Sprawdź jakość Twojej strony www!

Wpisz adres strony, którą chcesz sprawdzić pod kątem szybkości łącza, parametrów serwera, optymalizacji, rozmiaru, zgodności ze standardami W3C oraz wytycznymi Google.

Zasady korzystania z serwisu
odrobina cierpliwości...

Wyniki testu

Informacje o stronie

 • Wyświetlenie po 1.634 si

  Czas od rozpoczęcia pobierania do wyświetlania treści.

 • Pobieranie 3.742 si

  Czas niezbędny do pobrania wszystkich elementów strony.

 • Całkowity czas wczytania 4.537 si

  Czas potrzebny przeglądarce na przetworzenie kodu html, arkuszy css oraz skryptów. Prezentowana wartość średnia z kilku prób. Może różnić się zależnie od przeglądarki, wydajności i obciążenia komputera. Jeśli wskazana wartość wydaje się zbyt duża, spróbuj przeprowadzić test jeszcze raz.

 • Czas powtórnego wczytania 0.973 si

  Czas wczytania strony za drugim lub kolejnym razem, gdy przeglądarka przechowuje już w pamięci podręcznej niektóre elementy strony.

 • Ilość przekierowań (wpisanego adresu) - i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Stosunek treści do kodu11%i

  Wyraża procentowo zawartość tekstu w całym kodzie strony. Jest istotnym parametrem z perspektywy optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. Wartość powyżej 15-20% jest dobra, powyżej 30-35% bardzo dobra.

 • Rzeczywista prędkość pobierania 7.63 Mbpsi

  Średnia, rzeczywista prędkość wczytywania. Im wyższa tym lepsza - obrazuje wydajność strony, łącza i serwera.

 • Użycie tagów HTML5TAKi

  Jeżeli deklarowany przez stronę standard to HTML5 wskazane jest, aby faktycznie wykorzystywała elementy strukturalne tego standardu.

 • Poprawna hierarchia nagłówkówTAKi

  Treść strony powinna być opatrzona stosownymi nagłówkami, a te winny występować w określonym porządku (h1, h2, h3...).

 • Ilość odnośników (wszystkie/zew.)265 / 3i

  Liczba linków w kodzie HTML z wydzieloną liczbą linków kierujących do innych stron.

 • Kod HTML 34.24 KB (4)i

  Wielkość kodu HTML i zawartości tekstowej strony.

 • Grafiki i multimedia 2.61 MB (73)i

  Suma wielkości wszystkich plików graficznych i multimedialnych. W nawiasie podana ilość plików.

 • Skrypty 612.52 KB (34)i

  Wielkość skryptów języka javascript ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Arkusze CSS 97.69 KB (20)i

  Wielkość arkuszy styli ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Czcionki 145.73 KB (3)i

  Wielkość czcionek ładowanych lub osadzonych w kodzie strony. W nawiasie podana ilość plików.

 • Pozostałe / inne4.35 KB (5)i

  Wielkość wszystkich pozostałych zasobów ładowanych podczas wczytywania strony, np. dane wczytywane przez skrypty JS. W nawiasie podana ilość żądań.

 • Brakujące zasoby - i

  Ilość zasobów (grafik, arkuszy styli, skryptów), których wczytanie skończyło się błędem.

 • Łączna ilość przekierowań 2i

  Przekierowania, np. tzw. "301", służą do wskazania przeglądarce właściwego, docelowego adresu strony (często używane m.in. do przeniesienia na adres z "www." na początku w przypadku wpisania nazwy domeny bez tego elementu). Jednak nadmiar przekierowań wydłuża czas ładowania, może też mieć negatywny wpływ na pozycjonowanie.

 • Ilość żądań 140i

  Łączna ilość wywołań, w tym również przekierowań i zasobów ładowanych dynamicznie przy otwarciu strony.

 • Łącznie przesłane 3.48 MBi

  Suma przesłanych danych (uwzględnia kompresję). Dla przeciętnych stron nie powinna przekraczać 1MB. Rozbudowane serwisy i portale mogą osiągać rozmiar przekraczający kilka MB.

 • Pomijane przy powtórnym ładowaniu 3 MB (86%)i

  Łączny rozmiar elementów pomijanych przy powtórnym załadowaniu strony. Jeżeli wartość stanowi powyżej 80% łącznego rozmiaru - jest bardzo dobrze, jeżeli jest w granicy między 50% jest dobrze, jeżeli spada poniżej 50% warto zastanowić się nad optymalizacją, jeżeli jest poniżej 10% - jest bardzo źle.

 • Rozmiar rzeczywisty 5.35 MBi

  Suma rozmiarów wszystkich elementów strony po rozpakowaniu (bez kompresji).

 • 0.79s
 • 1.58s
 • 2.37s
 • 3.15s
 • 3.94s
https://clinic4car.pl/ 18.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 0 ms
 • Czas: 1.63 s
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 33.27 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 724.29 ms
 • Odbieranie: 3.5 ms
 • Blokowanie: 864.15 ms
/template/css/bootstrap.min.css 16.96 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 11.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 3.92 ms
 • Odbieranie: 7 ms
 • Blokowanie: 0.73 ms
https://fonts.googleapis.com/css?family=Yellowtail%7COpen%20Sans%3A400%2C300%2C600%2C700%2C800&display=swap 1.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 54.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.9 ms
 • Wysyłanie: 1.73 ms
 • Oczekiwanie: 26.13 ms
 • Odbieranie: 0.91 ms
 • Blokowanie: 3.7 ms
/template/css/font-awesome.min.css 6.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 12.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.16 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 3.94 ms
 • Odbieranie: 2.78 ms
 • Blokowanie: 3.72 ms
/template/css/flexslider.css 2.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 11.15 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.15 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.01 ms
 • Odbieranie: 3.17 ms
 • Blokowanie: 3.76 ms
/template/css/jquery.bxslider.css 1.5 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 11.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.2 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.47 ms
 • Odbieranie: 2.85 ms
 • Blokowanie: 3.65 ms
/template/css/jquery.fancybox.css 1.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 11.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 1.97 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.66 ms
 • Odbieranie: 2.59 ms
 • Blokowanie: 4.44 ms
/template/css/jquery.selectbox.css 1.1 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 11.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 2.07 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 3.15 ms
 • Odbieranie: 1.66 ms
 • Blokowanie: 4.12 ms
/template/css/style.min.css?v=35 23.3 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 17.78 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 5 ms
 • Odbieranie: 2.09 ms
 • Blokowanie: 10.61 ms
/template/css/mobile.min.css?v=35 8.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 23.22 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 4.04 ms
 • Odbieranie: 3.09 ms
 • Blokowanie: 16.04 ms
/template/css/settings.css?v=9 9.45 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 23.24 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 4.56 ms
 • Odbieranie: 2.64 ms
 • Blokowanie: 15.98 ms
/template/css/animate.min.css?v=9 4.55 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 19.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.47 ms
 • Odbieranie: 1.13 ms
 • Blokowanie: 16 ms
/template/css/ts.css?v=9 5.12 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 23.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 4.64 ms
 • Odbieranie: 2.26 ms
 • Blokowanie: 16.11 ms
/template/js/notifIt/notifIt.css?v=10 1.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.64 s
 • Czas: 21.64 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.47 ms
 • Odbieranie: 3 ms
 • Blokowanie: 16.14 ms
/template/js/jssocials/jssocials.css?v=10 811 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 22.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 3.85 ms
 • Odbieranie: 1.14 ms
 • Blokowanie: 17.08 ms
/template/js/jssocials/jssocials-theme-flat.css?v=10 1.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 25.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 22.13 ms
/template/js/jquery.min.js 29.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 30.95 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 4.67 ms
 • Odbieranie: 3.22 ms
 • Blokowanie: 23.01 ms
/template/js/bootstrap.min.js 7.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 28.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.63 ms
 • Odbieranie: 2.9 ms
 • Blokowanie: 22.97 ms
/template/js/jquery.themepunch.tools.min.js 33.52 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 35.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 5.04 ms
 • Odbieranie: 3.93 ms
 • Blokowanie: 26.3 ms
/template/js/jquery.themepunch.revolution.min.js 26.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 34.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 5.14 ms
 • Odbieranie: 3.16 ms
 • Blokowanie: 26.51 ms
/template/js/wow.min.js 2.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 34.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 1.96 ms
 • Odbieranie: 3.58 ms
 • Blokowanie: 28.52 ms
/template/js/fbslide/fbslide.css?v=9 794 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 25.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 1.88 ms
 • Odbieranie: 1.71 ms
 • Blokowanie: 21.85 ms
/libs/css/bootstrapBT.css?v=9 3.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 27.44 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.54 ms
 • Odbieranie: 2.89 ms
 • Blokowanie: 21.96 ms
/template/js/select2/css/select2.css 2.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 26.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.06 ms
 • Odbieranie: 2.24 ms
 • Blokowanie: 21.92 ms
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-695388809 57.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.65 s
 • Czas: 62.79 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.58 ms
 • Wysyłanie: 1.17 ms
 • Oczekiwanie: 28.42 ms
 • Odbieranie: 5.64 ms
 • Blokowanie: 4.99 ms
/template/images/logo_3d_304x50.png 18.43 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.67 s
 • Czas: 4.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.12 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 1.85 ms
/files/banners_rotator/816/banner_20220623_122447_1510990684.jpg 238.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 18.08 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.17 ms
 • Odbieranie: 14.68 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
/files/banners_rotator/6352/banner_20220609_152827_800627748.jpg 123.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 16.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 3.29 ms
 • Odbieranie: 11.62 ms
 • Blokowanie: 1.2 ms
/files/banners_rotator/8761/banner_20220603_112325_473899327.jpg 208.85 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 22.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 4.14 ms
 • Odbieranie: 17.09 ms
 • Blokowanie: 1.41 ms
/files/banners_rotator/6170/banner_20220603_131632_357534652.png 161.99 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 15.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.64 ms
 • Odbieranie: 10.1 ms
 • Blokowanie: 2.51 ms
/files/banners_rotator/8319/banner_20220603_115053_1107551389.png 210.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 16.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.01 ms
 • Odbieranie: 12.52 ms
 • Blokowanie: 1.76 ms
/files/banners_rotator/4761/banner_20220601_170408_221697122.png 141.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 15.87 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 2.61 ms
 • Odbieranie: 12.32 ms
 • Blokowanie: 0.87 ms
/files/banners_rotator/2915/banner_20220601_170655_1518532792.png 147.77 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 17.63 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.41 ms
 • Odbieranie: 12.64 ms
 • Blokowanie: 2.54 ms
/files/banners_rotator/882/banner_20220602_154530_905763512.png 294.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 25.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 1.89 ms
 • Odbieranie: 14.12 ms
 • Blokowanie: 9.35 ms
/files/products/9136/cat_20220627_122102_171824624.jpg 9.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 3.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.22 ms
 • Odbieranie: 0.46 ms
 • Blokowanie: 1.23 ms
/files/products/2670/cat_20220627_113038_2118282015.jpg 13.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.8 s
 • Czas: 3.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2.06 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 1.11 ms
/files/products/121/cat_20220627_112747_1603304446.png 14.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 5.17 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.2 ms
 • Odbieranie: 0.43 ms
 • Blokowanie: 2.48 ms
/files/products/7472/cat_20220624_112616_117206333.jpg 25.05 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 4.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.45 ms
 • Odbieranie: 0.6 ms
 • Blokowanie: 1.57 ms
/files/products/2292/cat_20220624_111634_1909253380.jpg 10.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 10.84 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 3 ms
 • Odbieranie: 6.25 ms
 • Blokowanie: 1.53 ms
/files/products/9213/cat_20220624_111422_1045085020.jfif 13.87 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 5.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.24 ms
 • Odbieranie: 0.66 ms
 • Blokowanie: 2.95 ms
/files/products/8030/cat_20220623_144834_517333892.png 26.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 10.55 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.85 ms
 • Odbieranie: 3.59 ms
 • Blokowanie: 4.04 ms
/files/products/8830/cat_20220623_144604_162883187.png 26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 5.21 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2.14 ms
 • Odbieranie: 0.45 ms
 • Blokowanie: 2.54 ms
/files/products/9428/cat_20220623_135816_663474288.jpg 12.81 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 6.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 2.61 ms
 • Odbieranie: 0.86 ms
 • Blokowanie: 2.45 ms
/files/products/3821/cat_20220623_135321_1137690477.png 16.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 5.53 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.09 ms
 • Odbieranie: 0.93 ms
 • Blokowanie: 2.45 ms
/files/products/7527/cat_20220614_145255_621050344.jpg 15.73 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 7.69 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 3.01 ms
 • Odbieranie: 2.85 ms
 • Blokowanie: 1.77 ms
/files/products/9348/cat_20220627_113927_1993358228.png 27.79 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 7.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 3.66 ms
 • Odbieranie: 2.46 ms
 • Blokowanie: 1.53 ms
/files/products/4496/cat_20200507_170344_1209831069.jpg 15.07 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 7.37 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.2 ms
 • Odbieranie: 2.67 ms
 • Blokowanie: 1.46 ms
/files/products/8785/cat_20200413_100008_1339847223.jpg 9.47 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.82 s
 • Czas: 6.14 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 3.63 ms
 • Odbieranie: 2.26 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
/files/products/6446/cat_20200325_141646_1742140959.jpg 8.76 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 3.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.05 ms
 • Odbieranie: 0.9 ms
 • Blokowanie: 0.91 ms
/files/products/7762/cat_20200313_180447_1667934787.jpg 7.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 4.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.32 ms
 • Odbieranie: 1.22 ms
 • Blokowanie: 0.85 ms
/files/products/7904/cat_20190702_105850_559193171.jpg 16.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 3.41 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.07 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.78 ms
/files/products/811/cat_20190702_110333_589308453.jpg 15.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 8.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.71 ms
 • Odbieranie: 4.96 ms
 • Blokowanie: 0.74 ms
/files/products/8046/cat_20190629_115454_1487445392.png 14.64 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 9.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.94 ms
 • Odbieranie: 5.87 ms
 • Blokowanie: 0.72 ms
/files/products/8520/cat_20190625_205146_1358358847.jpg 13.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 4.4 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.06 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 1.9 ms
/files/products/3219/cat_20190625_213729_1278260294.jpg 12.95 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.83 s
 • Czas: 12.04 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.75 ms
 • Odbieranie: 6.73 ms
 • Blokowanie: 2.5 ms
/files/products/5250/cat_20190420_181214_1932566144.jpg 6.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 4.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.05 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 1.7 ms
/files/products/5577/cat_20190420_171710_378071666.jpg 13.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 5.45 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 2.27 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 2.67 ms
/files/products/8346/cat_20190317_214309_1937891957.jpg 9.32 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 10.8 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.63 ms
 • Odbieranie: 4.19 ms
 • Blokowanie: 3.95 ms
/files/products/232/cat_20190812_075636_1950981589.png 13.98 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 7.46 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.22 ms
 • Odbieranie: 0.77 ms
 • Blokowanie: 4.43 ms
/files/products/7528/cat_20181109_185948_848843232.jpg 12.4 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 8.77 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2.32 ms
 • Odbieranie: 2.64 ms
 • Blokowanie: 3.73 ms
/files/products/1649/cat_20210817_112852_1517920381.jpg 8.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 8.88 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.13 ms
 • Odbieranie: 2.34 ms
 • Blokowanie: 4.38 ms
/files/products/396/cat_20220525_133708_468885583.jpg 11.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.84 s
 • Czas: 6.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.03 ms
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 2.72 ms
/files/products/4302/cat_20191105_222300_546111697.jpg 12.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 5.03 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.83 ms
 • Odbieranie: 0.34 ms
 • Blokowanie: 2.83 ms
/files/products/4811/cat_20180719_223751_1750794880.png 9.86 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 3.73 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.12 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.88 ms
/files/products/4919/cat_20220603_114408_152002586.jpg 37.57 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 3.58 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2.16 ms
 • Odbieranie: 0.53 ms
 • Blokowanie: 0.81 ms
/files/products/712/cat_20220526_152122_1971404057.png 23.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 3.72 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.92 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 0.97 ms
/files/products/2969/cat_20220301_151446_157473014.png 25.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 5.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 2.02 ms
 • Odbieranie: 2.31 ms
 • Blokowanie: 1.07 ms
/files/products/8146/cat_20220203_095702_895732698.jpg 9.13 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 5.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.62 ms
 • Odbieranie: 1.85 ms
 • Blokowanie: 1.09 ms
/files/products/4307/cat_20211124_215329_1181372397.jpg 30.56 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 4.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.94 ms
 • Odbieranie: 1.65 ms
 • Blokowanie: 1.35 ms
/files/products/4588/cat_20211124_215123_1926096959.jpg 29.54 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 7.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.82 ms
 • Odbieranie: 3.55 ms
 • Blokowanie: 2.19 ms
/files/products/2672/cat_20211124_205618_1841145398.jpg 25.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.85 s
 • Czas: 8.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.43 ms
 • Odbieranie: 3.38 ms
 • Blokowanie: 2.52 ms
/files/products/2003/cat_20210609_212907_52841539.png 12.91 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 3.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.25 ms
 • Odbieranie: 0.27 ms
 • Blokowanie: 0.64 ms
/files/products/1448/cat_20210512_102609_1717336519.jpg 23.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 3.6 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 1.9 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
/files/products/9330/cat_20220425_224612_1981005795.jpg 18.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 4.75 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.05 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 2.3 ms
/files/products/2452/cat_20220425_224516_1375994387.jpg 17.63 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 5.38 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.97 ms
 • Odbieranie: 0.37 ms
 • Blokowanie: 3 ms
/files/products/1136/cat_20220526_113039_1232703796.jpg 14.04 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 4.18 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 1.84 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 1.84 ms
/files/products/824/cat_20220621_151240_1130935081.jpg 16.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 4.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 2.09 ms
 • Odbieranie: 0.31 ms
 • Blokowanie: 2.03 ms
/files/products/3555/cat_20200416_204346_496232313.jpg 14.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 3.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 1.93 ms
 • Odbieranie: 0.29 ms
 • Blokowanie: 1.06 ms
/files/products/3104/cat_20200416_204135_196349402.jpg 11.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 3.9 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.04 ms
 • Oczekiwanie: 1.85 ms
 • Odbieranie: 0.65 ms
 • Blokowanie: 1.36 ms
/files/products/5653/cat_20200417_121754_765756644.jpg 18.65 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 4.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 2.11 ms
 • Odbieranie: 0.79 ms
 • Blokowanie: 1.34 ms
/files/products/8926/cat_20200403_173435_1968176920.jpg 15.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 4.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.31 ms
 • Odbieranie: 0.57 ms
 • Blokowanie: 1.34 ms
/template/images/arrow-up.png 1.46 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.86 s
 • Czas: 86.19 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.03 ms
 • Oczekiwanie: 85.09 ms
 • Odbieranie: 0.87 ms
 • Blokowanie: 0.2 ms
/template/js/jquery.mixitup.min.js 8.39 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 4.06 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 2.53 ms
 • Odbieranie: 1.17 ms
 • Blokowanie: 0.29 ms
/template/js/retina.js 1.68 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.69 s
 • Czas: 3.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.21 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 0.3 ms
/template/js/jquery.parallax.js 1.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 4.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 2.18 ms
 • Odbieranie: 1.03 ms
 • Blokowanie: 0.76 ms
/template/js/jquery.inview.min.js 1.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.7 s
 • Czas: 5.3 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.69 ms
 • Odbieranie: 1.92 ms
 • Blokowanie: 0.58 ms
/template/js/main.js?v=15 6.67 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 17.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 3.22 ms
 • Odbieranie: 6.76 ms
 • Blokowanie: 7.19 ms
/template/js/jquery.fancybox.js 14.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 15.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 4.46 ms
 • Odbieranie: 3.35 ms
 • Blokowanie: 8.12 ms
/template/js/modernizr.custom.js 4.19 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 14.98 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.45 ms
 • Odbieranie: 4.49 ms
 • Blokowanie: 7.99 ms
/template/js/jquery.flexslider.js 11.34 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 17.34 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 3.69 ms
 • Odbieranie: 5.75 ms
 • Blokowanie: 7.85 ms
/template/js/jquery.bxslider.js 14.41 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 15.65 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 4.79 ms
 • Odbieranie: 3.05 ms
 • Blokowanie: 7.76 ms
/template/js/jquery.selectbox-0.2.js 4.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 14.7 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.77 ms
 • Odbieranie: 4.2 ms
 • Blokowanie: 7.68 ms
/template/js/jquery.mousewheel.js 1.42 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 8.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 2.33 ms
 • Odbieranie: 3.18 ms
 • Blokowanie: 2.79 ms
/template/js/jquery.easing.js 2.44 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 8.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2.69 ms
 • Odbieranie: 2.95 ms
 • Blokowanie: 2.7 ms
/template/js/notify.js 828 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 7.91 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 2.81 ms
 • Odbieranie: 2.63 ms
 • Blokowanie: 2.41 ms
/template/js/notifIt/notifIt.js 3.24 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 7.99 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 3.12 ms
 • Odbieranie: 2.38 ms
 • Blokowanie: 2.42 ms
/modules/carts/js/carts.js?v=38 2.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 8.43 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.07 ms
 • Oczekiwanie: 3.72 ms
 • Odbieranie: 1.81 ms
 • Blokowanie: 2.82 ms
/modules/categories/js/categories.js 715 B 200
 • Rozpoczęcie: 1.77 s
 • Czas: 7.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 3.07 ms
 • Odbieranie: 1.94 ms
 • Blokowanie: 2.16 ms
/template/js/select2/js/select2.js 31.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 13.85 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 8.24 ms
 • Odbieranie: 4.31 ms
 • Blokowanie: 1.25 ms
/template/js/jquery.validate.min.js 6.82 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 9.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 3.97 ms
 • Odbieranie: 3.86 ms
 • Blokowanie: 1.2 ms
/modules/newsletter/js/newsletter.js?v=1 1.37 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.78 s
 • Czas: 7.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.92 ms
 • Odbieranie: 3.81 ms
 • Blokowanie: 1.18 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TZ8CHLH 67.26 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 56.07 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.37 ms
 • Oczekiwanie: 29.94 ms
 • Odbieranie: 22.91 ms
 • Blokowanie: 2.84 ms
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-5LXH76B 33.33 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 33.39 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.32 ms
 • Oczekiwanie: 25.88 ms
 • Odbieranie: 4.49 ms
 • Blokowanie: 2.71 ms
https://www.google-analytics.com/analytics.js 19.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 26.12 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.56 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 3.19 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 1.55 ms
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 26.62 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 42.96 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 19.54 ms
 • Wysyłanie: 1.3 ms
 • Oczekiwanie: 15.86 ms
 • Odbieranie: 4.75 ms
 • Blokowanie: 1.52 ms
https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk/xfbml.customerchat.js 89.71 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.75 s
 • Czas: 109.13 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 1.25 ms
 • Oczekiwanie: 18.64 ms
 • Odbieranie: 21.33 ms
 • Blokowanie: 67.91 ms
/template/images/header_shadow.png 5.22 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 10.5 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.31 ms
 • Odbieranie: 2.23 ms
 • Blokowanie: 5.91 ms
/template/front/images/dynamic-header-4.jpg 92.97 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 7.2 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.59 ms
 • Odbieranie: 3.12 ms
 • Blokowanie: 1.43 ms
/template/images/message-shadow.png 2.35 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.79 s
 • Czas: 9.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.06 ms
 • Oczekiwanie: 2.33 ms
 • Odbieranie: 1.43 ms
 • Blokowanie: 5.43 ms
/template/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.6.3 70.51 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 11.62 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.09 ms
 • Odbieranie: 6.33 ms
 • Blokowanie: 3.15 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v29/memvYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVTS-muw.woff2 44.38 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 35.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 24.24 ms
 • Wysyłanie: 4.75 ms
 • Oczekiwanie: 0.07 ms
 • Odbieranie: 5.33 ms
 • Blokowanie: 1.43 ms
https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v29/memvYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVTSGmu1aB.woff2 30.83 KB 200
 • Rozpoczęcie: 1.81 s
 • Czas: 31.29 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 4.51 ms
 • Oczekiwanie: 0.62 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 25.46 ms
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js 15.15 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2 s
 • Czas: 76.59 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.58 ms
 • Wysyłanie: 0.16 ms
 • Oczekiwanie: 54.66 ms
 • Odbieranie: 1 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
/template/images/social.png 8.75 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.03 s
 • Czas: 2.83 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 1.99 ms
 • Odbieranie: 0.52 ms
 • Blokowanie: 0.27 ms
https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j96&a=351023099&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Kosmetyka%20samochodowa%20-%20Car%20detailing%20-%20Clinic4Car%20%C5%81%C3%B3d%C5%BA&sd=24-bit&sr=800x600&vp=785x600&je=0&_u=IEBAAEABAAAAAC~&jid=1382575908&gjid=1954896227&cid=1036374237.1656491468&tid=UA-78736949-1&_gid=1417610299.1656491468&_r=1&_slc=1&z=1831818111 207 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.06 s
 • Czas: 20.32 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.17 ms
 • Oczekiwanie: 19.35 ms
 • Odbieranie: 0.58 ms
 • Blokowanie: 0.22 ms
https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fclinic4car&tabs&width=340&height=130&small_header=false&adapt_container_width=false&hide_cover=false&show_facepile=false 8.61 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.1 s
 • Czas: 219.67 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 17.44 ms
 • Wysyłanie: 0.19 ms
 • Oczekiwanie: 197.86 ms
 • Odbieranie: 3.92 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fclinic4carsklep&tabs&width=340&height=130&small_header=false&adapt_container_width=false&hide_cover=false&show_facepile=false 6.17 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.1 s
 • Czas: 277.94 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 241.93 ms
 • Odbieranie: 1.8 ms
 • Blokowanie: 34.07 ms
/template/js/fbslide/facebook-slider.png 4.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.1 s
 • Czas: 3.09 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.11 ms
 • Oczekiwanie: 2.1 ms
 • Odbieranie: 0.54 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/template/assets/loader.gif 2.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.11 s
 • Czas: 3.27 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.08 ms
 • Oczekiwanie: 2.08 ms
 • Odbieranie: 0.78 ms
 • Blokowanie: 0.34 ms
/template/assets/large_left.png 1.88 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.12 s
 • Czas: 3.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 1.99 ms
 • Odbieranie: 0.68 ms
 • Blokowanie: 0.6 ms
/template/assets/large_right.png 1.92 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.12 s
 • Czas: 3.92 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 2.59 ms
 • Odbieranie: 0.7 ms
 • Blokowanie: 0.54 ms
/template/images/newsletter_new.jpg 225.8 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.13 s
 • Czas: 11.57 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 2.2 ms
 • Odbieranie: 8.11 ms
 • Blokowanie: 1.21 ms
https://www.clickbrainiacs.com/dashboard/js/tracks.js 830 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.16 s
 • Czas: 43.86 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 22.82 ms
 • Wysyłanie: 0.05 ms
 • Oczekiwanie: 19.91 ms
 • Odbieranie: 0.75 ms
 • Blokowanie: 0.32 ms
https://connect.facebook.net/signals/config/522668048271756?v=2.9.62&r=stable 83.02 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.18 s
 • Czas: 191.26 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.21 ms
 • Oczekiwanie: 151.4 ms
 • Odbieranie: 39.17 ms
 • Blokowanie: 0.48 ms
https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j96&tid=UA-78736949-1&cid=1036374237.1656491468&jid=1382575908&gjid=1954896227&_gid=1417610299.1656491468&_u=IEBAAEAAAAAAAC~&z=1266795738 440 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.2 s
 • Czas: 41.16 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.51 ms
 • Wysyłanie: 0.15 ms
 • Oczekiwanie: 19.91 ms
 • Odbieranie: 0.44 ms
 • Blokowanie: 0.16 ms
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/695388809/?random=1656491468153&cv=9&fst=1656491468153&num=1&bg=ffffff&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=120&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2oa6r0&sendb=1&ig=1&data=event%3Dgtag.config&frm=0&url=https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2F&tiba=Kosmetyka%20samochodowa%20-%20Car%20detailing%20-%20Clinic4Car%20%C5%81%C3%B3d%C5%BA&hn=www.googleadservices.com&async=1&rfmt=3&fmt=4 1.66 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.23 s
 • Czas: 57.61 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 29.78 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 26.11 ms
 • Odbieranie: 1.35 ms
 • Blokowanie: 0.24 ms
https://clickbrainiacs.com/dashboard/track/edffccceeff4aa697c11636ba434ffc5?u=aHR0cHM6Ly9jbGluaWM0Y2FyLnBsLw%3D%3D 1.08 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.25 s
 • Czas: 118.97 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 30.5 ms
 • Wysyłanie: 0.13 ms
 • Oczekiwanie: 87.54 ms
 • Odbieranie: 0.5 ms
 • Blokowanie: 0.31 ms
https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j96&tid=UA-78736949-1&cid=1036374237.1656491468&jid=1382575908&_u=IEBAAEAAAAAAAC~&z=611863095 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 45.36 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 20.36 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 24.32 ms
 • Odbieranie: 0.39 ms
 • Blokowanie: 0.19 ms
https://www.google.pl/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j96&tid=UA-78736949-1&cid=1036374237.1656491468&jid=1382575908&_u=IEBAAEAAAAAAAC~&z=611863095 501 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.26 s
 • Czas: 48.33 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 21.98 ms
 • Wysyłanie: 0.09 ms
 • Oczekiwanie: 25.65 ms
 • Odbieranie: 0.4 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/695388809/?random=1656491468153&cv=9&fst=1656489600000&num=1&bg=ffffff&guid=ON&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=120&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2oa6r0&sendb=1&data=event%3Dgtag.config&frm=0&url=https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2F&tiba=Kosmetyka%20samochodowa%20-%20Car%20detailing%20-%20Clinic4Car%20%C5%81%C3%B3d%C5%BA&async=1&fmt=3&is_vtc=1&random=1639976208&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=0&ipr=y 154 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 25.52 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 24.16 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.43 ms
https://www.google.pl/pagead/1p-user-list/695388809/?random=1656491468153&cv=9&fst=1656489600000&num=1&bg=ffffff&guid=ON&u_h=600&u_w=800&u_ah=600&u_aw=800&u_cd=24&u_his=2&u_tz=120&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2oa6r0&sendb=1&data=event%3Dgtag.config&frm=0&url=https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2F&tiba=Kosmetyka%20samochodowa%20-%20Car%20detailing%20-%20Clinic4Car%20%C5%81%C3%B3d%C5%BA&async=1&fmt=3&is_vtc=1&random=1639976208&resp=GooglemKTybQhCsO&rmt_tld=1&ipr=y 154 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.31 s
 • Czas: 25.11 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.24 ms
 • Oczekiwanie: 23.69 ms
 • Odbieranie: 0.8 ms
 • Blokowanie: 0.38 ms
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ye/l/0,cross/7495p6WvIfp.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 5.11 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.34 s
 • Czas: 35.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 18.1 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 16.54 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=522668048271756&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2F&rl=&if=false&ts=1656491468344&sw=800&sh=600&v=2.9.62&r=stable&ec=0&o=30&fbp=fb.1.1656491468342.1669432070&it=1656491468108&coo=false&rqm=GET 228 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.41 s
 • Czas: 16.81 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.12 ms
 • Oczekiwanie: 15.8 ms
 • Odbieranie: 0.63 ms
 • Blokowanie: 0.25 ms
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ye/l/0,cross/7495p6WvIfp.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz 18.09 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.34 s
 • Czas: 66.93 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 18.1 ms
 • Wysyłanie: 0.1 ms
 • Oczekiwanie: 16.54 ms
 • Odbieranie: 32.02 ms
 • Blokowanie: 0.18 ms
https://www.facebook.com/plugins/customer_chat/SDK/?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1da7a6f52d042%26domain%3Dclinic4car.pl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fclinic4car.pl%252Ff3a90bbebd234a4%26relation%3Dparent.parent¤t_url=https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2F&event_name=chat_plugin_sdk_facade_create&greeting_dialog_delay=600&greeting_dialog_display=hide&is_loaded_by_facade=true&loading_time=0&locale=pl_PL&log_id=d368a3fb-3f38-4b3a-be5a-cbf8a0186d70&logged_in_greeting=Dzie%C5%84%20Dobry!%20W%20Czym%20mog%C4%99%20pom%C3%B3c%20%3F&logged_out_greeting=Dzie%C5%84%20Dobry!%20W%20Czym%20mog%C4%99%20pom%C3%B3c%20%3F&page_id=385684735150293&request_time=1656491468368&sdk=joey&suppress_http_code=1&theme_color=%2313cf13 2.69 KB 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 137.54 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 17.27 ms
 • Wysyłanie: 0.2 ms
 • Oczekiwanie: 118.49 ms
 • Odbieranie: 1.36 ms
 • Blokowanie: 0.21 ms
https://www.facebook.com/plugins/customer_chat/facade/?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1da7a6f52d042%26domain%3Dclinic4car.pl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fclinic4car.pl%252Ff3a90bbebd234a4%26relation%3Dparent.parent¤t_url=https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2F&greeting_dialog_delay=600&greeting_dialog_display=hide&is_loaded_by_facade=true&locale=pl_PL&log_id=d368a3fb-3f38-4b3a-be5a-cbf8a0186d70&logged_in_greeting=Dzie%C5%84%20Dobry!%20W%20Czym%20mog%C4%99%20pom%C3%B3c%20%3F&logged_out_greeting=Dzie%C5%84%20Dobry!%20W%20Czym%20mog%C4%99%20pom%C3%B3c%20%3F&page_id=385684735150293&request_time=1656491468368&sdk=joey&suppress_http_code=1&theme_color=%2313cf13 916 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.44 s
 • Czas: 183.71 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.14 ms
 • Oczekiwanie: 150 ms
 • Odbieranie: 1.68 ms
 • Blokowanie: 31.9 ms
https://www.facebook.com/plugins/customer_chat/SDK/?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1da7a6f52d042%26domain%3Dclinic4car.pl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fclinic4car.pl%252Ff3a90bbebd234a4%26relation%3Dparent.parent¤t_url=https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2F&event_name=chat_plugin_sdk_facade_load&greeting_dialog_delay=600&greeting_dialog_display=hide&is_loaded_by_facade=true&loading_time=194&locale=pl_PL&log_id=d368a3fb-3f38-4b3a-be5a-cbf8a0186d70&logged_in_greeting=Dzie%C5%84%20Dobry!%20W%20Czym%20mog%C4%99%20pom%C3%B3c%20%3F&logged_out_greeting=Dzie%C5%84%20Dobry!%20W%20Czym%20mog%C4%99%20pom%C3%B3c%20%3F&page_id=385684735150293&request_time=1656491468562&sdk=joey&suppress_http_code=1&theme_color=%2313cf13 135 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.63 s
 • Czas: 130.48 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.57 ms
 • Oczekiwanie: 127.61 ms
 • Odbieranie: 1.39 ms
 • Blokowanie: 0.92 ms
https://www.facebook.com/tr/?id=522668048271756&ev=Microdata&dl=https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2F&rl=&if=false&ts=1656491468855&cd[DataLayer]=%5B%5D&cd[Meta]=%7B%22title%22%3A%22%20Kosmetyka%20samochodowa%20-%20Car%20detailing%20-%20Clinic4Car%20%C5%81%C3%B3d%C5%BA%20%22%2C%22meta%3Adescription%22%3A%22Clinic4Car%20to%20nie%20tylko%20najwi%C4%99kszy%20sklep%20stacjonarny%2C%20maj%C4%85cy%20w%20swojej%20ofercie%20wysokiej%20jako%C5%9Bci%20kosmetyki%20samochodowe%20tzw.%20chemia%20samochodowa%2C%20jaki%20znale%C5%BA%C4%87%20mo%C5%BCna%20w%20wojew%C3%B3dztwie%20%C5%81%C3%B3dzkim.%22%7D&cd[OpenGraph]=%7B%7D&cd[Schema.org]=%5B%5D&cd[JSON-LD]=%5B%7B%22%40context%22%3A%22http%3A%2F%2Fschema.org%22%2C%22%40graph%22%3A%5B%7B%22%40type%22%3A%22Organization%22%2C%22logo%22%3A%22https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2Ftemplate%2Fimages%2Flogo_3d_304x50.png%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fclinic4car.pl%2F%22%7D%2C%7B%22%40type%22%3A%22WebPage%22%2C%22name%22%3A%22Clinic4Car%22%2C%22description%22%3A%22Clinic4Car%20to%20nie%20tylko%20najwi%C4%99kszy%20sklep%20stacjonarny%2C%20maj%C4%85cy%20w%20swojej%20ofercie%20wysokiej%20jako%C5%9Bci%20kosmetyki%20samochodowe%20tzw.%20chemia%20samochodowa%2C%20jaki%20znale%C5%BA%C4%87%20mo%C5%BCna%20w%20wojew%C3%B3dztwie%20%C5%81%C3%B3dzkim.%22%7D%5D%7D%5D&sw=800&sh=600&v=2.9.62&r=stable&ec=1&o=286&fbp=fb.1.1656491468342.1669432070&it=1656491468108&coo=false&es=automatic&tm=3&rqm=GET 101 B 200
 • Rozpoczęcie: 2.93 s
 • Czas: 19.47 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.53 ms
 • Oczekiwanie: 16.04 ms
 • Odbieranie: 1.8 ms
 • Blokowanie: 1.1 ms
https://clinic4car.pl/ 276 B 301
 • Rozpoczęcie: 3.02 s
 • Czas: 10.49 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.3 ms
 • Oczekiwanie: 8.5 ms
 • Odbieranie: 1.69 ms
 • Blokowanie: 0 ms
https://clinic4car.pl/ 9.72 KB 200
 • Rozpoczęcie: 3.03 s
 • Czas: 714.68 ms
 • DNS: 0 ms
 • Łączenie: 0 ms
 • SSL: 0 ms
 • Wysyłanie: 0.31 ms
 • Oczekiwanie: 711.07 ms
 • Odbieranie: 2.36 ms
 • Blokowanie: 0.94 ms

Parametry serwera

 • Czas transmisji HTTP 0.818 si

  Czas, w którym zrealizowane zostało połączenie z serwerem www.

 • Średni czas latencji (ping) 1.709 msi

  Średnie opóźnienie transmisji. Im niższa wartość - tym lepiej. Duże wartości (rzędu kilkuset ms) mogą oznaczać nadmierne obciążenie i/lub niestabilność łącza internetowego serwera. Wartości rzędu 100-200 ms często występują również w przypadku serwerów zlokalizowanych za granicą (np. w USA).

 • Kompresja WŁĄCZONAi

  Włączona kompresja pozwala zredukować (nawet o 80%) ilość danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką, a przez to przyspieszyć ładowanie strony.

 • Keep Alive WŁĄCZONEi

  Włączony keep-alive oznacza, że serwer umożliwia krótkotrwałe podtrzymanie otwartego połączenia. Dzięki temu w ciągu jednej sesji możliwe jest pobranie większej ilości zasobów bez konieczności czasochłonnego nawiązywania połączeń do pobrania osobno każdego z nich.

 • Certyfikat SSL TAK i

  Zabezpieczenie transmisji certyfikatem SSL jest szczególnie ważne w przypadku stron przetwarzających dane użytkowników (m.in. sklepów internetowych lub innych serwisów wymagających rejestracji).

 • Zweryfikowany TAK i

  Certyfikat powinien być aktualny, skonfigurowany z właściwą domeną i podpisany przez wiarygodnego wystawcę. Jeżeli tak nie jest, przeglądarki mogą wyświetlać błędy przy połączeniu ze stroną.

 • Obsługa SPDY NIE i

  SPDY to rozszerzenie protokołu HTTP zaproponowane przez Google w celu zmniejszenia czasu ładowania zabezpieczonych certyfikatem SSL stron m.in. poprzez kompresję oraz wczytywanie wielu plików podczas jednego połączenia.

 • Obsługa HTTP/2 TAK i

  Opracowana przez IETF nowa wersja protokołu HTTP, w dużej mierze oparta na SPDY.

 • Lokalizacja geograficzna PL i

  Jeżeli treść strony skierowana jest przede wszystkim do polskich użytkowników, wskazane jest, aby serwer znajdował się na terenie kraju. Ponadto lokalizacja serwera w Polsce zwiększa wiarygodność dostawcy hostingu względem rodzimych Klientów.

 • Oprogramowanie serwera Apache

Analiza Google Pagespeed

Zgodność z W3C

 • zielony - bardzo dobrze
 • pomarańczowy - może być lepiej
 • czerwony - oj, nieładnie

Kliknięcie symbolu "i" znajdującego się obok niektórych wartości spowoduje rozwinięcie krótkiego objaśnienia wybranego parametru.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji strony?

Zostaw swój e-mail, odezwiemy się w ciągu kilku godzin!

Adres zostanie użyty wyłącznie do komunikacji związanej z Twoim zapytaniem. Nie zostanie dopisany do jakiejkolwiek bazy lub inaczej wykorzystany np. w celach marketingowych.

Jak to działa?

Webspeed otwiera stronę naśladując zachowanie zwykłej przeglądarki internetowej. Następnie analizowane są poszczególne elementy: czas ładowania, wielkość kodu i grafik, parametry serwera, zgodność ze standardami W3C oraz wytycznymi Google. Wyniki otrzymasz w postaci przystępnego raportu wraz z krótkim opisem poszczególnych pozycji.

Co dokładnie zobaczę w wynikach?

 • czas ładowania strony,
 • czas powtórnego wczytania,
 • ilość przekierowań,
 • łączna ilość żądań (zapytań do serwera),
 • nazwa i wersja oprogramowania CMS
  (jeśli zostanie wykryte),
 • wielkość: kodu html, grafiki, arkuszy css, skryptów, fontów,
 • całkowity rozmiar elementów strony,
 • ilość brakujących zasobów (wywołania zakończone błędem),
 • procent elementów pomijanych przy powtórnym ładowaniu,
 • stosunek treści do kodu,
 • rzeczywistą prędkość pobierania,
 • wykres kaskadowy wczytywania strony,
 • ocena poprawności hierarchii nagłówków,
 • wykorzystanie tagów HTML5.
 • czas transmisji HTTP,
 • średnie opóźnienie (ping),
 • kompresja,
 • parametr keep alive,
 • szyfrowanie SSL,
 • obsługa HTTP/2 i/lub SPDY,
 • lokalizacja geograficzna serwera,
 • oprogramowanie serwera i zastosowany język skryptowy (jeśli zostaną wykryte).
 • rozpoznany standard W3C,
 • ilość błędów i ostrzeżeń walidatora,
 • ocena procentowa zgodności strony z wytycznymi Google dla komputerów i urządzeń mobilnych.

Ostatnio sprawdzane strony

Statystyki

Sprawdziliśmy już 383 322 stron!

76%
Strony przygotowane
z użyciem HTML5
10%
Strony
bez błędów W3C
37%
Strony zabezpieczone
certyfikatem SSL
59%
Strony dostosowane
do urządzeń mobilnych
34%
Serwery obsługujące
HTTP/2
2.29 s
Mediana czasu ładowania
4.39 Mbps
Mediana prędkości
1.28 MB
Mediana wagi stron

Pozostałe narzędzia

webspeed

Sprawdź jakość swojej strony www!

https://webspeed.intensys.pl/

whois

Sprawdź szczegółowe dane domeny (abonent, rejestrator, serwery dns, listy spamowe)

https://whois.intensys.pl/

gspot

Sprawdź pozycję strony w Google
dla wybranych słów kluczowych

https://gspot.intensys.pl/

Słownik pojęć

Słownik pojęć internetowo-reklamowych

https://slownik.intensys.pl/
Do góry
Facebook