Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.167 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 2.078 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 2.563 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.463 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu50%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 8.00 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)35 / 4i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 5.2 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.68 MB (32)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 343.36 KB (21)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 3.62 KB (3)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne1.11 KB (3)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 62i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 2.03 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.97 MB (97%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.75 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.47s
 • 0.94s
 • 1.41s
 • 1.89s
 • 2.36s
https://przemyslawbuda.pl/ 230 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 78.05 ms
 • DNS: 56.28 ms
 • Łączenie: 9.9 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 9.88 ms
 • Odbieranie: 1.8 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://przemyslawbuda.pl/ 3.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 78.87 ms
 • Czas: 47.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 34.58 ms
 • Wysyłanie: 0.71 ms
 • Oczekiwanie: 9.11 ms
 • Odbieranie: 2.52 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
/css/reset.css 546 B 200
 • Rozpoczęcie: 170.77 ms
 • Czas: 15.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.61 ms
 • Oczekiwanie: 7.39 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 3.04 ms
/css/style.css 2.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 171.36 ms
 • Czas: 16.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.91 ms
 • Oczekiwanie: 8.21 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 6.05 ms
/css/grid.css 876 B 200
 • Rozpoczęcie: 171.58 ms
 • Czas: 17.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.83 ms
 • Oczekiwanie: 8.99 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 5.95 ms
/js/jquery-1.7.1.min.js 31.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 171.9 ms
 • Czas: 35.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.75 ms
 • Oczekiwanie: 16.7 ms
 • Odbieranie: 11.36 ms
 • Blokowanie: 5.74 ms
/js/cufon-yui.js 7.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 172.1 ms
 • Czas: 32.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.68 ms
 • Oczekiwanie: 24.46 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 5.65 ms
/js/cufon-replace.js 167 B 200
 • Rozpoczęcie: 172.35 ms
 • Czas: 32.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.63 ms
 • Oczekiwanie: 25.29 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 5.49 ms
/js/Vegur_500.font.js 5.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 172.59 ms
 • Czas: 33.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.58 ms
 • Oczekiwanie: 25.82 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 5.35 ms
/js/FF-cash.js 162 B 200
 • Rozpoczęcie: 172.84 ms
 • Czas: 33.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.51 ms
 • Oczekiwanie: 26.51 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 5.19 ms
/js/tms-0.3.js 2.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 173.1 ms
 • Czas: 33.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.46 ms
 • Oczekiwanie: 27.01 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 5.03 ms
/js/tms_presets.js 2.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 173.36 ms
 • Czas: 34.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.4 ms
 • Oczekiwanie: 27.95 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 4.87 ms
/js/jquery.easing.1.3.js 1.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 173.6 ms
 • Czas: 35.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.33 ms
 • Oczekiwanie: 28.68 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 4.74 ms
/js/jquery.equalheights.js 192 B 200
 • Rozpoczęcie: 174.03 ms
 • Czas: 35.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.21 ms
 • Oczekiwanie: 29.33 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 4.46 ms
/images/slider-img1.jpg 232.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 174.3 ms
 • Czas: 65.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 29.87 ms
 • Odbieranie: 30.31 ms
 • Blokowanie: 4.3 ms
/images/slider-img2.jpg 248.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 174.63 ms
 • Czas: 79.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.08 ms
 • Oczekiwanie: 37.79 ms
 • Odbieranie: 36.61 ms
 • Blokowanie: 4.07 ms
/images/slider-img3.jpg 145.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 230.25 ms
 • Czas: 36.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.04 ms
 • Oczekiwanie: 21.41 ms
 • Odbieranie: 11.35 ms
 • Blokowanie: 1.57 ms
/images/test.jpg 105.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 230.54 ms
 • Czas: 45.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.48 ms
 • Oczekiwanie: 33.28 ms
 • Odbieranie: 8.04 ms
 • Blokowanie: 2.36 ms
/images/aa.jpg 125.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 230.68 ms
 • Czas: 63.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.37 ms
 • Oczekiwanie: 42.56 ms
 • Odbieranie: 16.85 ms
 • Blokowanie: 2.35 ms
/images/page1-img1.png 16.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 230.83 ms
 • Czas: 51.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.29 ms
 • Oczekiwanie: 46.67 ms
 • Odbieranie: 1.44 ms
 • Blokowanie: 2.3 ms
/images/page1-img2.png 16.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 231.03 ms
 • Czas: 52.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.02 ms
 • Oczekiwanie: 48.25 ms
 • Odbieranie: 1.2 ms
 • Blokowanie: 2.4 ms
/images/page1-img3.png 11.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 231.17 ms
 • Czas: 53.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.97 ms
 • Oczekiwanie: 49.54 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 2.36 ms
/images/page1-img4.png 3.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 231.31 ms
 • Czas: 53.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.92 ms
 • Oczekiwanie: 50.05 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 2.3 ms
/images/firmy.png 12.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 231.46 ms
 • Czas: 54.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 50.65 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 2.24 ms
/images/mechanik.jpg 10.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 231.6 ms
 • Czas: 54.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 51.32 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 2.19 ms
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d309.0324576323708!2d19.543799889317402!3d51.70999184381122!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471a330147508181%3A0xf29f89f32aa91204!2zQnLDs2plY2thIDgsIDkzLTY0MCDFgcOzZMW6!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1501333278670 1.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 233.27 ms
 • Czas: 180.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.38 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 157.55 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.89 ms
/images/body-bg.jpg 391.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 236.32 ms
 • Czas: 125.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 5.37 ms
 • Oczekiwanie: 50.21 ms
 • Odbieranie: 68.42 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
/images/bg-2.jpg 89.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 236.62 ms
 • Czas: 74.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.38 ms
 • Oczekiwanie: 61.2 ms
 • Odbieranie: 6.15 ms
 • Blokowanie: 3.94 ms
/images/bg.jpg 257.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 236.86 ms
 • Czas: 124.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.83 ms
 • Oczekiwanie: 68.57 ms
 • Odbieranie: 48.56 ms
 • Blokowanie: 4.27 ms
/images/h1-bg.jpg 17.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 237.01 ms
 • Czas: 76.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.43 ms
 • Oczekiwanie: 69 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 4.54 ms
/images/logo.png 13.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 237.18 ms
 • Czas: 77.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.37 ms
 • Oczekiwanie: 70.11 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 4.45 ms
/images/menu-bg.jpg 10.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 237.56 ms
 • Czas: 77.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.44 ms
 • Oczekiwanie: 70.72 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 5.34 ms
/images/menu-home.png 331 B 200
 • Rozpoczęcie: 237.8 ms
 • Czas: 78.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.37 ms
 • Oczekiwanie: 71.2 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 5.19 ms
/images/menu-spacer.gif 228 B 200
 • Rozpoczęcie: 237.95 ms
 • Czas: 78.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.34 ms
 • Oczekiwanie: 71.61 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 5.12 ms
/images/slider-prev.png 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 238.4 ms
 • Czas: 88.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.22 ms
 • Oczekiwanie: 81.81 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 4.81 ms
/images/slider-next.png 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 238.58 ms
 • Czas: 88.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.13 ms
 • Oczekiwanie: 82.37 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 4.76 ms
/images/button-tail.gif 184 B 200
 • Rozpoczęcie: 239.09 ms
 • Czas: 88.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.07 ms
 • Oczekiwanie: 82.97 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 4.34 ms
/images/container-bot.png 312 B 200
 • Rozpoczęcie: 239.26 ms
 • Czas: 89.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.02 ms
 • Oczekiwanie: 83.45 ms
 • Odbieranie: 0.35 ms
 • Blokowanie: 4.25 ms
/images/container-top.png 310 B 200
 • Rozpoczęcie: 239.44 ms
 • Czas: 89.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.99 ms
 • Oczekiwanie: 83.92 ms
 • Odbieranie: 0.32 ms
 • Blokowanie: 4.12 ms
/images/container-tail.png 414 B 200
 • Rozpoczęcie: 239.6 ms
 • Czas: 89.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 84.33 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 4.03 ms
/images/marker-2.gif 82 B 200
 • Rozpoczęcie: 240.16 ms
 • Czas: 89.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 84.84 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 3.63 ms
/images/marker-1.gif 79 B 200
 • Rozpoczęcie: 240.31 ms
 • Czas: 90.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 85.42 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 3.58 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 268.29 ms
 • Czas: 22.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.27 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 1.26 ms
 • Odbieranie: 0.95 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j96&a=1218686724&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fprzemyslawbuda.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Strona%20G%C5%82%C3%B3wna&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&_u=IEBAAEABAAAAAC~&jid=852147416&gjid=1152461181&cid=1447306091.1638761879&tid=UA-84260852-1&_gid=481741327.1638761879&_r=1&_slc=1&z=161328366 211 B 200
 • Rozpoczęcie: 316.86 ms
 • Czas: 20.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 19.42 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j96&tid=UA-84260852-1&cid=1447306091.1638761879&jid=852147416&gjid=1152461181&_gid=481741327.1638761879&_u=IEBAAEAAAAAAAC~&z=1558643796 444 B 200
 • Rozpoczęcie: 394.48 ms
 • Czas: 41.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.28 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.48 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=en_US®ion=pl&callback=onApiLoad 51.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 463.02 ms
 • Czas: 26.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.71 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 2.25 ms
 • Odbieranie: 2.88 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j96&tid=UA-84260852-1&cid=1447306091.1638761879&jid=852147416&_u=IEBAAEAAAAAAAC~&z=1643457011 311 B 200
 • Rozpoczęcie: 493.93 ms
 • Czas: 27.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 25.95 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j96&tid=UA-84260852-1&cid=1447306091.1638761879&jid=852147416&_u=IEBAAEAAAAAAAC~&z=1643457011 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 494.17 ms
 • Czas: 46.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.97 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 24.32 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/mapsjs/gen_204?csp_test=true 477 B 200
 • Rozpoczęcie: 551.04 ms
 • Czas: 56.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.93 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 35.81 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
https://maps.gstatic.com/maps-api-v3/embed/js/47/2/init_embed.js 65.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 553.91 ms
 • Czas: 26.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.32 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.81 ms
 • Odbieranie: 3.09 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/47/2/common.js 28.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 618.48 ms
 • Czas: 4.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 2.33 ms
 • Odbieranie: 1.64 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/47/2/util.js 90.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 618.82 ms
 • Czas: 6.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 3.28 ms
 • Odbieranie: 2.61 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/47/2/map.js 22.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 623.08 ms
 • Czas: 3.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 1.65 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/47/2/overlay.js 1.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 638.53 ms
 • Czas: 3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.17 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://maps.gstatic.com/mapfiles/embed/images/google4.png 2.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 639.21 ms
 • Czas: 24.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 23.84 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://maps.gstatic.com/mapfiles/openhand_8_8.cur 406 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.12 s
 • Czas: 24.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 23.57 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/47/2/onion.js 9.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 3.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.09 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService.GetMapImage?1m2&1i37197711&2i22254818&2e1&3u18&4m2&1u300&2u200&5m5&1e0&5sen-US&6spl&10b1&12b1&client=google-maps-embed&token=91656 8.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 49.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 48.16 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/47/2/search_impl.js 1.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 3.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.15 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/ViewportInfoService.GetViewportInfo?1m6&1m2&1d51.707870822738414&2d19.54243762153582&2m2&1d51.709931763392696&2d19.547357286323468&2u18&4sen-US&5e0&6sm%40584000000&7b0&8e0&11e289&12e1&13shttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed&14b1&callback=_xdc_._251d4f&client=google-maps-embed&token=25610 1.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.16 s
 • Czas: 32.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 30.51 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/AuthenticationService.Authenticate?1shttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed&2sgoogle-maps-embed&7m1&1e0&callback=_xdc_._lkdbea&client=google-maps-embed&token=74688 145 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.2 s
 • Czas: 23.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 22.06 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/QuotaService.RecordEvent?1shttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed&2sgoogle-maps-embed&7su4ifp8&10e1&callback=_xdc_._jjqq9g&client=google-maps-embed&token=35508 140 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 24.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 23.33 ms
 • Odbieranie: 1 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.036 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 13.358 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 369 188 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
35%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
33%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.25 s
Mediana czasu ładowania
4.41 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook