Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.521 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 7.726 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 9.753 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 1.018 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu33%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 2.91 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)41 / 15i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 40.6 KB (3)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.64 MB (58)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 613.2 KB (22)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 132.4 KB (10)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 346.7 KB (14)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne813 B (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 110i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 2.75 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 808.71 KB (29%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 3.38 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.59s
 • 3.17s
 • 4.76s
 • 6.34s
 • 7.93s
/forum/inscription/4192 33.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.4 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 117.88 ms
 • Odbieranie: 122.61 ms
 • Blokowanie: 1.16 s
/app/views/core/js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js 15.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.42 s
 • Czas: 230.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 112.85 ms
 • Odbieranie: 112.28 ms
 • Blokowanie: 5.46 ms
/app/views/core/fonts/MyFontsWebfontsKit.css 4.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 603.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 506.73 ms
 • Odbieranie: 1.37 ms
 • Blokowanie: 95.36 ms
/app/views/core/stylesheets/screen.css 91.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 467.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 119.57 ms
 • Odbieranie: 228.83 ms
 • Blokowanie: 118.56 ms
/app/views/core/js/date-picker/lib/themes/default.css 4.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 132.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 124.51 ms
 • Odbieranie: 3.78 ms
 • Blokowanie: 3.56 ms
/app/views/core/js/date-picker/lib/themes/default.date.css 5.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 126.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 120.49 ms
 • Odbieranie: 2.54 ms
 • Blokowanie: 3.7 ms
/app/views/core/js/date-picker/lib/themes/default.time.css 2.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.43 s
 • Czas: 132.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 129.28 ms
 • Odbieranie: 1.82 ms
 • Blokowanie: 1.28 ms
/app/views/core/images/back-mobile-new.jpg 1012.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 1.76 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 110.27 ms
 • Odbieranie: 1.65 s
 • Blokowanie: 1.49 ms
/app/views/core/images/logo2.png 14.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 219.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 111.05 ms
 • Odbieranie: 107.56 ms
 • Blokowanie: 1.13 ms
/app/views/core/images/icon-facebook.png 3.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.71 s
 • Czas: 116.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 116.03 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/app/views/core/images/icon-twitter.png 3.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.75 s
 • Czas: 115.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 112.75 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 1.94 ms
/app/views/core/images/ad.png 14.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.75 s
 • Czas: 115.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 112.14 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 1.65 ms
http://cdn-images.mailchimp.com/embedcode/slim-081711.css 1.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 55.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 38.88 ms
 • Odbieranie: 16.28 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
/app/views/core/images/newsletter-bottom.png 3.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.79 s
 • Czas: 114.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 113.07 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 1.01 ms
https://i.imgur.com/zxX15eQ.jpg 23.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.18 s
 • Czas: 40.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.57 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 16.45 ms
 • Odbieranie: 2.7 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/app/views/core/images/banner-forum.jpg 25.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.83 s
 • Czas: 115.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 113.27 ms
 • Odbieranie: 2.37 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/app/views/core/images/ad.jpg 40.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.87 s
 • Czas: 117.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 116.47 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
/app/views/core/images/BoutonFrancophonieCalgary.jpg 60.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.87 s
 • Czas: 111.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 110.74 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
http://www.francalta.ca/feeds/nouveau_feed.php 3.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 259 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 258.1 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/app/views/core/images/logo-footer.png 4.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.9 s
 • Czas: 114.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 113.26 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/app/views/core/images/mobile-facebook-icon.png 12.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.94 s
 • Czas: 117.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 115.24 ms
 • Odbieranie: 1.06 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
/app/views/core/images/mobile-icon-twitter.png 16.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.98 s
 • Czas: 128.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 125.55 ms
 • Odbieranie: 2.43 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js 32.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 8.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.4 ms
 • Odbieranie: 2.34 ms
 • Blokowanie: 3.93 ms
/app/views/core/js/form-validator/jquery-1.7.2.min.js 92.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 455.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 109.57 ms
 • Odbieranie: 340.59 ms
 • Blokowanie: 5.62 ms
/app/views/core/js/form-validator/validationEngine.jquery.css 2.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 118.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 112.52 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 5.78 ms
/app/views/core/js/form-validator/languages/jquery.validationEngine-fr.js 7.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 115.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 108.74 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 5.64 ms
/app/views/core/js/form-validator/jquery.validationEngine.js 65.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 392.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 116.24 ms
 • Odbieranie: 270.42 ms
 • Blokowanie: 5.56 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=true 39.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 71.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.97 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 35.29 ms
 • Odbieranie: 2.52 ms
 • Blokowanie: 3.59 ms
/app/views/core/js/date-picker/lib/picker.js 30.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.17 s
 • Czas: 279.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 120.89 ms
 • Odbieranie: 152.99 ms
 • Blokowanie: 5.32 ms
/app/views/core/js/date-picker/lib/picker.date.js 44.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.54 s
 • Czas: 118.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 116.21 ms
 • Odbieranie: 1.02 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
/app/views/core/js/date-picker/lib/picker.time.js 30.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.56 s
 • Czas: 146.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 144.73 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/app/views/core/js/date-picker/lib/legacy.js 4.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 125.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 121.53 ms
 • Odbieranie: 3.03 ms
 • Blokowanie: 1.27 ms
/app/views/core/js/date-picker/demo/scripts/main.js 74.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.64 s
 • Czas: 116.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 110.22 ms
 • Odbieranie: 5.63 ms
 • Blokowanie: 0.53 ms
/app/views/core/js/plugins.js 6.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.66 s
 • Czas: 128.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 125.9 ms
 • Odbieranie: 2.46 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
http://hello.myfonts.net/count/2a8f46 339 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 18.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 17.53 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
http://use.typekit.net/der2czr.js 7.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.18 s
 • Czas: 14.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 13.08 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/app/views/core/images/back2.jpg 88.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 1.06 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 570.25 ms
 • Odbieranie: 244.84 ms
 • Blokowanie: 247.81 ms
/app/views/core/images/icon-search.jpg 2.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 322.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 113.15 ms
 • Odbieranie: 1.09 ms
 • Blokowanie: 207.84 ms
/app/views/core/images/arrow-orange-down.jpg 1.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 433.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 109.41 ms
 • Odbieranie: 1.06 ms
 • Blokowanie: 322.52 ms
/app/views/core/fonts/webfonts/2A8F46_1_0.woff 38.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.21 s
 • Czas: 199.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 120.97 ms
 • Odbieranie: 2.29 ms
 • Blokowanie: 76.14 ms
/app/views/core/fonts/webfonts/2A8F46_9_0.woff 34.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.21 s
 • Czas: 331.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 138.52 ms
 • Odbieranie: 113.6 ms
 • Blokowanie: 78.87 ms
/app/views/core/images/arrow-orange.jpg 1.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.99 s
 • Czas: 130.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 129.2 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
/app/views/core/images/heading-bottom-border.jpg 5.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.02 s
 • Czas: 122.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 119.34 ms
 • Odbieranie: 2.78 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
/app/views/core/images/icon-forum-search.jpg 2.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.06 s
 • Czas: 119.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 117.78 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.52 ms
/app/views/core/images/entry-top-border.jpg 1.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.11 s
 • Czas: 118.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 116.12 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 1.12 ms
/app/views/core/images/arrow-black.jpg 1.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.12 s
 • Czas: 110.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 108.6 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 1.39 ms
https://use.typekit.net/af/f7a1c6/0000000000000000000132df/23/l?subset_id=2&fvd=n4&v=3 22.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 17.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.59 ms
 • Wysyłanie: 1.08 ms
 • Oczekiwanie: 10.6 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://use.typekit.net/af/063341/0000000000000000000132e0/23/l?subset_id=2&fvd=i4&v=3 22.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 23.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.02 ms
 • Oczekiwanie: 14.11 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 7.85 ms
https://use.typekit.net/af/a417c9/0000000000000000000132e3/23/l?subset_id=2&fvd=n7&v=3 22.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 20.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.99 ms
 • Oczekiwanie: 11.35 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 7.67 ms
https://use.typekit.net/af/c5953e/0000000000000000000132e4/23/l?subset_id=2&fvd=i7&v=3 22.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 24.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.95 ms
 • Oczekiwanie: 14.71 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 7.56 ms
https://use.typekit.net/af/131533/0000000000000000000132db/23/l?subset_id=2&fvd=n1&v=3 21.94 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 68.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.92 ms
 • Oczekiwanie: 59.36 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 7.36 ms
https://use.typekit.net/af/4efb20/0000000000000000000132dc/23/l?subset_id=2&fvd=i1&v=3 21.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 26.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 18.29 ms
 • Odbieranie: 0.36 ms
 • Blokowanie: 7.29 ms
https://use.typekit.net/af/9569d1/0000000000000000000132dd/23/l?subset_id=2&fvd=n3&v=3 23.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 27.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 18.82 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 7.1 ms
https://use.typekit.net/af/25875f/0000000000000000000132de/23/l?subset_id=2&fvd=i3&v=3 23.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 20.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.83 ms
 • Oczekiwanie: 12.49 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 7.01 ms
https://use.typekit.net/af/437f62/0000000000000000000132e1/23/l?subset_id=2&fvd=n5&v=3 23.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 38.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 30.42 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 6.96 ms
https://use.typekit.net/af/db7aa2/0000000000000000000132e2/23/l?subset_id=2&fvd=i5&v=3 23.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 21.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.78 ms
 • Oczekiwanie: 13.16 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 6.89 ms
https://use.typekit.net/af/78a286/0000000000000000000132e5/23/l?subset_id=2&fvd=n9&v=3 23.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 25.31 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 17.46 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 6.69 ms
https://use.typekit.net/af/fab734/0000000000000000000132e6/23/l?subset_id=2&fvd=i9&v=3 22.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 28.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 20.72 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 6.62 ms
https://p.typekit.net/p.gif?s=1&k=der2czr&ht=tk&h=servicesenfrancais.ca&f=10294.10295.10296.10297.10298.10299.10300.10301.10302.10303.10304.10305&a=213640&js=1.20.0&app=typekit&e=js&_=1606494201897 182 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.33 s
 • Czas: 22.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.89 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 17 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
http://www.francalta.ca/images/logo_francalta.gif 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 325.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 324.79 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
http://platform.twitter.com/widgets.js 28.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 19.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 16.05 ms
 • Odbieranie: 3.43 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
http://www.francalta.ca/images/pointille.gif 292 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 114.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 113.76 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
http://www.google-analytics.com/analytics.js 18.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.8 s
 • Czas: 3.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 1.35 ms
 • Odbieranie: 1.74 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://platform.twitter.com/widgets/widget_iframe.96fd96193cc66c3e11d4c5e4c7c7ec97.html?origin=http%3A%2F%2Fservicesenfrancais.ca 6.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.82 s
 • Czas: 51.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 34.69 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 16.43 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j87&a=1105229800&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Fservicesenfrancais.ca%2Fforum%2Finscription%2F4192&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Acheter%20Du%20Sustiva%20Avec%20Paypal%20-%20Acheter%20Du%20Efavirenz%20Par%20Internet%20-%20Forum%20-%20Services%20en%20Fran%C3%A7ais%20-%20Alberta&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x585&je=0&_u=IEBAAAABAAAAAC~&jid=1968622395&gjid=119813735&cid=387251235.1606494202&tid=UA-25843801-1&_gid=580169512.1606494202&_r=1&_slc=1&z=1268933360 413 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.84 s
 • Czas: 41.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.42 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 19.88 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.1 ms
https://syndication.twitter.com/settings 400 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 149.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.6 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 128.49 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://platform.twitter.com/js/moment~timeline~tweet.ae149926685a43cb146e35371430188e.js 7.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.9 s
 • Czas: 17.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 16.08 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://platform.twitter.com/js/timeline.687eed636a16648c9f0b1f72d7fa68bd.js 7.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.9 s
 • Czas: 36.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 16.4 ms
 • Odbieranie: 2.66 ms
 • Blokowanie: 16.98 ms
https://cdn.syndication.twimg.com/timeline/profile?callback=__twttr.callbacks.tl_i0_profile_1888580ALLO_old&dnt=false&domain=servicesenfrancais.ca&lang=en&screen_name=1888580ALLO&suppress_response_codes=true&t=1784993&tz=GMT%2B0100&with_replies=false 12.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.96 s
 • Czas: 250.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 33.88 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 215.46 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://pbs.twimg.com/card_img/1330979112572366856/WeZvvG9t?format=jpg&name=144x144_2 3.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.24 s
 • Czas: 18.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 16.87 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/26a1.png 761 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.24 s
 • Czas: 61.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 43.94 ms
 • Wysyłanie: 0.9 ms
 • Oczekiwanie: 15.9 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f447.png 611 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.24 s
 • Czas: 80.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.81 ms
 • Oczekiwanie: 16.49 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 62.75 ms
https://platform.twitter.com/css/timeline.32f7f89e2e680ebfe3f4cfefb27966ae.light.ltr.css 12.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.24 s
 • Czas: 16.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 15.94 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://platform.twitter.com/css/timeline.32f7f89e2e680ebfe3f4cfefb27966ae.light.ltr.css 52.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.25 s
 • Czas: 18.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 16.52 ms
 • Odbieranie: 1.89 ms
 • Blokowanie: 0.05 ms
https://pbs.twimg.com/profile_images/1886614184/FJA_rgb_normal.png 7.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 603.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.87 ms
 • Oczekiwanie: 597.55 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 0.61 ms
https://pbs.twimg.com/profile_images/1849034667/logo_twotter_normal.jpg 2.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 22.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.49 ms
 • Oczekiwanie: 16.79 ms
 • Odbieranie: 1.86 ms
 • Blokowanie: 2.12 ms
https://pbs.twimg.com/profile_images/1027587281379618817/J3842zvA_normal.jpg 2.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 24.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 19.39 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 2.86 ms
https://pbs.twimg.com/profile_images/1182415361284591616/BgnvCafJ_normal.jpg 2.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 25.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 21.24 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 2.78 ms
https://pbs.twimg.com/media/EOQkbrBVUAAmRAp?format=jpg&name=360x360 16.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 22.9 ms
 • Odbieranie: 1.04 ms
 • Blokowanie: 2.77 ms
https://pbs.twimg.com/media/EMMA-8CUwAEdFAH?format=jpg&name=240x240 4.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.27 s
 • Czas: 28.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 24.36 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 2.7 ms
https://pbs.twimg.com/media/EMBU8TlUUAA5DYb?format=jpg&name=240x240 8.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.3 s
 • Czas: 25.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.59 ms
 • Oczekiwanie: 18.64 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 3.67 ms
https://pbs.twimg.com/media/EMAGqC9XkAA2iel?format=png&name=240x240 27.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.3 s
 • Czas: 22.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.46 ms
 • Oczekiwanie: 17.34 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 3.5 ms
https://pbs.twimg.com/media/ELiQKiXXUAAKUel?format=jpg&name=240x240 9.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.3 s
 • Czas: 23.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.35 ms
 • Oczekiwanie: 18.01 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 3.37 ms
https://pbs.twimg.com/media/ELhyRBUX0AUHm2z?format=jpg&name=240x240 10.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.3 s
 • Czas: 24.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.24 ms
 • Oczekiwanie: 20.01 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 3.26 ms
https://pbs.twimg.com/media/ELcmJ18XsAEpPnX?format=jpg&name=240x240 7.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.3 s
 • Czas: 36.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.14 ms
 • Oczekiwanie: 31.11 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 3.13 ms
https://pbs.twimg.com/media/ELELJAAWsAA1C5X?format=png&name=240x240 6.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.32 s
 • Czas: 19.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 16.17 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 2.09 ms
https://pbs.twimg.com/media/ELD1vekWsAM1I0L?format=jpg&name=240x240 8.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.32 s
 • Czas: 20 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 16.98 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 1.98 ms
https://pbs.twimg.com/media/ELDGTPKWoAAlNQG?format=jpg&name=240x240 10.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.33 s
 • Czas: 20.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 18.65 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.76 ms
https://pbs.twimg.com/media/ELC3XFaW4AEel6X?format=png&name=240x240 17.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.33 s
 • Czas: 19.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 17.7 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.65 ms
https://pbs.twimg.com/media/EK5SeiXXUAAX81b?format=jpg&name=240x240 8.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.34 s
 • Czas: 17.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 16.67 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://pbs.twimg.com/media/EK5AXjsXYAEZNm6?format=png&name=240x240 27.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.35 s
 • Czas: 19.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 16.86 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 1.48 ms
https://pbs.twimg.com/tweet_video_thumb/EK4mez1W4AU9_9U?format=jpg&name=240x240 2.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.35 s
 • Czas: 19.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 17.7 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 1.34 ms
https://pbs.twimg.com/media/EKk0vWpWoAY-KAG?format=jpg&name=360x360 12.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.35 s
 • Czas: 20.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 18.26 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 1.28 ms
https://pbs.twimg.com/media/EKe1x75WwAI4-Bj?format=png&name=240x240 19.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.35 s
 • Czas: 21.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 19.16 ms
 • Odbieranie: 0.38 ms
 • Blokowanie: 1.23 ms
https://pbs.twimg.com/media/EKT0bkkXkAAsxmk?format=jpg&name=240x240 7.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.36 s
 • Czas: 17.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 16.43 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://pbs.twimg.com/media/EKklbtyVAAAlYsD?format=jpg&name=240x240 13.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.37 s
 • Czas: 18.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 16.09 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 1.39 ms
https://pbs.twimg.com/media/EKklbtyU0AEZUHD?format=jpg&name=120x120 4.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.37 s
 • Czas: 19.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 17.02 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 1.31 ms
https://ton.twimg.com/tfw/css/syndication_bundle_v1_73385286cca9d2256f6bf3993470820d4827b058.css 7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.28 s
 • Czas: 50.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 32.93 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 16.01 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.79 ms
https://ton.twimg.com/tfw/css/syndication_bundle_v1_73385286cca9d2256f6bf3993470820d4827b058.css 44.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.28 s
 • Czas: 87.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0 ms
 • Oczekiwanie: 67.23 ms
 • Odbieranie: 19.95 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
data:image/svg+xml;charse... 512 B 200
data:image/svg+xml;charse... 825 B 200
data:image/svg+xml;charse... 739 B 200
data:image/svg+xml;charse... 572 B 200
data:image/svg+xml;charse... 644 B 200
data:image/svg+xml;charse... 607 B 200
https://platform.twitter.com/jot.html 362 B 302
 • Rozpoczęcie: 3.67 s
 • Czas: 139.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.05 ms
 • Oczekiwanie: 136.55 ms
 • Odbieranie: 2.13 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://platform.twitter.com/jot.html 571 B 200
 • Rozpoczęcie: 3.81 s
 • Czas: 18.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 15.99 ms
 • Odbieranie: 1.79 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/43/1a/common.js 28.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.67 s
 • Czas: 3.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 1.62 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 0.51 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/43/1a/util.js 54.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 7.67 s
 • Czas: 6.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 2.99 ms
 • Odbieranie: 2.58 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/AuthenticationService.Authenticate?1shttp%3A%2F%2Fservicesenfrancais.ca%2Fforum%2Finscription%2F4192&5shttp%3A%2F%2Fservicesenfrancais.ca%2Fforum%2Finscription%2F4192&callback=_xdc_._n886b0&token=104917 207 B 200
 • Rozpoczęcie: 7.7 s
 • Czas: 25.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 24.28 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.342 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 127.584 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WYŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 346 553 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
33%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
30%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.19 s
Mediana czasu ładowania
4.43 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook