Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.633 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 6.635 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 7.403 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.822 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Divi v.4.14.4i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu4%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 9.38 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)34 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 31.74 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 7.05 MB (16)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 381.34 KB (11)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 18.88 KB (4)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 124.88 KB (5)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne668 B (5)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 42i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 7.6 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 7.3 MB (96%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 8.7 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.37s
 • 2.73s
 • 4.1s
 • 5.47s
 • 6.84s
https://www.35home.pl/ 31.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.61 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.26 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 127.63 ms
 • Odbieranie: 430.42 ms
 • Blokowanie: 1.03 s
/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=6.2.2 434 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 12.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 10.89 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PXVHVML 41.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.22 s
 • Czas: 57.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.06 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 30.09 ms
 • Odbieranie: 4.51 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
/wp-content/et-cache/9/et-divi-dynamic-9.css?ver=1685003816 5.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 12.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 11.53 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-K6SCPGH 58.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.24 s
 • Czas: 62.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 30.76 ms
 • Odbieranie: 7.55 ms
 • Blokowanie: 24.36 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-Y9RSZ1S5Z7&l=dataLayer&cx=c 84.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.33 s
 • Czas: 58.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 31.66 ms
 • Odbieranie: 26.61 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/11127089358/?random=1685102589260&cv=11&fst=1685102589260&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45He35o0&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fwww.35home.pl%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Domki%20modu%C5%82owe%20ca%C5%82oroczne%20pod%20klucz%20i%20deweloperskie%20od%2035home&auid=656323210.1685102589&rfmt=3&fmt=4 1.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.35 s
 • Czas: 59.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.23 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 34.06 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-E72VCRMB8L&l=dataLayer&cx=c 85.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.4 s
 • Czas: 58.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 30.58 ms
 • Odbieranie: 27.45 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-Y9RSZ1S5Z7>m=45je35o0&_p=1207762881&cid=846622439.1685102589&ul=en-us&sr=800x600&ngs=1&_s=1&sid=1685102589&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.35home.pl%2F&dt=Domki%20modu%C5%82owe%20ca%C5%82oroczne%20pod%20klucz%20i%20deweloperskie%20od%2035home&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1 253 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.48 s
 • Czas: 45.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.26 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 22.15 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/11127089358/?random=1685102589260&cv=11&fst=1685102400000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45He35o0&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fwww.35home.pl%2F&frm=0&tiba=Domki%20modu%C5%82owe%20ca%C5%82oroczne%20pod%20klucz%20i%20deweloperskie%20od%2035home&fmt=3&is_vtc=1&random=269140928&rmt_tld=0&ipr=y 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 50.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.51 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 27.09 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/11127089358/?random=1685102589260&cv=11&fst=1685102400000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45He35o0&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fwww.35home.pl%2F&frm=0&tiba=Domki%20modu%C5%82owe%20ca%C5%82oroczne%20pod%20klucz%20i%20deweloperskie%20od%2035home&fmt=3&is_vtc=1&random=269140928&rmt_tld=1&ipr=y 455 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.51 s
 • Czas: 50.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.73 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 26.61 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://region1.analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-E72VCRMB8L>m=45je35o0&_p=1207762881&_gaz=1&cid=846622439.1685102589&ul=en-us&sr=800x600&_s=1&sid=1685102589&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.35home.pl%2F&dt=Domki%20modu%C5%82owe%20ca%C5%82oroczne%20pod%20klucz%20i%20deweloperskie%20od%2035home&en=page_view&_fv=1&_ss=1 54 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 43.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 20.6 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 22.28 ms
https://stats.g.doubleclick.net/g/collect?v=2&tid=G-E72VCRMB8L&cid=846622439.1685102589>m=45je35o0&aip=1 253 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 44.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.16 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 20.63 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?v=1&t=sr&slf_rd=1&_r=4&tid=G-E72VCRMB8L&cid=846622439.1685102589>m=45je35o0&aip=1&z=1402066238 107 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 26.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 25.51 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
/wp-content/et-cache/9/et-core-unified-deferred-9.min.css?ver=1685003817 1.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 12.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 10.7 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
/wp-content/uploads/2021/11/1.png 11.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 13.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 12.25 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/wp-content/uploads/2023/03/Dom-w-stanie-deweloperskim.png 6.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 14.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 12.6 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
/wp-content/uploads/2022/07/DSC_8273-e1683294141290-980x551.jpg 224.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 42.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 16.01 ms
 • Odbieranie: 26.29 ms
 • Blokowanie: 0.52 ms
/wp-content/uploads/2021/11/1-1.png 1.28 MB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 327.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 36.33 ms
 • Odbieranie: 288.92 ms
 • Blokowanie: 1.28 ms
/wp-content/uploads/2021/11/2.png 2.09 MB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 334.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 36.78 ms
 • Odbieranie: 295.98 ms
 • Blokowanie: 1.21 ms
/wp-content/uploads/2021/11/3.png 2.97 MB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 339.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 37.22 ms
 • Odbieranie: 300.68 ms
 • Blokowanie: 1.16 ms
/wp-content/uploads/2021/11/handyman-09.jpg 202.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 50.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 37.65 ms
 • Odbieranie: 11.01 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOmCnqEu92Fr1Mu7GxK.woff2 22.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 28.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.47 ms
 • Wysyłanie: 1.63 ms
 • Oczekiwanie: 3.47 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
/wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.ttf 35.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 59.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 55.29 ms
 • Odbieranie: 3.52 ms
 • Blokowanie: 0.82 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fChc4.woff2 22.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 33.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.55 ms
 • Oczekiwanie: 4.49 ms
 • Odbieranie: 2 ms
 • Blokowanie: 25.79 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfChc4.woff2 22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 35.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 8.12 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 25.89 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v30/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfChc4.woff2 22.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 31.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 6.8 ms
 • Odbieranie: 1.02 ms
 • Blokowanie: 22.88 ms
/wp-content/uploads/2023/03/Dom-wykonczony-pod-klucz.png 5.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 55.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.01 ms
 • Oczekiwanie: 49.92 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 1.83 ms
/wp-content/uploads/2023/03/Indywidualne-Projekty.png 9.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 55.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.34 ms
 • Oczekiwanie: 50.83 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 2.31 ms
/wp-content/uploads/2023/03/Wygodna-dostawa.png 8.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 57.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.07 ms
 • Oczekiwanie: 51.44 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 2.34 ms
/wp-content/uploads/2023/03/Szybki-czas-realizacji.png 4.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 57.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.65 ms
 • Oczekiwanie: 52.15 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 3.63 ms
/wp-content/uploads/2023/03/Gwarancja-ceny.png 5.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 60.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.59 ms
 • Oczekiwanie: 54.99 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 3.52 ms
/wp-content/uploads/2022/07/DSC_8200-1-980x653.jpg 248.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 75.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.52 ms
 • Oczekiwanie: 59.49 ms
 • Odbieranie: 10.74 ms
 • Blokowanie: 3.39 ms
/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.4 29.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 59.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 51.5 ms
 • Odbieranie: 3.34 ms
 • Blokowanie: 2.98 ms
/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.0 4.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 57.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.18 ms
 • Oczekiwanie: 52.85 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 2.84 ms
/wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js?ver=4.14.4 64.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 68.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.11 ms
 • Oczekiwanie: 54.22 ms
 • Odbieranie: 10.73 ms
 • Blokowanie: 2.72 ms
/wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/jquery.mobile.js?ver=4.14.4 2.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 59.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.04 ms
 • Oczekiwanie: 55.39 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 2.58 ms
/wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/magnific-popup.js?ver=4.14.4 8.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 60.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.97 ms
 • Oczekiwanie: 56.1 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 2.44 ms
/wp-content/themes/Divi/core/admin/js/common.js?ver=4.14.4 551 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.72 s
 • Czas: 60.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 56.93 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 2.36 ms
/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.2.2 11.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.73 s
 • Czas: 57.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 54.92 ms
 • Odbieranie: 2.18 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://region1.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-Y9RSZ1S5Z7>m=45je35o0&_p=1207762881&cid=846622439.1685102589&ul=en-us&sr=800x600&_eu=AEA&ngs=1&_s=2&sid=1685102589&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.35home.pl%2F&dt=Domki%20modu%C5%82owe%20ca%C5%82oroczne%20pod%20klucz%20i%20deweloperskie%20od%2035home&en=scroll&epn.percent_scrolled=90&_et=47 54 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.5 s
 • Czas: 23.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 21 ms
 • Odbieranie: 1.51 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://region1.analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-E72VCRMB8L>m=45je35o0&_p=1207762881&cid=846622439.1685102589&ul=en-us&sr=800x600&_eu=AEA&_s=2&sid=1685102589&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fwww.35home.pl%2F&dt=Domki%20modu%C5%82owe%20ca%C5%82oroczne%20pod%20klucz%20i%20deweloperskie%20od%2035home&en=scroll&epn.percent_scrolled=90&_et=46 54 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.61 s
 • Czas: 23.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 21.15 ms
 • Odbieranie: 1.36 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.497 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 10.385 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 396 162 stron!

73%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
9%
Strony
bez błędów W3C
38%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
35%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.30 s
Mediana czasu ładowania
4.38 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook