Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 0.917 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 1.814 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 3.142 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.428 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu9%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 10.12 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)28 / 6i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 9.71 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 1.26 MB (52)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 521.71 KB (40)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 155.48 KB (17)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 314.04 KB (17)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 128i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 2.24 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 2.16 MB (97%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 4.44 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.4s
 • 0.81s
 • 1.21s
 • 1.62s
 • 2.02s
https://helenakochan.pl/ 247 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 7.62 ms
 • DNS: 0.95 ms
 • Łączenie: 2.28 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 2.5 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://helenakochan.pl/ 9.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 8.49 ms
 • Czas: 22.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 16.59 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 4.34 ms
 • Odbieranie: 1 ms
 • Blokowanie: 0.68 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800%7CGreat+Vibes 1.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 45.39 ms
 • Czas: 46.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.41 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 22.14 ms
 • Odbieranie: 0.64 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css 22.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 45.74 ms
 • Czas: 22.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.74 ms
 • Oczekiwanie: 8.12 ms
 • Odbieranie: 8.65 ms
 • Blokowanie: 4.34 ms
/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css 12.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 45.86 ms
 • Czas: 12.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.69 ms
 • Oczekiwanie: 6.14 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 4.31 ms
/vendor/animate/animate.min.css 4.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 46 ms
 • Czas: 11.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.65 ms
 • Oczekiwanie: 5.16 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 4.24 ms
/vendor/simple-line-icons/css/simple-line-icons.min.css 2.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 46.11 ms
 • Czas: 9.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.62 ms
 • Oczekiwanie: 3.19 ms
 • Odbieranie: 0.98 ms
 • Blokowanie: 4.19 ms
/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css 1.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 46.23 ms
 • Czas: 10.66 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.58 ms
 • Oczekiwanie: 4.53 ms
 • Odbieranie: 0.41 ms
 • Blokowanie: 4.14 ms
/vendor/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css 557 B 200
 • Rozpoczęcie: 46.34 ms
 • Czas: 9.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.54 ms
 • Oczekiwanie: 3.56 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 4.1 ms
/vendor/magnific-popup/magnific-popup.min.css 1.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 46.45 ms
 • Czas: 12.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.46 ms
 • Oczekiwanie: 6.86 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 4.09 ms
/vendor/jquery.cookiebar/jquery.cookiebar.css 378 B 200
 • Rozpoczęcie: 46.57 ms
 • Czas: 13.25 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.43 ms
 • Oczekiwanie: 7.42 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 4.03 ms
/css/theme.css 22.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 46.69 ms
 • Czas: 24.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.41 ms
 • Oczekiwanie: 13.16 ms
 • Odbieranie: 6.35 ms
 • Blokowanie: 3.96 ms
/css/theme-elements.css 44.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 46.81 ms
 • Czas: 26.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.37 ms
 • Oczekiwanie: 15.46 ms
 • Odbieranie: 5.33 ms
 • Blokowanie: 3.91 ms
/vendor/rs-plugin/css/settings.css 7.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 46.93 ms
 • Czas: 16.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.33 ms
 • Oczekiwanie: 10.71 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 3.86 ms
/vendor/rs-plugin/css/layers.css 10.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 47.05 ms
 • Czas: 21.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.31 ms
 • Oczekiwanie: 12.07 ms
 • Odbieranie: 4.68 ms
 • Blokowanie: 3.79 ms
/vendor/rs-plugin/css/navigation.css 7.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 47.16 ms
 • Czas: 17.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.27 ms
 • Oczekiwanie: 11.74 ms
 • Odbieranie: 1.18 ms
 • Blokowanie: 3.75 ms
/css/skins/default.css 14.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 47.29 ms
 • Czas: 23.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.23 ms
 • Oczekiwanie: 14.62 ms
 • Odbieranie: 3.49 ms
 • Blokowanie: 3.69 ms
/css/custom.css 344 B 200
 • Rozpoczęcie: 47.42 ms
 • Czas: 14.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.19 ms
 • Oczekiwanie: 9.48 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 3.63 ms
/vendor/modernizr/modernizr.min.js 4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 47.54 ms
 • Czas: 15.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.15 ms
 • Oczekiwanie: 10.01 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 3.57 ms
/img/logo-hk-1.png 4.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 47.68 ms
 • Czas: 13.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.11 ms
 • Oczekiwanie: 8.91 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 3.5 ms
/img/logo-hk-2.png 2.74 KB 200
 • Rozpoczęcie: 47.8 ms
 • Czas: 16.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.06 ms
 • Oczekiwanie: 11.13 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 3.45 ms
/img/drapacze-3.jpg 385.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.64 ms
 • Czas: 56.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.91 ms
 • Oczekiwanie: 10.05 ms
 • Odbieranie: 34.96 ms
 • Blokowanie: 8.54 ms
/img/slides/slide-title-border.png 277 B 200
 • Rozpoczęcie: 110.77 ms
 • Czas: 56.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.84 ms
 • Oczekiwanie: 32.5 ms
 • Odbieranie: 12.78 ms
 • Blokowanie: 8.5 ms
/img/about_01.webp 5.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.89 ms
 • Czas: 56.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.78 ms
 • Oczekiwanie: 31 ms
 • Odbieranie: 14.61 ms
 • Blokowanie: 8.46 ms
/img/about_02.webp 16.7 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.02 ms
 • Czas: 57.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.73 ms
 • Oczekiwanie: 11.81 ms
 • Odbieranie: 34.14 ms
 • Blokowanie: 8.41 ms
/img/about_03.webp 28.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.15 ms
 • Czas: 58.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.66 ms
 • Oczekiwanie: 33.13 ms
 • Odbieranie: 14.08 ms
 • Blokowanie: 8.38 ms
/img/about_04.webp 16.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.26 ms
 • Czas: 58.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.59 ms
 • Oczekiwanie: 32.73 ms
 • Odbieranie: 14.77 ms
 • Blokowanie: 8.35 ms
/img/about_05.webp 19.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.41 ms
 • Czas: 58.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.55 ms
 • Oczekiwanie: 15.49 ms
 • Odbieranie: 32.49 ms
 • Blokowanie: 8.27 ms
/img/about_06.webp 61.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.53 ms
 • Czas: 61.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.51 ms
 • Oczekiwanie: 30.09 ms
 • Odbieranie: 20.39 ms
 • Blokowanie: 8.21 ms
/img/certificates/1474_003_thumb.jpg 47.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.65 ms
 • Czas: 63.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.46 ms
 • Oczekiwanie: 20.6 ms
 • Odbieranie: 32.16 ms
 • Blokowanie: 8.17 ms
/img/certificates/1474_004_thumb.jpg 95.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.78 ms
 • Czas: 66.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.41 ms
 • Oczekiwanie: 31.95 ms
 • Odbieranie: 24.12 ms
 • Blokowanie: 8.11 ms
/img/certificates/1474_005_thumb.jpg 59.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 111.91 ms
 • Czas: 68.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.37 ms
 • Oczekiwanie: 31.21 ms
 • Odbieranie: 26.8 ms
 • Blokowanie: 8.05 ms
/img/certificates/1474_001_thumb.jpg 49.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 112.05 ms
 • Czas: 69.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.15 ms
 • Oczekiwanie: 31.56 ms
 • Odbieranie: 28.02 ms
 • Blokowanie: 8.15 ms
/img/certificates/1474_002_thumb.jpg 78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 112.18 ms
 • Czas: 73.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.25 ms
 • Oczekiwanie: 19.86 ms
 • Odbieranie: 43.36 ms
 • Blokowanie: 8.09 ms
/img/certificates/1474_006_thumb.jpg 54.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 112.31 ms
 • Czas: 74.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.22 ms
 • Oczekiwanie: 33.14 ms
 • Odbieranie: 30.97 ms
 • Blokowanie: 8.02 ms
/img/certificates/1474_007_thumb.jpg 59.93 KB 200
 • Rozpoczęcie: 112.45 ms
 • Czas: 76.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.16 ms
 • Oczekiwanie: 21.56 ms
 • Odbieranie: 44.47 ms
 • Blokowanie: 7.96 ms
/img/certificates/1474_008_thumb.jpg 55.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 112.59 ms
 • Czas: 76.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.12 ms
 • Oczekiwanie: 28.34 ms
 • Odbieranie: 38.28 ms
 • Blokowanie: 7.88 ms
/img/certificates/1474_009_thumb.jpg 61.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 112.74 ms
 • Czas: 78.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.06 ms
 • Oczekiwanie: 30.17 ms
 • Odbieranie: 38.14 ms
 • Blokowanie: 7.81 ms
/vendor/jquery/jquery.min.js 30.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 68.13 ms
 • Czas: 12.23 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.61 ms
 • Oczekiwanie: 6.37 ms
 • Odbieranie: 1.92 ms
 • Blokowanie: 2.33 ms
/vendor/jquery.appear/jquery.appear.min.js 751 B 200
 • Rozpoczęcie: 71.16 ms
 • Czas: 5.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.59 ms
 • Oczekiwanie: 3.38 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 1.06 ms
/vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js 896 B 200
 • Rozpoczęcie: 102.25 ms
 • Czas: 4.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 3.37 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.35 ms
/vendor/jquery.cookie/jquery.cookie.min.js 723 B 200
 • Rozpoczęcie: 103.75 ms
 • Czas: 4.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.17 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
/vendor/popper/umd/popper.min.js 7.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 108.02 ms
 • Czas: 26.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.86 ms
 • Oczekiwanie: 9.21 ms
 • Odbieranie: 3.89 ms
 • Blokowanie: 9.75 ms
/vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js 15.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 108.15 ms
 • Czas: 28.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.8 ms
 • Oczekiwanie: 10.06 ms
 • Odbieranie: 5.13 ms
 • Blokowanie: 9.7 ms
/vendor/common/common.min.js 9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 108.27 ms
 • Czas: 21.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.74 ms
 • Oczekiwanie: 7.7 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 9.66 ms
/vendor/jquery.validation/jquery.validate.min.js 7.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 108.41 ms
 • Czas: 29.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.71 ms
 • Oczekiwanie: 9.59 ms
 • Odbieranie: 6.14 ms
 • Blokowanie: 9.59 ms
/vendor/jquery.easy-pie-chart/jquery.easypiechart.min.js 1.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 108.54 ms
 • Czas: 19.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.65 ms
 • Oczekiwanie: 5 ms
 • Odbieranie: 1.01 ms
 • Blokowanie: 9.53 ms
/vendor/jquery.gmap/jquery.gmap.min.js 1.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 108.69 ms
 • Czas: 19.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.59 ms
 • Oczekiwanie: 4.1 ms
 • Odbieranie: 2.19 ms
 • Blokowanie: 9.47 ms
/vendor/jquery.lazyload/jquery.lazyload.min.js 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 108.85 ms
 • Czas: 19.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.55 ms
 • Oczekiwanie: 3.49 ms
 • Odbieranie: 3.02 ms
 • Blokowanie: 9.37 ms
/vendor/isotope/jquery.isotope.min.js 13.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 108.98 ms
 • Czas: 42.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.52 ms
 • Oczekiwanie: 28.65 ms
 • Odbieranie: 1.26 ms
 • Blokowanie: 9.3 ms
/vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js 11.29 KB 200
 • Rozpoczęcie: 109.11 ms
 • Czas: 29.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.47 ms
 • Oczekiwanie: 8.55 ms
 • Odbieranie: 8.26 ms
 • Blokowanie: 9.25 ms
/vendor/magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js 7.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 109.23 ms
 • Czas: 19.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.41 ms
 • Oczekiwanie: 5.36 ms
 • Odbieranie: 1.61 ms
 • Blokowanie: 9.2 ms
/vendor/vide/jquery.vide.min.js 1.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 109.35 ms
 • Czas: 19.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.37 ms
 • Oczekiwanie: 4.44 ms
 • Odbieranie: 2.86 ms
 • Blokowanie: 9.15 ms
/vendor/vivus/vivus.min.js 3.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 109.47 ms
 • Czas: 29.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.33 ms
 • Oczekiwanie: 10.61 ms
 • Odbieranie: 6.47 ms
 • Blokowanie: 9.09 ms
/vendor/jquery.cookiebar/jquery.cookiebar.js 2.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 109.6 ms
 • Czas: 38.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.28 ms
 • Oczekiwanie: 22.7 ms
 • Odbieranie: 3.92 ms
 • Blokowanie: 9.04 ms
/js/theme.js 22.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 109.73 ms
 • Czas: 48.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.23 ms
 • Oczekiwanie: 34.11 ms
 • Odbieranie: 2.57 ms
 • Blokowanie: 8.99 ms
/vendor/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js 37.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 109.84 ms
 • Czas: 50.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.18 ms
 • Oczekiwanie: 35.17 ms
 • Odbieranie: 3.41 ms
 • Blokowanie: 8.95 ms
/vendor/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js 58.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.01 ms
 • Czas: 53.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.13 ms
 • Oczekiwanie: 38.9 ms
 • Odbieranie: 3.07 ms
 • Blokowanie: 8.85 ms
/js/views/view.contact.js 1.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.13 ms
 • Czas: 29.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 3.08 ms
 • Oczekiwanie: 10.98 ms
 • Odbieranie: 6.26 ms
 • Blokowanie: 8.8 ms
/js/custom.js 428 B 200
 • Rozpoczęcie: 110.25 ms
 • Czas: 33.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.99 ms
 • Oczekiwanie: 21.26 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 8.79 ms
/js/theme.init.js 1.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.38 ms
 • Czas: 29.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.95 ms
 • Oczekiwanie: 11.4 ms
 • Odbieranie: 6.07 ms
 • Blokowanie: 8.73 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-980028-4 33.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 112.92 ms
 • Czas: 65.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.58 ms
 • Wysyłanie: 7.82 ms
 • Oczekiwanie: 22.95 ms
 • Odbieranie: 4.49 ms
 • Blokowanie: 4.71 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ 39.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 110.51 ms
 • Czas: 77.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 25.31 ms
 • Wysyłanie: 8 ms
 • Oczekiwanie: 37.07 ms
 • Odbieranie: 2.67 ms
 • Blokowanie: 4.89 ms
/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2 74.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 212.99 ms
 • Czas: 7.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 4.95 ms
 • Odbieranie: 2.32 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v17/mem8YaGs126MiZpBA-UFVZ0b.woff2 14.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 215.84 ms
 • Czas: 24.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.12 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 3.17 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://fonts.gstatic.com/s/greatvibes/v7/RWmMoKWR9v4ksMfaWd_JN9XFiaQ.woff2 19.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 216.16 ms
 • Czas: 32.02 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.56 ms
 • Oczekiwanie: 6.18 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 24.8 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v17/mem5YaGs126MiZpBA-UN_r8OUuhp.woff2 14.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 216.31 ms
 • Czas: 28.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 2.5 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 24.7 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v17/mem5YaGs126MiZpBA-UN7rgOUuhp.woff2 15.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 216.5 ms
 • Czas: 27.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.51 ms
 • Oczekiwanie: 1.71 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 24.55 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v17/mem5YaGs126MiZpBA-UNirkOUuhp.woff2 14.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 216.63 ms
 • Czas: 30.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 5.21 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 24.46 ms
/vendor/simple-line-icons/fonts/Simple-Line-Icons.woff2?v=2.4.0 29.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 216.78 ms
 • Czas: 11.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 4.07 ms
 • Odbieranie: 4.38 ms
 • Blokowanie: 2.81 ms
/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-regular-400.woff2 13.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 216.92 ms
 • Czas: 6.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 3.37 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 2.88 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v17/mem8YaGs126MiZpBA-UFW50bbck.woff2 11.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 217.07 ms
 • Czas: 29.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 4.59 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 24.07 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v17/mem5YaGs126MiZpBA-UN7rgOXOhpOqc.woff2 11.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 227.78 ms
 • Czas: 18.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 3.79 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 13.61 ms
https://fonts.gstatic.com/s/greatvibes/v7/RWmMoKWR9v4ksMfaWd_JN9XLiaQ6DQ.woff2 15.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 227.96 ms
 • Czas: 20.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 6.55 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 13.51 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/41/8/common.js 28.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 341.41 ms
 • Czas: 4.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 1.19 ms
 • Odbieranie: 2.03 ms
 • Blokowanie: 0.57 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/41/8/util.js 53.28 KB 200
 • Rozpoczęcie: 341.83 ms
 • Czas: 6.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.54 ms
 • Odbieranie: 3.31 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/41/8/map.js 16.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 346.99 ms
 • Czas: 4.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 1.68 ms
 • Odbieranie: 1 ms
 • Blokowanie: 1.65 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/41/8/geocoder.js 1.27 KB 200
 • Rozpoczęcie: 347.79 ms
 • Czas: 6.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 4.02 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 1 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/41/8/marker.js 11.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 349.09 ms
 • Czas: 3.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 2.55 ms
 • Odbieranie: 0.84 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
/img/parallax-services.jpg 63.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 429.4 ms
 • Czas: 7.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 3.54 ms
 • Odbieranie: 2.89 ms
 • Blokowanie: 0.45 ms
/vendor/rs-plugin/fonts/revicons/revicons.woff?5510888 7.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 487.75 ms
 • Czas: 5.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 3.99 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 482.9 ms
 • Czas: 23.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.24 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 1.37 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/41/8/infowindow.js 2.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 488.44 ms
 • Czas: 3.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 1.81 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 0.4 ms
https://maps.gstatic.com/mapfiles/openhand_8_8.cur 678 B 200
 • Rozpoczęcie: 863.58 ms
 • Czas: 41.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.42 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 19.78 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/41/8/stats.js 1.78 KB 200
 • Rozpoczęcie: 875.18 ms
 • Czas: 3.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 2.06 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.37 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/41/8/onion.js 9.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 887.38 ms
 • Czas: 3.05 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.05 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/ViewportInfoService.GetViewportInfo?1m6&1m2&1d51.04134176146433&2d16.96645191665682&2m2&1d51.09568208685087&2d17.031309724376243&2u15&4sen-US&5e0&6sm%40522000000&7b0&8e0&callback=_xdc_._kcolcn&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=14511 4.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.02 s
 • Czas: 52.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 51.06 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j83&a=1632098082&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fhelenakochan.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Helena%20Kochan%20-%20wycena%20nieruchomo%C5%9Bci&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=IEBAAUAB~&jid=1403176946&gjid=1463467723&cid=901455149.1596563618&tid=UA-980028-4&_gid=1169185375.1596563618&_r=1>m=2ou7m1&z=752415026 196 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 20.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 19.1 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://maps.gstatic.com/mapfiles/transparent.png 143 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.05 s
 • Czas: 20.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.95 ms
 • Odbieranie: 0.48 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
/img/pin.png 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.06 s
 • Czas: 5.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 4.38 ms
 • Odbieranie: 0.33 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17931!3i10960!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239576!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=62194 11.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 94.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.84 ms
 • Oczekiwanie: 88.98 ms
 • Odbieranie: 1.88 ms
 • Blokowanie: 2.18 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17930!3i10960!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239576!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=109501 12.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 84.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.16 ms
 • Oczekiwanie: 78.14 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 2.98 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17930!3i10959!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239576!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=116771 9.36 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 104.1 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.11 ms
 • Oczekiwanie: 97.77 ms
 • Odbieranie: 2.35 ms
 • Blokowanie: 2.88 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17931!3i10959!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239576!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=69464 12.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 108.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.07 ms
 • Oczekiwanie: 103.5 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 2.75 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17932!3i10959!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239588!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=87243 13.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 90.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.04 ms
 • Oczekiwanie: 85.03 ms
 • Odbieranie: 2.29 ms
 • Blokowanie: 2.63 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17932!3i10960!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239576!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=14887 10.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 102.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.99 ms
 • Oczekiwanie: 94.83 ms
 • Odbieranie: 4.48 ms
 • Blokowanie: 2.53 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17932!3i10961!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239552!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=1303 8.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 87.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.94 ms
 • Oczekiwanie: 82.34 ms
 • Odbieranie: 2.06 ms
 • Blokowanie: 2.42 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17931!3i10961!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239576!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=47711 8.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 106.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 100.71 ms
 • Odbieranie: 2.23 ms
 • Blokowanie: 2.31 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17930!3i10961!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239576!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=95018 8.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 115.51 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.84 ms
 • Oczekiwanie: 111.62 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 2.19 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17930!3i10958!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239588!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=65269 8.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 108.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.79 ms
 • Oczekiwanie: 104.53 ms
 • Odbieranie: 0.89 ms
 • Blokowanie: 2.11 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17931!3i10958!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239588!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=17962 10.16 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 144.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.74 ms
 • Oczekiwanie: 141.24 ms
 • Odbieranie: 0.71 ms
 • Blokowanie: 2.04 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i15!2i17932!3i10958!4i256!2m3!1e0!2sm!3i522239588!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e0&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=101726 11.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.13 s
 • Czas: 99.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 91.12 ms
 • Odbieranie: 5.64 ms
 • Blokowanie: 1.94 ms
https://maps.googleapis.com/maps/vt?pb=!1m4!1m3!1i15!2i17930!3i10958!1m4!1m3!1i15!2i17930!3i10959!1m4!1m3!1i15!2i17931!3i10958!1m4!1m3!1i15!2i17931!3i10959!1m4!1m3!1i15!2i17932!3i10958!1m4!1m3!1i15!2i17932!3i10959!1m4!1m3!1i15!2i17930!3i10960!1m4!1m3!1i15!2i17930!3i10961!1m4!1m3!1i15!2i17931!3i10960!1m4!1m3!1i15!2i17931!3i10961!1m4!1m3!1i15!2i17932!3i10960!1m4!1m3!1i15!2i17932!3i10961!2m3!1e0!2sm!3i522239588!3m17!2sen-US!3sUS!5e18!12m4!1e68!2m2!1sset!2sRoadmap!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC5zOi0yOXxwLmw6MHxwLmg6I2ZmOGQwMCxzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cC52Om9mZixzLnQ6MTh8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTl8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDoyMHxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDoyMXxzLmU6bHxwLnY6b2ZmLHMudDo1fHAubDowLHMudDo1fHMuZTpnfHAuczotNTAscy50OjgyfHMuZTpnfHAuczo1LHMudDoxMzEzfHMuZTpnfHAuczotMixzLnQ6MTMxNHxzLmU6Z3xwLnM6LTE3LHMudDoxMzE0fHMuZTpsfHAudjpvZmYscy50OjJ8cy5lOmx8cC52Om9uLHMudDozN3xwLnY6b2ZmLHMudDozM3xwLnY6b2ZmLHMudDozNHxwLnY6b2ZmLHMudDozNnxwLnY6b2ZmLHMudDo0MHxwLnY6b24scy50OjQwfHMuZTpnfHAuczotNjR8cC5sOi04LHMudDo0MHxzLmU6Zy5mfHAuaDojYWRmZjAwLHMudDo0MHxzLmU6Zy5zfHAudjpvZmYscy50OjQwfHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6NDB8cy5lOmwuaXxwLnY6b2ZmLHMudDozOHxwLnY6b2ZmLHMudDozNXxwLnY6b2ZmLHMudDozOXxwLnY6b2ZmLHMudDo0OXxzLmU6Zy5mfHAudjpvbnxwLmw6LTQwfHAuczotNzB8cC5nOjIscy50OjQ5fHMuZTpnLnN8cC52Om9ufHAuYzojZmZmZmZmZmZ8cC53OjEuNSxzLnQ6NDl8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6NDl8cy5lOmwudHxwLnY6b258cC5nOjEuNSxzLnQ6NTB8cy5lOmx8cC52Om9mZixzLnQ6MTA1OHxzLmU6bHxwLnY6b24scy50OjEwNTh8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDoxMDU3fHMuZTpsfHAudjpvbixzLnQ6MTA1N3xzLmU6bC50fHAudjpvZmYscy50OjEwNTd8cy5lOmwuaXxwLmg6IzAwZmZjY3xwLnM6LTQwfHAubDowLHMudDo2fHAuaDojMDBmZmZifHAuczotMjV8cC5sOjA!4e3!12m1!5b1&callback=_xdc_._ilsn6k&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=65405 1.06 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.14 s
 • Czas: 213.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 211.52 ms
 • Odbieranie: 1.71 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
https://maps.googleapis.com/maps-api-v3/api/js/41/8/controls.js 56.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 7.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 1.47 ms
 • Odbieranie: 5.05 ms
 • Blokowanie: 0.69 ms
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/AuthenticationService.Authenticate?1shttps%3A%2F%2Fhelenakochan.pl%2F&4sAIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&callback=_xdc_._gfy7zg&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=37070 150 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.58 s
 • Czas: 65.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.4 ms
 • Oczekiwanie: 61.39 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 2.01 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700|Google+Sans:400,500,700 1.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.59 s
 • Czas: 24.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 23.04 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.91 ms
data:image/svg+xml,%3Csvg... 270 B 200
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc4.woff2 15.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 3.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 1.4 ms
 • Odbieranie: 0.67 ms
 • Blokowanie: 0.79 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc4.woff2 15.53 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 6.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 4.21 ms
 • Odbieranie: 1 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2 15.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 5.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.23 ms
 • Oczekiwanie: 3.33 ms
 • Odbieranie: 0.62 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fChc4EsA.woff2 11.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.66 s
 • Czas: 4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 2.37 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.76 ms
data:image/svg+xml,%3Csvg... 217 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 218 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 218 B 200
https://maps.gstatic.com/mapfiles/api-3/images/google_white5.png 1.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 21.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 19.85 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc4.woff2 15.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.76 s
 • Czas: 2.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 1.21 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.33 ms
data:image/svg+xml,%3Csvg... 185 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 185 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 185 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 132 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 132 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 132 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 1.5 KB 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 785 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 4.17 KB 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 300 B 200
data:image/svg+xml,%3Csvg... 259 B 200
https://maps.googleapis.com/maps/api/js/QuotaService.RecordEvent?1shttps%3A%2F%2Fhelenakochan.pl%2F&3sAIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&7sg8r8ms&10e1&callback=_xdc_._zfn9mo&key=AIzaSyCLdSf11UeMtoRac3f1CJx6auhiJRRqzZQ&token=3845 146 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 72.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 70.96 ms
 • Odbieranie: 0.69 ms
 • Blokowanie: 0.36 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.016 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.735 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache 2

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 333 635 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
28%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.12 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook