Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.387 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 2.992 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 5.455 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.462 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu3%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 5.03 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówNIEi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)205 / 13i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 193.09 KB (1)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 987.6 KB (12)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 317.65 KB (12)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 60.72 KB (3)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 293.25 KB (5)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne28.97 KB (7)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 42i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 1.84 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 1.74 MB (95%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 3.79 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.68s
 • 1.35s
 • 2.03s
 • 2.71s
 • 3.39s
https://www.radissonhotels.com/ 1.23 KB 301
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 79.81 ms
 • DNS: 27.66 ms
 • Łączenie: 19.62 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 29.33 ms
 • Odbieranie: 3 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/en-us/ 299 B 302
 • Rozpoczęcie: 81.53 ms
 • Czas: 159.05 ms
 • DNS: 0.04 ms
 • Łączenie: 67.61 ms
 • SSL: 47.95 ms
 • Wysyłanie: 0.82 ms
 • Oczekiwanie: 40.07 ms
 • Odbieranie: 2.56 ms
 • Blokowanie: 0 ms
/en-us/ 193.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 193.4 ms
 • Czas: 206.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.47 ms
 • Oczekiwanie: 57.63 ms
 • Odbieranie: 147.19 ms
 • Blokowanie: 0.99 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/css/styles.min.css?v=efe5d8a3ff70d8ce96bc413651f55bdd407d58f7 57.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 282.93 ms
 • Czas: 102.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.68 ms
 • Oczekiwanie: 41.05 ms
 • Odbieranie: 35.67 ms
 • Blokowanie: 24.76 ms
https://assets.radissonhotels.net/searchbar/searchbar.css?v=20eb9a5f2bf0da70c02972400730df4076324eca 2.48 KB 200
 • Rozpoczęcie: 284.2 ms
 • Czas: 81.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.63 ms
 • Oczekiwanie: 56.26 ms
 • Odbieranie: 0.94 ms
 • Blokowanie: 23.59 ms
https://tags.tiqcdn.com/utag/carlson/rh-com/uat/utag.sync.js 281 B 200
 • Rozpoczęcie: 286.63 ms
 • Czas: 77.56 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 52.25 ms
 • Wysyłanie: 0.27 ms
 • Oczekiwanie: 23.72 ms
 • Odbieranie: 0.85 ms
 • Blokowanie: 0.46 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/js/polyfill.js?v=858f47b4b8a8725196ea42c5671c52694fd09a22 867 B 200
 • Rozpoczęcie: 287.62 ms
 • Czas: 96.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 74.9 ms
 • Odbieranie: 1.19 ms
 • Blokowanie: 20.26 ms
/akam/11/5ddfba62 11.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 288.42 ms
 • Czas: 129.42 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.76 ms
 • Oczekiwanie: 123.71 ms
 • Odbieranie: 2.86 ms
 • Blokowanie: 2.09 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/img/logo/radisson/radisson-dark.svg 2.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 288.82 ms
 • Czas: 116.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.5 ms
 • Oczekiwanie: 95.7 ms
 • Odbieranie: 1.1 ms
 • Blokowanie: 19.16 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/img/logo/radisson/radisson-light.svg 2.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 415.99 ms
 • Czas: 32.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 31.09 ms
 • Odbieranie: 1.15 ms
 • Blokowanie: 0.5 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/img/logos/radisson-rewards.svg 2.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 437.19 ms
 • Czas: 94.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.52 ms
 • Oczekiwanie: 90.72 ms
 • Odbieranie: 1.77 ms
 • Blokowanie: 1.12 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/img/blank.gif 1.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 437.3 ms
 • Czas: 69.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 66.78 ms
 • Odbieranie: 1.6 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/img/logo/radisson/radisson-rewards-b2c-light.svg 1.9 KB 200
 • Rozpoczęcie: 437.4 ms
 • Czas: 107.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.45 ms
 • Oczekiwanie: 104.13 ms
 • Odbieranie: 1.69 ms
 • Blokowanie: 1.05 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/img/logos/radisson-rewards-light.svg 3.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 449.32 ms
 • Czas: 102.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 100.3 ms
 • Odbieranie: 1.79 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/js/main.js?v=585250d66f217cde87b49a39e642e6482119b656 38.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 436.67 ms
 • Czas: 47.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.65 ms
 • Oczekiwanie: 28.02 ms
 • Odbieranie: 17.89 ms
 • Blokowanie: 1.42 ms
https://assets.radissonhotels.net/searchbar/searchbar.umd.min.js?v=014e870851ff957c344f13794d4443fced7b1a1a 134.2 KB 200
 • Rozpoczęcie: 436.87 ms
 • Czas: 300.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.62 ms
 • Oczekiwanie: 39.46 ms
 • Odbieranie: 258.79 ms
 • Blokowanie: 1.28 ms
/resources/6a2f69a507170671d8b5e7a700abe3 15.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 437.01 ms
 • Czas: 51.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.6 ms
 • Oczekiwanie: 46.63 ms
 • Odbieranie: 2.65 ms
 • Blokowanie: 1.2 ms
https://s.go-mpulse.net/boomerang/G2XZU-QLPA9-MKHVD-WHFXL-EK9LZ 50.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 436.33 ms
 • Czas: 72.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 30.17 ms
 • Wysyłanie: 1.41 ms
 • Oczekiwanie: 18.04 ms
 • Odbieranie: 23.02 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/fonts/Gotham/Gotham-Book.woff2 41.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 747.93 ms
 • Czas: 75.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.65 ms
 • Wysyłanie: 0.69 ms
 • Oczekiwanie: 30.74 ms
 • Odbieranie: 18.99 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/fonts/icons/font-icons.woff?41175ea2a19d70f8c1d48ec19c45406f 131.84 KB 200
 • Rozpoczęcie: 748.37 ms
 • Czas: 132.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 49.95 ms
 • Odbieranie: 38.25 ms
 • Blokowanie: 43.8 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/fonts/Gotham/Gotham-Bold.woff2 38.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 748.52 ms
 • Czas: 135.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.49 ms
 • Oczekiwanie: 88.43 ms
 • Odbieranie: 2.62 ms
 • Blokowanie: 43.75 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/fonts/Gotham/Gotham-Medium.woff2 41.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 748.68 ms
 • Czas: 138.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 91.2 ms
 • Odbieranie: 3.56 ms
 • Blokowanie: 43.66 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/fonts/Gotham/Gotham-Light.woff2 39.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 748.79 ms
 • Czas: 140.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.35 ms
 • Oczekiwanie: 94.92 ms
 • Odbieranie: 1.72 ms
 • Blokowanie: 43.64 ms
/content-api/labels 24.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 972.86 ms
 • Czas: 73.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 70.58 ms
 • Odbieranie: 2.31 ms
 • Blokowanie: 0.44 ms
/resources/6a2f69a507170671d8b5e7a700abe3 758 B 201
 • Rozpoczęcie: 983.35 ms
 • Czas: 248.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.36 ms
 • Oczekiwanie: 247.11 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
data:image/png;base64,iVB... 8.34 KB 200
data:image/png;base64,iVB... 157 B 200
/resources/6a2f69a507170671d8b5e7a700abe3 754 B 201
 • Rozpoczęcie: 1.23 s
 • Czas: 284 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.36 ms
 • Oczekiwanie: 281.67 ms
 • Odbieranie: 0.59 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
/content-api/phone-numbers/PL 1.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.28 s
 • Czas: 47.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 46.53 ms
 • Odbieranie: 0.72 ms
 • Blokowanie: 0.39 ms
https://media.radissonhotels.net/image/Radisson-Rewards-Brand/Promotional/16256-115892-f67394176_3XL.jpg?impolicy=HomeHero 437.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 436.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.33 ms
 • Oczekiwanie: 150.6 ms
 • Odbieranie: 129.82 ms
 • Blokowanie: 156.04 ms
https://media.radissonhotels.net/image/Destination-Pages/Localattraction/16256-118729-f63223622_3XL.jpg?impolicy=HomeHero 436.25 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.36 s
 • Czas: 366.28 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.43 ms
 • Oczekiwanie: 148.84 ms
 • Odbieranie: 61.41 ms
 • Blokowanie: 155.6 ms
https://media.radissonhotels.net/image/Radisson-Hotel-Group/Miscellaneous/16256-115890-f66544110_3XL.jpg?impolicy=HomeHero 99.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.37 s
 • Czas: 382.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.26 ms
 • Oczekiwanie: 175.01 ms
 • Odbieranie: 53.36 ms
 • Blokowanie: 153.7 ms
https://assets.radissonhotels.net/searchbar/css/1.281eb34f.css 612 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.38 s
 • Czas: 36.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.28 ms
 • Oczekiwanie: 34.95 ms
 • Odbieranie: 0.74 ms
 • Blokowanie: 0.47 ms
https://assets.radissonhotels.net/searchbar/searchbar.umd.min.1.js 3.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.39 s
 • Czas: 38.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 37.46 ms
 • Odbieranie: 0.73 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://tags.tiqcdn.com/utag/carlson/rh-com/prod/utag.js 60.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.5 s
 • Czas: 48.82 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 24.58 ms
 • Odbieranie: 23.65 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
data:image/svg+xml;base64... 667 B 200
/akam/11/pixel_5ddfba62 654 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.55 s
 • Czas: 31.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.38 ms
 • Oczekiwanie: 30.18 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://c.go-mpulse.net/api/config.json?key=G2XZU-QLPA9-MKHVD-WHFXL-EK9LZ&d=www.radissonhotels.com&t=5266807&v=1.632.0&if=&sl=0&si=6oqala6nzva-q4ps91&plugins=AK,ConfigOverride,Continuity,PageParams,IFrameDelay,AutoXHR,SPA,Angular,Backbone,Ember,History,RT,CrossDomain,BW,PaintTiming,NavigationTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,Errors,TPAnalytics,UserTiming,Akamai,LOGN&acao=&ak.ai=508714 1004 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.58 s
 • Czas: 244.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.81 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 221.41 ms
 • Odbieranie: 1.97 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://tags.tiqcdn.com/utag/carlson/rh-com/prod/utag.75.js?utv=ut4.46.201906191035 1.03 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 24.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 23.78 ms
 • Odbieranie: 0.61 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://assets.radissonhotels.net/main/vendor/js/organicfacilitatorLIVE4.js 1.18 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.71 s
 • Czas: 26.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.18 ms
 • Oczekiwanie: 25.92 ms
 • Odbieranie: 0.49 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=carlson/rh-com/202001221433&cb=1580042055605 124 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.71 s
 • Czas: 24.74 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 23.77 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://685d5b19.akstat.io/ 207 B 204
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 252.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 227.13 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 23.84 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.157 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 18.423 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna NL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

Zgodność ze standardami W3C określa poprawność kodu strony pod względem składni oraz właściwego zastosowania języka (X)HTML.

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 317 487 stron!

77%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
29%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
63%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
26%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.04 s
Mediana czasu ładowania
4.53 Mbps
Mediana prędkości
1.20 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook