Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.122 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 0.326 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 0.45 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.172 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu22%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 8.02 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5NIEi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)46 / 19i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 4.87 KB (2)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 262.96 KB (15)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 58.01 KB (3)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS - i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne649 B (2)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 1i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 23i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 326.47 KBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 68.46 KB (21%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 416.62 KBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.11s
 • 0.22s
 • 0.33s
 • 0.44s
 • 0.56s
https://tv.showup.com.pl/ 246 B 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 42.19 ms
 • DNS: 2.43 ms
 • Łączenie: 15.09 ms
 • SSL: 13.4 ms
 • Wysyłanie: 0.25 ms
 • Oczekiwanie: 10.26 ms
 • Odbieranie: 0.76 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://tv.showup.com.pl/ 3.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 29.08 ms
 • Czas: 97.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 30.68 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 65.01 ms
 • Odbieranie: 1.33 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
/showup-tv-logo.png 10.31 KB 200
 • Rozpoczęcie: 141.27 ms
 • Czas: 49.01 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 47.93 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
/showup-tv-tlo.jpg 35.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 144.19 ms
 • Czas: 56.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 55.21 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://imgsu.com/?clr=101010&pptoken=AOYRPLODK10S6 1.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 158.75 ms
 • Czas: 8.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 5.95 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 2 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 0.23 ms
https://imgsu.com/Jquery.js 37.21 KB 200
 • Rozpoczęcie: 175.03 ms
 • Czas: 9.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 6.23 ms
 • Odbieranie: 2.2 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://imgsu.com/BanerRender.js?1 2.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 175.35 ms
 • Czas: 8.35 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 7.3 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 18.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 199.04 ms
 • Czas: 24.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.54 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.08 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 0.17 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3367086.jpg 20.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 206.44 ms
 • Czas: 2.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 1.23 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3367224.jpg 21.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 206.76 ms
 • Czas: 5.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 2.59 ms
 • Oczekiwanie: 1.01 ms
 • Odbieranie: 0.56 ms
 • Blokowanie: 1.13 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3367154.jpg 12.6 KB 200
 • Rozpoczęcie: 206.98 ms
 • Czas: 5.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1 ms
 • Oczekiwanie: 1.87 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 2.53 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3366362.jpg 15.89 KB 200
 • Rozpoczęcie: 207.09 ms
 • Czas: 6.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 2.4 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 2.55 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3366618.jpg 15.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 207.28 ms
 • Czas: 6.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.89 ms
 • Oczekiwanie: 2.52 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 2.87 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3366434.jpg 13.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 207.41 ms
 • Czas: 7.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.73 ms
 • Oczekiwanie: 3.05 ms
 • Odbieranie: 0.42 ms
 • Blokowanie: 2.91 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3367000.jpg 19.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 207.61 ms
 • Czas: 7.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.67 ms
 • Oczekiwanie: 3.64 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 2.79 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3367038.jpg 14.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 207.8 ms
 • Czas: 7.89 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.64 ms
 • Oczekiwanie: 4.17 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 2.65 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3366510.jpg 12.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 207.99 ms
 • Czas: 9.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.54 ms
 • Oczekiwanie: 4.68 ms
 • Odbieranie: 1.93 ms
 • Blokowanie: 2.59 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3366934.jpg 8.14 KB 200
 • Rozpoczęcie: 208.16 ms
 • Czas: 9.76 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.55 ms
 • Oczekiwanie: 4.89 ms
 • Odbieranie: 1.84 ms
 • Blokowanie: 2.49 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3367008.jpg 14.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 208.32 ms
 • Czas: 9.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 5.2 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 2.37 ms
https://imgsu.com/cache/transimages/3367084.jpg 17.59 KB 200
 • Rozpoczęcie: 208.54 ms
 • Czas: 10.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 5.46 ms
 • Odbieranie: 1.98 ms
 • Blokowanie: 2.43 ms
https://imgsu.com/images/logo.png 29.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 218.27 ms
 • Czas: 3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 1.5 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.86 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j86&a=2118484822&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fimgsu.com%2F%3Fclr%3D101010%26pptoken%3DAOYRPLODK10S6&dr=https%3A%2F%2Ftv.showup.com.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&sd=24-bit&sr=800x600&vp=731x770&je=0&_u=IEBAAEABAAAAAC~&jid=671104110&gjid=533381011&cid=974851278.1600618936&tid=UA-35950058-10&_gid=1878844222.1600618936&_r=1&_slc=1&z=27804974 203 B 200
 • Rozpoczęcie: 259.75 ms
 • Czas: 21.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 19.66 ms
 • Odbieranie: 1.7 ms
 • Blokowanie: 0.26 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j86&tid=UA-35950058-10&cid=974851278.1600618936&jid=671104110&gjid=533381011&_gid=1878844222.1600618936&_u=IEBAAEAAAAAAAC~&z=1687891366 446 B 200
 • Rozpoczęcie: 286.58 ms
 • Czas: 46.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.35 ms
 • Wysyłanie: 0.48 ms
 • Oczekiwanie: 19.67 ms
 • Odbieranie: 1.67 ms
 • Blokowanie: 0.42 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.098 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.202 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna US i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera cloudflare

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 336 194 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
32%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
61%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
29%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.13 s
Mediana czasu ładowania
4.52 Mbps
Mediana prędkości
1.23 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook