Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.709 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 7.485 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 8.202 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.329 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Wix.com Website Buildi

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu1%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 0.86 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)6 / - i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 82.55 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 63.55 KB (9)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 381.98 KB (32)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 115.5 KB (8)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne165.59 KB (19)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 69i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 809.18 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 713.57 KB (88%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 2.48 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 1.54s
 • 3.07s
 • 4.61s
 • 6.15s
 • 7.69s
https://www.serwis-kotlow-gazowych.com/ 82.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.59 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 130.99 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 154.85 ms
 • Odbieranie: 234.3 ms
 • Blokowanie: 1.07 s
https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=21&appName=thunderbolt&is_rollout=0&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&dc=42&is_cached=true&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&session_id=69be3856-fcf0-45a9-8140-d316c93a0d93&ish=1&vsi=aabaf37a-264f-4d83-a82d-7ca9cd4c8f03&caching=hit,hit&pv=visible&v=1.7467.0&url=https://www.serwis-kotlow-gazowych.com/&st=2&ts=7&tsn=1498 265 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 241.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 123.94 ms
 • Wysyłanie: 3.06 ms
 • Oczekiwanie: 112.74 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/bootstrap-features.2b0affef.bundle.min.js 49.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 36.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 12.82 ms
 • Wysyłanie: 3.21 ms
 • Oczekiwanie: 1.07 ms
 • Odbieranie: 12.05 ms
 • Blokowanie: 7.71 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/main.562c1b07.bundle.min.js 42.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 40.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.14 ms
 • Oczekiwanie: 4.12 ms
 • Odbieranie: 8.41 ms
 • Blokowanie: 25.69 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/lodash@4.17.21/lodash.min.js 26.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 3.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.52 ms
 • Odbieranie: 0.92 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react@16.13.1/umd/react.production.min.js 5.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 9.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 8.12 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.addressInputAtlasProvider%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FileUploaderPopper%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.image_placeholder%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Ctb_UploadButtonFixValidationNotRequired%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.breakingBekyCache%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.tb_media_layout_by_effect%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.1393.0&experiments=bv_cartPageResponsiveLayoutFixer%2Cbv_migrateResponsiveToVariantsModels%2Cbv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com&fileId=68ddd9ec.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=en&pageId=ff793b_f984982538898bacbd3ccc6d74c8c224_782.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6309.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements-design-systems%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6309.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.226.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=782&tbElementsSiteAssets=siteAssets.ddda269d.bundle.min.js&viewMode=desktop 2.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 341.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.02 ms
 • Oczekiwanie: 28.64 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 309.05 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.addressInputAtlasProvider%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FileUploaderPopper%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.image_placeholder%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Ctb_UploadButtonFixValidationNotRequired%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.breakingBekyCache%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.tb_media_layout_by_effect%3Atrue&contentType=application%2Fjson&dfCk=6&dfVersion=1.1393.0&experiments=bv_cartPageResponsiveLayoutFixer%2Cbv_migrateResponsiveToVariantsModels%2Cbv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com&fileId=68ddd9ec.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-platform&originalLanguage=en&pageId=ff793b_a44707ca8dfd19e5455487d59e0e01fc_782.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6309.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements-design-systems%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6309.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.226.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=782&tbElementsSiteAssets=siteAssets.ddda269d.bundle.min.js&viewMode=desktop 1.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 335.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.81 ms
 • Oczekiwanie: 23.46 ms
 • Odbieranie: 1.91 ms
 • Blokowanie: 308.53 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/componentSdks.d7f55ff0.bundle.min.js 12.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 26.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 12.61 ms
 • Wysyłanie: 2.49 ms
 • Oczekiwanie: 4.97 ms
 • Odbieranie: 1.31 ms
 • Blokowanie: 5.1 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-code-platform/1.878.0/wixCodeNamespacesAndElementorySupport.min.js 20.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 34.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 6.64 ms
 • Odbieranie: 3.5 ms
 • Blokowanie: 23.92 ms
https://68796567-3b01-44b0-b9b0-1881f9a98c80.static.pub.wix-code.com/static/v2/7594ac2c-64c3-4a96-a3ba-a4265acce0f8/68796567-3b01-44b0-b9b0-1881f9a98c80/pages/ysm8x.js 1.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 18.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.45 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 3.21 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 9.58 ms
https://68796567-3b01-44b0-b9b0-1881f9a98c80.static.pub.wix-code.com/static/v2/7594ac2c-64c3-4a96-a3ba-a4265acce0f8/68796567-3b01-44b0-b9b0-1881f9a98c80/pages/masterPage.js 1.49 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 65.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 4.79 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 60.36 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.addressInputAtlasProvider%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FileUploaderPopper%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.image_placeholder%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Ctb_UploadButtonFixValidationNotRequired%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.breakingBekyCache%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.tb_media_layout_by_effect%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.1393.0&experiments=bv_cartPageResponsiveLayoutFixer%2Cbv_migrateResponsiveToVariantsModels%2Cbv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com&fileId=57e99c3c.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-features&originalLanguage=en&pageId=ff793b_f984982538898bacbd3ccc6d74c8c224_782.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6309.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements-design-systems%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6309.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.226.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=782&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-serwis-kotlow-gazowych-com.filesusr.com%2F&tbElementsSiteAssets=siteAssets.ddda269d.bundle.min.js&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 10.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 395.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.67 ms
 • Oczekiwanie: 87.42 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 305.86 ms
https://siteassets.parastorage.com/pages/pages/thunderbolt?beckyExperiments=specs.thunderbolt.addressInputAtlasProvider%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.seoFriendlyDropDownMenu%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.FileUploaderPopper%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.image_placeholder%3Atrue%2Cdm_inputFixerNotAddData%3Atrue%2Ctb_UploadButtonFixValidationNotRequired%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.breakingBekyCache%3Atrue%2Cspecs.thunderbolt.tb_media_layout_by_effect%3Atrue&contentType=application%2Fjson&deviceType=Desktop&dfCk=6&dfVersion=1.1393.0&experiments=bv_cartPageResponsiveLayoutFixer%2Cbv_migrateResponsiveToVariantsModels%2Cbv_removeMenuDataFromPageJson%2Cbv_remove_add_chat_viewer_fixer%2Cdm_migrateToTextTheme&externalBaseUrl=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com&fileId=57e99c3c.bundle.min&hasTPAWorkerOnSite=false&isHttps=true&isInSeo=false&isMultilingualEnabled=false&isPremiumDomain=true&isUrlMigrated=true&isWixCodeOnPage=true&isWixCodeOnSite=true&language=pl&languageResolutionMethod=QueryParam&metaSiteId=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&module=thunderbolt-features&originalLanguage=en&pageId=ff793b_a44707ca8dfd19e5455487d59e0e01fc_782.json&quickActionsMenuEnabled=false®istryLibrariesTopology=%5B%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements%22%2C%22namespace%22%3A%22wixui%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6309.0%22%7D%2C%7B%22artifactId%22%3A%22editor-elements-design-systems%22%2C%22namespace%22%3A%22dsgnsys%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2F1.6309.0%22%7D%5D&remoteWidgetStructureBuilderVersion=1.226.0&siteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&siteRevision=782&staticHTMLComponentUrl=https%3A%2F%2Fwww-serwis-kotlow-gazowych-com.filesusr.com%2F&tbElementsSiteAssets=siteAssets.ddda269d.bundle.min.js&useSandboxInHTMLComp=false&viewMode=desktop 4.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.6 s
 • Czas: 339.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.53 ms
 • Oczekiwanie: 30.73 ms
 • Odbieranie: 1.96 ms
 • Blokowanie: 305.45 ms
https://static.parastorage.com/services/tag-manager-client/1.427.0/siteTags.bundle.min.js 4.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 7.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 5.97 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
/_api/v2/dynamicmodel 7.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 136.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 132.42 ms
 • Odbieranie: 2.13 ms
 • Blokowanie: 1.8 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=42&et=1&event_name=Init&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pn=1&sessionId=69be3856-fcf0-45a9-8140-d316c93a0d93&siterev=782-__siteCacheRevision__&st=2&ts=129&tts=1620&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com%2F&v=1.7467.0&vsi=aabaf37a-264f-4d83-a82d-7ca9cd4c8f03&_brandId=wix 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 256.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.79 ms
 • Oczekiwanie: 114.65 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 138.22 ms
/_partials/wix-thunderbolt/dist/clientWorker.cd1611ef.bundle.min.js 133 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.63 s
 • Czas: 350.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.15 ms
 • Oczekiwanie: 124.93 ms
 • Odbieranie: 220.7 ms
 • Blokowanie: 3.59 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/thunderboltElements.3cb43bfa.bundle.min.js 20.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.68 s
 • Czas: 4.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.44 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-perf-measure/1.512.0/wix-perf-measure.bundle.min.js 10.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.98 s
 • Czas: 10.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 9.5 ms
 • Odbieranie: 0.82 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://static.parastorage.com/unpkg/react-dom@16.13.1/umd/react-dom.production.min.js 37.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.99 s
 • Czas: 3.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 1.7 ms
 • Odbieranie: 1.24 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
data:image/webp;base64,Uk... 42 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 34 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 82 B 200
data:image/webp;base64,Uk... 90 B 200
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/wix-code-sdk-providers.0df49634.chunk.min.js 7.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2 s
 • Czas: 2.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.59 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/siteMembers.5a7b5298.chunk.min.js 9.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2 s
 • Czas: 2.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 1.66 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpaCommons.fcdab198.chunk.min.js 4.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.01 s
 • Czas: 3.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.91 ms
 • Oczekiwanie: 0.03 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/windowMessageRegistrar.3f1ce497.chunk.min.js 1.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.01 s
 • Czas: 6.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 2.9 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 2.74 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/platform.29c1008b.chunk.min.js 6.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.01 s
 • Czas: 5.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 3.73 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_8ee3a2ab254d4c5cb9fc7d923dd7601f~mv2.png/v1/fill/w_160,h_152,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/White%20on%20Transparent.png 29.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.01 s
 • Czas: 8.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.84 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 2.23 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://static.wixstatic.com/media/ffce53c26c7d443faca4b22d6d1016de.jpg/v1/crop/x_2603,y_0,w_2154,h_4912/fill/w_184,h_420,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/palnik%20dmuchawy.jpg 8.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.03 s
 • Czas: 3.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.9 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=42&et=12&event_name=Partially%20visible&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pid=ysm8x&pn=1&rid=request-id-placeholder&sar=800x600&sessionId=69be3856-fcf0-45a9-8140-d316c93a0d93&siterev=782-__siteCacheRevision__&sr=800x600&st=2&ts=550&tts=2041&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com%2F&v=1.7467.0&vsi=aabaf37a-264f-4d83-a82d-7ca9cd4c8f03&wor=800x600&wr=800x600&_brandId=wix 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.04 s
 • Czas: 115.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 114.66 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
data:image/png;base64,iVB... 984 B 200
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gnD_vx3rCs.woff2 13.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 29.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.92 ms
 • Wysyłanie: 0.8 ms
 • Oczekiwanie: 5.5 ms
 • Odbieranie: 1.28 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459WlhyyTh89Y.woff2 13.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 33.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 4.51 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 27.68 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/rijG6I_IOXJjsH07UEo2mw.woff2 10.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 32.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.72 ms
 • Oczekiwanie: 3.69 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 27.58 ms
https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGPk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2 10.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 31.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 2.9 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 27.48 ms
https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2 22.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 38.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 9.51 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 27.27 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gfD_vx3rCubqg.woff2 11.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 37.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.61 ms
 • Oczekiwanie: 8.81 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 27.19 ms
https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459WdhyyTh89ZNpQ.woff2 11.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 36.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.41 ms
 • Oczekiwanie: 7.56 ms
 • Odbieranie: 0.88 ms
 • Blokowanie: 27.34 ms
https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb31tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2 22.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 34.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 6.74 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 27.27 ms
https://static.wixstatic.com/media/ff793b_8ee3a2ab254d4c5cb9fc7d923dd7601f~mv2.png/v1/fill/w_160,h_152,al_c,q_85,usm_2.00_1.00_0.00/White%20on%20Transparent.webp 5.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.1 s
 • Czas: 3.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 2.06 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
https://static.wixstatic.com/media/ffce53c26c7d443faca4b22d6d1016de.jpg/v1/crop/x_2603,y_0,w_2154,h_4912/fill/w_460,h_1049,al_c,q_85,usm_2.00_1.00_0.00/palnik%20dmuchawy.webp 20.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.1 s
 • Czas: 4.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.98 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.55 ms
https://static.parastorage.com/cdn_detect 843 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.11 s
 • Czas: 2.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.56 ms
 • Odbieranie: 0.47 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://frog.wix.com/site-members?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=aabaf37a-264f-4d83-a82d-7ca9cd4c8f03&rid=request-id-placeholder&_av=thunderbolt-1.7467.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=2572&_lv=2.0.1000&_visitorId=06f59b41-c286-4ac9-b44e-41e2f5384a14&_siteMemberId=undefined&bsi=ebbd5e4e-24aa-4e09-ad6b-fea9eaf877d1%7C1&src=5&evid=698&biToken=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&context=undefined&ts=1080&viewmode=undefined&visitor_id=06f59b41-c286-4ac9-b44e-41e2f5384a14&site_member_id=undefined&site_settings_lng=pl&browser_lng=pl&lng_mismatch=false&layout=undefined&_=16274154366160 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.59 s
 • Czas: 117.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 114.86 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.6 s
 • Czas: 116.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 115.07 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/activePopup.b727980a.chunk.min.js 1.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 5.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 4.71 ms
 • Odbieranie: 0.55 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/page-features.1f56965e.chunk.min.js 7.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 6.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 5.08 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/imageZoom.27bfed05.chunk.min.js 2.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 6.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 5.11 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/ooiTpaSharedConfig.2f6d1ded.chunk.min.js 1.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 6.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 5.15 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/platformPubsub.463396db.chunk.min.js 2.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 6.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 5.17 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/protectedPages.35c2392e.chunk.min.js 2.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 6.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 5.44 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/tpa.c3a763e1.chunk.min.js 21.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.62 s
 • Czas: 7.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 5.46 ms
 • Odbieranie: 1.14 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/reporter-api.8f326e66.chunk.min.js 8.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 3.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.57 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
/_api/tag-manager/api/v1/tags/sites/ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f?wixSite=false&htmlsiteId=283f43e5-6bcc-4bf6-bc4f-867c60f71ff8&language=pl 1.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 419.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 416.95 ms
 • Odbieranie: 1.53 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/onloadCompsBehaviors.364debeb.chunk.min.js 1.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.64 s
 • Czas: 2.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.6 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/pageAnchors.db494daa.chunk.min.js 2.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.64 s
 • Czas: 2.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.89 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/bootstrap-components-common.21e64534.chunk.min.js 10.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.64 s
 • Czas: 3.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 1.79 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/bootstrap-components-classic.ef037525.chunk.min.js 8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.64 s
 • Czas: 3.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 1.94 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/bootstrap-components-responsive.e539819c.chunk.min.js 7.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.64 s
 • Czas: 5.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.58 ms
 • Oczekiwanie: 1.54 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 2.67 ms
https://static.parastorage.com/services/editor-elements/dist/HeaderContainer_BevelScreen.a6587c44.chunk.min.js 1.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.65 s
 • Czas: 68.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 67.39 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/animations-vendors.e07967a1.chunk.min.js 44.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.7 s
 • Czas: 6.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 3.96 ms
 • Odbieranie: 1.65 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&caching=hit,hit&dc=42&et=33&event_name=page%20interactive&is_cached=true&is_platform_loaded=0&is_rollout=0&ism=1&isp=0&isjp=true&iss=0&ita=1&msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&pid=ysm8x&pn=1&rid=request-id-placeholder&sar=800x600&sessionId=69be3856-fcf0-45a9-8140-d316c93a0d93&siterev=782-__siteCacheRevision__&sr=800x600&st=2&ts=1289&tts=2780&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com%2F&v=1.7467.0&vid=06f59b41-c286-4ac9-b44e-41e2f5384a14&bsi=ebbd5e4e-24aa-4e09-ad6b-fea9eaf877d1|1&vsi=aabaf37a-264f-4d83-a82d-7ca9cd4c8f03&wor=800x600&wr=800x600&_brandId=wix 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.78 s
 • Czas: 117.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 115.6 ms
 • Odbieranie: 1.42 ms
 • Blokowanie: 0.28 ms
https://frog.wix.com/pa?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=aabaf37a-264f-4d83-a82d-7ca9cd4c8f03&rid=request-id-placeholder&_av=thunderbolt-1.7467.0&isb=true&isbr=webdriver&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=3065&_lv=2.0.1000&_visitorId=06f59b41-c286-4ac9-b44e-41e2f5384a14&_siteMemberId=undefined&bsi=ebbd5e4e-24aa-4e09-ad6b-fea9eaf877d1%7C1&src=76&evid=1109&pid=ysm8x&pn=1&viewer=TB&pt=static&pa=editor&pti=ysm8x&uuid=ff793b9b-d49a-4feb-a7c0-eb1306c283d9&url=https%3A%2F%2Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com%2F&ref=&bot=true&bl=en-US&pl=en-US&_=16274154370961 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 3.07 s
 • Czas: 198.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 196.63 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 3.08 s
 • Czas: 182.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 180.76 ms
 • Odbieranie: 0.31 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 4.08 s
 • Czas: 117.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.75 ms
 • Oczekiwanie: 114.73 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 0.71 ms
https://frog.wix.com/bpm?_msid=ff674bb9-6725-4b5c-8863-808132df164f&vsi=aabaf37a-264f-4d83-a82d-7ca9cd4c8f03&rid=request-id-placeholder&_av=thunderbolt-1.7467.0&isb=true&isbr=webdriver&ts=5576&tsn=7067&dc=42&caching=hit%2Chit&session_id=69be3856-fcf0-45a9-8140-d316c93a0d93&st=2&url=https%253A%252F%252Fwww.serwis-kotlow-gazowych.com%252F&ish=true&pn=0&pv=true&pageId=ysm8x&isServerSide=false&is_lightbox=false&is_cached=true&is_sav_rollout=0&is_dac_rollout=0&v=1.7467.0&_brandId=wix&_siteBranchId=undefined&_ms=7068&_lv=2.0.1000&_visitorId=undefined&_siteMemberId=undefined&src=72&evid=502&_=16274154410982&tti=2589&tbt=319&iframes=0&screens=3&lcp=2212&lcpSize=24320&closestId=img_comp-kieoju4c1&lcpTag=IMG&lcpResourceType=png&countScripts=31&startTimeScripts=1627&durationScripts=1091&mttfbScripts=4&attfbScripts=6&tbdScripts=376970&countImages=4&startTimeImages=2024&durationImages=80&mttfbImages=2&attfbImages=2&tbdImages=65075&countFonts=8&startTimeFonts=2160&durationFonts=8&mttfbFonts=6&attfbFonts=7&tbdFonts=118274&entryType=loaded&duration=2203&ttlb=1709&dcl=2061&transferSize=84535&decodedBodySize=346012&pageCaching=maybe%20CDN&isSsr=true&isWelcome=false&cdn=Cloudfront&visitorId=06f59b41-c286-4ac9-b44e-41e2f5384a14&btype=webdriver&bsi=ebbd5e4e-24aa-4e09-ad6b-fea9eaf877d1%7C1&ssrDuration=726&ssrTimestamp=1627414924475µPop=42&isRollout=false&isPlatformLoaded=false&maybeBot=true&cls=8&countCls=1&clsOld=8&clientType=ugc&analytics=true 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 7.07 s
 • Czas: 121.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 119.37 ms
 • Odbieranie: 1.4 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://frog.wix.com/bolt-performance 264 B 204
 • Rozpoczęcie: 7.37 s
 • Czas: 117.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.93 ms
 • Oczekiwanie: 114.49 ms
 • Odbieranie: 1.38 ms
 • Blokowanie: 0.63 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.47 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 105.148 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 359 590 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
34%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
31%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.23 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.26 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook