Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.996 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 4.134 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.323 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.488 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu8%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.03 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)117 / 44i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 10.75 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 775.85 KB (23)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 78.44 KB (4)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 47.35 KB (2)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 134.67 KB (5)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 36i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.02 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.01 MB (99%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.41 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.91s
 • 1.82s
 • 2.73s
 • 3.63s
 • 4.54s
https://www.librus.pl/ 433 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 207.71 ms
 • DNS: 2.85 ms
 • Łączenie: 7.88 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 195.05 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://www.librus.pl/ 10.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 208.58 ms
 • Czas: 28.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.32 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 7.24 ms
 • Odbieranie: 1.15 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/fonts/fonts.css?ver=1.0.1 517 B 200
 • Rozpoczęcie: 257 ms
 • Czas: 8.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 7.16 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/css/style.min.css?ver=1.1.3 46.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 259.33 ms
 • Czas: 24.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 7.1 ms
 • Odbieranie: 16.61 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.4.1.min.js 30.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 259.61 ms
 • Czas: 57.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 39.64 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 16.45 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/js/critical.min.js?ver=1.1.3 4.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 259.79 ms
 • Czas: 18.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 15.46 ms
 • Odbieranie: 2.07 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/js/main.min.js?ver=1.1.3 26.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 281.99 ms
 • Czas: 12.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.22 ms
 • Oczekiwanie: 7.12 ms
 • Odbieranie: 2.77 ms
 • Blokowanie: 1.73 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/img/brand-logo-white.png 7.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 306.91 ms
 • Czas: 8.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 7.15 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/img/brand-logo-color.png 4.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 308.11 ms
 • Czas: 10.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.34 ms
 • Oczekiwanie: 6.79 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 1.4 ms
/wp-content/uploads/2020/06/ikonki_libruspl_profesjonalizm_1.png 1.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 308.38 ms
 • Czas: 10.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 7.2 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 2.03 ms
/wp-content/uploads/2020/06/ikonki_libruspl_innowacyjnosc.png 3.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 308.51 ms
 • Czas: 10.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 7.68 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 1.97 ms
/wp-content/uploads/2020/06/ikonki_libruspl_pasja.png 2.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 308.65 ms
 • Czas: 11.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 8.23 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 1.88 ms
/wp-content/uploads/2020/06/ikonki_libruspl_zaufanie.png 2.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 308.85 ms
 • Czas: 11.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 8.69 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 1.77 ms
/wp-content/uploads/2020/06/ikonki_libruspl_odpowiedzialnosc.png 2.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 309.01 ms
 • Czas: 11.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 9.1 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 1.69 ms
/wp-content/uploads/2020/06/ikonki_libruspl_otwartosc_na_potrzeby.png 3.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 309.17 ms
 • Czas: 11.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 9.51 ms
 • Odbieranie: 0.31 ms
 • Blokowanie: 1.62 ms
https://ssl.google-analytics.com/ga.js 17.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 309.34 ms
 • Czas: 25.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.75 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.16 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.88 ms
data:image/gif;base64,R0l... 42 B 200
data:image/png;base64,iVB... 363 B 200
/wp-content/themes/librus-theme/assets/img/news-01-sm.jpg 6.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 321.27 ms
 • Czas: 10.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 7.86 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 1.51 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/img/news-02-sm.jpg 7.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 321.4 ms
 • Czas: 11.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 8.67 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 1.43 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/img/news-03-sm.jpg 9.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 321.51 ms
 • Czas: 11.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 9.39 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 1.36 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/img/news-04-sm.jpg 7.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 321.77 ms
 • Czas: 11.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.4 ms
 • Oczekiwanie: 9.96 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 1.14 ms
data:image/png;base64,iVB... 238 B 200
/wp-content/themes/librus-theme/assets/fonts/montserrat-v14-latin-ext_latin/montserrat-v14-latin-ext_latin-500.woff2 28.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 370.63 ms
 • Czas: 9.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 6.75 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/fonts/montserrat-v14-latin-ext_latin/montserrat-v14-latin-ext_latin-800.woff2 28.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 371.02 ms
 • Czas: 9.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 7.73 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.98 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/fonts/source-sans-pro-v13-latin-ext_latin/source-sans-pro-v13-latin-ext_latin-regular.woff2 25.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 371.16 ms
 • Czas: 16.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 8.45 ms
 • Odbieranie: 6.81 ms
 • Blokowanie: 0.91 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/fonts/source-sans-pro-v13-latin-ext_latin/source-sans-pro-v13-latin-ext_latin-700.woff2 24.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 371.31 ms
 • Czas: 16.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 14.39 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
https://ssl.google-analytics.com/r/__utm.gif?utmwv=5.7.2&utms=1&utmn=740960227&utmhn=www.librus.pl&utmcs=UTF-8&utmsr=800x600&utmvp=785x600&utmsc=24-bit&utmul=en-us&utmje=0&utmfl=-&utmdt=Librus%20-%20Systemy%20informatyczne%20wspieraj%C4%85ce%20edukacj%C4%99&utmhid=568121271&utmr=-&utmp=%2F&utmht=1653234980753&utmac=UA-3618915-8&utmcc=__utma%3D94532481.937320503.1653234981.1653234981.1653234981.1%3B%2B__utmz%3D94532481.1653234981.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B&utmjid=2082993865&utmredir=1&utmu=qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE~ 197 B 200
 • Rozpoczęcie: 410.82 ms
 • Czas: 20.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.68 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/wp-content/themes/librus-theme/assets/fonts/montserrat-v14-latin-ext_latin/montserrat-v14-latin-ext_latin-regular.woff2 28.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 834.53 ms
 • Czas: 8.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 7.29 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
/wp-content/uploads/2021/09/p_aplikacja_mobilna_librus_ban_glowna_tablet.jpg 107.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 982.11 ms
 • Czas: 17.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 7.33 ms
 • Odbieranie: 8.68 ms
 • Blokowanie: 0.77 ms
/wp-content/uploads/2021/08/p_glowna_szkolenia_online_ckn_librus_tablet.jpg 68.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 982.5 ms
 • Czas: 23.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 16.45 ms
 • Odbieranie: 5.5 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
/wp-content/uploads/2021/12/plany_na_rozwoj_banner_librus_pl_tablet.png 438.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 982.69 ms
 • Czas: 34.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 19.06 ms
 • Odbieranie: 14.62 ms
 • Blokowanie: 0.83 ms
/wp-content/uploads/2021/08/p_glowna_wsparcie_w_osiaganiu_sukcesow_edukacyjnych_ban_librus_tablet.jpg 47.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.8 s
 • Czas: 23.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 7.67 ms
 • Odbieranie: 14.44 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
/wp-content/uploads/2020/06/p_strona_glowna_nasze_wartosci_1_libruspl_tablet.jpg 18.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.8 s
 • Czas: 24.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 22.41 ms
 • Odbieranie: 1.17 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
/wp-content/uploads/2020/06/p_strona_glowna_link_szkola_libruspl.jpg 16.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.2 s
 • Czas: 10.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 7.48 ms
 • Odbieranie: 1.83 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
/wp-content/uploads/2020/06/p_strona_glowna_link_rodzice_i_uczniowie_libruspl.jpg 19.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.33 s
 • Czas: 11.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 7.98 ms
 • Odbieranie: 1.88 ms
 • Blokowanie: 0.97 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.028 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 7.028 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 381 013 stron!

76%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
37%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
34%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.28 s
Mediana czasu ładowania
4.40 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook