
 • Czas: 28.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 27.53 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/xmigracja-www-m2.jpg.pagespeed.ic.B_PqxU4MnY.webp 4.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.35 s
 • Czas: 29.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 27.96 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
https://cdn.dja.pl/images/wirus-na-stronie-www.jpg 61 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.32 s
 • Czas: 30.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 28.64 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/wirus-na-stronie-www.jpg 25.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.35 s
 • Czas: 46.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 44.89 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
https://cdn.dja.pl/images/stopmalware2.png 53 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.32 s
 • Czas: 29.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 27.18 ms
 • Odbieranie: 1.06 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stopmalware2.png 33.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.35 s
 • Czas: 27.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 27.01 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://cdn.dja.pl/images/hosting-w-chmurze-m3v2.png 61 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.32 s
 • Czas: 29.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 28.14 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/hosting-w-chmurze-m3v2.png 24.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.35 s
 • Czas: 32.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 31.13 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms
https://cdn.dja.pl/images/cpbaner3.jpg 52 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 29.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.47 ms
 • Oczekiwanie: 27.36 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/cpbaner3.jpg 10.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.35 s
 • Czas: 52.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 50.96 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
https://cdn.dja.pl/images/xxcloudflarepartner2.jpg.pagespeed.ic.OVrQLf6tyS.webp 82 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 29.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.09 ms
 • Oczekiwanie: 27.5 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/xxcloudflarepartner2.jpg.pagespeed.ic.OVrQLf6tyS.webp 5.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 32.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 31.68 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
https://cdn.dja.pl/images/ssldarmowy.gif 53 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 29.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.15 ms
 • Oczekiwanie: 27.05 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/ssldarmowy.gif 33.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 34.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 32.75 ms
 • Odbieranie: 1.36 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://cdn.dja.pl/images/xxmodpagespeed.jpg.pagespeed.ic.L9ROnq7djD.webp 77 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 30.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 29.56 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/xxmodpagespeed.jpg.pagespeed.ic.L9ROnq7djD.webp 22.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 33.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 31.78 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
https://cdn.dja.pl/images/CloudLinux_OS.png.pagespeed.ce.DuVec1zkUY.png 77 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.32 s
 • Czas: 33.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 32.44 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/CloudLinux_OS.png.pagespeed.ce.DuVec1zkUY.png 24.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 34.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.7 ms
 • Oczekiwanie: 31.45 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
https://cdn.dja.pl/images/monster.gif 51 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 30.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.67 ms
 • Oczekiwanie: 29.24 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/monster.gif 24.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 46.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.44 ms
 • Oczekiwanie: 42.72 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
https://cdn.dja.pl/images/xstronyweb3.jpg.pagespeed.ic.DHkos7I-U6.webp 76 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 31.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.04 ms
 • Oczekiwanie: 29.45 ms
 • Odbieranie: 1.14 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/xstronyweb3.jpg.pagespeed.ic.DHkos7I-U6.webp 21.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 50.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.5 ms
 • Oczekiwanie: 46.74 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 1.91 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/centos.png 64 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 30.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.17 ms
 • Oczekiwanie: 28.69 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/centos.png 12.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 45.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 43.08 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 1.62 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/cpanel.png.pagespeed.ce.HWIeGHHwk4.png 84 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 30.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.69 ms
 • Oczekiwanie: 27.73 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/cpanel.png.pagespeed.ce.HWIeGHHwk4.png 13.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 50.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 48.24 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 1.65 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/php7.jpg 62 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 29.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.15 ms
 • Oczekiwanie: 27.57 ms
 • Odbieranie: 1.03 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/php7.jpg 8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 45.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 43.64 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 1.44 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/cloudflare-partner.png 72 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 30.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 28.14 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/cloudflare-partner.png 5.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 46.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 44.68 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 1.22 ms
https://cdn.dja.pl/images/domgl4.jpg 51 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 34.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 31.95 ms
 • Odbieranie: 1.44 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/domgl4.jpg 15.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 63.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 62.33 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/apache-logo.png 67 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 44.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 43.26 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/apache-logo.png 8.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 33.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.76 ms
 • Oczekiwanie: 28.86 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 1.68 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/mariadb.png.pagespeed.ce.B7toDjwv6k.png 85 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 45.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 43.81 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/mariadb.png.pagespeed.ce.B7toDjwv6k.png 4.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 34.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.49 ms
 • Oczekiwanie: 29.91 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 1.83 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/roundcube_logo.png.pagespeed.ce._qxWq-L4vj.png 90 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 45.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 43.85 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/roundcube_logo.png.pagespeed.ce._qxWq-L4vj.png 3.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 46.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.84 ms
 • Oczekiwanie: 41.65 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 2.39 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/installatron_logo.png.pagespeed.ce.iUdkUimovB.png 92 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 45.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 44.14 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/installatron_logo.png.pagespeed.ce.iUdkUimovB.png 8.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 35.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.08 ms
 • Oczekiwanie: 30.34 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 2.32 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/rvs_logo.png 65 B 301
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 45.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 44.3 ms
 • Odbieranie: 1.15 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://cdn.dja.pl/images/stories/loga-stopka/rvs_logo.png 5.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 33.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.01 ms
 • Oczekiwanie: 29.87 ms
 • Odbieranie: 0.3 ms
 • Blokowanie: 1.76 ms
/mod_pagespeed_beacon?url=https%3A%2F%2Fwww.dja.pl%2F 95 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 30.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 29.92 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LeNpw4TAAAAAGTtp9uR11ot0iSKJLvGBqZzgNbe&co=aHR0cHM6Ly93d3cuZGphLnBsOjQ0Mw..&hl=en&type=image&v=61bII03-TtCmSUR7dw9MJF9q&theme=light&size=normal&cb=cp3dktsem5e4 10.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.83 s
 • Czas: 59.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 55.24 ms
 • Odbieranie: 2.83 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/61bII03-TtCmSUR7dw9MJF9q/styles__ltr.css 89.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 25.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 15.5 ms
 • Odbieranie: 8.46 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/61bII03-TtCmSUR7dw9MJF9q/recaptcha__en.js 173.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 4.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.75 ms
 • Odbieranie: 4.07 ms
 • Blokowanie: 0.07 ms
data:image/png;base64,iVB... 14.27 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 24.14 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 1.68 KB 200
https://www.gstatic.com/recaptcha/api2/logo_48.png 2.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.95 s
 • Czas: 16.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 15.6 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 45.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.77 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 15.58 ms
 • Odbieranie: 2.75 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.google.com/js/bg/1qxUJqr0WIqoMLfbNCzjoxDLBpT0uEvFuRA_GCdaMOM.js 5.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.96 s
 • Czas: 17.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 15.73 ms
 • Odbieranie: 1.07 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=en&v=61bII03-TtCmSUR7dw9MJF9q 205 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.96 s
 • Czas: 31.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 30.48 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.google.com/recaptcha/api2/bframe?hl=en&v=61bII03-TtCmSUR7dw9MJF9q&k=6LeNpw4TAAAAAGTtp9uR11ot0iSKJLvGBqZzgNbe&cb=be7qiy34oo4s 1.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.34 s
 • Czas: 38.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 37.08 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://v2.zopim.com/bin/v/widget_v2.326.js 231 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.34 s
 • Czas: 31.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 26.78 ms
 • Odbieranie: 4.12 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://v2.zopim.com/bin/v/widget_v2.326.js 244.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.37 s
 • Czas: 27.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 8.1 ms
 • Odbieranie: 18.92 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/61bII03-TtCmSUR7dw9MJF9q/styles__ltr.css 9.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.39 s
 • Czas: 4.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 1.79 ms
 • Odbieranie: 2.36 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/61bII03-TtCmSUR7dw9MJF9q/recaptcha__en.js 259 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.91 s
 • Czas: 479.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.75 ms
 • Odbieranie: 478.57 ms
 • Blokowanie: 0.07 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 14.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 113.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.77 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 15.58 ms
 • Odbieranie: 70.4 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://v2.zopim.com/lib/20200211.083089/__$$__stringtable_lang_pl.js 2.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.5 s
 • Czas: 7.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 6 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://v2.zopim.com/widget/images/avatar_simple_visitor.png 978 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.97 s
 • Czas: 10.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 9.17 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
data:application/font-woff;base64,d09GRgABAAAAADLAABEAAAAASHgAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGRlRNAAABgAAAABwAAAAciKDgmUdERUYAAAGcAAAAHAAAAB4AJwBBT1MvMgAAAbgAAABAAAAAVldBZCxjbWFwAAAB+AAAATgAAAMOugkDoWN2dCAAAAMwAAAACgAAAAoAkwCIZnBnbQAAAzwAAAGxAAACZVO0L6dnYXNwAAAE8AAAAAgAAAAIAAAAEGdseWYAAAT4AAAp/QAAOpQVbp9JaGVhZAAALvgAAAAxAAAANi9dvExoaGVhAAAvLAAAAB4AAAAkI2YeimhtdHgAAC9MAAAAeQAAAMztXAb7bG9jYQAAL8gAAAB4AAAAeFWnY1htYXhwAAAwQAAAACAAAAAgAWgDM25hbWUAADBgAAABMAAAAigGp1xtcG9zdAAAMZAAAAD2AAAChg+LvwNwcmVwAAAyiAAAAC4AAAAusPIrFHdlYmYAADK4AAAABgAAAAaL7Fw9AAAAAQAAAADX2mhSAAAAANhjO90AAAAA2GM8aXjaY2BkYGDgAWIxIGZiYARCKyBmAfMYAAYcAGl42mNgZLVmnMDAysDC1Ml0hoGBoR9CM75mMGLkYGBgYmBlZsAKAtJcUxgcGBT//2cB81kYGLmBFCOIDQDFJwkheNrN0k1KAzEYBuA37VSl6lT7B91Nhk5nUUEQf4snEBSvooLnKHRRuusBvEE9griUjuAwuCnd624wvsk3bgQRXBl45k1CQvKFAVABUKYd8ugBil+U1jir3HwZVTfvYcrsImDPg0YfMz3SYz3RC70M61HeG/SmsR8343bWyUJjuFpWDX9YhSwwxryaxJylt+lNep1Gafclf24kT8lV4s3N/CNoBTW50a9tw37UaTHquNOFra9fsDXOCqxdD2nE/gpzLGy9eiKwzlwIe4JeCmwCYV3AB6JcoAb0BgJbzKnANhD7AtwTNwUazLYAxxkjs3dvMQMK2d+FejunC/b3mHcOsM98dIAD5sIBDqHeVx3giFl1gGPmpQOcMO8dgHdVrP/rmVXJ/gDfXlcV7yjNwz9ulT/u+wT/pmAUAAAAPQBbAEsAOAAAeNpdUbtOW0EQ3Q0PA4HE2CA52hSzmZDGe6EFCcTVjWJkO4XlCGk3cpGLcQEfQIFEDdqvGaChpEibBiEXSHxCPiESM2uIojQ7O7NzzpkzS8qRqnfpa89T5ySQwt0GzTb9Tki1swD3pOvrjYy0gwdabGb0ynX7/gsGm9GUO2oA5T1vKQ8ZTTuBWrSn/tH8Cob7/B/zOxi0NNP01DoJ6SEE5ptxS4PvGc26yw/6gtXhYjAwpJim4i4/plL+tzTnasuwtZHRvIMzEfnJNEBTa20Emv7UIdXzcRRLkMumsTaYmLL+JBPBhcl0VVO1zPjawV2ys+hggyrNgQfYw1Z5DB4ODyYU0rckyiwNEfZiq8QIEZMcCjnl3Mn+pED5SBLGvElKO+OGtQbGkdfAoDZPs/88m01tbx3C+FkcwXe/GUs6+MiG2hgRYjtiKYAJREJGVfmGGs+9LAbkUvvPQJSA5fGPf50ItO7YRDyXtXUOMVYIen7b3PLLirtWuc6LQndvqmqo0inN+17OvscDnh4Lw0FjwZvP+/5Kgfo8LK40aA4EQ3o3ev+iteqIq7wXPrIn07+xWgAAAAABAAH//wAPeNqNewl4G9d17twZAIMdM4NlsO8YkFjJwTIAF4CkKImbKIqkKEoiJdGy9t2Sl8SSZdeyIyVeE6dJ7CxuP0dZnLYDKnZSJ22Vvr4kfi0+Ny99eu2XOkmTNnWcpX6ta8euCb1zZ0BaVtz3SoKDO3dm7tx7zn/O/c+5lwRFENTfEgz1CqEnWMJHEIzDJZaLQiyqK5YLosuhi0qFUqyU7Aogh1an1VKURoP/dKSGQtRPoUanNengXKNDWgQfaJAwE17qR9QvCTvhJ8JEjpA1ednXlPm8HGgiOZKXiWtQkh2iHGAaYZSW3aJsaDaiKE10dUuOICpExBoqscUcikWiVuQkimXcl1iUYgusOVKJki9HqhH4rMSilQi6VJmqVjs6Kt96IlKJwIf8ofq9chTqpyqIQx9rHSOga9db1CvUzwgTQbARaClSirAxNoIe+y56rHXyu62T6BH4U88IuJ8i3NTfUD8ntAQhGZDdgijqe+/kfw99tnWLG/0U/bq1Y6SA7/sOtBuFdu0EwTl4hCWYNCA4QP91NPpOAH00MNsbbD2PNgQCtqSjI9A6TQZnA63jgd6ZIBqD6tmAzYagmoD2rl8nXqb+maqARgiyKKGyCG3i0UOjuigKoofhdmiytzMFbbZeCMwiP1Q8HAy2TgRnegNovPVCEPfrL6BfIegXtCMVYQRCUW2KhmaEv1Dv64MOPNR+cm8qgDuD22idDs7gyl7cDkH8COTWg9thlPFBnzBGaGgy+j7dId+GZ08Hbhw2HhdxmjhFnaRuI4wEUUMSSkbYJLKi04YIOv8aOfz3rYcjk/JcBB36ycofvt66P6LFz9xFnKFup87gZySWRzXkAonyd/09Oh2ZrOujrfteO0NOv47ORTS1uWjrE/8AIoN3dUB/nwZM8wSh6piNOTidqxeB1gtiWQBJUq+cfOfNE1/UBUOXf/iFYEjnar3YerEDXWj9Ajn/HB2KOVqvgqhiLiS1XoR+uK//lPoe9RK0yBFIdudl7TXZ3Gx4FMxyQg2FEItR6mSlchBBH60oiSKGrsnQP0iT0k9Dk3lTuPW4e1Oo9TCSJvuNHpk8npSk5MqTX+ZN9U3u1q+CBjeKK3Ii0CPUK+Qc4I8jZCIvU2A1mnxDq7wLo5Z65R03euS7qm7WfroJQGoGdP5NDQG2LBEDxCgxTTQJ2ZyXs015OC+PNuVNeblekLc05R5RjuZlHtqeUSzS35T9TKMK5tjflPuZxjiUNjflzUwjCSWu2ZiFr7L3hbr81h8SzrTRKmsYmbraENFbcuEqcYXSiIUc/KC1kjzgRY2qn+VkfVXuZ5/nI8au/OC6OF+Vx7nlrHm4Wq3Km9llV3QDlIjGcJblGl0lqBxlG2UWvjdxV/xJYhA/sYWVuWpXt93h4ildEIl15CqIUlkCMxOSQpTW0Tq+iM9F3sW7nA5cASYj2JBUBkMsK8oBf0bDs2UpEo2VV11dpivrRQYrp//TsU1nDx/oq9f7Dhz+DS70l4s7Fq4t7CiWceHI2Eab5eNOpE9lX46L8bioN0wfmTa0fk5qvo3PPR6yMvZIb+ttPWPQfcgHrRx58/CB/lqt/8Dhs0fWWjmysL1U9uuMh14yG0v3fKAQi3k98ROl9euL3ynE44UYViV1/R3Q46vUBcIKiPMRXmIZdJoGbckc9qVI9ucbAQUPQttdJlEOw06juEpaF6UKVExD94sUJfbRntZ5z/A6b+s8+nKwErTZpOBpdsvpsXR6LE1+Oh0KpVdupSV/oGRj0L+0/hL7cOL6CvVL6odgTTrCQxDOBAIHkpR4LGEQKIicVmROowOtNwrIgP7ptdSvLYyJ0emNpmih3xdwuRgrtYAM3a230Nu/7viVze4I+OMRIVpAJr3VaCYUX7dCPAnv2QcjJMga6QohbOK8YkE2bENCHiGBMgiVXkDqZb6/x+E0O/hW3KRls564W9P6BU8KFcHgVC47zA5nbx9cNugZk1bj1iKHW3kPsQ98z/3UwwSItyyU6wggobwO4wXeZkPKO3XRPKKtSDhttTp+8AOHxdJRKkEhOBd0qDVwhBMolEqXlUtQ6LBY8D1Bx2qFIxhUHibW5pwfw/hCxLIH69DeXLZ7jOkrA3bKkEayL9/wq4ZdJMIwfIzed38l6FOYQB3o009oWq/paKMVPLAvGE10ZrtL9nNPtPa2/g69+r9R6DFN64e0wWAx2yw2k5nWI1J/+QOPohDWZZKIU9+l/h3m4gxRAUnIOmz3cjwvlwtyqil3iUiutn3AlYif0KdlQXEGWbD4YvMKW8xCFXi7HpRuCBGw52BVzoLd8jpswUVOtoH1xnmWu0KYrUGwVmynuPuqhZaKQlSnWmQUI0c5t2Pz60fKJW0JoxYoBsxLycHaoWNnzx071D/gE3wFcXbbd7fNikVv0lcsT5ThQ/5OCX+XSOKek0cG1g3WDx+/1+HzOQ7MzxWKpeK2HfvtbjdKC6WSsKAcFlaLWBY7iQT1MeoNwgb6SIN/lF2YlchUXu4swBDlGMgio8iCEWW6KdMqQ0k2sTAaNAGDD1TlMNtwumDoSa7h84PrUvxSL1IHlEYwJHX86vCTkS4a3TDEneUEwn1CiTJVKS/u/uGeBalCvvPXiLwHxgWjo+pCuSwsJMrlRKvz1J5dUrUq7Vo6adag00rlAlyGsQgwlu9Qb4Jeu4g+Yp6QTQrPAr32FLDDL8JY+pWxaEGvWqzXjqasZRrdMKJK8wpT6YYqZ7NRg6F1YL1SVbmbXTaafFivFQ48rsLIQFOlG32rco41GVN8wM1jv1GdAiiu0D277UWsRFDoQB20e8/RQ7V6EQSgSEEorap01u7z2Q9sb+vxgN3t4c6fPDowBDo+QR5VZHKjRkEI2FcSOwgBdPom8DofYB10alHwDTpNFIBYyiGQQ4ciB7MIosASAJOTY81GJwxci3Vqqcp+tuHiYdgxrsEyqzpdg6idj3SVpHfnmhv1uaOtNUR1I6zPH+1eLFewLjFcqYE1JL7zCYtWv6ZO8jPvAlNPzF83mI9RLcJAOMBHFYkhYobYRnwQkcQyjDF9pWN+/6k4X8CQHBCXOexIPE35jvwyWT1SKBTkxWZDsySKcldTLojyIiNbwtfYxsIuuBSB6eLuvGy8JruasovB84Zsa8o2phGHUqLZEEvwYIJp9MFppilnmMY8lD7YlHeI8geZxm1wcqopn2IaB6C0v9k4C1ILuFhu2WLmACiNvgTM2x1dUJrPgA9YNzq7FXxA47YPgmAXq/IpVt5dlQ9w8hJ4CYKDytmq7GGXkbAVP30HzXLPG21OVyDThx9bBCA+rxPntm3fuVtxJXwJAedxoojTXiyH8SQeiwplh+pdMA4BhajA3nhaitlLSgCDvQ7cjRyKKepAfeD6sfeR2BiQQSfcw+M/4G0xVol7aN1a0cnOI3frdfS91q+Qe/gZhJ753IOXnnosEJ895jP5ErPjSfTOpYX1d22ojY3fub1y6dJCYmw2l5sKzaIvHfpYMUsP5XkTP0YWP3bo2MWLiH1wbmnn4M4j+4fGLtalzg02w8X+anma2osOfOCW1pN3o8i9zz5774OXn/lfn073LcRKm9P90soxFMnsmTv3ganNW7e2Hn40Ojw7Pp3L9pAfHd1fSPcavBabZ5Is7H9n3yh6c+UqObB+c18lX761dT8aqYxlEg5L64u4NFZpfZ3A/HD++v/R1ygevF8PsZs4QjyIniCWFwFOy77Z+zCQ9jblGXH5HlwTzu3ENeea8gFR1uevGKSjpzEGjzWXdcIpURSXj+nxRHbspCEt6xnZhCFXGoZHNM1GxwRc15jwdU0ET3QfUr1qU2aYBg0Iwm61pylHRbmHaeThJNeUc0yjF0pLTXmJaRyEmwYOATSnmvIU03gALhwX5dub8klx+fYHcMO3nzaklx+4HRcfOGpINy4qDFUWgHbq6dyLRIPW517EnPWt+65uxZxVi7tpuGoFty5rr76g6766CVdr5IGcVa5f1TQOUW9Z5cNXteAjrui0tD1NEVfqA4cOq8RWZ6gfbhPbRpgBA9C4sads5HsA1B3VxlIvGMKGjeBEDrLLwxOL2ItOcfJ8VX6AbczMYo577h6wELdz/oOY0+rZrxEMX+3dvGUJnx7jlmP4aTx9FmuoIIYQnWxj0gH8BADOK3BOCloIZLBDBoi3sYuDTeyZ2AR46jq4J2wHyfY9TjaIeBpPviotBvNRzAXuo3WJUqFUcBacsfZL6kh5Sw4i8Pn8/tnYUJ+2W/L2D1rNJsvgQGqe6huOzt/qcpLWQ95wsDM8Mc3aDur12UxS8jvQP2ZTOz+dzm66oBXyqZ6OhZ2kz6ftDkV9/lisK715+khC8Hf4Q57H0uip8UPPPKPRBML2jrg2lXfXh4PIv//uqsGwU6uNdSY2TCYzCcOCwdA3VJcpT2tFb9IZqrXK/tbLKLI+2pmw6OjW8O/PdMRpW2c+bZmi9Vp6x67Wb3g3NW0wuE0WvWnHfbN5vVZPP2PV/M3uL3xh979JfJAnqZ00nZifRibiXY72BnGCyKneFskn8zJzTd7TXN7DYHTtOQHoOgV43IO1nu9dqioThBOLt47KUvu3u5gnQTmgCuCtpCCVeQmIuYCnTqxOCHrLBUlc43Zl5duJPRp2ZrzLhino6iGAdKt3hhD+QkhLA9W0eWOZ/vtpRJKMw+YyOewakkQUqdHYtFodiUgNw49pNRarVm8dsVoNVoNWp6NNDj5k1pEUTWs0HK1FJGXQOTlbiDFTlMbm31HLxL2Mw2w3akky1hHoNFtdJqeVNTgmtfaA18RwvqDepteaTb6Q3YcQaTSFFhyhYMpK6knSbNLZjJQOIUqj1UXtScbdkQtpSa8j6LMZdBZTSrAb/QFa43d1WA2szWF2WdiReJhQYvV2TsYObAyiXV9etjYxA8N0CyRcep9sEAK8FjGssXkA5AOoQMfABKLVKPlrOMBnhYMDev5cIrsQjXip2ajZ+Jju0rm71aurd7XGz902limS1FnEmEO3nG1dQne+t0/jRLYdeY01ZUnt20Retl8D8iCnxcYmgETMDkbvcCmAeL/u2kG1ZQkggS0uh/oRZoZgXEUJKxXIMIaGi4fZicZ/jtXQ9ebh/MBq6RgNCb0mk9FhS3azVtYdtKX76xuoUCnkSTPJmDURDfNRoWPj5L49Nw115W+Rx42yUVKjr6dInUaDmEIg4imFIpTVHC6FHKze0clrbHG3nt48NpkrEIRmTQ4uiBuOEPcTf9yWxVRBZpvLrAZbBrvdkP5qyqfZbknjUOK2vJwpyPdg7imLeXlXQT4AIruQl49ek+8CaoFnCCILM0S0Kd+lOvudTXkn05iE0lZw+yL28427jrLc11hbIJkaGNqAXWMv+7y2qC/VR0bx2U5OngJf6mPB7Y5W5RS7HB0awc72Nq6RrMP3PezXsvneuYXFPUsKhVD1IrVZax6pHI4uKVZbUGMSbMkxnDJgFTuN0DHXu5kEWgdaC5GrNaqKY85YKaY6z9Kauvn3BD4qSbYiiHwAkHOUlrNFHSXRnI1JyeFQrBYb8hkpu96iIXUkGbTu2AD2dOhxVJjebuT9Jjbuqdr1VoueLVlSjijrtKAhaOcb9W/AZxUXVc6RSPcMhTmT3uESshV/JUprsfppqzHo471sPEZqaIunc8ZvAhvVeG1ev82qt2mpXrSXtKD5OhdM8In8qCRk7WZnijPaOk0xRzTSme4KYAiJ+G3fOKcC6clysS/WGXcF3Fy1byiZ96VCLsDK9evXVwArh4kyMQa8dS/xMLGsxVgZacq9ebnQxEEV6DeUlycV5e8BTn5rXk5ea3Qp2SWZY3AyrbEP/rqSMEdmpMoE1jXHflWbE/tHcNnDfdUaCg9PQ5lo9I6AK0aECU/AmQKUrVwXxsBWVs5V5RD3nDO5Y9fuWxT9C+3pUw1GVX2Xb9BQQYqos6yqOjzd4snUhW2z7X1XqSTO9QUpK04gJLDicXocgICSifMTM/WeSCgFbt3rCMccLqPJ7vRt62u91nc8HCvmu/oNjBXkPNDrk3YWY2FXyubWaTLiweI0Z3aX1g9kzO5iLDaArjw28uijI4+9dEsingz4chmxb7PA8n7WFfT6EslUPJ7kvfFyNl+Udnh9yOvuiAd8v7tpSEBGm9/m8lmtg7HOJNmxYzxF5iZ2jqcRyh189NHRRx+Fuc4Ievox5SPqOB/RhzVENpfJPmzKpIBp2kC+Magm4lUQrzouUnVcqqnc5LkA39h1rdkKzrsZva4Ng7XS4EG73R725jZ2hLyBTo/XO3H4+N3a8oKUnvAP95ly4b5KZx8ShJGJA6cemJ3aNE/xrk402a/RGyqzXZSJppE/ky1UM4vlqs7tkhbKkaAlFqvaaU8tbTXtv/Xglm1dRTeP5/E3rrfI16i/IXgiTyy78NgI8NUFGTVlVsTBMd1UUreuazIpQtwLIX47gWtfnVJ4mFF0704pbzxR7LtzuEzuC/g11Ff0z7yAfvzEh3ZVh3SfRSxn9t/2RCuIfgLzmKXtK/cDgygTNWIjMUucJO4An/kY8Rniy8S3iZcIgsXo6kW8CxgWhJUgVFEq6STMC3CQmWx7ENqpMj6gDL0IyiQEMhFnJCoUy72ARJAtLuD1EAi2BUkBMsw5QYSDURoq6ZISh+cQHpWTVp5Xcp/Q/Hue7UM3XHGpV5zKpbIAjUJv19SZQwqHSQrYKNqZ1FQ8kVn3xxqTpoM2Gy0aq+ZPbhHnCtW8f0Os9Z3ubUVUKe7yh0Z8G+KV/SJt0KGDrU/qDAbdlyzMt/H3/vbhp7lkRx5VMus7hEg8t/8yp3PkNucXXBxlpBFLG41061/wcf/aYa32aSN9ABcP0DKwnGjJ5mD0LjutAVZDa0mTz66jmRxtNjEmE4PGs9Nu76coKqilT1BGRD1RWpQe793Jc470KJDXaCK/08nzreesxug+q9FhPaozGi1GY/rx1ATvzoznHk9vcnnOH6DZ3KbWltPoEIu+ZYV308aj0AUo7bSaAK6mKbVyq8VCmY0uv9fGWDgToiy012FhDDxDfR56o9dj6gnxWB/Y41eoHwHP6AG2MU/sI+4kls0Yu3NNea+oFqsQAOXl8WbDl4ZwaJwB7C5T4iJEYPJQXhYA1fuVBQmIoFIiDqLK4FN7RXmiKU8wjRk42d6UR0V5O9NYghO/KDuaOJgnGkNTQF6QG4ccHM7isCrhBFio1BavlmA0lZKK10yTeOJ00lE7q4bXLM5/2NXkkFRQng2gGNVeClEidenGW/tCLqCJOr2FdZNn3KxFr6NI5AoGXSeBmxqA0nz3OxmnkTzpejDmckSTnaETIEq98U0DUH/9ZSmaikadzujL+BDvjJA/yUZXvmQE9OmNRr0FCuS2eDZ40cJY7EZr2um8iFbuQT91+f2uVsCViJNPQtCt11CYqeoNtg0r96F/dIbDzpbfGYmwazcGg1g3Thwrsz8BxsMRcaKPmCSmiGliBjR0B/ER4lHii2DVTeIXSIs41I0q6C70JEHYIc4C+lAC7i+tZceUOUWZcYQkpgJ2JWrjsecsqXYfhXpnl5ozxM/jAAJ+dbzULdkll5MG24SW1ekqFqXKinNuT0nYOBWOWVbcdR454SVwzc5Hk6BU0KWiQjue+sDQdVjPVBwzIrG8ljFRwsoIzuvlUFQHfYAuRrXtBJiS+Aug9hnuL3ZQq02o+UBWSZOxykWXOjOomZob36TGqP/Jq9QpGohVUaFoScyRcVS01k2VSjlVKQVRe/S4905du6sQ3SGliTxaHZoNqV2b15fSodkcCvkyQ+NuTzmfqRrqG6NRo89TseUnPeHbjZX9QsQXZNlQVza5R9STMeF33HxHoqtr3FWcdPoCmViIoyjbZ9cjlqWiffYOpyOm2bthQ1noHhsKG4ZGopHytns4LjcvpP1efXBrt1EX9VJ1cDYveFgksm43+/3XjT5n6/usx8N+/1/Rc/WjA6X9Ease4jpD77g0oUE1m6v34PkjGf3wvvX0PUgKpIP+4OFgIJgKVG/p6VnyB9FbPfsG85NOqAmkgvbNXUP7s9H+jv7RUTigL0OT5f1hm55mDYyhZ0Ia16B+aPPAvYcz+nX71uvPo7DFFN+R7MumctnolCFldXLzvT203uLUUv54OJkXp3LR0LoePuCK+NND/QaTy6hB/xzoDBS+TNuNnNf0+cftZsZhtVyDOvJzhZ2RVMlgKAtRk6AxBvytfQkhZkgI2dl4X51bl6uhv0wJJMuF41ZD7/GOWAwJS6WVH/eVCgAOx1i3c3O31R4I930dYtqevx69ndGgSGBok1ToFlY2CF22eP+GeCymtww8TQYD0a5sMSmBg+8c9TPMVqSj0Eoq4vNEPShkZuw+d9TT+vG1+47WUzGr3WxiDdXhot06dLi/fkHsr3f9xBkIOF+SorFYVHoJl7/fe4skdYm9qQeP9Hcm3LiK3IGPrTfj6f5rU+uS0wP1meRXlBZtnNmkN9zU5J+ZnLTTbedqQjnq9VIWnYFjsn7KZtbrPBZObwhWE/lwkHcazE7GZzPHdTwyxvAb7uz4Fm1AyMtxlj+5zea02ljj59FRZzDoVPPa+PAK9QrEoWViiPgUsczgycDblIU8ptARZVUXoiwtTADrlOwacBon00iBj4frUaYRhJIEkSuDl27kGpCgpmxi5L6m3JdvDAPVjqaAanuFrIjpdZBtxLpwkioqAJ12VnswnY6wA4ZgZ0qq9PbXlIXYLHfFka8P4KLIyl04umKxvWMKAk7eillMDnHtMEgx54izANVQq/gFvu0ZtTfQ57AUIX8TkcLwvaKH741JYXDdpulzw9rWv37aMFvPbc7BZyi7ZerkpnWDAlndMbJ9+8iOu97zUFhCr/zuYC0hrL97cyBwVKznJndM5lKTI0Ki9kdzcxvm5ggl5wBi1H6E+gLRSZSIrcSyDksVJBfMywmQZDkvo2tYyl6mYQOpmZoNCSRl84KkdM5gAg/cxDaYCJZU0Mlyz0MQYglnFBEmWDmizKXtILA9/Ah2+4qnVtgaFkF78QTdIARmoHb42PkHDuw7aWiNENeNw6XK8MTgwPj4wODE4fH7a5u2LJw/drhG/f5Hb/8ofMiZFpwN9Pa89IDY9bw05/Z0CPd/8n6I/+/vDYXrtcOtv8O3fRTGbMQDt99LfZMwwFyWJgZg3LcQ54gLxLdgDiP60WqGvVxUMlXgRekIHoGrLPFtQm+P4LUPHSq0J/dCO+eIpwKt+piLh9pYCesa7i2D41f0j9285v/fsASuW7whRl8L03icMqPVuaPt/Quu967y43woKlBAPWgneqB1gexq3Y0+MpPNfGrx0KbRcW2LtoiFWXExNt/Vu37+8PTmIbRk7Mw8sYc8+NC2pzY/lEpemp65lEyRf5XLfHzrwJn4pUuJMwMzH8/kP1zedXqxXN512y7yYDb95OKhibFxXYu2dhdnxYU4bm77oRuaW3/Os71YCQcdbNQp2tZ1SIFITeod2z48mDzjGu8qhfx2Js73oGGhGoj5glJ9297RDeSdH0bxL6wgzadfPGY6jz5y9nzr9rP/9GeT49sL3fKpkY5OFIvt6fYEM2nUvT6Z3tzqRwc379g+1fok+sDcYH14fW1wrnzr5rGZUgade2fL9rw0Ozr12TN7KpWlanVPRfqP/0dT3x7IFJCXj/OM2agzUjaGj6VqxR1eP4qGewdiSd4VdtksJp3FxrhiqXpXrhAAeQ9Qf7TyCTTQ+kXrURS684sYXjZ8CB2k/gQwlgA+O0RsA650H3EJeNL/JP4dmVEEuMnIjWiz3wCKdnzOr8UbEcVE/ot406l4I6VVvGn/K01L6hLtbyOu8FuIuyEJQOuSupsQV5Te85AVOW5+J75duQc7SXV9CagMi1YHUrppIHgcilng7LyEs/Os6lOcMXUNnUUXWg8AzM+iD89lM08uHp4YHwNcGvdt7enuDM139Q1vB5hv+wTaa+rITowskYdXgT4DQO8EoKc/vq1+WvjwhxOnB2Y/ns1fknad7sqVFKQfxS0e2qQgXW0xOJ/vUwxHabEzMzG6hxw56+/MnAgH7GzE2W0fBqxHAevjGOunXRO5UtDP2iKOsm2ooxKM+wHrc/vGAOuXkKBi/QR1NJeZmFw4PDMlnHUv1SoLpfJiZUDM8ec7N00f37V5Yjv5+ocjhVL/ljvqD23elBtLkfVc+om5gdviSrenn8jkH5IWTy0Wi7n8bYvk8ImHLn3EYAz4ao5bSxW3a82W0MbdkxPzha7GybFpJxfa3e0NZNKf+sQGIT3VqqFDii19At01N1QbHq4NzZX3bR6bLmbRPe9s2dFVRjNjmz93eklCft9ST3WpIj31nzf23wezbg+2JpsFrElrYV3xTmxNgWi4vx7rAGNy2sxgTJRVsbNubE0IwfwE9vRxNNj6VesRFLzzC2hocfNEOiuVdhQrQ5Xdp3ZX4tFKcbFUzWWeepVabj2Q9njXnZ9vXURHZnZmZ6TWU2i92ufZlbvXuryngqSlnp49fr+UOvupTT8727pe8waMhvvd7h7pANJgjkHC4VWFY2SIArGxzTH8TTmp8oqiMhs6mrKDwRs0ZWOzUcK8wQFxY1YhC36G5WRPVU6yV9zebJeSb5PehxEo0Y1TunHXlhog8RIv0bEkGem5MeHdE/lGOFg+ksltHdnYmU53bhyd3ToKpYN/NPO5P0TT5+DWngg8ssLBIdoDDKivp+NEr6VDGFr3meFBoaNDGBx+8qmRsadG8Jz/7jhHibH2KF0QLudlHYxyTBllb1MuiXKvujsABjoOA4WQmJMdeHfAc65osrJeyUMauUY4oST832+g0lr2t4SzYhDO6dpeAVyJEtY5cB4NJxuxbwBPgSdM8uZ8/zeXznxg99bubKdfSLnC+lTeXgoIAwnN3PhY0R71RwP1LiCOFsvGLMxC7M3y+G/1WmXX/B6DIZhitZYOt9vg4BMDAmPTgPOOjPbbEYPETUYNmSoHQjfgwEEIgITJNisKN2VPXmZAQtkb+GVAZUU5vA0A+M9XdVommVJysmEdSCuGV/efN5qIaFypXt0MFMZCYdphHMkrXDCIsNSiSbqUQwoOkuTwulNnEHP7qaHh4aFTt1/c+/WHJ95ed3p4+PQ6OCZiW9PizL1DD907hF6/eOY2fNNtcPuZU+uGJx7++lTtSK125NyRmjG/PbyL7q3e3VNVOR8iEPVz6ucwvo3Egbb++abcifW/3KnD+c/OPM5/jihQqCrbKKprYx2FsVYxFJxVOQCMWKflmahQXqcsTpgADnFsCp08SAPByEVl2ByDRxzGY2dWiUpyFR39aHXFZw0bEPXfDA0eSwdhQSAbiGT9eih96CKUvjK1a+/k+o5ElA9FE5aYYEu7Q8UQteGDKcbn9ruLSStjNJl6EoHRpBkdUwWEJdt6rS20SqGQ3TQ6aXPHrBpXp5Nm7fC8xULVS74+0YYsqLOu15DRDOK9OLdaIw9T66n/IFjCq+wfwythXL5hx0kkK9a6EeuZV5ZOYDqT2sF67bJjWqoOlJeER4am55YWv3KJfPXenkWvL5F4pBaJDp3FbRtRlvhH8lVCT/gJJBsUBWibDSPenAMyb5B6xdaAVEtCUSrFjMXLDHOZvO8Xh+7N787fq6zh1ggfNYT+QO2fJg86e7d/Jo2yBRX6FyQV4SfVOTkZq6UufWXxlq3T9ac3Lg1UpWnHZZSdObsuHOo5m/d5F3uUvYPobeIJ6hq5nzDDCWbyzoJK69HbyKgvJJ/euMnQyqLLuUnv2cFvnCyKauw2DbHbl4kiMazs4sG7kZiCPNSUT+C9FPL6prw7j9NyG8LXWLzrZn9eDjbxNrxuJdkXUzftgM2VwCsxeIuWTDcbmfWiiPekCXCqZve2QgkeDDKNwwjvCcK7c/CWh9ovXt+g7m0Qcla546qmMaF5yyqPXX2hxry2pF45DFeOXG24NW/J/FXia7xb6BibOHwk1/5BX+XdHWPqqbKXV6BBG5a7ICqcYBt33IkXW7jl2M7dOE4MsvI+MAH9EMj6zqq8npXvqjaC++GBrfuqyhJce5PY2t5GOAVd2CXga2mk5mp0asK5ncHWOXGaUclKs2rGOsGurbUXlJQUvtmK1hZ3JB6Dj1LS4NE1UifGn42JAQ/LW2jOw/n/rZwMW0YR+NKGxbM+36slTTZ3MCXGno2LVdb8rIllTc+aWRQYzUdYIyKNlkDYqNeZOY/JRFE2g0bT6edMmka4G43q7e7QP3vMdpPWiIKuxBfjohgnNVajw6y1ajWpWBFF6eRQ8ukuvyhmU121VNG8J1YoxFauk8jMsuaV63AcQSnL5srWXMRhsLJW4c9tVqeecpoMZmSOOD2oO9r6h6jbj0i9xoi8Zmc7N7AF8PUs4Gs3cYL4FSEb83ifDHjrY01Zm2/othYK8kIT5wUSTbknL99awHvDIqKyt2ENVmNre8FcYG2JdYCuPU15D9M4BBcCTbznQQET9VpGhUwJIFO+2ihq8KbvF+q1N3Lqvhod1NNXtY2tGGSzV4nn6AJMf7NtID2vg9Py7NY2sBQwjZUAG8Z5gI6NbdTwqq2Lk1MAIc8Uyy0ztjG8sLduAW5yDkOpB28yw7d1dbcXUmiHGmEnVUQ4VYDhRCTGDi0k2780xhXF2+GmXlTGGy4AfawCtHcDyKSkZLqVCVx7M+qCkeT/8AC1jZgtJMDB6UsoYAFcRUXk9zC8jbbw1vgb3ePW0Qpggg+/kTOZAQ+p4XTIZiApnS3itdmRL2RmGHPrZVecJx9XQKbAjTTER5zu3+tdl7BEzLnicFev/b6YKMZIMiZ2xTSM0WnRmkgSrau2fgIIiDq9iDYhn8Wlab1unx/YVUqQWlrHmGzCZZZn/enPkCTG8EoLjqv7W16l/pYIEQTeBwRickprC9TtxGpEoWJOaqI2OBb52ZWJwYGEQAqJgcGJ1ohygn4zdjaW+OUvlTqW+YxSqZwoPlJHGMhXqCbRTZxR/K9VyVIFmnh/bQ58maiAjm3KrMojQ005xDS8UOqEWZjBzh77twLmlnhZHy/hsstWJ4V9i5e74koIWTzXdrINiwbPta4Ay10x6MMRZapNtHMNEFoBoVD2LgG/UGmZLioo9e07cHiId5HoBo9fOD44lJ/aM5UPFHrFoDfuHQqKfWKwa2r3lvzbQ8cHB48Pod+09F1T+fxUFxkPFALwaRU5r5dDT7f2BMUgfNBf5bfk4aPyDIK4CHZ5B/BML97Pwqj8cm2TtwcCPuUfaFw3EGMDwvLn0XNsjkXP8YU5ceXRwlzhDLoX3RtNrDwqoGF0Zybd+l2bDR1OZ1qX4GJhjtzW+haqW5V3Pkz9E3WKyBPjeJVRDVexf2wHrcpCjmIJq9uLlGVC1QI0DrweyeP/hcA586IQtSk7JB0hRJuNjNlm3pBNcMbOfIBlrBajnqb1RouVYQP5LqOJsbs8G+AWxmgmM6G07cL9TDpou3DBFkwz91+wAfgvXEB/4Oeseh1CHrMlW0g4tBpaY9STz+oNWh2ldSSKRSONl3lJrd5q9/3st563Ke2qPu9hkO0p4KczxGNEGrjC43l5/Fo7w/kgIOhAs/FRQJA0znLPPTZ/+9lzj2Baij0GSOFmiYj/iUSQujSztuiQVOvbjyoew0aqe7Ok8o2/xaTw7m8e6WI3Ptd+UnlWsDtuEipi3l+oWcrGxVhXxpfsCGR51sqYWa3eZGVtDpPNZnLYWKtG8yBlZaNGq9Vhdzs9Dp7hjPDDMbzD43TbHVarkaZZM6elTQ4PH/YEWYeDDXrCvMeh0aA/EDnDzYph308vrX/nTFZkYCOp3qF1fakYZ6A0ehPrDNBGq50PrA+4nVaT3mL7JNxGamjcR4fbq/yjwi3ZTiES9PEOzmLW67SIpA2MI2i0cp5AItV9vJASgl671WSxqjp2U69AZOogUsDpjitcM9mUc3msZb8ai9QVhqhuZk6rGW6fiCEQVcn6AEAg7QInoq3KEiszVTnKNXQi9hq5JMwtRifCXgUuiRDYcVdMLqJX8SJudHOcAgoj1eROSVQWnRS+AdcSQdSLXDWkkJf2dmE1clll2hcvQknb27N3/5137t/b04v6oPhrKMGDnOUHepsePt+0Wywc+QSw8vZTa8+3Hv71e55SSn9q4RBwBJseVS2c3Yz3aBHnwCaOEDbwOG4iQiwpu98Z5b8rQVyRpmzPyxoQWvSG7bfeNQfMQsnQbMRAYl5GjXRDrOyuynja5VfD+wbvVlYCZJea7Ve3DbDKvgFBirARewRRSQHPx9iBpALUjkAqFXjnciC1kdrxzuU4xbX+7Xu7jpQSgKqxb5H7/R0d/pUn8ZHcv/Ikern1/NNPbRTFjUCd/y+bFtVaAAAAeNpjYGRgYABipYtaO+L5bb4yyLMwgMCNZOu7ENom8/+f/5zyGWBxDgYmEAUAO2ALZQAAAHjaY2BkYGBh+PeVgUE+8/8fIJnBABRBAdoAgJ8FLwAAeNpjYYAAxlAGBhYGBh4gBtHMQHycheH/fyB9BCpWDMQVULYEiGb8AmbrANX9gYj//wukU6Fq1IE4GojVgDiKJ5chgsOOIQIqh4TBdnAB8TeomI3gI4g61h4GAeEGBgb5TLA4ExgyMtgxcDHYMf6CupuNAQ4A7Y8VOAAAAAAAACoAKgAqAHYAjgCiAMoA7gESATYBUAFqAZQBygHgAegCzAMMA0ADdAOwA/IEeATeBWIFxAb4CIIJQAmKCg4LJAv4DGYMpA3ADo4QzhF6EfQTJhUAFXQWBBZ0FxQXQhdkF5IXrBjcGfIaJBqoGuIbVhxIHOAdSgABAAAAOwGbABUAAAAAAAIAAQACABYAAAEAAZQAAAAAeNplkM1OwkAUhU8tmogJcWFcsOrCuDEppWpUlsZg4hINblxYpGANIlYw6pIH4jn8eQF9GeM37dAYXdzJN2fOvXNmJFU0kyuntCypSuXsqMwu5wU8G5ZdrSq0XMJxaHlR67qwvIQntVxWW1PLK9rUp+VX/N+W3xQ4a5bfVXGOLH/ArZy/XFWdSyW6VaS+YtX0oEdoS09oA73oTqPsvMVpXxO0iBQ99KHG2lad2v/l8/442+xSpiZZh4ffV/Cv/xjXMHNGqLG6ODt6Zs3zhKhjujwqpdfc07QzYm4awB4JzNkNyhW6r+usa6QG76oVd879Pi4z6RylU5zOE57xgpjdCYny3LusAUka1AHrjvZQQrQ6+y7uHl7zbnOn+YOI9BOqWcw+1T1KQs7U5PgBnNNPKnjabZHJTsQwEETzwpJh2Pcdhn2H2G5nBnFE4lcACSEuHPh7kHD1AWEpcqXd9bosV3X1u/rV/+vh56OqqRljnAkmaegxRZ9pZphljnkWWGSJZVZYZY11Nthki2122GWPfQYccMgRx5xwyhnnXHDJFdfccMsdLYFIwsh0DBlx33t++/p4GaTcFKGCFRFViV7JEl0xBRUkzEUsLbH5fH+N+emx/I/+WlJbThQptBJiWNmVVeOHapQ1ulXhg8IHhQ+dmmWPnsk5UeE8pVxJPaZZJrKpx0Q2kU2uLFfWiKyoWVGzgEmcJE5wsl9QR8lf0Mn+GPYN8+Kb6AAAuAH/hbABjQBLsAhQWLEBAY5ZsUYGK1ghsBBZS7AUUlghsIBZHbAGK1xYWbAUKwAAAAFcPYvrAAA= 12.69 KB 200

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 1.143 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 23.108 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna DE i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Protected by COMODO
 • Język skryptowy PHP 7.0.33

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 317 487 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
29%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
63%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
26%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.04 s
Mediana czasu ładowania
4.53 Mbps
Mediana prędkości
1.20 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook