Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 3.499 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 8.901 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 11.994 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.425 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Wix.com Website Buildi

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu - %i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 1.08 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)21 / 1i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 116.05 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 71.71 KB (13)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 615.58 KB (32)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 174.49 KB (7)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne225.59 KB (21)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 75i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.18 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.01 MB (86%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 6.12 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.82s
 • 3.64s
 • 5.46s
 • 7.28s
 • 9.1s
/kurs 116.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 3.46 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 48.33 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 61.81 ms
 • Odbieranie: 2.15 s
 • Blokowanie: 1.2 s
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=21&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84&is_cached=true&msid=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&session_id=0f92cd23-4871-4e98-ad59-c86f8ae1c3dc&ish=true&isb=true&isbr=webdriver&vsi=0c55976a-c490-4c1a-8957-ff9b4c608cf6&caching=hit,hit&pv=visible&v=1.8704.0&url=https://digital-art-design.wixsite.com/kurs&st=2&ts=1035&tsn=2412 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.42 s
 • Czas: 246.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 111.32 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 105.56 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 26.76 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/bootstrap-features.635b3da3.bundle.min.js 49.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 13.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.11 ms
 • Wysyłanie: 1.3 ms
 • Oczekiwanie: 3.47 ms
 • Odbieranie: 3.79 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/main.547ed5f1.bundle.min.js 42.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 34.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 4.4 ms
 • Odbieranie: 3.05 ms
 • Blokowanie: 25.32 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/lodash@4.17.21/lodash.min.js 71.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 6.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.4 ms
 • Odbieranie: 2.35 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react@16.13.1/umd/react.production.min.js 4.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.47 s
 • Czas: 3.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.71 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2214bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103%22%3A%22222%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxModalSuggestions%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.1476.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fdigital-art-design.wixsite.com%2Fkurs&fileId=d9207ee8.bundle.min&freemiumBanner=true&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=pl&metaSiteId=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=en&pageId=f9ff52_7996489f7295611dce5281cf65eff611_624.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.228.0&siteId=a39fcd2f-0f76-454c-abdb-40148466fd6a&siteRevision=624&viewMode=desktop 2.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 47.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.42 ms
 • Wysyłanie: 0.46 ms
 • Oczekiwanie: 40.99 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 2.18 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2214bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103%22%3A%22222%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxModalSuggestions%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.1476.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fdigital-art-design.wixsite.com%2Fkurs&fileId=d9207ee8.bundle.min&freemiumBanner=true&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=pl&metaSiteId=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=en&pageId=f9ff52_4aac0511c65f90a62307b5db3636e2ae_619.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.228.0&siteId=a39fcd2f-0f76-454c-abdb-40148466fd6a&siteRevision=624&viewMode=desktop 1.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 69.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 43.73 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 25.05 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-code-platform/1.964.0/wixCodeNamespacesAndElementorySupport.min.js 18.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 11.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.98 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.37 ms
 • Odbieranie: 2.61 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2214bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103%22%3A%22222%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxModalSuggestions%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.1476.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fdigital-art-design.wixsite.com%2Fkurs&fileId=4143e03e.bundle.min&freemiumBanner=true&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=pl&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&module=thunderbolt-features&originalLanguage=en&pageId=f9ff52_7996489f7295611dce5281cf65eff611_624.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.228.0&siteId=a39fcd2f-0f76-454c-abdb-40148466fd6a&siteRevision=624&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fdigital-art-design-wixsite-com.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=true&viewMode=desktop 14.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 71.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 45.48 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 24.55 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?appDefinitionIdToSiteRevision=%7B%2214bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103%22%3A%22222%22%7D&beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.responsiveAbsoluteChildrenPosition%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.byRefV2%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.LinkBarPlaceholderImages%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.maskImageCSS%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.SearchBoxModalSuggestions%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.1476.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_linkRelDefaults%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fdigital-art-design.wixsite.com%2Fkurs&fileId=4143e03e.bundle.min&freemiumBanner=true&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=false&isWixCodeOnSite=false&language=pl&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&module=thunderbolt-features&originalLanguage=en&pageId=f9ff52_4aac0511c65f90a62307b5db3636e2ae_619.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.7282.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.228.0&siteId=a39fcd2f-0f76-454c-abdb-40148466fd6a&siteRevision=624&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fdigital-art-design-wixsite-com.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=true&viewMode=desktop 14.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.43 s
 • Czas: 67.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 42.1 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 24.32 ms
https://static.parastorage.com/services/tag-manager-client/1.427.0/siteTags.bundle.min.js 4.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.48 s
 • Czas: 3.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 2.49 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/kurs/_api/v2/dynamicmodel 7.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 1.2 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 1.16 s
 • Odbieranie: 36.1 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=1&event_name=Init&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&pn=1&sessionId=0f92cd23-4871-4e98-ad59-c86f8ae1c3dc&siterev=624-__siteCacheRevision__&st=2&ts=1065&tts=2442&url=https%3A%2F%2Fdigital-art-design.wixsite.com%2Fkurs&v=1.8704.0&vsi=0c55976a-c490-4c1a-8957-ff9b4c608cf6&_brandId=wix 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 329.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 107.85 ms
 • Odbieranie: 1.44 ms
 • Blokowanie: 220.1 ms
/_partials/wix-thunderbolt/dist/clientWorker.858e331b.bundle.min.js 137.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.45 s
 • Czas: 1.3 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.05 s
 • Odbieranie: 249.96 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-perf-measure/1.641.0/wix-perf-measure.bundle.min.js 35.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.49 s
 • Czas: 4.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 3.06 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react-dom@16.13.1/umd/react-dom.production.min.js 116.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.51 s
 • Czas: 6.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 3.6 ms
 • Odbieranie: 3.06 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
data:image/webp;base64,Uk... 42 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 34 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 82 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 90 B 200
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/page-features.34a73a43.chunk.min.js 6.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.83 s
 • Czas: 4.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 2.5 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/ooi.ada52646.chunk.min.js 6.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.83 s
 • Czas: 4.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 3.51 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/wix-code-sdk-providers.95ca9221.chunk.min.js 7.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.85 s
 • Czas: 4.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 2.72 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.67 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/dynamicPages.e0011a77.chunk.min.js 2.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.85 s
 • Czas: 5.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 3.84 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/siteMembers.ddc8fd9e.chunk.min.js 8.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.86 s
 • Czas: 3.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 2.38 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpaCommons.e60e187c.chunk.min.js 3.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.87 s
 • Czas: 3.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 2.43 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/platform.23917ed6.chunk.min.js 5.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.87 s
 • Czas: 3.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.9 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 3.18 s
 • Czas: 107.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 105.81 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5cee8d6e-89ad-4d8c-a0ac-584d316b15ae.woff2 16.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.52 s
 • Czas: 5.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 2.58 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
https://static.wixstatic.com/media/f9ff52_606f95f9de364723b4defb9450ff5f27~mv2.png/v1/fill/w_115,h_137,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/hhhh_edited_edited.png 16.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.53 s
 • Czas: 8.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.61 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 2.34 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 2 ms
https://static.wixstatic.com/media/f9ff52_9fb40acffc1a47b8ad6410b1590a748df000.jpg/v1/fill/w_235,h_132,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/f9ff52_9fb40acffc1a47b8ad6410b1590a748df000.jpg 1.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.53 s
 • Czas: 211.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 186.42 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 24.29 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=12&event_name=Partially%20visible&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&pid=mainPage&pn=1&rid=1639055991.12047829196158462&sar=800x600&sessionId=0f92cd23-4871-4e98-ad59-c86f8ae1c3dc&siterev=624-__siteCacheRevision__&sr=800x600&st=2&ts=2176&tts=3553&url=https%3A%2F%2Fdigital-art-design.wixsite.com%2Fkurs&v=1.8704.0&vsi=0c55976a-c490-4c1a-8957-ff9b4c608cf6&wor=800x600&wr=800x600&_brandId=wix 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 3.55 s
 • Czas: 106.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 105.89 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
data:image/png;base64,iVB... 1.73 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 715 B 200
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/Helvetica/Fonts/60be5c39-863e-40cb-9434-6ebafb62ab2b.woff 40.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 9.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.44 ms
 • Oczekiwanie: 5.11 ms
 • Odbieranie: 1.69 ms
 • Blokowanie: 2.44 ms
https://fonts.gstatic.com/s/lobster/v22/neILzCirqoswsqX9zoKmM4MwWJU.woff2 16.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.64 s
 • Czas: 26.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.86 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 1.9 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 1.55 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/fIKu7GwZTy_12XzG_jt8eA.woff2 21.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.64 s
 • Czas: 53.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 2.85 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 49.42 ms
https://fonts.gstatic.com/s/lobster/v22/neILzCirqoswsqX9zoymM4MwWJXNqA.woff2 12.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.64 s
 • Czas: 53.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 3.53 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 49.33 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26091050-06ef-4fd5-b199-21b27c0ed85e.woff2 18.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.64 s
 • Czas: 6.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 3.13 ms
 • Odbieranie: 1.73 ms
 • Blokowanie: 1.7 ms
https://static.wixstatic.com/media/f9ff52_606f95f9de364723b4defb9450ff5f27~mv2.png/v1/fill/w_310,h_343,al_c,q_85,usm_1.20_1.00_0.01/hhhh_edited_edited.webp 33.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 6.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 2.27 ms
 • Odbieranie: 2.48 ms
 • Blokowanie: 0.94 ms
https://static.wixstatic.com/media/f9ff52_bd813d99c6204ab3b8a74288ad4d982a~mv2.jpg/v1/fill/w_278,h_276,al_c,q_80,usm_1.20_1.00_0.01/f9ff52_bd813d99c6204ab3b8a74288ad4d982a~mv2.webp 4.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 6.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 4.77 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 1.12 ms
https://static.wixstatic.com/media/f9ff52_74b1c4a1565e465f8a14c44078db8fc2~mv2.jpg/v1/fill/w_278,h_276,al_c,q_80,usm_1.20_1.00_0.01/f9ff52_74b1c4a1565e465f8a14c44078db8fc2~mv2.webp 5.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 8.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 6.21 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
https://static.wixstatic.com/media/f9ff52_28860691f5c94396b46dbd789c7199fb~mv2.jpg/v1/fill/w_278,h_276,al_c,q_80,usm_1.20_1.00_0.01/f9ff52_28860691f5c94396b46dbd789c7199fb~mv2.webp 4.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 7.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 5.49 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
https://static.wixstatic.com/media/11062b_54784a6f95eb4ec9a18b8f5d0eafac9f~mv2_d_7113_5041_s_4_2.jpg/v1/crop/w_980,h_511,al_c,q_85,usm_1.20_1.00_0.01/11062b_54784a6f95eb4ec9a18b8f5d0eafac9f~mv2_d_7113_5041_s_4_2.webp 4.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.63 s
 • Czas: 203.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 200.72 ms
 • Odbieranie: 1.52 ms
 • Blokowanie: 0.8 ms
https://video.wixstatic.com/video/f9ff52_9fb40acffc1a47b8ad6410b1590a748d/720p/mp4/file.mp4 64 KB 206
 • Rozpoczęcie: 3.64 s
 • Czas: 244.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.66 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 240.05 ms
 • Odbieranie: 0 ms
 • Blokowanie: 0.8 ms
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/Helvetica/Fonts/5b4a262e-3342-44e2-8ad7-719998a68134.woff 48.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.81 s
 • Czas: 5.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 3.69 ms
 • Odbieranie: 1.4 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://frog.wix.com/site-members?_msid=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&vsi=0c55976a-c490-4c1a-8957-ff9b4c608cf6&rid=1639055991.12047829196158462&_av=thunderbolt-1.8704.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=4129&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=bd89c9e5-9ca0-425b-bd81-a931d0c4f70a&_siteMemberId=undefined&bsi=0192f846-9639-4d2f-8fff-d368cd1b0280%7C1&src=5&evid=698&biToken=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&context=undefined&ts=2751&viewmode=undefined&visitor_id=bd89c9e5-9ca0-425b-bd81-a931d0c4f70a&site_member_id=undefined&site_settings_lng=pl&browser_lng=pl&lng_mismatch=false&layout=undefined&_=16390560087790 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 4.13 s
 • Czas: 106.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 105.86 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://static.wixstatic.com/media/f9ff52_606f95f9de364723b4defb9450ff5f27~mv2.png/v1/fill/w_310,h_343,al_c,q_85,usm_1.20_1.00_0.01/hhhh_edited_edited.webp 33.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.14 s
 • Czas: 108.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.37 ms
 • Odbieranie: 108.16 ms
 • Blokowanie: 0.04 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/santa-langs-pl.b1448a50.chunk.min.js 10.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.16 s
 • Czas: 4.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.75 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/activePopup.b727980a.chunk.min.js 1.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.26 s
 • Czas: 37.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.61 ms
 • Oczekiwanie: 23.75 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 7.51 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/screenIn.e913f6ca.chunk.min.js 2.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.26 s
 • Czas: 46.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.56 ms
 • Oczekiwanie: 33.18 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 7.24 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/reporter-api.fc0f2aa8.chunk.min.js 7.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.26 s
 • Czas: 35.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.29 ms
 • Oczekiwanie: 24.97 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 5.54 ms
/kurs/_api/tag-manager/api/v1/tags/sites/f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa?wixSite=false&htmlsiteId=a39fcd2f-0f76-454c-abdb-40148466fd6a&language=pl 1.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.27 s
 • Czas: 133.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.96 ms
 • Oczekiwanie: 123.21 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 6.06 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap-classic.885fc726.chunk.min.js 42.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.29 s
 • Czas: 12.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.94 ms
 • Odbieranie: 6.15 ms
 • Blokowanie: 2.47 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap.827a0773.chunk.min.js 10.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.29 s
 • Czas: 11.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.84 ms
 • Oczekiwanie: 5.78 ms
 • Odbieranie: 2.01 ms
 • Blokowanie: 1.62 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~common-site-members-dialogs.d759f331.chunk.min.js 57.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.29 s
 • Czas: 14.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.8 ms
 • Oczekiwanie: 8.09 ms
 • Odbieranie: 3.26 ms
 • Blokowanie: 1.17 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[SkipToContentButton].c43644cd.bundle.min.js 2.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.31 s
 • Czas: 3.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.62 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.52 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/pageTransitions.53581e78.chunk.min.js 1.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.32 s
 • Czas: 3.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.68 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://static.wixstatic.com/media/11062b_54784a6f95eb4ec9a18b8f5d0eafac9f~mv2_d_7113_5041_s_4_2.jpg/v1/crop/w_980,h_511,al_c,q_85,usm_1.20_1.00_0.01/11062b_54784a6f95eb4ec9a18b8f5d0eafac9f~mv2_d_7113_5041_s_4_2.webp 4.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.37 s
 • Czas: 51.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.27 ms
 • Odbieranie: 51.34 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[BgImageStrip].d3c0c07d.bundle.min.js 1.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.39 s
 • Czas: 5.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 3.14 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 1.14 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap-responsive.e495a481.chunk.min.js 19.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.39 s
 • Czas: 7.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 5.37 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.37 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[FreemiumBannerDesktop].6c49d195.bundle.min.js 8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.39 s
 • Czas: 9.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 5.97 ms
 • Odbieranie: 2.04 ms
 • Blokowanie: 1.16 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[MediaPlayer_videoBox].1318fcf4.bundle.min.js 12.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.39 s
 • Czas: 6.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 3.99 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 0.96 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[MediaOverlayControls].3deb0b8b.bundle.min.js 2.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.4 s
 • Czas: 5.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 2.61 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 1.77 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[MediaControls].f90378d7.bundle.min.js 3.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.4 s
 • Czas: 6.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 3.76 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 1.68 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[SlideShowGallery_SlideShowCleanAndSimple].beefb2d6.bundle.min.js 7.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.4 s
 • Czas: 7.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 4.73 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 1.6 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/animations-vendors.f2c13ccd.chunk.min.js 41.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 4.42 s
 • Czas: 5.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 3.1 ms
 • Odbieranie: 1.91 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://frog.wix.com/pa?_msid=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&vsi=0c55976a-c490-4c1a-8957-ff9b4c608cf6&rid=1639055991.12047829196158462&_av=thunderbolt-1.8704.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=4672&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=bd89c9e5-9ca0-425b-bd81-a931d0c4f70a&_siteMemberId=undefined&bsi=0192f846-9639-4d2f-8fff-d368cd1b0280%7C1&src=76&evid=1109&pid=mainPage&pn=1&viewer=TB&pt=static&pa=editor&pti=mainPage&uuid=f9ff523c-9d5d-4ef9-94f6-7683cb217143&url=https%3A%2F%2Fdigital-art-design.wixsite.com%2Fkurs&ref=&bot=true&bl=en-US&pl=en-US&_=16390560093201 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 4.67 s
 • Czas: 106.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 105.33 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=33&event_name=page%20interactive&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&pid=mainPage&pn=1&rid=1639055991.12047829196158462&sar=800x600&sessionId=0f92cd23-4871-4e98-ad59-c86f8ae1c3dc&siterev=624-__siteCacheRevision__&sr=800x600&st=2&ts=3298&tts=4675&url=https%3A%2F%2Fdigital-art-design.wixsite.com%2Fkurs&v=1.8704.0&vid=bd89c9e5-9ca0-425b-bd81-a931d0c4f70a&bsi=0192f846-9639-4d2f-8fff-d368cd1b0280|1&vsi=0c55976a-c490-4c1a-8957-ff9b4c608cf6&wor=800x600&wr=800x600&_brandId=wix 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 4.68 s
 • Czas: 106.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 105.98 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 4.98 s
 • Czas: 141.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.67 ms
 • Oczekiwanie: 138.84 ms
 • Odbieranie: 1.4 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 5.98 s
 • Czas: 108.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.03 ms
 • Oczekiwanie: 105.6 ms
 • Odbieranie: 1.33 ms
 • Blokowanie: 0.8 ms
https://static.wixstatic.com/media/11062b_54784a6f95eb4ec9a18b8f5d0eafac9f~mv2_d_7113_5041_s_4_2.jpg/v1/crop/w_980,h_511,al_c,q_85,usm_1.20_1.00_0.01/11062b_54784a6f95eb4ec9a18b8f5d0eafac9f~mv2_d_7113_5041_s_4_2.webp 4.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 8.48 s
 • Czas: 11.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 0.94 ms
 • Odbieranie: 10.19 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://frog.wix.com/bpm?_msid=f3d7030a-0d81-410f-95ba-bbc6019d05fa&vsi=0c55976a-c490-4c1a-8957-ff9b4c608cf6&rid=1639055991.12047829196158462&_av=thunderbolt-1.8704.0&isb=true&isbr=webdriver&ts=7114&tsn=8491&dc=84&caching=hit%2Chit&session_id=0f92cd23-4871-4e98-ad59-c86f8ae1c3dc&st=2&url=https%253A%252F%252Fdigital-art-design.wixsite.com%252Fkurs&ish=true&pn=0&pv=true&pageId=mainPage&isServerSide=false&is_lightbox=false&is_cached=true&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&v=1.8704.0&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=8491&_lv=2.0.985%7CC&_visitorId=undefined&_siteMemberId=undefined&src=72&evid=502&_=16390560131392&tti=4674&tbt=265&iframes=0&screens=4&entryType=loaded&lcp=4356&lcpSize=394691&closestId=bgImg_BgmgStrp3-vwi&lcpTag=WIX-BG-IMAGE&lcpResourceType=jpg&lcpContentType=image%2Fwebp&lcpInLightbox=false&countScripts=31&startTimeScripts=2459&durationScripts=1969&mttfbScripts=3&attfbScripts=7&tbdScripts=594244&countImages=7&startTimeImages=3558&durationImages=273&mttfbImages=201&attfbImages=59&tbdImages=73427&countFonts=7&startTimeFonts=3521&durationFonts=291&mttfbFonts=3&attfbFonts=3&tbdFonts=178673&duration=4456&ttlb=3499&dcl=3568&transferSize=118831&decodedBodySize=532887&isSsr=true&isWelcome=false&visitorId=bd89c9e5-9ca0-425b-bd81-a931d0c4f70a&btype=webdriver&bsi=0192f846-9639-4d2f-8fff-d368cd1b0280%7C1&ssrDuration=1263&ssrTimestamp=1639055992634µPop=84&isRollout=false&isPlatformLoaded=false&maybeBot=true&cls=14&countCls=1&clsOld=14&clientType=ugc&analytics=true 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 8.49 s
 • Czas: 109.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.12 ms
 • Oczekiwanie: 106.41 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 1.21 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 263 B 204
 • Rozpoczęcie: 8.79 s
 • Czas: 108.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 106.45 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 1.435 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 36.18 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 372 793 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
36%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
33%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.25 s
Mediana czasu ładowania
4.41 Mbps
Mediana prędkości
1.27 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook