Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.228 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.615 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.092 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.425 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu9%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 7.49 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)28 / 23i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 4.09 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 331.55 KB (4)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 97.95 KB (6)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 36.86 KB (5)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 104.33 KB (9)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne593 B (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 29i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 575.35 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 448.5 KB (78%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.13 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.21s
 • 0.41s
 • 0.62s
 • 0.82s
 • 1.03s
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 654 B 302
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 274.86 ms
 • DNS: 3.17 ms
 • Łączenie: 91.4 ms
 • SSL: 63.13 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 114.07 ms
 • Odbieranie: 2.57 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 4.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 212.7 ms
 • Czas: 87.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.39 ms
 • Oczekiwanie: 84.18 ms
 • Odbieranie: 2.37 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
/assets/css/bootstrap-5.0.0-alpha-1.min.css 22.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 316.3 ms
 • Czas: 47.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.87 ms
 • Oczekiwanie: 41.17 ms
 • Odbieranie: 4.26 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
/assets/css/LineIcons.2.0.css 4.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 316.61 ms
 • Czas: 38.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 35.92 ms
 • Odbieranie: 1.44 ms
 • Blokowanie: 1.31 ms
/assets/css/animate.css 4.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 316.73 ms
 • Czas: 40.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 37.79 ms
 • Odbieranie: 1.32 ms
 • Blokowanie: 1.26 ms
/assets/css/main.css 4.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 316.88 ms
 • Czas: 42.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 39.83 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 1.16 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K6R23MM9HV 60.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 317 ms
 • Czas: 71.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.59 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 35.83 ms
 • Odbieranie: 12.71 ms
 • Blokowanie: 0.66 ms
/assets/img/logo.svg 2.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 317.14 ms
 • Czas: 44.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 42.26 ms
 • Odbieranie: 1.07 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
https://www.drunkfloki.com/images/DrunkFlokiLogo.svg 57.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 426.49 ms
 • Czas: 307.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 256.34 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 25.08 ms
 • Odbieranie: 22.28 ms
 • Blokowanie: 3.9 ms
/assets/img/hero-img.svg 54.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 427.03 ms
 • Czas: 173.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.7 ms
 • Oczekiwanie: 148.13 ms
 • Odbieranie: 18.17 ms
 • Blokowanie: 5.35 ms
/assets/js/bootstrap.bundle-5.0.0.alpha-1-min.js 23.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 367.6 ms
 • Czas: 129.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 124.22 ms
 • Odbieranie: 4.5 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
/assets/js/wow.min.js 3.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 425.18 ms
 • Czas: 44.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.01 ms
 • Oczekiwanie: 35.22 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 6.79 ms
/assets/js/main.js 1.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 425.6 ms
 • Czas: 43.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.83 ms
 • Oczekiwanie: 34.31 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 6.6 ms
https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v64f9daad31f64f81be21cbef6184a5e31634941392597 5.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 427.49 ms
 • Czas: 88.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 18.84 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 65.07 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 3.81 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:300,400,500,600,700&display=swap 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 365.56 ms
 • Czas: 46.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.08 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 23.93 ms
 • Odbieranie: 1.49 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/assets/img/common-bg.jpg 217.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 445.36 ms
 • Czas: 187.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 153.37 ms
 • Odbieranie: 33.59 ms
 • Blokowanie: 0.59 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1xlFQ.woff2 8.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 485.7 ms
 • Czas: 24.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.6 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 1.23 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 1.5 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiByp8kv8JHgFVrLGT9Z1xlFQ.woff2 7.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 486.01 ms
 • Czas: 51.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 2.56 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 48.06 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiByp8kv8JHgFVrLEj6Z1xlFQ.woff2 7.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 486.17 ms
 • Czas: 52.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 3.24 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 47.97 ms
/assets/fonts/LineIcons.woff2 50.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 486.39 ms
 • Czas: 94.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 83.28 ms
 • Odbieranie: 10.4 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiEyp8kv8JHgFVrJJfecg.woff2 7.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 486.54 ms
 • Czas: 52.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 3.98 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 47.66 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1JlFc-K.woff2 5.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 486.85 ms
 • Czas: 53.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.7 ms
 • Oczekiwanie: 4.58 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 47.41 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiByp8kv8JHgFVrLGT9Z1JlFc-K.woff2 5.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 487.02 ms
 • Czas: 53.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 5.17 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 47.33 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiByp8kv8JHgFVrLEj6Z1JlFc-K.woff2 5.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 488.2 ms
 • Czas: 52.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 5.63 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 46.52 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v15/pxiEyp8kv8JHgFVrJJnecmNE.woff2 5.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 488.39 ms
 • Czas: 53.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 6.25 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 46.44 ms
https://www.google-analytics.com/g/collect?v=2&tid=G-K6R23MM9HV>m=2oec10&_p=588633520&sr=800x600&ul=en-us&cid=486699741.1639057913&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fgieldakryptowalut.com.pl%2F&dt=Najwi%C4%99ksze%20gie%C5%82dy%20kryptowalut%2C%20portfele%20z%20nagrodami%20i%20airdrop%20hashup!&sid=1639057912&sct=1&seg=0&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1 353 B 204
 • Rozpoczęcie: 522.72 ms
 • Czas: 40.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.36 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 19.19 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.13 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 322 B 302
 • Rozpoczęcie: 431.74 ms
 • Czas: 139.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.18 ms
 • Oczekiwanie: 136.66 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://gieldakryptowalut.com.pl/ 4.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 571.29 ms
 • Czas: 82.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 81.42 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/cdn-cgi/rum 240 B 200
 • Rozpoczęcie: 793.73 ms
 • Czas: 33.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 32.43 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.139 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 26.5 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 372 790 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
36%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
33%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.25 s
Mediana czasu ładowania
4.41 Mbps
Mediana prędkości
1.27 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook