Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.554 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 7.001 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 7.635 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.313 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Wix.com Website Buildi

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu1%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 0.93 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)7 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 81.33 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 64.95 KB (9)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 345.32 KB (33)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 156.62 KB (9)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne165.89 KB (20)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 72i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 814.13 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 718.18 KB (88%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.38 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.44s
 • 2.88s
 • 4.32s
 • 5.76s
 • 7.2s
https://www.serwis-kotlow-gazowych.com/ 81.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.5 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 128.76 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 64.35 ms
 • Odbieranie: 61.57 ms
 • Blokowanie: 1.24 s
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=21&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84&is_cached=true&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&session_id=cd8818e5-7e3d-405b-bb65-a238004ed285&ish=1&vsi=49944beb-9b2e-49d8-a34b-e47e41782aa2&caching=hit,hit&pv=visible&v=1.8215.0&url=https://www.serwis-kotlow-gazowych.com/&st=2&ts=20&tsn=1534 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 225.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 114.12 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 109.82 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/bootstrap-features.2ccf8d51.bundle.min.js 47.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 15.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.16 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 3.74 ms
 • Odbieranie: 7.1 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/main.d1a40326.bundle.min.js 42.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 39.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 4.44 ms
 • Odbieranie: 7.57 ms
 • Blokowanie: 26.33 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/lodash@4.17.21/lodash.min.js 24.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 13.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.29 ms
 • Oczekiwanie: 6.72 ms
 • Odbieranie: 3.09 ms
 • Blokowanie: 3.33 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react@16.13.1/umd/react.production.min.js 4.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 6.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 2.36 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 2.67 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FileUploaderPopper%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.breakingBekyCache%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.1402.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_fixMobileSplitInVariantNs%2Cdm_migrateToTextTheme%2Cdm_removeResponsiveDataFromClassicEditorFixer&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com&fileId=8fbef6df.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=en&pageId=ff793b_25d862bb04663450e8a23fa4f4d5efb4_851.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6847.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6847.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.226.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=851&viewMode=desktop 1.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 42.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.1 ms
 • Oczekiwanie: 2.45 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 37 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FileUploaderPopper%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.breakingBekyCache%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.1402.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_fixMobileSplitInVariantNs%2Cdm_migrateToTextTheme%2Cdm_removeResponsiveDataFromClassicEditorFixer&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com&fileId=8fbef6df.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=en&pageId=ff793b_ff0b1188916b4a3b09f40aa4ca0823e8_851.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6847.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6847.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.226.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=851&viewMode=desktop 1.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 42.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.02 ms
 • Oczekiwanie: 3.29 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 36.83 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-code-platform/1.964.0/wixCodeNamespacesAndElementorySupport.min.js 18.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 10.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.2 ms
 • Wysyłanie: 1.43 ms
 • Oczekiwanie: 1.58 ms
 • Odbieranie: 2.64 ms
 • Blokowanie: 0.84 ms
https://bundler.wix-code.com/ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f/68796567-3b01-44b0-b9b0-1881f9a98c80/7594ac2c-64c3-4a96-a3ba-a4265acce0f8/pages/ysm8x.js?wix-data-as-namespace=false 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 13.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 9.44 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 2.16 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.94 ms
https://bundler.wix-code.com/ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f/68796567-3b01-44b0-b9b0-1881f9a98c80/7594ac2c-64c3-4a96-a3ba-a4265acce0f8/pages/masterPage.js?wix-data-as-namespace=false 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 53.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 3.94 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 49.21 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FileUploaderPopper%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.breakingBekyCache%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.1402.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_fixMobileSplitInVariantNs%2Cdm_migrateToTextTheme%2Cdm_removeResponsiveDataFromClassicEditorFixer&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com&fileId=bdb0c32d.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-features&originalLanguage=en&pageId=ff793b_25d862bb04663450e8a23fa4f4d5efb4_851.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6847.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6847.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.226.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=851&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-serwis-kotlow-gazowych-com.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 8.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 44.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.95 ms
 • Oczekiwanie: 5.45 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 36.34 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.SearchBoxRtl%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FileUploaderPopper%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.reCAPTCHA_UseEnterpriseSiteKey%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.ma_comboboxinputnavigation%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.breakingBekyCache%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.1402.0&experiments=bv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_enableDefaultA11ySettings%2Cdm_fixMobileSplitInVariantNs%2Cdm_migrateToTextTheme%2Cdm_removeResponsiveDataFromClassicEditorFixer&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com&fileId=bdb0c32d.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-features&originalLanguage=en&pageId=ff793b_ff0b1188916b4a3b09f40aa4ca0823e8_851.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6847.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6847.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.226.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=851&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-serwis-kotlow-gazowych-com.filesusr.com%2F&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 9.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 43.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.9 ms
 • Oczekiwanie: 4.34 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 36.29 ms
https://static.parastorage.com/services/tag-manager-client/1.427.0/siteTags.bundle.min.js 4.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 11.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 7.62 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 2.93 ms
/_api/v2/dynamicmodel 7.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 78.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 77.6 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=1&event_name=Init&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pn=1&sessionId=cd8818e5-7e3d-405b-bb65-a238004ed285&siterev=851-__siteCacheRevision__&st=2&ts=29&tts=1543&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com%2F&v=1.8215.0&vsi=49944beb-9b2e-49d8-a34b-e47e41782aa2&_brandId=wix 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 332.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 111.82 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 219.52 ms
/_partials/wix-thunderbolt/dist/clientWorker.774d81bd.bundle.min.js 132.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.54 s
 • Czas: 93.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 38.9 ms
 • Odbieranie: 53.75 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-perf-measure/1.586.0/wix-perf-measure.bundle.min.js 10.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 9.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.86 ms
 • Oczekiwanie: 1.44 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 5.49 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react-dom@16.13.1/umd/react-dom.production.min.js 35.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.78 ms
 • Oczekiwanie: 6.25 ms
 • Odbieranie: 3.54 ms
 • Blokowanie: 5.43 ms
https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2 22.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 25.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.96 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.21 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 0.15 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_8ee3a2ab254d4c5cb9fc7d923dd7601f~mv2.png/v1/fill/w_160,h_152,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/White%20on%20Transparent.png 30.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 214.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 4.39 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 1.86 ms
 • Odbieranie: 206.46 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
https://static.wixstatic.com/media/ffce53c26c7d443faca4b22d6d1016de.jpg/v1/crop/x_2603,y_0,w_2154,h_4912/fill/w_184,h_420,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/palnik%20dmuchawy.jpg 8.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 229.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 208.57 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 19.54 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=12&event_name=Partially%20visible&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pid=ysm8x&pn=1&sessionId=cd8818e5-7e3d-405b-bb65-a238004ed285&siterev=851-__siteCacheRevision__&st=2&ts=65&tts=1579&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com%2F&v=1.8215.0&vsi=49944beb-9b2e-49d8-a34b-e47e41782aa2&_brandId=wix 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 296.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 115.18 ms
 • Odbieranie: 1.16 ms
 • Blokowanie: 180.01 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=28&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=84&is_cached=true&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&session_id=cd8818e5-7e3d-405b-bb65-a238004ed285&ish=1&vsi=49944beb-9b2e-49d8-a34b-e47e41782aa2&caching=hit,hit&pv=visible&v=1.8215.0&url=https://www.serwis-kotlow-gazowych.com/&st=2&name=partially_visible&duration=1635293294948 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 294.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 113.51 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 179.84 ms
data:image/png;base64,iVB... 984 B 200
https://static.parastorage.com/services/third-party/fonts/Helvetica/Fonts/60be5c39-863e-40cb-9434-6ebafb62ab2b.woff 41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 9.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 1.64 ms
 • Odbieranie: 6.4 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gnD_vx3rCs.woff2 13.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 6.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.86 ms
 • Oczekiwanie: 3.98 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.76 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459WlhyyTh89Y.woff2 13.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 5.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 2.91 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/rijG6I_IOXJjsH07UEo2mw.woff2 10.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 7.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 5.24 ms
 • Odbieranie: 1.51 ms
 • Blokowanie: 0.73 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGPk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2 10.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 5.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 4.44 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.66 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gfD_vx3rCubqg.woff2 11.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 8.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.88 ms
 • Oczekiwanie: 2.06 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 4.86 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459WdhyyTh89ZNpQ.woff2 11.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 9.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 3.04 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 4.8 ms
https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb31tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2 22.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 10.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.77 ms
 • Oczekiwanie: 3.78 ms
 • Odbieranie: 1 ms
 • Blokowanie: 4.73 ms
data:image/webp;base64,Uk... 42 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 34 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 82 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 90 B 200
https://static.parastorage.com/cdn_detect 328 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.74 s
 • Czas: 2.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.31 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_8ee3a2ab254d4c5cb9fc7d923dd7601f~mv2.png/v1/fill/w_160,h_152,al_c,q_85,usm_2.00_1.00_0.00/White%20on%20Transparent.webp 5.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 21.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 20.53 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://static.wixstatic.com/media/ffce53c26c7d443faca4b22d6d1016de.jpg/v1/crop/x_2603,y_0,w_2154,h_4912/fill/w_460,h_1050,al_c,q_85,usm_2.00_1.00_0.00/palnik%20dmuchawy.webp 20.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 22.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 21.05 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
data:image/png;base64,iVB... - 200
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/codeEmbed.75b147a4.chunk.min.js 1.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.15 s
 • Czas: 2.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 1.43 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/wix-code-sdk-providers.a4e63cc2.chunk.min.js 7.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.15 s
 • Czas: 3.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 2.34 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/siteMembers.5ae740e4.chunk.min.js 8.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.15 s
 • Czas: 5.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.42 ms
 • Oczekiwanie: 1.85 ms
 • Odbieranie: 0.83 ms
 • Blokowanie: 2.07 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpa-features.543267d4.chunk.min.js 20.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 6.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.34 ms
 • Oczekiwanie: 2.96 ms
 • Odbieranie: 1.79 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpaCommons.7a5aeb1b.chunk.min.js 3.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 7.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 5.27 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 1.02 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/platform.2b1cc337.chunk.min.js 5.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 6.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 3.93 ms
 • Odbieranie: 1.11 ms
 • Blokowanie: 0.94 ms
https://frog.wix.com/site-members?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=49944beb-9b2e-49d8-a34b-e47e41782aa2&rid=1635289302.14081832377129143&_av=thunderbolt-1.8215.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2343&_lv=2.0.1001&_isca=1&_iscf=1&_visitorId=2f1c936c-598a-4211-9c2a-75992adf381c&_siteMemberId=undefined&bsi=1d7d1aed-4a53-47d1-8360-d07383907c8f%7C1&src=5&evid=698&biToken=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&context=undefined&ts=827&viewmode=undefined&visitor_id=2f1c936c-598a-4211-9c2a-75992adf381c&site_member_id=undefined&site_settings_lng=pl&browser_lng=pl&lng_mismatch=false&layout=undefined&_ise=0&_=16352932957400 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.35 s
 • Czas: 113.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 112.35 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/santa-langs-pl.83e784a9.chunk.min.js 10.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.36 s
 • Czas: 3.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 2.09 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/page-features.44bea209.chunk.min.js 6.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 3.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 1.69 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/activePopup.b727980a.chunk.min.js 767 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 3.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 2.62 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.41 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/imageZoom.27bfed05.chunk.min.js 1.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 2.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.64 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/ooiTpaSharedConfig.2f6d1ded.chunk.min.js 643 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.37 s
 • Czas: 2.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/platformPubsub.44f6df59.chunk.min.js 777 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 3.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.26 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/protectedPages.da28573f.chunk.min.js 1.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 6.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 2.41 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 2.74 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/screenIn.568d65c4.chunk.min.js 2.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.38 s
 • Czas: 4.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.2 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 2.06 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/reporter-api.2ed017ad.chunk.min.js 7.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 3.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.13 ms
 • Odbieranie: 0.81 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/_api/tag-manager/api/v1/tags/sites/ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f?wixSite=false&htmlsiteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&language=pl 1.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.39 s
 • Czas: 151.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 149.09 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 1.65 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/pageAnchors.f75ca73c.chunk.min.js 1.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 2.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 1.41 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/pageTransitions.5e613a33.chunk.min.js 1.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 2.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 1.75 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap-classic.7f55b74a.chunk.min.js 11.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.4 s
 • Czas: 3.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.16 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[SkipToContentButton].79126113.bundle.min.js 1.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.41 s
 • Czas: 3.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.33 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap.6821f85c.chunk.min.js 10.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 4.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 1.78 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt~bootstrap-responsive.d42ea551.chunk.min.js 6.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 5.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 3.76 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 1.03 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/rb_wixui.thunderbolt[HeaderContainer_BevelScreen].ddbe110a.bundle.min.js 2.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 4.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 2.86 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/animations-vendors.64324369.chunk.min.js 41.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.46 s
 • Czas: 7.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 4.27 ms
 • Odbieranie: 2.29 ms
 • Blokowanie: 1.02 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=84&et=33&event_name=page%20interactive&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pid=ysm8x&pn=1&rid=1635289302.14081832377129143&sar=800x600&sessionId=cd8818e5-7e3d-405b-bb65-a238004ed285&siterev=851-__siteCacheRevision__&sr=800x600&st=2&ts=1066&tts=2580&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com%2F&v=1.8215.0&vid=2f1c936c-598a-4211-9c2a-75992adf381c&bsi=1d7d1aed-4a53-47d1-8360-d07383907c8f|1&vsi=49944beb-9b2e-49d8-a34b-e47e41782aa2&wor=800x600&wr=800x600&_brandId=wix 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 112.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 110.46 ms
 • Odbieranie: 1.45 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://frog.wix.com/pa?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=49944beb-9b2e-49d8-a34b-e47e41782aa2&rid=1635289302.14081832377129143&_av=thunderbolt-1.8215.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2589&_lv=2.0.1001&_isca=1&_iscf=1&_visitorId=2f1c936c-598a-4211-9c2a-75992adf381c&_siteMemberId=undefined&bsi=1d7d1aed-4a53-47d1-8360-d07383907c8f%7C1&src=76&evid=1109&pid=ysm8x&pn=1&viewer=TB&pt=static&pa=editor&pti=ysm8x&uuid=ff793b9b-d49a-4feb-a7c0-eb1306c283d9&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com%2F&ref=&bot=true&bl=en-US&pl=en-US&_ise=0&_=16352932959781 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.59 s
 • Czas: 111.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 109.8 ms
 • Odbieranie: 1.47 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.89 s
 • Czas: 177.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 175 ms
 • Odbieranie: 1.02 ms
 • Blokowanie: 0.62 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 3.89 s
 • Czas: 112.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.02 ms
 • Oczekiwanie: 109.44 ms
 • Odbieranie: 1.48 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
https://frog.wix.com/bpm?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=49944beb-9b2e-49d8-a34b-e47e41782aa2&rid=1635289302.14081832377129143&_av=thunderbolt-1.8215.0&isb=true&isbr=webdriver&ts=5074&tsn=6588&dc=84&caching=hit%2Chit&session_id=cd8818e5-7e3d-405b-bb65-a238004ed285&st=2&url=https%253A%252F%252Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com%252F&ish=true&pn=0&pv=true&pageId=ysm8x&isServerSide=false&is_lightbox=false&is_cached=true&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&v=1.8215.0&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=6589&_lv=2.0.1001&_isca=1&_iscf=1&_visitorId=undefined&_siteMemberId=undefined&src=72&evid=502&_=16352932999792&tti=2353&tbt=101&iframes=0&screens=3&entryType=loaded&lcp=1843&lcpSize=14256&closestId=comp-kieo7dkl1&lcpTag=H1&lcpFontClass=font_6&lcpInLightbox=false&countScripts=30&startTimeScripts=1567&durationScripts=908&mttfbScripts=2&attfbScripts=3&tbdScripts=341012&countImages=4&startTimeImages=1597&durationImages=209&mttfbImages=115&attfbImages=63&tbdImages=66508&countFonts=9&startTimeFonts=1603&durationFonts=54&mttfbFonts=4&attfbFonts=4&tbdFonts=160383&duration=2143&ttlb=1554&dcl=1752&transferSize=83286&decodedBodySize=340201&pageCaching=maybe%20CDN&isSsr=true&isWelcome=false&cdn=Google&visitorId=2f1c936c-598a-4211-9c2a-75992adf381c&btype=webdriver&bsi=1d7d1aed-4a53-47d1-8360-d07383907c8f%7C1&ssrDuration=256&ssrTimestamp=1635289302516µPop=euw2&isRollout=false&isPlatformLoaded=false&maybeBot=true&cls=59&countCls=1&clsOld=69&clientType=ugc&analytics=true&_ise=1 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.59 s
 • Czas: 112.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 110.3 ms
 • Odbieranie: 1.29 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 6.89 s
 • Czas: 111.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.85 ms
 • Oczekiwanie: 109.39 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.304 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 29.346 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Pepyaka 1.19.10

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 365 221 strony!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
35%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
32%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.24 s
Mediana czasu ładowania
4.41 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook