Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 2.715 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 6.008 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 11.965 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 1.361 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS qTranslate-X 3.4.6.8i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu5%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.90 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)86 / 16i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 16.44 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 2.1 MB (37)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 336.22 KB (21)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 132.92 KB (56)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 261.81 KB (5)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne30.1 KB (6)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 127i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 2.86 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 355.78 KB (12%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 4.57 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.56s
 • 3.13s
 • 4.69s
 • 6.26s
 • 7.82s
https://www.vet-animal.pl/ 238 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.64 s
 • DNS: 9.67 ms
 • Łączenie: 39.31 ms
 • SSL: 28.16 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 1.56 s
 • Odbieranie: 2.6 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.vet-animal.pl/ 16.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 40.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 32.68 ms
 • Odbieranie: 3.69 ms
 • Blokowanie: 3.94 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-67H85L3HVN 101.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 102.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.17 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 35.67 ms
 • Odbieranie: 43.72 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/wp-content/themes/vetanimal/css/bootstrap.min.css 17.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 40.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.54 ms
 • Oczekiwanie: 13.92 ms
 • Odbieranie: 3.12 ms
 • Blokowanie: 18.94 ms
/wp-content/themes/vetanimal/css/bootstrap-theme.min.css 2.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 45.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.47 ms
 • Oczekiwanie: 21.31 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 18.75 ms
https://use.fontawesome.com/2352e1e4ba.js 4.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 30.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 8.76 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 9.21 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 11.49 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,400,500,700&subset=latin-ext 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 58.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.66 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 23.25 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 11.44 ms
/wp-content/themes/vetanimal/style.css?v=1.35 6.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 79.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.42 ms
 • Oczekiwanie: 56.98 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 17.95 ms
/wp-content/themes/vetanimal/_/js/modernizr-2.7.0.dev.js 14.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 4.64 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.46 ms
 • Oczekiwanie: 4.62 s
 • Odbieranie: 2.69 ms
 • Blokowanie: 17.76 ms
/wp-content/plugins/jquery-colorbox/themes/theme2/colorbox.css?ver=4.6.2 999 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 78.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.3 ms
 • Oczekiwanie: 56.33 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 17.58 ms
/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.2.2 11.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 84.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.25 ms
 • Oczekiwanie: 59.3 ms
 • Odbieranie: 3.27 ms
 • Blokowanie: 17.39 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/wc-blocks.css?ver=10.6.5 2.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 80.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.19 ms
 • Oczekiwanie: 58.58 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 17.23 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/active-filters.css?ver=10.6.5 1.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 79.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.15 ms
 • Oczekiwanie: 57.59 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 17.05 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/add-to-cart-form.css?ver=10.6.5 367 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 88.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.11 ms
 • Oczekiwanie: 67 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 16.89 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/packages-style.css?ver=10.6.5 3.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 87.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.07 ms
 • Oczekiwanie: 66.32 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 16.75 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/all-products.css?ver=10.6.5 3.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 82.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.03 ms
 • Oczekiwanie: 61.58 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 16.58 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/all-reviews.css?ver=10.6.5 1.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 81.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.98 ms
 • Oczekiwanie: 60.48 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 16.42 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/attribute-filter.css?ver=10.6.5 3.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 80.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.94 ms
 • Oczekiwanie: 59.68 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 16.27 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/breadcrumbs.css?ver=10.6.5 254 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 81.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.89 ms
 • Oczekiwanie: 61.03 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 16.11 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/catalog-sorting.css?ver=10.6.5 303 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 606.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.84 ms
 • Oczekiwanie: 585.26 ms
 • Odbieranie: 1.06 ms
 • Blokowanie: 15.95 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/customer-account.css?ver=10.6.5 383 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 659.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.81 ms
 • Oczekiwanie: 638.41 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 15.79 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/featured-category.css?ver=10.6.5 933 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 1.61 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.77 ms
 • Oczekiwanie: 1.59 s
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 15.65 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/featured-product.css?ver=10.6.5 959 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 1.61 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.73 ms
 • Oczekiwanie: 1.59 s
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 15.48 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/mini-cart.css?ver=10.6.5 2.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 1.61 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.69 ms
 • Oczekiwanie: 1.59 s
 • Odbieranie: 1.63 ms
 • Blokowanie: 15.31 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/price-filter.css?ver=10.6.5 2.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 1.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.65 ms
 • Oczekiwanie: 1.6 s
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 15.16 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-add-to-cart.css?ver=10.6.5 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 2.61 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.6 ms
 • Oczekiwanie: 2.59 s
 • Odbieranie: 1.85 ms
 • Blokowanie: 15.01 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-button.css?ver=10.6.5 816 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 2.61 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.56 ms
 • Oczekiwanie: 2.59 s
 • Odbieranie: 1.65 ms
 • Blokowanie: 14.84 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-categories.css?ver=10.6.5 610 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 2.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.52 ms
 • Oczekiwanie: 2.6 s
 • Odbieranie: 1.75 ms
 • Blokowanie: 14.7 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-image.css?ver=10.6.5 864 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 2.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.48 ms
 • Oczekiwanie: 2.6 s
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 14.54 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-image-gallery.css?ver=10.6.5 312 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 42.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.44 ms
 • Oczekiwanie: 24.18 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 14.39 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-query.css?ver=10.6.5 375 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 41.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.4 ms
 • Oczekiwanie: 23.52 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 14.24 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-results-count.css?ver=10.6.5 259 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 2.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.35 ms
 • Oczekiwanie: 2.6 s
 • Odbieranie: 1.7 ms
 • Blokowanie: 14.08 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-reviews.css?ver=10.6.5 440 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 2.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.31 ms
 • Oczekiwanie: 2.6 s
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 13.91 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-sale-badge.css?ver=10.6.5 363 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 2.63 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.27 ms
 • Oczekiwanie: 2.61 s
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 13.76 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-search.css?ver=10.6.5 407 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 2.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.23 ms
 • Oczekiwanie: 2.61 s
 • Odbieranie: 1.7 ms
 • Blokowanie: 13.61 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-sku.css?ver=10.6.5 295 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.61 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.19 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 s
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 13.44 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-stock-indicator.css?ver=10.6.5 264 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.61 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.15 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 s
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 13.32 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-summary.css?ver=10.6.5 521 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.61 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.1 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 s
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 13.21 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-title.css?ver=10.6.5 651 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.61 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.07 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 s
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 13.1 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/rating-filter.css?ver=10.6.5 3.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.02 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 s
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 12.97 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/reviews-by-category.css?ver=10.6.5 1.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.97 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 s
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 12.85 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/reviews-by-product.css?ver=10.6.5 1.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.92 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 s
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 12.73 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/product-details.css?ver=10.6.5 391 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.89 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 s
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 12.61 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/single-product.css?ver=10.6.5 392 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.84 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 s
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 12.49 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/stock-filter.css?ver=10.6.5 3.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.79 ms
 • Oczekiwanie: 3.61 s
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 12.38 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/cart.css?ver=10.6.5 8.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.75 ms
 • Oczekiwanie: 3.61 s
 • Odbieranie: 1.5 ms
 • Blokowanie: 12.27 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/checkout.css?ver=10.6.5 8.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.63 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.7 ms
 • Oczekiwanie: 3.61 s
 • Odbieranie: 3.14 ms
 • Blokowanie: 12.16 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/mini-cart-contents.css?ver=10.6.5 2.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.66 ms
 • Oczekiwanie: 3.61 s
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 12.04 ms
/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=6.2.2 237 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.63 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.61 ms
 • Oczekiwanie: 3.61 s
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 11.91 ms
/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-public.css?ver=3.1.1 873 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.63 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.56 ms
 • Oczekiwanie: 3.61 s
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 11.79 ms
/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.1 4.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 3.63 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.51 ms
 • Oczekiwanie: 3.61 s
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 11.7 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css?ver=8.0.2 2.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 4.62 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.47 ms
 • Oczekiwanie: 4.6 s
 • Odbieranie: 2.22 ms
 • Blokowanie: 11.57 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=8.0.2 8.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 4.64 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.43 ms
 • Oczekiwanie: 4.61 s
 • Odbieranie: 17.21 ms
 • Blokowanie: 11.48 ms
/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=7.8.9 1.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 4.63 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.38 ms
 • Oczekiwanie: 4.61 s
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 11.4 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js?ver=6.2.2 32.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 82.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.9 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 5.06 ms
 • Odbieranie: 1.74 ms
 • Blokowanie: 53.57 ms
/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/js/cookie-law-info-public.js?ver=3.1.1 7.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 4.64 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.37 ms
 • Oczekiwanie: 4.62 s
 • Odbieranie: 2.12 ms
 • Blokowanie: 11.16 ms
/wp-content/themes/vetanimal/slick/slick.css 535 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 4.63 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.26 ms
 • Oczekiwanie: 4.61 s
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 11.08 ms
/wp-content/themes/vetanimal/slick/slick-theme.css 813 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 4.63 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.19 ms
 • Oczekiwanie: 4.62 s
 • Odbieranie: 1.57 ms
 • Blokowanie: 11 ms
https://kit.fontawesome.com/3a07000333.js 4.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 573 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.98 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 558.7 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 7.24 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/logo.svg 1.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.95 s
 • Czas: 15.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 14.16 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.97 ms
/wp-content/uploads/2021/04/1.jpg 172.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.95 s
 • Czas: 58.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 34.76 ms
 • Odbieranie: 22.69 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
/wp-content/uploads/2021/04/slider2-870x430.jpg 110.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.95 s
 • Czas: 66.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 16.71 ms
 • Odbieranie: 48.39 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
/wp-content/uploads/2021/04/3-m.jpg 108.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.96 s
 • Czas: 72.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.92 ms
 • Oczekiwanie: 47.63 ms
 • Odbieranie: 20.71 ms
 • Blokowanie: 2.99 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/graf1.jpg 149.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.96 s
 • Czas: 84.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 48.62 ms
 • Odbieranie: 33.29 ms
 • Blokowanie: 1.9 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/czp.png 11.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.96 s
 • Czas: 50.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 47.96 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 1.88 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/czg.png 11.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.96 s
 • Czas: 83.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 66.67 ms
 • Odbieranie: 14.45 ms
 • Blokowanie: 1.92 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/va1.png 10.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7 s
 • Czas: 43.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 41.66 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/va2.png 9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.01 s
 • Czas: 41.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 40.42 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/wp-content/uploads/2021/01/ryby.jpg 9.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.03 s
 • Czas: 22.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 21.23 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/EFRR-vet-animal-1360.jpg 85.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.05 s
 • Czas: 21.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.26 ms
 • Oczekiwanie: 10.6 ms
 • Odbieranie: 8.71 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 53.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 84.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.63 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 20.79 ms
 • Odbieranie: 40.1 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://aktywnybaner.rzetelnafirma.pl/ActiveBanner/GetActiveBannerImage/13/D0TD93HY 7.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 65.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.53 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 36.75 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js 33.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 31.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 3.17 ms
 • Odbieranie: 3.36 ms
 • Blokowanie: 24.37 ms
/wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/flexslider.css?ver=3.36.0 1.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.34 s
 • Czas: 16.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 10.95 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 3.38 ms
/wp-content/plugins/ml-slider/assets/metaslider/public.css?ver=3.36.0 1.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.34 s
 • Czas: 25.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 21.54 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 2.83 ms
/wp-content/plugins/jquery-colorbox/js/jquery.colorbox-min.js?ver=1.4.33 4.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.91 s
 • Czas: 13.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 11.4 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms
/wp-content/plugins/jquery-colorbox/js/jquery-colorbox-wrapper-min.js?ver=4.6.2 2.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.91 s
 • Czas: 22.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 21.48 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.8.0.2 3.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 15.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 11.83 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 2.9 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.8.0.2 944 B 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 14.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 11.06 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 2.79 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=8.0.2 736 B 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 15.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 12.37 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 2.74 ms
/wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/jquery.flexslider.min.js?ver=3.36.0 6.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 16.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 13.11 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 2.65 ms
/wp-content/plugins/ml-slider/assets/easing/jQuery.easing.min.js?ver=3.36.0 1.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 17.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 13.71 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 2.57 ms
/wp-content/themes/vetanimal/js/bootstrap.min.js 9.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 24.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 23.89 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
/wp-content/themes/vetanimal/slick/slick.min.js 9.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.94 s
 • Czas: 15.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 12.73 ms
 • Odbieranie: 1.3 ms
 • Blokowanie: 1.15 ms
/wp-content/themes/vetanimal/_/js/functions.js?v=1.2 1.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.94 s
 • Czas: 15.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 13.15 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 1.06 ms
https://use.fontawesome.com/2352e1e4ba.css 754 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 9.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 8.94 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://use.fontawesome.com/releases/v4.7.0/css/font-awesome-css.min.css 7.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 9.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 8.34 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://use.fontawesome.com/releases/v4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2 76.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 15.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.37 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 9.24 ms
 • Odbieranie: 1.76 ms
 • Blokowanie: 0.12 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-67H85L3HVN>m=45je3a40&_p=1872444426&cid=1760160568.1696784486&ul=en-us&sr=800x600&_s=1&sid=1696784485&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.vet-animal.pl%2F&dt=VET-ANIMAL%20-%20Produkty%20dla%20go%C5%82%C4%99bi%2C%20pszcz%C3%B3%C5%82%20oraz%20koni&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&_c=1&_ee=1 247 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.89 s
 • Czas: 53.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.85 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 24.03 ms
 • Odbieranie: 1.46 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/11061880471/?random=1696784485770&cv=11&fst=1696784485770&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45je3a40&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fwww.vet-animal.pl%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=VET-ANIMAL%20-%20Produkty%20dla%20go%C5%82%C4%99bi%2C%20pszcz%C3%B3%C5%82%20oraz%20koni&auid=1315604626.1696784486&data=event%3Dgtag.config&rfmt=3&fmt=4 1.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 58.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 26.1 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 27.6 ms
 • Odbieranie: 2.04 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-67H85L3HVN>m=45je3a40&_p=1872444426&cid=1760160568.1696784486&ul=en-us&sr=800x600&_eu=AEA&_s=2&sid=1696784485&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.vet-animal.pl%2F&dt=VET-ANIMAL%20-%20Produkty%20dla%20go%C5%82%C4%99bi%2C%20pszcz%C3%B3%C5%82%20oraz%20koni&en=scroll&_c=1&epn.percent_scrolled=90&_et=22 45 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.92 s
 • Czas: 56.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 26.34 ms
 • Odbieranie: 1.46 ms
 • Blokowanie: 28.17 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v26/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2 32.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.91 s
 • Czas: 40.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 30.81 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 7.43 ms
 • Odbieranie: 1.39 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.2.2 4.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.05 s
 • Czas: 21.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 19.64 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 1.26 ms
/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-smallscreen.css?ver=8.0.2 1.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.2 s
 • Czas: 21.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 19.01 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 1.8 ms
https://ka-f.fontawesome.com/releases/v6.4.2/css/free.min.css?token=3a07000333 23.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 27.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.94 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 15.06 ms
 • Odbieranie: 4.82 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://ka-f.fontawesome.com/releases/v6.4.2/css/free-v4-shims.min.css?token=3a07000333 4.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 30.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 17.37 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 12.25 ms
https://ka-f.fontawesome.com/releases/v6.4.2/css/free-v5-font-face.min.css?token=3a07000333 708 B 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 35.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 22.97 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 12.16 ms
https://ka-f.fontawesome.com/releases/v6.4.2/css/free-v4-font-face.min.css?token=3a07000333 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 6.93 s
 • Czas: 30.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 18.31 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 11.87 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/date.svg 1.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.05 s
 • Czas: 21.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 20.39 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/red_arr.svg 253 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.06 s
 • Czas: 14.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 12.87 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/divider.svg 307 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.06 s
 • Czas: 14.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 13.37 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/birds.png 552.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.06 s
 • Czas: 171.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 13.86 ms
 • Odbieranie: 157.03 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/bees4.jpg 393.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.07 s
 • Czas: 103.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 42.54 ms
 • Odbieranie: 61.08 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/newsletter.svg 473 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.07 s
 • Czas: 68.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 59.86 ms
 • Odbieranie: 7.52 ms
 • Blokowanie: 0.9 ms
/wp-content/themes/vetanimal/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 17.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7 s
 • Czas: 49.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 48.03 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v26/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wdhyzbi.woff2 27.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.01 s
 • Czas: 4.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 2.39 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
/wp-content/uploads/2023/09/NOD_Apiary-miniaturka-1024x452.jpg 51.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.07 s
 • Czas: 72.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 60.23 ms
 • Odbieranie: 10.51 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms
/wp-content/uploads/2023/07/apivar-01-e1689187538747-1024x450.jpg 83.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.07 s
 • Czas: 79.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 60.54 ms
 • Odbieranie: 17.77 ms
 • Blokowanie: 0.79 ms
/wp-content/uploads/2023/01/Lista-lekow-warroza-01.2023-A4-1024x724.jpg 138.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.07 s
 • Czas: 105.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 60.87 ms
 • Odbieranie: 43.48 ms
 • Blokowanie: 0.76 ms
/wp-content/uploads/2021/04/andermatt.png 6.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.14 s
 • Czas: 39.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 38.89 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/wp-content/uploads/2021/04/Avimedical.png 26.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.14 s
 • Czas: 37.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 36.35 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/wp-content/uploads/2021/04/beevital.png 39.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.15 s
 • Czas: 32.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 30.26 ms
 • Odbieranie: 2.21 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/wp-content/uploads/2021/04/datamars.png 4.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.17 s
 • Czas: 12.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 11.79 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/wp-content/uploads/2021/04/hivealive.png 11.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.18 s
 • Czas: 16.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 15.51 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/wp-content/uploads/2021/04/nod.png 34.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.18 s
 • Czas: 14.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.87 ms
 • Oczekiwanie: 11.47 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
/wp-content/uploads/2021/04/smartnano.png 26.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.18 s
 • Czas: 14.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 12.31 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
/wp-content/uploads/2021/04/vetopharma.jpg 7.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.19 s
 • Czas: 12.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 10.88 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
/wp-content/uploads/2021/04/vetoquinol.png 19.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.19 s
 • Czas: 21.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 11.45 ms
 • Odbieranie: 9.44 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/wp-content/uploads/2021/05/Vita-Bee-Health-logo-1024x945.jpg 58.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.19 s
 • Czas: 15.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.88 ms
 • Oczekiwanie: 9.91 ms
 • Odbieranie: 2.12 ms
 • Blokowanie: 1.58 ms
/wp-content/themes/vetanimal/slick/ajax-loader.gif 4.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.2 s
 • Czas: 14.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 11.77 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 1.92 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/arr_up.svg 251 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.21 s
 • Czas: 62.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 61.35 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/wp-content/themes/vetanimal/img/arr_down.svg 253 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.21 s
 • Czas: 62.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 61.94 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/11061880471/?random=1696784485770&cv=11&fst=1696784400000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45je3a40&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fwww.vet-animal.pl%2F&frm=0&tiba=VET-ANIMAL%20-%20Produkty%20dla%20go%C5%82%C4%99bi%2C%20pszcz%C3%B3%C5%82%20oraz%20koni&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&random=1906035518&rmt_tld=0&ipr=y 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.24 s
 • Czas: 61.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.28 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 38.02 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/11061880471/?random=1696784485770&cv=11&fst=1696784400000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45je3a40&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fwww.vet-animal.pl%2F&frm=0&tiba=VET-ANIMAL%20-%20Produkty%20dla%20go%C5%82%C4%99bi%2C%20pszcz%C3%B3%C5%82%20oraz%20koni&data=event%3Dgtag.config&fmt=3&is_vtc=1&random=1906035518&rmt_tld=1&ipr=y 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.24 s
 • Czas: 51.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.56 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 29.11 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/1087102418837443?v=2.9.132&r=stable&domain=www.vet-animal.pl 39.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.27 s
 • Czas: 194.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 183.33 ms
 • Odbieranie: 10.52 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://ka-f.fontawesome.com/releases/v6.4.2/webfonts/free-fa-brands-400.woff2 107.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.32 s
 • Czas: 16.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 13.81 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=1087102418837443&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fwww.vet-animal.pl%2F&rl=&if=false&ts=1696784491416&sw=800&sh=600&v=2.9.132&r=stable&ec=0&o=30&fbp=fb.1.1696784491399.1321838362&cs_est=true&ler=empty&it=1696784491140&coo=false&exp=a0&rqm=GET 185 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.54 s
 • Czas: 44.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.2 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 20.33 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.066 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 10.315 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera nginx

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 401 648 stron!

72%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
39%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
36%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.31 s
Mediana czasu ładowania
4.37 Mbps
Mediana prędkości
1.29 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook