Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.461 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.697 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 1.913 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.579 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Oprogramowanie CMS Osclass 4.1.1i

  Oprogramowanie użyte do zarządzania stroną. W przypadku gotowych systemów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal itp. ważne jest, aby było w możliwie najnowszej wersji, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na zagrożenie wykorzystania znanych luk w skryptach.

 • Stosunek treści do kodu19%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 3.03 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)159 / 4i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 14.22 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 331.58 KB (28)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 122.78 KB (9)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 49.5 KB (8)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 123.85 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 49i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 641.93 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 627.71 KB (98%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 1.16 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.38s
 • 0.76s
 • 1.14s
 • 1.52s
 • 1.9s
http://olx24.stronaob.pl/ 14.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.44 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 498.13 ms
 • Odbieranie: 25.94 ms
 • Blokowanie: 917.34 ms
/oc-content/plugins/attributes/css/user.css?v=20201023235831 3.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 7.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 5.97 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/oc-content/themes/beta/css/style.css?v=20201023235831 23.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 16.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.76 ms
 • Odbieranie: 7.76 ms
 • Blokowanie: 2.66 ms
/oc-content/themes/beta/css/responsive.css?v=20201023235831 6.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 14.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 6.01 ms
 • Odbieranie: 6.31 ms
 • Blokowanie: 2.36 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksand:400,500,700&display=swap&subset=latin-ext,vietnamese 942 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 54.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.42 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 29.08 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 2.52 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css 5.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 37.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 12.12 ms
 • Wysyłanie: 2.08 ms
 • Oczekiwanie: 19.05 ms
 • Odbieranie: 2.28 ms
 • Blokowanie: 2.46 ms
/oc-content/themes/beta/css/jquery-ui.min.css 7.58 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 15.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 6.77 ms
 • Odbieranie: 6.5 ms
 • Blokowanie: 2.43 ms
/oc-content/themes/beta/js/fancybox/jquery.fancybox.css 1.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 14.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 7.09 ms
 • Odbieranie: 4.81 ms
 • Blokowanie: 2.41 ms
/oc-includes/osclass/assets/js/jquery.min.js 32.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 24.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 8.17 ms
 • Odbieranie: 6.21 ms
 • Blokowanie: 10.01 ms
/oc-content/plugins/attributes/js/user.js?v=20201023235831 2.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 20.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 6.28 ms
 • Odbieranie: 2.01 ms
 • Blokowanie: 12.59 ms
/oc-includes/osclass/assets/js/jquery-ui.min.js 59.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 62.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 23.56 ms
 • Odbieranie: 16.87 ms
 • Blokowanie: 22.4 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/nestedSortable/2.0.0/jquery.mjs.nestedSortable.min.js 3.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 41.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.02 ms
 • Oczekiwanie: 15.98 ms
 • Odbieranie: 2.05 ms
 • Blokowanie: 21.53 ms
/oc-content/plugins/cookie_consent/js/cookie_consent.min.js 2.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 57.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 25.26 ms
 • Odbieranie: 10.02 ms
 • Blokowanie: 22.23 ms
/oc-content/themes/beta/js/fancybox/jquery.fancybox.pack.js 6.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 59.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 26.3 ms
 • Odbieranie: 10.81 ms
 • Blokowanie: 22.74 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pace/1.0.2/pace.min.js 4.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 34.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.96 ms
 • Oczekiwanie: 9.39 ms
 • Odbieranie: 2.41 ms
 • Blokowanie: 21.14 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.lazy/1.7.9/jquery.lazy.min.js 2.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 37.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.91 ms
 • Oczekiwanie: 12.73 ms
 • Odbieranie: 2.24 ms
 • Blokowanie: 21.08 ms
/oc-content/themes/beta/js/global.js?v=20201023235831 9.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.45 s
 • Czas: 59.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 27.85 ms
 • Odbieranie: 9.55 ms
 • Blokowanie: 22.43 ms
/oc-content/themes/beta/images/logo.jpg 10.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.47 s
 • Czas: 39.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 29.6 ms
 • Odbieranie: 8.68 ms
 • Blokowanie: 1.58 ms
/oc-content/themes/beta/images/country_flags/large/at.png 576 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.47 s
 • Czas: 34.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 27.81 ms
 • Odbieranie: 6.54 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/oc-content/themes/beta/images/country_flags/large/cz.png 2.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.51 s
 • Czas: 7.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 5.82 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
/oc-content/themes/beta/images/country_flags/large/de.png 598 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 6.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 5.84 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/oc-content/themes/beta/images/country_flags/large/pl.png 508 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.53 s
 • Czas: 6.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.71 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
/oc-content/themes/beta/images/country_flags/large/sk.png 8.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 7.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 5.66 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 1.53 ms
/oc-content/themes/beta/images/country_flags/large/ch.png 722 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 10.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 6.44 ms
 • Odbieranie: 2.09 ms
 • Blokowanie: 1.77 ms
/oc-content/themes/beta/images/country_flags/large/us.png 11.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 11.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 6.73 ms
 • Odbieranie: 2.75 ms
 • Blokowanie: 1.73 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/100.png 4.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 11.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 7.5 ms
 • Odbieranie: 2.22 ms
 • Blokowanie: 1.67 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/97.png 11.01 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 11.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 7.05 ms
 • Odbieranie: 2.49 ms
 • Blokowanie: 1.56 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/102.png 5.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.55 s
 • Czas: 9.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 5.7 ms
 • Odbieranie: 2.33 ms
 • Blokowanie: 1.5 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/101.png 6.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 9.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 5.88 ms
 • Odbieranie: 0.51 ms
 • Blokowanie: 3.09 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/103.png 6.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 9.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 5.56 ms
 • Odbieranie: 2.52 ms
 • Blokowanie: 0.98 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/98.png 11.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 10.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 5.92 ms
 • Odbieranie: 3.36 ms
 • Blokowanie: 0.95 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/1211.png 6.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 8.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 5.83 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/3826.png 7.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 9.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 6.21 ms
 • Odbieranie: 2.61 ms
 • Blokowanie: 0.49 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/211.png 7.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.56 s
 • Czas: 9.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.02 ms
 • Oczekiwanie: 6.66 ms
 • Odbieranie: 2.25 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/394.png 8.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 7.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 5.75 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/99.png 3.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 9.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 5.81 ms
 • Odbieranie: 2.56 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/195.png 6.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 9.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 6.04 ms
 • Odbieranie: 2.76 ms
 • Blokowanie: 1.13 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/104.png 6.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 7.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 5.82 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.75 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/439.png 3.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 9.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 6.55 ms
 • Odbieranie: 2.22 ms
 • Blokowanie: 0.56 ms
/oc-content/themes/beta/images/small_cat/96.png 8.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.57 s
 • Czas: 9.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 6.85 ms
 • Odbieranie: 2.01 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
/oc-content/themes/beta/images/no-image-240x200.png 1.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 8.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.88 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 2.58 ms
/oc-content/themes/beta/images/scroll-to-top.png 1.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 18.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 16.34 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 0.93 ms
/oc-content/themes/beta/images/slide/slide.jpg 88.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 23.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 16.42 ms
 • Odbieranie: 5.78 ms
 • Blokowanie: 1.04 ms
/oc-content/themes/beta/images/loader.gif 96.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 28.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 16.72 ms
 • Odbieranie: 10.76 ms
 • Blokowanie: 0.79 ms
https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xKtdSZaM9iE8KbpRA_hK1QN.woff2 25.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 24.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.02 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 2.49 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.14 ms
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 75.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.61 s
 • Czas: 15.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 3.01 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 9.64 ms
 • Odbieranie: 2.13 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xKtdSZaM9iE8KbpRA_hJVQNcOM.woff2 21.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.62 s
 • Czas: 23.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.22 ms
 • Oczekiwanie: 3.42 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 19.16 ms
/oc-content/plugins/cookie_consent/styles/dark-bottom.css 1.23 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 7.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 6.22 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/oc-content/plugins/cookie_consent/images/cookie-consent-logo.png 3.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 6.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 5.78 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.436 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 5.602 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WYŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL NIE i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera LiteSpeed
 • Język skryptowy PHP 5.6.40

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 347 614 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
33%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
60%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
30%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.20 s
Mediana czasu ładowania
4.42 Mbps
Mediana prędkości
1.25 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook