Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.268 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.813 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.286 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.49 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Powered by LayerSlidei

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu10%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.86 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)41 / 9i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 11.71 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 115.3 KB (13)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 353.84 KB (28)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 115.21 KB (17)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 52.76 KB (4)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne455 B (1)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 64i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 649.26 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 635.71 KB (98%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.13 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.4s
 • 0.81s
 • 1.21s
 • 1.61s
 • 2.01s
http://zespolyweselne.pl/ 11.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.26 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 88.92 ms
 • Odbieranie: 3.76 ms
 • Blokowanie: 1.17 s
/wp-content/plugins/wp-miniaudioplayer/css/miniplayer.css?ver=1.9.3 2.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 29.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 22.41 ms
 • Odbieranie: 1.42 ms
 • Blokowanie: 5.71 ms
/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css?ver=6.9.2 4.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 31.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 22.86 ms
 • Odbieranie: 2.85 ms
 • Blokowanie: 5.41 ms
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,regular,700,900%7COpen+Sans:300%7CIndie+Flower:regular%7COswald:300,regular,700&subset=latin%2Clatin-ext 1.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 30.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 23.17 ms
 • Odbieranie: 1.47 ms
 • Blokowanie: 5.44 ms
/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 8.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 31.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 24.11 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 5.36 ms
/wp-content/plugins/olevmedia-portfolio-2/assets/css/portfolio.css?ver=2.0.6 2.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 24.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 17.55 ms
 • Odbieranie: 1.83 ms
 • Blokowanie: 5.35 ms
/wp-content/plugins/olevmedia-portfolio-2/assets/css/portfolio-mobile.css?ver=2.0.6 908 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 30.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 23.06 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 5.31 ms
/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.1.5 12.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 25.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 18.6 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 5.31 ms
/wp-content/themes/amax/style.css?ver=1.1.10 24.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 62.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 32.01 ms
 • Odbieranie: 1.91 ms
 • Blokowanie: 28.56 ms
/wp-content/themes/amax/css/responsive-mobile.css?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 2.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 49.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 20.15 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 28.44 ms
/wp-content/themes/amax/libraries/omFont/omFont.css?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 1.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 45.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.39 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 28.41 ms
/wp-content/themes/amax/css/layerslider/skins.css?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 556 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 49.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.51 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 33.71 ms
/wp-content/themes/amax/libraries/prettyphoto/css/prettyPhoto.custom.css?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 2.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 61.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 26.65 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 33.77 ms
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C700&ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 1.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 28.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 21.5 ms
 • Odbieranie: 2.36 ms
 • Blokowanie: 4.8 ms
/wp-content/themes/amax/style-custom.css?rev=28247&ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 4.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 52.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 18.3 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 33.48 ms
/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=6.0.5 45.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 85.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 37.04 ms
 • Odbieranie: 3.37 ms
 • Blokowanie: 44.59 ms
/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp 33.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 74.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 25.63 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 47.87 ms
/wp-content/plugins/wp-miniaudioplayer/js/jquery.mb.miniAudioPlayer.min.js?ver=1.9.3 28.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 83.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 33.09 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 48.61 ms
/wp-content/plugins/wp-miniaudioplayer/js/map_overwrite_default_me.js?ver=1.9.3 1.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 68.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.83 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 51.87 ms
/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/greensock.js?ver=1.19.0 41.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 92.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 30.55 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 60.26 ms
/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=6.9.2 45.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 97.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 35.71 ms
 • Odbieranie: 1.25 ms
 • Blokowanie: 60.22 ms
/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.transitions.js?ver=6.9.2 3.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 92.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 24.24 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 67.74 ms
/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.12.2 3.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 105.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 30.71 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 73.99 ms
/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/revolution.tools.min.js?ver=6.0 50.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 130.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 45.51 ms
 • Odbieranie: 2.59 ms
 • Blokowanie: 82.73 ms
/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rs6.min.js?ver=6.1.5 68.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 119.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 34.04 ms
 • Odbieranie: 2.06 ms
 • Blokowanie: 83.27 ms
/wp-content/uploads/2019/12/logo-mirex-1-1-1-1-1.png 7.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 25.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 23.94 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
/wp-content/themes/amax/img/e.png 404 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 37.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 36.07 ms
 • Odbieranie: 0.96 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/wp-content/plugins/scroll-to-top-button/assets/css/style.css?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 725 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 23.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 22.42 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/wp-content/plugins/eu-cookie-law/css/style.css?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 1.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.44 s
 • Czas: 18.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 17.4 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/wp-content/plugins/olevmedia-portfolio-2/assets/js/portfolio.min.js?ver=2.0.6 2.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 25.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 23.09 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 1.6 ms
/wp-content/themes/amax/libraries/prettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.custom.min.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 6.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 21.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 17.8 ms
 • Odbieranie: 1.33 ms
 • Blokowanie: 1.93 ms
/wp-content/themes/amax/js/libraries.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 2.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 24.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 21.95 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 1.86 ms
/wp-content/themes/amax/js/jquery.superfish.min.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 2.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 25.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 21.26 ms
 • Odbieranie: 2.06 ms
 • Blokowanie: 1.8 ms
/wp-content/themes/amax/js/jquery.omslider.min.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 1.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 18.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.09 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 1.68 ms
/wp-content/themes/amax/js/jquery.lazyload.min.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 1.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 19.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 16.93 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 1.62 ms
/wp-content/themes/amax/js/isotope.pkgd.om.min.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 10.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 25.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 23.59 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
/wp-content/themes/amax/js/jquery.waypoints.min.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 2.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 23.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 22.61 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
/wp-content/themes/amax/js/custom.js?ver=1.1.10 7.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 18.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 17.09 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/wp-content/themes/amax/js/jquery.smoothscroll.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 2.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 16.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.8 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 1.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 18.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 17.06 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 1.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 20.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 19.34 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
/wp-content/plugins/scroll-to-top-button/assets/js/scroll-to-top.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 725 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.52 s
 • Czas: 21.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 20.56 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
/wp-content/plugins/eu-cookie-law/js/scripts.js?ver=3.1.5 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 20.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 19.62 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/wp-content/themes/amax/wpb/assets/js/addon_js_composer_front.js?ver=1.1.10 2.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 18.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 16.05 ms
 • Odbieranie: 1.17 ms
 • Blokowanie: 1.56 ms
/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=6.0.5 6.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 21.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 20.33 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
http://www.google-analytics.com/analytics.js 18.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 1.76 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4628a3a64f39b936f7f958d916169d43 4.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 17.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 15.95 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
/wp-content/themes/amax/img/social/facebook.png 517 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.52 s
 • Czas: 22.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 18.63 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 3.92 ms
/wp-content/themes/amax/img/social/instagram.png 2.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.52 s
 • Czas: 18.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 15.05 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 2.8 ms
/wp-content/themes/amax/img/social/twitter.png 603 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.52 s
 • Czas: 19.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 14.46 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 4.13 ms
/wp-content/themes/amax/img/social/youtube.png 636 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.52 s
 • Czas: 22.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 20.15 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 1.59 ms
data:image/svg+xml;base64... 215 B 200
http://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem8YaGs126MiZpBA-UFVZ0b.woff2 14.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 2.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.05 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
http://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem5YaGs126MiZpBA-UN7rgOUuhp.woff2 15.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 5.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 2.39 ms
http://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem8YaGs126MiZpBA-UFW50bbck.woff2 11.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 6.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.93 ms
 • Odbieranie: 3.76 ms
 • Blokowanie: 0.1 ms
http://fonts.gstatic.com/s/opensans/v18/mem5YaGs126MiZpBA-UN7rgOXOhpOqc.woff2 11.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 7.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 4.2 ms
 • Odbieranie: 2.54 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js 1.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 3.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.12 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/wp-content/uploads/2020/08/TAURUS-1.jpg 35.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 44.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 42.36 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
/wp-content/uploads/2020/02/Lagap-zespol.jpg 35.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 36.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 33.21 ms
 • Odbieranie: 2.58 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
/wp-content/uploads/2020/05/mm.jpg 30.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 40.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 38.38 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j86&tid=UA-67261112-1&cid=998202326.1600435110&jid=2049410611&gjid=873962942&_gid=1220797434.1600435110&_u=aGBAgUAjCAAAAE~&z=1471929650 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.67 s
 • Czas: 41.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.71 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.02 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.12 ms
https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j86&aip=1&a=745510335&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Fzespolyweselne.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Baza%20Zespo%C5%82%C3%B3w%20Muzycznych-Zespo%C5%82y%20weselne-Zesp%C3%B3%C5%82y%20muzyczne&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&_u=aGBAgUAjC~&jid=2049410611&gjid=873962942&cid=998202326.1600435110&tid=UA-67261112-1&_gid=1220797434.1600435110&z=1977130763 405 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.67 s
 • Czas: 52.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 48.79 ms
 • Wysyłanie: 1.28 ms
 • Oczekiwanie: 1.24 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j86&tid=UA-67261112-1&cid=998202326.1600435110&jid=2049410611&_u=aGBAgUAjCAAAAE~&z=1200630344 513 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 46.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.7 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 25.27 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j86&tid=UA-67261112-1&cid=998202326.1600435110&jid=2049410611&_u=aGBAgUAjCAAAAE~&z=1200630344 513 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 46.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.22 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 25.25 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.003 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 2.64 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 333 497 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
28%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.12 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook